Türk Din Musikisi

Kurs tarihi: 26 Eylül - 26 Aralık 2021

Hem Teorik Hem Pratik Eğitim

Sanal Sınıf Hizmeti

Tamamen Online

Türk Din Musikisi'ni birlikte keşfedelim

Musiki bir duygu, bir düşünce ve fikri veya tabii bir olayı anlatmak amacıyla, ölçülü ve ahenkli seslerin belli bir sanat anlayışı içerisinde, ritimli ve ritimsiz olarak estetik bir şekilde bir araya getirilmesi sanatıdır. Türk Musikisi ilhamını ve kaynağını bizzat dinden yani dinî musikiden alır. Musiki tarihimizdeki en önemli isimlerin hafız olmaları ve tekkelerden gelmeleri tesadüf değildir. Evrende var olan bütün sesler bir ilahî nefesin kainata yansımasıdır.

Peygamberimiz (s.a.v.)’in “Kur’an’ı güzel sesle süsleyiniz” buyruğu doğrultusunda musiki, Müslüman için inancın estetik bir ifadesi ve Allah aşkını ifadenin önemli bir aracı olmuştur.

Tüm dünyadaki müziklerin çıkış noktası dindir. Her devirde din duygusu insanlar üzerinde tesirli olmuştur. Sanat, ilk önce dünyada, dinî duygular çerçevesinde gelişmiştir. Halkın bağrından çıkmış olan musiki, onun din yaşayışına da etki etmiş, din ile birlikte insanlara ulaşmıştır. Doğumda ezan ile karşılanıp, vefatta sala ile uğurlanan bir dini kültüre sahibiz.

“Hz. Peygamber (s.a.v.) ve sahabenin tatbikatı ile İslam tasavvufunun görüşleri doğrultusunda ortaya çıkan Türkler’deki dini hayat, zamanla camilerde, tekkelerde ve çeşitli tarikat toplantılannda yapılan ibadet ve zikir esnasında, birtakım vesilelere binaen ve çeşitli kaideler çerçevesinde icra edilen bir musikiyi meydana getirmiş, buna da Türk Din Musikisi adı verilmiştir.”

Türk Din Musikisi

Kursun Hedefleri

Anadolu-İslam kültüründe bir Müslüman doğarken ezan ile karşılanır ve vefatında sala ile uğurlanır. Buna göre musiki beşikten mezara kadar hayatımızın her alanında olan bir unsurdur. Bu derste kültürel genlerimizde bulunan Dini Musiki Formlarını uygulamalı olarak öğreneceğiz. 28 saat ders programı dahilinde ezan, kamet, tesbihat, sala, mevlid, ilahi, naat, münacaat, salavat, tekbir gibi dini musiki formlarının eğitimini vermiş olacağız.

Kazanımlarınız

Her müslümanın dini hayatında bilmesi gereken dini müzik formlarını öğreneceksiniz.

Namaz ibadeti esnasında müezzinin yapması gereken görevlerin eğitimini alacaksınız.

Ezan, tesbihat, salavat gibi icraların makamlarını bileceksiniz ve makam kültürüne kulağınız aşina olacak.

Beş vakte göre farklı makamlarda yapılacak ezan okuma çalışmaları ile duyduğunuz ezanı anlayacak ve kabiliyetiniz ölçüsünde icra edeceksiniz.

Türk Din Musikisi

Kurs Müfredatı

1. Hafta: Ders tanıtımı, repertuar örnekleri. Müzik nedir, müziğin unsurları: Örneklerle ses, ritim, ahenk. 

2. Hafta: Temel müzik sembolleri: Nota, usul, ve diğer müzik işaretleri. Uygulama örnekleri. Müzik türleri genel bilgi; Örnekler, TSM, THM,Türk din musikisi formları; İlahi, naat, münacat, Ezan, sala, kamet, tesbihat, kaside, kıraat, şugul, durak, nefes, temcit.

3. Hafta: Tilavet; fatiha,  İhlas, muavvizeteyn, ayetel kursi, amenerrasulu, huvallahullezi. Ezan türleri ve uygulama; akşam ezanı-segah makamı,

4. Hafta: Ezan türleri ve uygulama; ikindi ezanı ezanı-hicaz makamı. Ezan uygulama; öğle ezanı-rast makamı

5. Hafta: Ezan uygulama; yatsı ezanı-uşşak makamı. Ezan uygulama-sabah ezanı- saba makamı

6. Hafta: Kamet, tesbih (cami usulü). Tesbihat-kısa tesbihat(Yâ Cemîl yâ Allah)

7. Hafta: Tesbihat uygulama. Tekbir-salavat

8. Hafta: Tevşih, temcid, munacaat, miraciye. Genel Türk Müziği Tarihi

9. Hafta: Sala-Cuma, cenaze, bayram salaları. Kaside 

10. Hafta: Mevlid-tevhid bahri, veladet, merhaba, Mevlid- mirac, münacaat bahri

11. Hafta: İlahi-ilahi çrenkleri, uygulama. İlahi örnekleri, uygulama

12. Hafta: Naat, mersiye, şugul. Genel Türk Müziği tarihi

13. Hafta: Mevlevi ayini, Sema töreni, Askeri müzik-mehter 

14. Hafta: Sunumlar

Kurs Tarihi

12 Eylül - 12 Aralık

Ders Günleri

Her Pazar

Ders Saatleri

12 PM - 2 PM (EST)

Belirtilen ders saati EST (New York) zaman dilimine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimi ile New York saat dilimi arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kursa Kayıt Ol

Kontenjan dolmadan sınıfta yerinizi alın.

Türk Din Musikisi

$500

(Kredi kartına 5 taksit imkanı bulunmaktadır.)

Burs vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

Türk Din Musikisi

Kurs Hocası

Yapımcı, neyzen, bestekar, solist, müzik eğitmeni. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okurken Doç. Dr. Nuri Özcan yönetimindeki fakülte korosunda, Çetin Körükçü yönetimindeki İleri Türk Musikisi Konservatuarı'nda müzik ve repertuar eğitimi aldı. Kubbealtı Türk Musikisi Akademisi'nde 3 yıl ney, nazariyat, şan, repertuar, musiki edebiyatı ve musiki tarihi dersleri aldı. Marmara Üniversitesi'nde Türk Din Musikisi alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Kanada’da Algonquin College Music Industry Arts programını bitirerek müzik yapımcısı ve ses mühendisi diplomasını aldı. Birçok konserde neyzen, solist ve korist olarak yer aldı. Musiki alanında eğitim vermeye ve müzik prodüksiyon çalışmalarına devam etmektedir.
Ahmet Gül
Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap