Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları

Kurs Tarihi: 16 Mayıs 2022 – 20 Ağustos 2022

Programın Tanımı

1

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayalini kurup, projesini yaptığı, Kurtarıcı Nesil, Altın Nesil, Yeni Nesil, Ruh ve Mana Hekimleri, Düşünce ve Aksiyon İnsanları, Işık Süvarileri, Ruh ve Düşünce Hekimleri, Mefküre İnsanları, Çağın Sorumluları ve daha bir dizi mesaj yüklü terkiplerle adlandırdığı Yeryüzü Mirasçılarının vasıflarının müzakere edileceği bir program.

Araştırmacı yazar Kerim Balcı’nın koordinatörlüğünde, aralarında Dr Hamdullah Bayram Öztürk, Emine Eroğlu, Prof Ayhan Tekineş, Dr Salih Yücel, Dr Ömer Atilla Ergi, Beyza Uğur, Selçuk Camcı, Dr Albert Frolov, Dr Safiye Yiğit ve Dr Mahmut Akpınar uzman isimlerin bulunduğu misafir öğretim görevlilerinin katılımıyla yaşanacak bir müzakere şenliği…

2

3

Salahiyet-i diniye ve dünyeviye, kamil iman ve muvahhid ilim anlayışı, aşk ve evrensel metafizik, mantık, beyan ve belagat, tahkik ve eleştirel düşünce, fikrin özgürleştirilmesi, Müslüman aklının prangalarında sıyrılması, şura ve kolektif düşünce, kolektif bilgi üretim mekanizmaları, riyazi düşünce ve tecrit, sistemik ve analojik düşünme yöntemleri, sanat düşüncesi, düşünce-aksiyon içiçeliği, milli ruh düşüncesi ve nihayet kalp kafa bütünlüğü gibi onlarca konunun ilmek ilmek işleneceği bir tefekkür çabası.

Geleneksel medrese eğitim metotlarından, Medreset’üz-Zehra projesinden, en modern ekip çalışması tekniklerinden esinlenerek tasarlanmış, dijital dünyanın imkanlarından sonuna kadar yararlanmayı amaçlayan ve sadece öğrenci-editörlerin görebildikleri HizmetWiki projesi çerçevesinde hayata geçirilecek bir bin-beyin fırtınası…

4

Dopdolu Bir Program

🔻

Pazartesi ve Perşembe günleri ABD ve Avrupa saat dilimleri için tekrar dersler

🔻

Konunun Risale-i Nur ve Pırlanta Eserler çerçevesinde işlendiği Pırlanta İktibaslar dersleri

🔻

Her ünitenin kolektif bilgi üretme mekanizması HizmetWiki’ye işlendiği HizmetWiki Buluşması

🔻

Her ünitenin hayata malediliş ve yeni kuşaklara öğretilişinin müzakere edileceği Mirasçı Pedagojisi müzakeresi

🔻

Sanat Düşüncesi’nin derinlemesine ele alınacağı Sanat Buluşmaları

🔻

Mirasçının en gizemli vasfı riyazi düşüncenin irdeleneceği altı haftalık uygulamalı Riyazi Düşünce Atölyesi

🔻

30 yaş altı katılımcılarla Gençlerle Başbaşa buluşması

🔻

Katılımcıların projelerinin tartışılıp “satın alınacakları” Fikir Pazarı

🔻

Dersler başlamadan bütün okumaların paylaşımı

🔻

Her hafta işlenen konuların pekiştirileceği Kahoot tehaddileri

🔻

Ana derslerin deşifrelerinin 24 saat içinde ders notu olarak paylaşımı

🔻

Derslere fiili olarak katılamayanlar için ders kayıtlarına Eylül 2022 sonuna kadar sınırsız ulaşım

🔻

Pazartesi ve Perşembe günleri ABD ve Avrupa saat dilimleri için tekrar dersler

🔻

Konunun Risale-i Nur ve Pırlanta Eserler çerçevesinde işlendiği Pırlanta İktibaslar dersleri

🔻

Her ünitenin kolektif bilgi üretme mekanizması HizmetWiki’ye işlendiği HizmetWiki Buluşması

🔻

Her ünitenin hayata malediliş ve yeni kuşaklara öğretilişinin müzakere edileceği Mirasçı Pedagojisi müzakeresi

🔻

Sanat Düşüncesi’nin derinlemesine ele alınacağı Sanat Buluşmaları

🔻

Mirasçının en gizemli vasfı riyazi düşüncenin irdeleneceği altı haftalık uygulamalı Riyazi Düşünce Atölyesi

🔻

30 yaş altı katılımcılarla Gençlerle Başbaşa buluşması

🔻

Katılımcıların projelerinin tartışılıp “satın alınacakları” Fikir Pazarı

🔻

Dersler başlamadan bütün okumaların paylaşımı

🔻

Her hafta işlenen konuların pekiştirileceği Kahoot tehaddileri

🔻

Ana derslerin deşifrelerinin 24 saat içinde ders notu olarak paylaşımı

🔻

Derslere fiili olarak katılamayanlar için ders kayıtlarına Eylül 2022 sonuna kadar sınırsız ulaşım

“Evet, bugün her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek.. kâinat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek.. mukâyeseci.. varlığın sebepler ve illetler buuduna açık.. milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vâkıf.. sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarında hakem.. medeniyet devr-i daimlerinin doğum, ölüm ve göçüşlerine nigehbân.. vesile ve gayeyi birbirinden temyiz edecek yetenek, vicdan selâmeti ve düşünce istikametine sahip.. gayeye saygılı. şeriattaki hikmet-i teşri ve Sahib-i Şeriat’ın maksatlarına âşina.. dinî hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda vukuflu.. ilâhî varidâta açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

“Evet, bugün her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek.. kâinat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek.. mukâyeseci.. varlığın sebepler ve illetler buuduna açık.. milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vâkıf.. sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarında hakem.. medeniyet devr-i daimlerinin doğum, ölüm ve göçüşlerine nigehbân.. vesile ve gayeyi birbirinden temyiz edecek yetenek, vicdan selâmeti ve düşünce istikametine sahip.. gayeye saygılı. şeriattaki hikmet-i teşri ve Sahib-i Şeriat’ın maksatlarına âşina.. dinî hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda vukuflu.. ilâhî varidâta açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

Programın Hedefleri

Tevrat, İncil ve Kur’an’da müjdelenen Yeryüzü Mirasçılarının vasıfları konusunda farklı dini geleneklerin inançlarını karşılaştırmak

İslam Geleneği içinde Yeryüzü Mirasçıları kavramına ve beklenen kurtarıcı nesle yüklenen manaların Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin görüşleriyle karşılaştırılmalı çalışması

Hocaefendi’nin 1975-2021 arasında gündeminden hiç düşmemiş olan bu konudaki görüşlerinin gelişim seyrinin ve hiç değişmeyen temel unsurlarının incelenmesi

Bediüzzaman’ın ihyasını arzu ettiği münazara ve müzakere kültürünün dijital dünyanın sağladığı imkanlarla yeniden inşa edileceği HizmetWiki çalışmasının hayata geçirilmesi ve ortak metin üretimi çalışması

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıflarının edinilebilirliğinin tartışılması ve bu amaca yönelik hayata geçirilebilecek bir beşeri bilimler programının tarama toplantılarının planlanması

Derslere katılım ve HizmetWiki çalışmasına yapılan katkısı beklenen eşiği aşan müzakereci-öğrencilerimizin çaba, bilgi ve kazanımlarının sertifikalandırılması

Ders Gün ve Saatleri

14 Hafta

16 Mayıs 2022 – 20 Ağustos 2022

Amerika'dan Katılanlar

New York saatine göre
Her Perşembe 7:30 PM – 9:30 PM (EST)

Avrupa'dan Katılanlar

Berlin saatine göre
Her Pazartesi 19:30 – 21:30 PM (EST)

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları programında Pazartesi, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri tamamına katılım zorunluğu olmayan oturum saatleri bulunmaktadır. Bu oturumların tamamının haftalık dökümü aşağıdaki gibidir. Tabloda “EST” New York saatini, “CET” Berlin saatini ifade etmektedir. Belirtilen ders saatleri EST (New York) veya CET (Berlin) zaman dilimlerine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle bu saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Aşağıda oturuma göre katılım notunu görmek için tabloyu sağa kaydırın.

OTURUMGÜNESTCETKATILIM NOTU
ANA DERS ABDPAZARTESİ13:30-15:3019:30-21:30ABD veya AVRUPA derslerinden birine katılım zorunlu
ANA DERS AVRUPAPERŞEMBE19:30-21:301:30-3:30 (Gece)ABD veya AVRUPA derslerinden birine katılım zorunlu
RİYAZİ DÜŞÜNCE ATÖLYESİCUMARTESİ10:30-12:0016:30-18:00Katılım İsteğe Bağlı. Bu atölye çalışması altı haftalık olup 11 Temmuz 2022’den sonra başlayacaktır.
SANAT BULUŞMALARICUMARTESİ12:00-13:0018:00-19:00Katılım İsteğe Bağlı. Bu atölye çalışması altı haftalık olup 11 Temmuz 2022’den sonra başlayacaktır.
GENÇLERLE BAŞBAŞACUMARTESİ16:30-18:0022:30-24:00Katılım İsteğe Bağlı. Sadece 30 yaş altı katılımcılara açık.
PIRLANTA İKTİBASLARCUMARTESİ19:30-21:3001:30-03:30 (Gece)Katılım İsteğe Bağlı
FİKİR PAZARIPAZAR10:30-12:0016:30-18:00Katılım İsteğe Bağlı
MİRASÇI PEDAGOJİSİPAZAR13:30-15:3019:30-21:30Katılım İsteğe Bağlı
HİZMETWİKİ ÇAĞLAYANIPAZAR16:30-18:0022:30-24:00Katılım İsteğe Bağlı

Kurs Müfredatı

1. Hafta (16-22 Mayıs 2022): Seminer derslerinin işleyişi ve iletişim konuları, Zoom, Kahoot, HizmetWiki, Google Classroom ve bilgisayar kullanımında destek ihtiyacı olanlar için tercihli dersler. (Herhangi bir Hizmet Okulu seminerinden bu dersi almış öğrencilerimiz bu haftanın derslerine katılmayabilirler.)
2. Hafta (23-29 Mayıs 2022): Hocaefendi’nin düşünce dünyasında Yeryüzü Mirasçılarının vasıflarının yeri. İslam ve diğer semavi dinlerin kaynaklarında ve felsefi ütopya yazarlarının eserlerinde yeryüzü mirasçıları. Yeryüzü Mirasçılarının taç vasfı olarak salahat ve salahat-i diniye ve salahat-i dünyeviye ayrımı. Misafir Öğretim Görevlisi: Dr. Hamdullah Bayram Öztürk
3. Hafta (30 Mayıs – 5 Haziran 2022): Kamil iman ve kamil mü’minin sıfatları. İman üzerinden kainatla oluşturulan alakadarlık. Misafir Öğretim Görevlisi: Seyit Nurfethi Erkal
4. Hafta (6-12 Haziran 2022): Aşk ve evrensel metafizik; ilim aşkı; hakikat arayışı ve İslami kozmoloji. Misafir Öğretim Görevlisi: Emine Eroğlu
5. Hafta (13-19 Haziran 2022): Mantık ve beyan; sistemli düşünce; muhakeme ve ifade; bilginin İslamileştirilmesi; İslam Rönesansı. Misafir Öğretim Görevlisi: Prof. Ayhan Tekineş
6. Hafta (20-26 Haziran 2022): Kainat, insan ve hayat mülahazalarının sorgulanması, tahkik, öz-kritik ve eleştirel düşünce; asırla hesaplaşma; İslami ilimler paradigması. Misafir Öğretim Görevlileri: Dr. Salih Yücel & Dr. Ömer Atilla Ergi
7. Hafta (27 Haziran – 3 Temmuz 2022): Fikir hürriyeti; fikrin özgürleştirilmesi; İslam aklının prangalarından kurtarılması; dekolonialite; oryantalizm ve düşünce ekolleri karşısında İslami duruş. Misafir Öğretim Görevlisi: Beyza Uğur

8. Hafta (4-10 Temmuz 2022): Konsolidasyon Haftası: Bu hafta ders işlenmez, haftasonu buluşmaları yapılmaz. Müzakerecilerin ilk altı haftanın derslerindeki eksiklerini tamamlamaları beklenir. Aynı zamanda 10 Temmuz Kurban Bayramının birinci günüdür.
9. Hafta (11-17 Temmuz 2022): Şura ve Kolektif Düşünce; kolektif bilgi üretme mekanizmaları; istişare ve heyet; heyet içtihatları. Misafir Öğretim Görevlisi: Selçuk Camcı
10. Hafta (18-24 Temmuz 2022): Riyazi düşünce ve Sanat düşüncesi; İslami sanatlar; sanatta tecerrüt ve mücerret güzellik fikri; İslami estetik teori. Öğretim görevlisi: Kerim Balcı
11. Hafta (25-31 Temmuz 2022): Düşünce ve Aksiyon içiçeliği; düşünce ve aksiyon arasındaki karşılıklı geri besleme mekanizmaları; icmali fikir ve pratik akıl kavramları. Misafir Öğretim Görevlisi: Dr Albert Frolov
12. Hafta (1-7 Ağustos 2022): Kalp-Kafa bütünlüğü; düşünce ve ruh insanı olmak; din ve felsefelerde insana bütüncül bakış. Misafir Öğretim Görevlisi: Dr Safiye Yiğit
13. Hafta (8-14 Ağustos 2022): Milli Ruh Düşüncesi; kültür ve medeniyet tasavvurlarımız; kendi kavramının merkeziliği. Misafir Öğretim Görevlisi: Dr Mahmut Akpınar
14. Hafta (15-20 Ağustos 2022): Kahoot Haftası ve Mezuniyet Programı 15-19 Ağustos tarihleri arasında 100 soruluk bir Kahoot testi ulaşıma açılır. 20 Ağustos Cumartesi günü Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi’nin bütün programlarıyla birlikte Mezuniyet Programı düzenlenir.

Kayıt Ol

Toplam $240 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 2 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları

Aylık

$120

(2 taksitle toplam $240)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Evet. Bütün derslerin tamamlanmasından sonraki bir ayı da içermek üzere derslerin video kayıtlarına her zaman ulaşabileceksiniz. Ayrıca derslerden çıkarılan notlar Google Classroom üzerinden de paylaşılacaktır.

Hayır. Okumanız gereken bütün malzeme Google Classroom sistemimiz üzerinden ve HizmetWiki portalımızdan sizlerle paylaşılacaktır.

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları programı bir seminer programıdır. Yani öğrencilerin aynı zamanda müzakereci olmaları ve HizmetWiki portalının editörleri olmaları beklenmektedir. Derslere göstereceğiniz katılım ve HizmetWiki portalının içeriğine yapacağınız katkı bir hayli okuma, dinleme ve yazma yükümlülüğü anlamına geliyor.

Müzakereci-öğrenciler HizmetWiki portalının farklı bölümlerinin içeriğini araştırmak, müzakere etmek ve nihayi bir metin ortaya çıkarmaktan sorumlu olacaklardır. Bu da bireysel bazda değil, ekip bazında yapılacak bir ölçme değerlendirme anlamına gelmektedir. Ayrıca kendi bilginizi test edebileceğiniz haftalık Kahootlar ve sertifika alımını hak etmek için tamamlamanız gereken bir seminer sonu Kahootumuz da olacak.

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları programı bir seminer programıdır. Yani öğrencilerin aynı zamanda müzakereci olmaları ve HizmetWiki portalının editörleri olmaları planlanmıştır. Derslere göstereceğiniz katılım ve HizmetWiki portalının içeriğine yapacağınız katkı bir hayli okuma, dinleme ve yazma yükümlülüğü anlamına geliyor.

Evet. Ders dili tamamen Türkçe olacaktır. Farklı dillerde okuma yapabilen müzakereci-öğrencilerin bu kabiliyetlerini HizmetWiki portalına içerik zenginliği kazandırmak için kullanmaları elbette arzulanan bir durumdur.

Tüm derslere düzenli bir şekilde katılan veya kayıtlı videoları bilahare izleyen ve HizmetWiki portalının içerik oluşum sürecine aktif katılım gösteren ve seminer sonu Kahoot’unda %80 ve üzeri not alabilen tüm arkadaşlarımız programımızın sonunda Respect Graduate School’dan dijital sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Respect Graduate School’dan alacağınız sertifika özel bir kurstan veya kurumdan alacağınız bir sertifikayla aynı hükümdedir.

Derslerin hepsi Zoom buluşması yoluyla canlı olacak, ayrıca ders kayıtlarına katılımcılar 2022 Eylül ayı sonuna kadar ulaşabileceklerdir. Dersleri takip edebilmek için Google Classroom üyeliğinizi aktive etmenin yanısıra, Zoom ve HizmetWiki kaydınızı da yaptırmanız gerekmektedir. Zoom buluşmalarına sadece kendi özgün linkinizi kullanarak katılmanız katılımının takibi açısından önemlidir. 

HizmetWiki tam anlamıyla WikiPedia gibi çalışan sadece üyelere açık bir web sitesidir. İçerik girişiyle alakalı Oryantasyon Haftası’nda bilgi alacağınız gibi, haftalık HizmetWiki Çağlayanı buluşmalarında da etüt çalışmaları yapacaksınız.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.