Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları

Program tarihi: 14 Haziran 2021 – 9 Eylül 2021

Sanal Sınıf Hizmeti

Katılım Sertifikalı

Tamamen Online

Program Tanımı

1

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayalini kurup, projesini yaptığı, Kurtarıcı Nesil, Altın Nesil, Yeni Nesil, Ruh ve Mana Hekimleri, Düşünce ve Aksiyon İnsanları, Işık Süvarileri, Ruh ve Düşünce Hekimleri, Mefküre İnsanları, Çağın Sorumluları ve daha bir dizi mesaj yüklü terkiplerle adlandırdığı Yeryüzü Mirasçılarının vasıflarının müzakere edileceği bir program.

Abdullah Aymaz ve Prof. Dr. İsmail Albayrak’ın danışmanlığında, araştırmacı yazar Kerim Balcı’nın koordinatörlüğünde, aralarında Prof. Ayhan Tekineş, Dr. Nuray Yurt, Dr. Ahmet Kurucan, Dr. Yüksel Çayıroğlu, Emine Eroğlu, Cemal Türk, Mustafa Yılmaz, Dr. Şeyma Aslan ve Dr. Ergun Çapan gibi uzman isimlerin bulunduğu 15 farklı misafir öğretim görevlisinin katılımıyla yaşanacak bir müzakere şenliği.

2

3

Salahiyet-i diniye ve dünyeviye, kamil iman ve muvahhid ilim anlayışı, aşk ve evrensel metafizik, mantık, beyan ve belagat, tahkik ve eleştirel düşünce, fikrin özgürleştirilmesi, Müslüman aklının prangalarında sıyrılması, şura ve kolektif düşünce, kolektif bilgi üretim mekanizmaları, riyazi düşünce ve tecrit, sistemik ve analojik düşünme yöntemleri, sanat düşüncesi, düşünce-aksiyon içiçeliği, milli ruh düşüncesi ve nihayet kalp kafa bütünlüğü gibi onlarca konunun ilmek ilmek işleneceği bir tefekkür çabası.

Geleneksel medrese eğitim metotlarından, Medresetü’z-Zehra projesinden, en modern ekip çalışması tekniklerinden esinlenerek tasarlanmış, dijital dünyanın imkanlarından sonuna kadar yararlanmayı amaçlayan ve sadece öğrenci-editörlerin görebildikleri HizmetWiki projesi çerçevesinde hayata geçirilecek bir bin-beyin fırtınası.

4

“Evet, bugün her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek.. kâinat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek.. mukâyeseci.. varlığın sebepler ve illetler buuduna açık.. milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vâkıf.. sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarında hakem.. medeniyet devr-i daimlerinin doğum, ölüm ve göçüşlerine nigehbân.. vesile ve gayeyi birbirinden temyiz edecek yetenek, vicdan selâmeti ve düşünce istikametine sahip.. gayeye saygılı. şeriattaki hikmet-i teşri ve Sahib-i Şeriat’ın maksatlarına âşina.. dinî hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda vukuflu.. ilâhî varidâta açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var.”

M. Fethullah Gülen

Hocaefendi

“Evet, bugün her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek.. kâinat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek.. mukâyeseci.. varlığın sebepler ve illetler buuduna açık.. milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vâkıf.. sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarında hakem.. medeniyet devr-i daimlerinin doğum, ölüm ve göçüşlerine nigehbân.. vesile ve gayeyi birbirinden temyiz edecek yetenek, vicdan selâmeti ve düşünce istikametine sahip.. gayeye saygılı. şeriattaki hikmet-i teşri ve Sahib-i Şeriat’ın maksatlarına âşina.. dinî hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda vukuflu.. ilâhî varidâta açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

Programın Hedefleri

Tevrat, İncil ve Kur’an’da müjdelenen Yeryüzü Mirasçılarının vasıfları konusunda farklı dini geleneklerin inançlarını karşılaştırmak

İslam Geleneği içinde Yeryüzü Mirasçıları kavramına ve beklenen kurtarıcı nesle yüklenen manaların Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin görüşleriyle karşılaştırmalı çalışması

Hocaefendi’nin 1975-2021 arasında gündeminden hiç düşmemiş olan bu konudaki görüşlerinin gelişim seyrinin ve hiç değişmeyen temel unsurlarının incelenmesi

Bediüzzaman’ın ihyasını arzu ettiği münazara ve müzakere kültürünün dijital dünyanın sağladığı imkanlarla yeniden inşa edileceği HizmetWiki çalışmasının hayata geçirilmesi ve ortak metin üretimi çalışması

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıflarının edinilebilirliğinin tartışılması ve bu amaca yönelik hayata geçirilebilecek bir beşeri bilimler programının tarama toplantılarının gerçekleştirilmesi

Derslere katılım ve HizmetWiki çalışmasına yapılan katkısı beklenen eşiği aşan müzakereci ve öğrencilerimizin çaba, bilgi ve kazanımlarının sertifikalandırılması

Program Tarihi

14 Haziran 2021 -
9 Eylül 2021

Ders Günleri

Pazartesi ve
Perşembe

Ders Saatleri

7-9 PM
(EST - New York saati)

Belirtilen ders saati EST (New York) zaman dilimine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimi ile New York saat dilimi arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları

Kurs Müfredatı

1. Hafta

(14-17 Haziran)

Hocaefendi’nin düşünce dünyasında Yeryüzü Mirasçılarının vasıflarının yeri. İslam ve diğer semavi dinlerin kaynaklarında yeryüzü mirasçıları

2. Hafta

(21-24 Haziran)

Salahiyet-i diniye ve salahiyet-i dünyeviye; kamil iman ve muvahhit ilim düşüncesi; ilmin İslamileştirilmesi çalışmaları

3. Hafta

(28 Haziran - 1 Temmuz)

Aşk ve evrensel metafizik; ilim aşkı; hakikat arayışı

4. Hafta

(5-8 Temmuz)

Mantık ve beyan; sistemli düşünce; muhakeme ve ifade

5. Hafta

(12-15 Temmuz)

Tahkik, öz-kritik ve eleştirel düşünce; ön kabullenimlerin sürekli sorgulanması; asırla hesaplaşma

6. Hafta

(19-22 Temmuz)

Fikir hürriyeti; fikrin özgürleştirilmesi; İslam aklının prangalarından kurtarılması; dekolonialite; oryantalizm ve düşünce ekolleri karşısında İslami duruş

7. Hafta

(26-29 Temmuz)

Şura ve Kolektif Düşünce; kolektif bilgi üretme mekanizmaları; istişare ve heyet; heyet içtihatları

8. Hafta

(2-5 Ağustos)

Riyazi düşünce; düşüncede tecerrüt; algoritmik, sistemik ve analojik düşünme yöntemleri; soyut matematik, küme teorisi ve fikrin oyun sahası olarak sonsuzluk

9. Hafta

(9-12 Ağustos)

Sanat düşüncesi; İslami sanatlar; sanatta tecerrüt ve mücerret güzellik fikri; İslami estetik teorisi

10. Hafta

(16-19 Ağustos)

Düşünce ve Aksiyon iç içeliği; düşünce ve aksiyon arasındaki karşılıklı geri besleme mekanizmaları; icmali fikir ve pratik akıl kavramları

11. Hafta

(23-26 Ağustos)

Milli Ruh Düşüncesi; kültür ve medeniyet tasavvurlarımız

12. Hafta

(20 Ağustos - 2 Eylül)

Kalp-Kafa bütünlüğü; düşünce ve ruh insanı olmak; yeryüzü mirasçılarının kalp hayatları

13. Hafta

(6-9 Eylül)

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları ve Eğitim; çocuklarımıza bu vasıfları edindirmenin yolları; bu vasıflar çerçevesinde kurgulanmış bir beşeri bilimler programı projesi mümkün mü?

Kurs Müfredatı

Hocaefendi’nin düşünce dünyasında Yeryüzü Mirasçılarının vasıflarının yeri. İslam ve diğer semavi dinlerin kaynaklarında yeryüzü mirasçıları.

Salahiyet-i diniye ve salahiyet-i dünyeviye; kamil iman ve muvahhit ilim düşüncesi; ilmin İslamileştirilmesi çalışmaları

Aşk ve evrensel metafizik; ilim aşkı; hakikat arayışı

Mantık ve beyan; sistemli düşünce; muhakeme ve ifade

Tahkik, öz-kritik ve eleştirel düşünce; ön kabullenimlerin sürekli sorgulanması; asırla hesaplaşma

Fikir hürriyeti; fikrin özgürleştirilmesi; İslam aklının prangalarından kurtarılması; dekolonialite; oryantalizm ve düşünce ekolleri karşısında İslami duruş

Şura ve Kolektif Düşünce; kolektif bilgi üretme mekanizmaları; istişare ve heyet; heyet içtihatları

Riyazi düşünce; düşüncede tecerrüt; algoritmik, sistemik ve analojik düşünme yöntemleri; soyut matematik, küme teorisi ve fikrin oyun sahası olarak sonsuzluk

Sanat düşüncesi; İslami sanatlar; sanatta tecerrüt ve mücerret güzellik fikri; İslami estetik teorisi

Düşünce ve Aksiyon iç içeliği; düşünce ve aksiyon arasındaki karşılıklı geri besleme mekanizmaları; icmali fikir ve pratik akıl kavramları

Milli Ruh Düşüncesi; kültür ve medeniyet tasavvurlarımız

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları ve Eğitim; çocuklarımıza bu vasıfları edindirmenin yolları; bu vasıflar çerçevesinde kurgulanmış bir beşeri bilimler programı projesi mümkün mü?

Kursa Kayıt Ol

Kontenjan dolmadan sınıfta yerinizi alın.

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları

Toplam $300 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için

Aylık

$100

(3 taksitle toplam $300)

Burs vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'da bursa müracaat edebilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları

Program Koordinatörü

1971 doğumlu Balcı Boğaziçi Üniversitesinde Fizik ve Siyaset Bilimi lisans, Kudüs İbrani Üniversitesi’nde Ortadoğu ve İslam Ülkeleri yüksek lisans ve Birleşik Krallık Durham Üniversitesi’nde Risale-i Nur’un Bakhtinci Bir Okuması konulu doktora eğitimleri almıştır. Kudüs üzerine yayınlanmış kitaplarının yanısıra Risale-i Nur’da letaif-i aşere ve Hutbe-i Şamiye’nin farklı basımlarının kıyaslamalı çalışması gibi makale çalışmaları vardır. Londra’da yaşayan Balcı yorumbilim, klasik mantık, dil felsefesi ve İslam’da diyalog gibi alanlarda dersler vermektedir.
Kerim Balcı
Program Koordinatörü

Sık Sorulan Sorular

Evet. Ders dili tamamen Türkçe olacaktır. Farklı dillerde okuma yapabilen müzakereci-öğrencilerin bu kabiliyetlerini HizmetWiki portalına içerik zenginliği kazandırmak için kullanmaları elbette arzulanan bir durumdur.

Derslerin hepsi Zoom üzerinden canlı olacak. Zoom Kaydınızı da yaptırmanız gerekmektedir. Zoom buluşmalarına sadece kendi özgün linkinizi kullanarak katılmanız katılımcının takibi açısından önemlidir.

Program boyunca sanal sınıf hizmetimiz bulunmaktadır. Çeşitli birçok okuma materyali, görsel materyaller, doküman ve videolar burada katılımcılar ile paylaşılacaktır.

İmkanınız oldukça dersleri canlı olarak takip etmenizi ve derslere katılım göstermenizi tavsiye ediyoruz. Ancak derse katılamayanlar için ders kayıtlarına erişim imkanı 2021 Eylül ayı sonuna kadar bulunacak. Ayrıca derslerden çıkarılan notlar HizmetWiki bilgi paylaşım portalında da paylaşılacak.

Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları programı bir seminer programıdır. Yani öğrencilerin aynı zamanda müzakereci olmaları ve HizmetWiki portalının editörleri olmaları planlanmıştır. Derslere göstereceğiniz katılım ve HizmetWiki portalının içeriğine yapacağınız katkı bir hayli okuma, dinleme ve yazma yükümlülüğü anlamına geliyor.

Seminer çalışmamızın ikinci haftasında bütün müzakereci-öğrenci arkadaşlarımıza HizmetWiki portalının WordPress şifreleri verilecek ve WordPress üzerinden içerik oluşturma süreçlerine nasıl katılabileceklerinin eğitimi de sağlanacaktır.

Hayır. Okumanız gereken bütün malzeme Google Classroom sistemimiz üzerinden ve HizmetWiki portalımızdan sizlerle paylaşılacaktır.

Müzakereci-öğrenciler HizmetWiki portalının farklı bölümlerinin içeriğini araştırmak, müzakere etmek ve nihayi bir metin ortaya çıkarmaktan sorumlu olacaklardır. Bu da bireysel bazda değil, ekip bazında yapılacak bir ölçme değerlendirme anlamına gelmektedir.

Tüm derslere düzenli bir şekilde katılan veya kayıtlı videoları bilahare izleyen ve HizmetWiki portalının içerik oluşum sürecine aktik katılım gösteren tüm arkadaşlarımız programımızın sonunda Respect Graduate School’dan sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Respect Graduate School’dan alacağınız sertifika özel bir kurstan veya kurumdan alacağınız bir sertifikayla aynı hükümdedir. Aldığınız derslerin ve ders içeriklerinin belirtildiği sertifika, imzalı ve kaşeli olarak adresinize gönderilecektir.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram