Kurslara Katılım Şartları, Ders Değiştirme ve İade Politikası

Kurslara Katılım Şartları

1- Respect Graduate School’da (RGS) online kurs veya programlara kayıt yalnızca resmi web sitesi (turkce.respectgs.us) üzerinden gerçekleştirilir.

2- Öğrenci adaylarının kayıt formu doldurarak yapmış olduğu her kayıt başvurusu bir ön kayıt niteliğindedir. Öğrenci işleri birimi tarafından kaydın onaylandığı, öğrenciye kurs hakkında detaylı bilgiler içeren bir oryantasyon emaili ile bildirilir.

3- Ön kayıt yapılan kursun zamanı, ücreti, eğiticisinin değişmesi, kurs/sınıf kontenjanının dolması veya yeterince kayıt yapılamadığı için başlatılamaması gibi durumlarda, kaydın onaylanmadığı öğrenciye email yoluyla bildirilir ve kurs ücreti için yapılmış olan ödeme iade edilir.

4- Kayıt formuna girilen tüm bilgilerin doğru olması öğrencinin veya öğrenci reşit değilse ebeveyninin sorumluluğundadır. Kayıt süreci, kurs süreci ve daha sonrasında gelişecek bütün süreçlerde kursiyerin kayıt formuna girdiği bilgiler esas alınır. Herhangi bir bilginin hatalı verilmesi veya başka sebeplerle değişmesi durumunda, kursiyer bu değişikliği öğrenci işleri birimine bildirmekle yükümlüdür. Kayıt formuna hatalı girilen bilgilerden kaynaklı a) Email bilgisinin yanlışlığından dolayı öğrenciyle iletişim kurulamaması ve öğrencinin programa vaktinde başlayamaması b) isim yanlışlığından dijital/basılı sertifikanın bu hatalı isme göre hazırlanması c) cinsiyet, yaş, seviye ve hoca seçimi gibi bilgilerin yanlış verilmesi sebebiyle öğrencinin asıl talep edilenden farklı bir kategoriye alınması ve gireceği dersleri kaçırması d) adres hatasından veya taşınma durumunda yeni adresin bildirilmemesinden kaynaklanan basılı sertifikanın yanlış adrese gönderilmesi gibi, burada zikredilmiş yahut zikredilmemiş hiçbir durumda RGS sorumlu tutulamaz.

5- Bir kursa başlayabilmek için gerekli minimum akademik seviye, belirtilen alanlarda daha önce çalışma yapmış olma ve/veya daha önce aynı kursta bir önceki seviyeyi tamamlamış olma gibi şartlar (ön şartın gerekli olduğu durumlarda web sitemizde yer alan program sayfasında bunlar belirtilir) varsa öğrenciden bunu ibraz etmesi istenebilir. Bu ibrazda sertifika veya dengi bir belge esastır. Kayıt, bu şartlar yerine getirildiği takdirde onaylanır.

6- Kurs içerisinde yerine getirilmesi gereken okuma, hazırlık, sunum, proje ödevine katılma, ödev yapma gibi şartlar da öğrencinin programa devam edebilmesi için program yönetimi tarafından gerekli görülebilir. Bunun yerine getirilmediği durumda öğrencinin kaydının silinebileceği web sitemizdeki program sayfasında belirtilir. Bu şart mevcut olduğu halde kayıt olan fakat yerine getirmeyen öğrencinin kaydı silinir.

7- Programa kaydını tamamlamış olan öğrenci RGS tarafından derslerin kaydedilebileceğini, öğrencilerin bu kaydı izleyebileceğini ve yine ders kaydının kurum içi eğitim amaçlı kullanılabileceğini onaylamış sayılır.

8- Derse devam mecburiyetinin bulunduğu programlarda 3 hafta üst üste derslere katılmayan öğrencinin kaydı silinir.

9- Websitesinde yer alan kurs ücretini ödeme şartlarını yerine getirmede sorumluluk öğrenciye aittir.

Ders ve Sınıf Değiştirme Politikası

RGS’de bir eğitim programı içerisinde farklı dersler ve sınıflar bulunabilir. 

   1- Eğer öğrenci katılmak istediği dersi/sınıfı kayıt formunda kendisi seçtiyse, öğrencinin kayıt olduğu program içerisindeki ders/sınıf değiştirme talebi programın 3. haftanın ilk dersi başlamadan önce yapılan başvuruyla dikkate alınır. 3. haftanın ilk ders saatinden sonra yapılan ders/sınıf değiştirme talepleri dikkate alınmaz. 3. haftanın ilk dersi başlamadan önceki talebi yerine getirmede istenilen dersin/sınıfın kontenjan durumu göz önünde bulundurulur. Eğer istenilen sınıf ilk kayıt olduğu sınıfla farklı seviyede ise öğrencinin, istediği sınıfın şartlarını karşılayıp karşılamadığı da talebin yerine getirilip getirilmemesinde etkilidir.

   2- Öğrencinin programa kayıt olup sınıf, ders veya hoca atamasının kayıt işleminden sonra program yönetimi tarafından yapıldığı durumlarda öğrencinin sınıf, ders veya hoca değiştirme talebi 2. haftanın ilk dersinden önce yapılan başvuruyla dikkate alınır. Bu başvuruda talep gerekçelendirilmelidir. Burada talebin yerine getirilmesinde cinsiyet, yaş, seviye, istenen ders günleri ve saatleri gibi birçok faktör etkilidir.

Her türlü ders, sınıf veya hoca değiştirme taleplerinde başvuru [email protected] adresi üzerinden öğrenci işleri birimine yapılmalıdır. Yalnızca program direktörüne, program direktörlük hesabına ve/veya eğitim görevlisine yapılan hiçbir başvuru geçerli değildir ve vaktinde yapılmış sayılmaz.

Ders Bırakma ve İade Politikası

RGS tüm programlarında öğrenciye kurs ücretinin tamamını veya bir kısmını geri alma hakkı sunar. Öğrencinin iade hakkına sahip olduğu programlardaki politika program formatına göre ikiye ayrılır.

A) Birçok öğretim görevlisinin bulunduğu akademik seminer formatındaki programlarda iade politikası şu şekildedir:

1- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda 2. haftanın ilk dersi başlamadan önce gerçekleşen iade talebi yerine getirilerek öğrenciye “tam iade” yapılır. Not: Oryantasyon buluşmasının bulunduğu programlarda bu buluşma programın 1. haftası yerine geçer.

2- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda 2. haftanın ilk ders saatinden program takviminin yarısına kadar gerçekleşen iade taleplerinde, öğrencinin katılımından bağımsız olarak, programda kalan her bir haftanın ücreti çıkarılarak geriye kalan kısım öğrenciye iade edilir.

3- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda akademik takvimin yarısından sonra gerçekleşen iade talepleri kabul edilmez.

B) Yalnızca bir öğretim görevlisinin bulunduğu sınıf formatındaki programlarda toplam kurs ücreti içerisinde kayıt işlemleri ücreti yer alır. Bu ücret kayıt işlemleri, sınıf-hoca ataması, seviye tespit görüşmeleri, direktör-hoca ve öğrenci işleri arasında yapılan toplantı ve iletişimler, sınıf kontenjanı bulunduğundan yeni bir öğrencinin sınıfa kayıt yapamayacak olması ve daha birçok kriter göz önünde bulundurularak ilgili program ücretinin %10’una karşılık gelmektedir. Bahse konu %10’luk bu tutar öğrenciye iade edilmez. Dolayısıyla bir öğretim görevlisinin bulunduğu sınıf formatındaki programlarda iade politikası şu şekildedir:

Program ücretinin %10’una karşılık gelen kayıt işlemleri ücreti çıkarıldıktan sonra,

1- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda 2. haftanın ilk dersi başlamadan önce gerçekleşen iade talebi yerine getirilerek kalan miktar öğrenciye iade edilir.

2- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda 2. haftanın ilk ders saatinden akademik takvimin yarısına kadar gerçekleşen iade taleplerinde, öğrencinin katılımından bağımsız olarak, yapılmış her bir ders saatinin ücreti ve kayıt işlemleri ücreti çıkarılarak kalan miktar öğrenciye iade edilir.

3- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda akademik takvimin yarısından sonra gerçekleşen iade talepleri kabul edilmez.

İade Talebinde Bulunma Şekli

Resmî iade talepleri ancak [email protected] adresi aracılığıyla yapılabilir. Yazılacak epostada iade talebi, gerekçesiyle birlikte ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Bu yöntem dışındaki iade talepleri hiçbir resmiyeti bulunmadığından geçersizdir ve dikkate alınmayacaktır.

İade Talebinden Sonraki Geri Ödeme Şekli

İade talebinden sonra geri ödeme yalnızca ödemenin yapıldığı hesaba, aynı yöntemle yapılır.

Tüm iade talepleri öğrencinin derslere katılımından bağımsız olarak değerlendirilir ve burada programın akademik takvimi esastır. Öğrencilerimizin kurs ücretini ödemelerinde kolaylık için sunulan kredi kartında abonelik/taksit seçeneğini işbu politikaya/sözleşmeye aykırı şekilde suistimal eden ve programdan ayrılma talebini bildirmekle yükümlü olduğu halde bildirmeyen öğrenci hukuken sorumludur.

Sorun mu var?

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma ihtiyacınız var bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap