Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları

Kurs Tarihi: 8 Mayıs 2023 – 12 Ağustos 2023

Programın Tanımı

1

“Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları” olarak adlandırılan bu özel program hem bizlerin hem de geleceğimizin teminatı olan nesillerin ruhunda mekni bulunan insanlık gerçeğinin ortaya çıkarılması, her insanın potansiyelini taşıdığı ahsen-i takvime mazhariyetin yakalanması konusunda yol gösterici bir program.

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayalini kurup, projelerini yaptığı ve ‘Kurtarıcı Nesil’, ‘Altın Nesil’, ‘Yeni Nesil’, ‘Ruh ve Mana Hekimleri’, ‘Düşünce ve Aksiyon İnsanları’, ‘Işık Süvarileri’, ‘Ruh ve Düşünce Hekimleri’, ‘Mefküre İnsanları’, ‘Çağın Sorumluları’ gibi mesaj yüklü terkiplerle adlandırdığı, ‘Tulumban al yetiş imdada, yangın var’ nidasıyla insanlığın imdadına koşacak Yeryüzü Mürasçılarının vasıflarının müzakere edileceği program.

2

3

Araştırmacı yazar Kerim Balcı’nın koordinatörlüğünde, aralarında Necdet İçel, Albert Frolov, Nedim Hazar, Numan Yiğit, Orhan Bircan, Mehmet Yavuz Şeker, Sami Koçak, Fatih Kumaş, Fatih Açık, Fatmanur Kılıç, Yusuf Bayram, Yüksel Nizamoğlu, Hamdullah Bayram Öztürk, Cemal Türk, Adnan Aslan, Taceddin Kayaoğlu, Emine Eroğlu ve Deniz Yolcu gibi uzman isimlerin bulunduğu misafir öğretim görevlilerinin katılımıyla yaşanacak bir müzakere şenliği…

Salahiyet-i diniye ve dünyeviye, kamil iman ve muvahhid ilim anlayışı, aşk ve evrensel metafizik, mantık, beyan ve belagat, tahkik ve eleştirel düşünce, fikrin özgürleştirilmesi, Müslüman aklının prangalarında sıyrılması, şura ve kolektif düşünce, kolektif bilgi üretim mekanizmaları, riyazi düşünce ve tecrit, sistemik ve analojik düşünme yöntemleri, sanat düşüncesi, düşünce-aksiyon içiçeliği, milli ruh düşüncesi ve nihayet kalp kafa bütünlüğü gibi onlarca konunun ilmek ilmek işleneceği bir tefekkür çabası…

4

5

Geleneksel medrese eğitim metotlarından, Medreset’üz-Zehra projesinden, en modern ekip çalışması tekniklerinden esinlenerek tasarlanmış, dijital dünyanın imkanlarından sonuna kadar yararlanmayı amaçlayan ve münazara saatleriyle katılımcılara, düşüncelerini özgürleştirme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı sunacak ve düşüncelerini daha derinlemesine analiz etmelerine yardımcı olacak bir birlikte düşünme denemesi…

Beyan vasfının derinlemesine ele alınacağı, İlâhî Beyan’dan Nebevî Beyan’a, Tasavvufî Beyan’dan Belâgat ilmindeki beyana, onlardan Risale-i Nur’daki belâgat örneklerine uzanan ve son meyvesini Fethullah Gülen Hocaefendi’nin kaleminin ve kelâmının beyan harikalarından derleyen bir beyan hecelemesi…

6

Dopdolu Bir Program

🔻

Pazartesi ve Perşembe günleri ABD ve Avrupa saat dilimleri için ana dersler

🔻

Konunun Risale-i Nur ve Pırlanta Eserler çerçevesinde işlendiği Pırlanta İktibaslar dersleri

🔻

Beyan Vasfı’nın derinlemesine ele alınacağı seminerler

🔻

Kerim Balcı, Nazlı Erkayıran ve Serpil Can rehberliğinde yapılan müzakere saatleri

🔻

25 yaş altı katılımcılarla Gençlerle Başbaşa buluşması

🔻

25-40 yaş arası katılımcılarla kitap tanıtımlarının ve değerlendirmelerinin yapıldığı Y-Kuşağı Buluşmaları

🔻

Her hafta işlenen konuların pekiştirileceği Kahoot tehaddileri

🔻

Ana derslerin özetlerinin ders notu olarak paylaşımı

🔻

Pazartesi ve Perşembe günleri ABD ve Avrupa saat dilimleri için ana dersler

🔻

Konunun Risale-i Nur ve Pırlanta Eserler çerçevesinde işlendiği Pırlanta İktibaslar dersleri

🔻

Beyan Vasfı’nın derinlemesine ele alınacağı seminerler

🔻

25 yaş altı katılımcılarla Gençlerle Başbaşa buluşması

🔻

25-40 yaş arası katılımcılarla kitap tanıtımlarının ve değerlendirmelerinin yapıldığı Y-Kuşağı Buluşmaları

🔻

Kerim Balcı, Nazlı Erkayıran ve Serpil Can rehberliğinde yapılan müzakere saatleri

🔻

Her hafta işlenen konuların pekiştirileceği Kahoot tehaddileri

🔻

Ana derslerin özetlerinin ders notu olarak paylaşımı

“Evet, bugün her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek.. kâinat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek.. mukâyeseci.. varlığın sebepler ve illetler buuduna açık.. milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vâkıf.. sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarında hakem.. medeniyet devr-i daimlerinin doğum, ölüm ve göçüşlerine nigehbân.. vesile ve gayeyi birbirinden temyiz edecek yetenek, vicdan selâmeti ve düşünce istikametine sahip.. gayeye saygılı. şeriattaki hikmet-i teşri ve Sahib-i Şeriat’ın maksatlarına âşina.. dinî hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda vukuflu.. ilâhî varidâta açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

“Evet, bugün her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek.. kâinat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek.. mukâyeseci.. varlığın sebepler ve illetler buuduna açık.. milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vâkıf.. sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarında hakem.. medeniyet devr-i daimlerinin doğum, ölüm ve göçüşlerine nigehbân.. vesile ve gayeyi birbirinden temyiz edecek yetenek, vicdan selâmeti ve düşünce istikametine sahip.. gayeye saygılı. şeriattaki hikmet-i teşri ve Sahib-i Şeriat’ın maksatlarına âşina.. dinî hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda vukuflu.. ilâhî varidâta açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

Programın Hedefleri

Tevrat, İncil ve Kur’an’da müjdelenen Yeryüzü Mirasçılarının vasıfları konusunda farklı dini geleneklerin inançlarını karşılaştırmak

İslam Geleneği içinde Yeryüzü Mirasçıları kavramına ve beklenen kurtarıcı nesle yüklenen manaların Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin görüşleriyle karşılaştırılmalı çalışması

Hocaefendi’nin 1975-2023 arasında gündeminden hiç düşmemiş olan bu konudaki görüşlerinin gelişim seyrinin ve hiç değişmeyen temel unsurlarının incelenmesi

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıflarından BEYAN vasfının derinlemesine ele alınması ve bu vasfa yüklenen değerin anlaşılması

Derslere katılım ve gönüllülük çalışmalarına katkısı olan müzakereci-öğrencilerimizin çaba, bilgi ve kazanımlarının sertifikalandırılması

Ders Gün ve Saatleri

14 Hafta

8 Mayıs 2023 – 12 Ağustos 2023

Avrupa'dan Katılanlar

New York saatine göre
Her Pazartesi 1:30 PM – 3:30 PM (EST)

Amerika'dan Katılanlar

New York saatine göre
Her Perşembe 7:30 – 9:30 PM (EST)

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları programında Pazartesi, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri tamamına katılım zorunluğu olmayan oturum saatleri bulunmaktadır. Bu oturumların tamamının haftalık dökümü aşağıdaki gibidir. Tabloda “EST” New York saatini, “CET” Berlin saatini ifade etmektedir. Belirtilen ders saatleri EST (New York) veya CET (Berlin) zaman dilimlerine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle bu saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Aşağıda oturuma göre katılım notunu görmek için tabloyu sağa kaydırın.

OTURUMGÜNEST (New York)CET (Berlin)KATILIM NOTU
ANA DERS AVRUPAPAZARTESİ13:30-15:3019:30-21:30ABD veya AVRUPA derslerinden birine katılım zorunlu
ANA DERS ABDPERŞEMBE19:30-21:301:30-3:30 (Gece)ABD veya AVRUPA derslerinden birine katılım zorunlu
PIRLANTA İKTİBASLARCUMARTESİ10:30-12:3016:30-18:30Katılım İsteğe Bağlı
GENÇLERLE BAŞBAŞA / Y-KUŞAĞI BULUŞMALARICUMARTESİ13:30-14:3019:30-20:30Katılım İsteğe Bağlı
BEYAN VASFIPAZAR10:30-12:3016:30-18:30Katılım İsteğe Bağlı.
MÜNAZARA SAATİPAZAR13:30-14:3019:30-20:30Katılım İsteğe Bağlı

Kurs Müfredatı

1. Hafta: Oryantasyon Haftası (8-14 Mayıs 2023)
Seminer derslerinin işleyişi ve iletişim konuları, Zoom, Kahoot, Google Classroom ve bilgisayar kullanımında destek ihtiyacı olanlar için tercihli dersler. (Herhangi bir Hizmet Okulu seminerinden bu dersi almış öğrencilerimiz bu haftanın derslerine katılmayabilirler.) Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Nazlı Erkayıran, Serpil Can, Asuman Çelik, Abdurrahman Can, Deniz Yolcu

2. Hafta: Salahat Haftası (15-21 Mayıs 2023)
Hocaefendi’nin düşünce dünyasında Yeryüzü Mirasçılarının vasıflarının yeri. İslam ve diğer semavi dinlerin kaynaklarında ve felsefi ütopya yazarlarının eserlerinde yeryüzü mirasçıları. Yeryüzü Mirasçılarının taç vasfı olarak salahat ve salahat-i diniye ve salahat-i dünyeviye ayrımı. Kur’an üslupları ve İ’câz-ı Kur’an’ın menâbii. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Necdet İçel

3. Hafta: Kamil İman Haftası (22 Mayıs – 28 Haziran 2023)
Kamil iman ve kamil mü’minin sıfatları. İman üzerinden kainatla oluşturulan alakadarlık. Kur’an’ın hikaye anlatma metodu. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Albert Frolov, Numan Yiğit, Nedim Hazar

4. Hafta: Aşk ve Evrensel Metafizik Haftası (29 Mayıs- 4 Haziran 2023)
Aşk ve evrensel metafizik; ilim aşkı; hakikat arayışı ve İslami kozmoloji. Nebevî Beyan ve Peygamberimizin söz üslubu. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Mehmet Yavuz Şeker, Orhan Bircan, Sami Koçak

5. Hafta: Akıl, Mantık ve Şuur Üçlüsü Haftası (5-11 Haziran 2023)
Mantık ve beyan; sistemli düşünce; muhakeme ve ifade; bilginin İslamileştirilmesi; İslam Rönesansı. Tasavvuf edebiyatımızda beyan üstadları. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Fatih Kumaş, Fatih Açık, Emine Eroğlu

6. Hafta: Kainat, İnsan ve Hayat Mülahazaları Haftası (12-18 Haziran 2023)
Kainat, insan ve hayat mülahazalarının sorgulanması, tahkik, öz-kritik ve eleştirel düşünce; asırla hesaplaşma; İslami ilimler paradigması. Beyan ve Retorik kıyaslaması. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Fatmanur Kılıç

7. Hafta: Hür Düşünce ve Fikir Hürriyeti Haftası ( 19-25 Haziran 2023)
Fikir hürriyeti; fikrin özgürleştirilmesi; İslam aklının prangalarından kurtarılması; dekolonialite; oryantalizm ve düşünce ekolleri karşısında İslami duruş. İslamî edebiyatın üslup kahramanları. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Yusuf Bayram, Yüksel Nizamoğlu

8. Hafta: Konsolidasyon Haftası ( 26 Haziran-2 Temmuz 2023)

Bu hafta ders yapılmaz. Katılımcıların ilk yedi haftanın eksiklerini tamamlamaları ve derslere yeni bir heyecanlar geri dönmeleri beklenir.

9. Hafta: Şura ve Kolektif Düşünce Haftası ( 3-9 Temmuz 2023)

Şura ve Kolektif Düşünce; kolektif bilgi üretme mekanizmaları; istişare ve heyet; heyet içtihatları. Risale-i Nur’da Unsurü’l-Belâgat. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Hamdullah Bayram Öztürk

10. Hafta: Riyazi Düşünce ve Sanat Düşüncesi Haftası ( 10-16 Temmuz 2023)

Riyazi düşünce ve Sanat düşüncesi; İslami sanatlar; sanatta tecerrüt ve mücerret güzellik fikri; İslami estetik teori. Risale-i Nur’da belâğat örnekleri. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Cemal Türk

11. Hafta: Aksiyon ve Düşünce Haftası ( 17-23 Temmuz 2023)

Düşünce ve Aksiyon içiçeliği; fütüvvet ruhu; düşünce ve aksiyon arasındaki karşılıklı geri besleme mekanizmaları; icmali fikir ve pratik akıl kavramları. Hocaefendi’nin Beyan kavramına yüklediği mana. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Neda Doğan

12. Hafta: Kalp Kafa İzdivacı Haftası ( 24-30 Temmuz 2023)

Kalp-Kafa bütünlüğü; düşünce ve ruh insanı olmak; din ve felsefelerde insana bütüncül bakış. Hocaefendi’nin hitabet üslupları. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Deniz Yolcu, Adnan Aslan

13. Hafta: Milli Ruh ve Kültür Haftası ( 31 Temmuz-6 Ağustos 2023)

Milli Ruh Düşüncesi; kültür ve medeniyet tasavvurlarımız; kendi kavramının merkeziliği. Hocaefendi’nin yazılı eserlerinde beyan. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Taceddin Kayaoğlu

14. Hafta: Kahoot ve Mezuniyet Haftası ( 7-12 Ağustos 2023)

7-11 Ağustos tarihleri arasında 100 soruluk Kahoot testi erişime açılır. 12 Ağustos Cumartesi günü Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi’nin bütün programlarıyla birlikte Mezuniyet Programı düzenlenir.

Kayıt Ol

Toplam $300 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 3 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları

Aylık

$100

(3 taksitle toplam $300)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Evet. Bütün derslerin tamamlanmasından sonraki bir ayı da içermek üzere derslerin video kayıtlarına her zaman ulaşabileceksiniz. Ayrıca derslerden çıkarılan notlar Google Classroom üzerinden de paylaşılacaktır.

Hayır. Okumanız gereken bütün malzeme Google Classroom sistemimiz üzerinden ve HizmetWiki portalımızdan sizlerle paylaşılacaktır.

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları programı bir seminer programıdır. Yani öğrencilerin aynı zamanda müzakereci olmaları ve HizmetWiki portalının editörleri olmaları beklenmektedir. Derslere göstereceğiniz katılım ve HizmetWiki portalının içeriğine yapacağınız katkı bir hayli okuma, dinleme ve yazma yükümlülüğü anlamına geliyor.

Müzakereci-öğrenciler HizmetWiki portalının farklı bölümlerinin içeriğini araştırmak, müzakere etmek ve nihayi bir metin ortaya çıkarmaktan sorumlu olacaklardır. Bu da bireysel bazda değil, ekip bazında yapılacak bir ölçme değerlendirme anlamına gelmektedir. Ayrıca kendi bilginizi test edebileceğiniz haftalık Kahootlar ve sertifika alımını hak etmek için tamamlamanız gereken bir seminer sonu Kahootumuz da olacak.

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları programı bir seminer programıdır. Yani öğrencilerin aynı zamanda müzakereci olmaları ve HizmetWiki portalının editörleri olmaları planlanmıştır. Derslere göstereceğiniz katılım ve HizmetWiki portalının içeriğine yapacağınız katkı bir hayli okuma, dinleme ve yazma yükümlülüğü anlamına geliyor.

Evet. Ders dili tamamen Türkçe olacaktır. Farklı dillerde okuma yapabilen müzakereci-öğrencilerin bu kabiliyetlerini HizmetWiki portalına içerik zenginliği kazandırmak için kullanmaları elbette arzulanan bir durumdur.

Tüm derslere düzenli bir şekilde katılan veya kayıtlı videoları bilahare izleyen ve HizmetWiki portalının içerik oluşum sürecine aktif katılım gösteren ve seminer sonu Kahoot’unda %80 ve üzeri not alabilen tüm arkadaşlarımız programımızın sonunda Respect Graduate School’dan dijital sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Respect Graduate School’dan alacağınız sertifika özel bir kurstan veya kurumdan alacağınız bir sertifikayla aynı hükümdedir.

Derslerin hepsi Zoom buluşması yoluyla canlı olacak, ayrıca ders kayıtlarına katılımcılar 2022 Eylül ayı sonuna kadar ulaşabileceklerdir. Dersleri takip edebilmek için Google Classroom üyeliğinizi aktive etmenin yanısıra, Zoom ve HizmetWiki kaydınızı da yaptırmanız gerekmektedir. Zoom buluşmalarına sadece kendi özgün linkinizi kullanarak katılmanız katılımının takibi açısından önemlidir. 

HizmetWiki tam anlamıyla WikiPedia gibi çalışan sadece üyelere açık bir web sitesidir. İçerik girişiyle alakalı Oryantasyon Haftası’nda bilgi alacağınız gibi, haftalık HizmetWiki Çağlayanı buluşmalarında da etüt çalışmaları yapacaksınız.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap