Tefakkuh Atölyesi

Oryantasyon günü: 8 Ocak Pazar, 2023
Kurs Tarihi: 9 Ocak 2023 – 19 Mart 2023
ÖNEMLİ: Tefakkuh Atölyesi, sahasının uzmanı kişilerden dersler alacağınız bir gönüllülük projesidir. Ancak, atölyeye katılım ücretsiz olmakla birlikte, kayıt yaptırmak suretiyle atölye çerçevesinde görevler almayı, okuma ve özet çıkarma, ders kayıtlarını deşifre etme, ders sunumları üzerinde çalışma, Kahoot soruları, ezber kartları, infografik içerikleri, hatta bulmaca içerikleri hazırlama gibi vazifeleri üstlenmeyi kabul ediyorsunuz demektir. Bu gönüllülük projesinde yer almak isteyip istemediğinize R&H Direktörü Kerim Balcı beyefendinin Tefakkuh Atölyesi’ni tanıtmak için kaydettiği videoyu izleyerek karar verebilirsiniz. Videoya ulaşmak için burayı tıklayın.

Tefakkuh Atölyesi

Oryantasyon günü: 8 Ocak Pazar, 2023
Kurs Tarihi: 9 Ocak 2023 – 19 Mart 2023
ÖNEMLİ: Tefakkuh Atölyesi, sahasının uzmanı kişilerden dersler alacağınız bir gönüllülük projesidir. Ancak, atölyeye katılım ücretsiz olmakla birlikte, kayıt yaptırmak suretiyle atölye çerçevesinde görevler almayı, okuma ve özet çıkarma, ders kayıtlarını deşifre etme, ders sunumları üzerinde çalışma, Kahoot soruları, ezber kartları, infografik içerikleri, hatta bulmaca içerikleri hazırlama gibi vazifeleri üstlenmeyi kabul ediyorsunuz demektir. Bu gönüllülük projesinde yer almak isteyip istemediğinize R&H Direktörü Kerim Balcı beyefendinin Tefakkuh Atölyesi’ni tanıtmak için kaydettiği videoyu izleyerek karar verebilirsiniz. Videoya ulaşmak için burayı tıklayın.

Atölye Tanımı

1

Tefakkuh Atölyesi, 2023-2024 eğitim yılında departman haline gelecek olan Tefakkuh Okulu öncesinde sadece fıkıh, usul-i fıkıh, mantık, modern hukuk felsefesi, hukukî hermenötik ve modern karar verme teknolojileri konularında yoğun okuma yapmaya, özet çıkarmaya, soru-cevap metinleri hazırlamaya, konuların ağaç yapılarını çıkarmaya, Kahoot testleri hazırlamaya, Türkçe konuşan dünyada fıkıh, usul-i fıkıh ve doğru düşünme yöntemlerine ilgiyi artıracak sosyal medya paylaşımları, YouTube videoları, paneller ve müzakereler hazırlamaya matuf bir gönüllüler buluşması olarak planlanmıştır.

Tefakkuh Atölyesi, fıkhın post-modern çağın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için müfredat çalışması yapılması, geleneksel fıkıh usulü ile pozitif bilimlerin, özellikle de anglosakson teamül hukuku geleneğinin oluşturduğu metodolojinin meczedildiği yeni bir fıkıh usulü çalışmasının yapılması, bu yeni usulü uygulamaya sokacak genç ve istekli fakih adaylarının yetiştirilmesi ve bütün bu yapılanların bir seminer veya ders olmaktan çıkarılarak bir “ekol” oluşturmaya yönelik kolektif bir çabaya eklemlenmesi projesidir.

2

3

2022-2023 dönemini Tefakkuh Okulu’nun hazırlık yılı olarak belirlemiş olan Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi yönetimi, bu yıl içinde açılacak üç gönüllüler atölyesi sayesinde 2023-2024 yılında gerçekleştirilecek Tefakkuh Okulu eğitiminin müfredatını bugüne kadar ortaya konulmuş en iyi örnekleri derlemek suretiyle oluşturmaya karar vermiştir. Bu çerçevede 2022 sonbahar döneminde gerçekleşen Tefakkuh Atölyesi 1. dönem çalışmamızda usul-i fıkha giriş, İslam hukukunun modern meseleleri, teknolojik gelişmelerin fıkıh ilmine açtığı meydan okumalar ve nihayet modern karar alma yöntemleri ele alınmıştır. Tefakkuh Atölyesi 2’de ise deliller, hükümler ve lafızlar bahislerine derinlemesine girilecek, bu çalışmaları desteklemek üzere İslam tarihinden 10 büyük fakihin entelektüel mücadelesi incelenecek ve bir Tefakkuh Podcast yayını başlatılacaktır.

On haftalık aktif ders ve müzakere programından ibaret olan 2023 Tefakkuh Atölyesi 2. dönem çalışmamız Pazartesi günleri bir uzman eşliğinde geleneksel usul-i fıkıh kitaplarının ilgili bölümlerinin müzakere edildiği, Cumartesi günleri özellikle modern ve postmodern füru-u fıkıh meselelerinin ele alındığı, Pazar günleri de yaşantıları ve düşünsel stratejileriyle bizlere örnek olan fakihlerin tanıtılıp, atölye çalışmalarının yönetim toplantılarının yapıldığı buluşmalar şeklinde tasarlanmıştır.

4

5

2022-2023 dönemini Tefakkuh Okulu’nun hazırlık yılı olarak belirlemiş olan Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi yönetimi, bu yıl içinde açılacak üç gönüllüler atölyesi sayesinde 2023-2024 yılında gerçekleştirilecek Tefakkuh Okulu eğitiminin müfredatını bugüne kadar ortaya konulmuş en iyi örnekleri derlemek suretiyle oluşturmaya karar vermiştir. Bu çerçevede 2022 sonbahar döneminde gerçekleşen Tefakkuh Atölyesi 1. dönem çalışmamızda usul-i fıkha giriş, İslam hukukunun modern meseleleri, teknolojik gelişmelerin fıkıh ilmine açtığı meydan okumalar ve nihayet modern karar alma yöntemleri ele alınmıştır. Tefakkuh Atölyesi 2’de ise deliller, hükümler ve lafızlar bahislerine derinlemesine girilecek, bu çalışmaları desteklemek üzere İslam tarihinden 10 büyük fakihin entelektüel mücadelesi incelenecek ve bir Tefakkuh Podcast yayını başlatılacaktır.

Fıkıh ve Usûl-ü Fıkıh (Fıkıh Metodolojisi), hem ciddî bir mesâînin ürünü olmaları, hem de insanlık tarihinde emsalsizlikleri itibarıyla o kadar engin ve zenginleşmeye açık kaynaklardır ki, bu kaynaklara sahip olan milletler en hayâtî şeylere sahip olmuş sayılırlar. Her medeniyetin iftihar ettiği, nev’i şahsına münhasır bazı değerler vardır. Fıkıh ve Usûl-ü Fıkıh da, bizim medeniyetimizin en belirgin değerlerindendir. Öyle ki, eğer geçmişimiz itibarıyla bizim medeniyetimize bir isim bulmak icap etseydi, ona “Fıkıh” veya “Usûl-ü Fıkıh” medeniyeti demek uygun olurdu; kapıları ardına kadar düşünceye, hikmete, felsefeye açık Fıkıh ve Usûl-ü Fıkıh medeniyeti..”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

Fıkıh ve Usûl-ü Fıkıh (Fıkıh Metodolojisi), hem ciddî bir mesâînin ürünü olmaları, hem de insanlık tarihinde emsalsizlikleri itibarıyla o kadar engin ve zenginleşmeye açık kaynaklardır ki, bu kaynaklara sahip olan milletler en hayâtî şeylere sahip olmuş sayılırlar. Her medeniyetin iftihar ettiği, nev’i şahsına münhasır bazı değerler vardır. Fıkıh ve Usûl-ü Fıkıh da, bizim medeniyetimizin en belirgin değerlerindendir. Öyle ki, eğer geçmişimiz itibarıyla bizim medeniyetimize bir isim bulmak icap etseydi, ona “Fıkıh” veya “Usûl-ü Fıkıh” medeniyeti demek uygun olurdu; kapıları ardına kadar düşünceye, hikmete, felsefeye açık Fıkıh ve Usûl-ü Fıkıh medeniyeti…”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

Atölyenin Hedefleri

Usul-i fıkıh, hukuk felsefesi ve hukuk metodolojisi, hukukî hermenötik ve sosyal bilim metodolojilerinin birleştirilmesine yönelik okuma ve müzakereler yapmak

Klasik usul-i fıkıh kitaplarının modern, kolay okunabilir, hazmedilebilir bir müfredat çalışmasını yapmak

Usul-i fıkhın fıkıh ilmindeki uygulamalarını analiz etmek

Matematiksel modellemelerin fıkıh alanında uygulanabilirliğini müzakere etmek

Usul-i fıkıh ilmine karşı ilgi ve sevginin yaygınlaştırılmasını sağlamak

Tefakkuh Okulu’nun gelecek yıllarında ders verebilecek, müzakere ve münazaralara ev sahipliği yapabilecek kişileri yetiştirmek

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin İslam fıkhının tanzim, tenkih ve tedviniyle alakalı koyduğu hedeflere matuf çalışmalar yapmak

Ders Gün ve Saatleri

Tefakkuh Atölyesi’nde Pazartesi, Cumartesi ve Pazar günleri buluşmalar yapılır. Ana dersler Pazartesi günleri New York saatine göre 4:00-6:00 PM (EST)  arasında yapılmaktadır. Haftasonu müzakereleri ise Cumartesi günleri ve Pazar günleri 4:00-6:00 PM (EST) arasında yapılmaktadır. Aşağıda yer alan Kurs Müfredatı başlığı altında klasik bir haftanın ders saatlerinin dökümü bulunmaktadır.

Ana Ders

Her Pazartesi
4:00 - 6:00 PM (EST)

Müzakere

Modern asrın füru-u fıkıh meseleleri
Her Cumartesi
4:00 - 6:00 PM (EST)

Müzakere

Fakihlerin hayatları, müzakere ve atölye saatleri
Her Pazar
4:00 - 6:00 PM (EST)

Belirtilen ders saatleri EST (New York) zaman dilimine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle bu saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kurs Müfredatı

8 Ocak 2023
– Oryantasyon Haftası – R&H bünyesindeki bütün ders ve seminerlerin ortak oryantasyon buluşması. (New York saatiyle 1:30-3:30 PM, Berlin saatiyle 19:30-21:30 arası)

1. Hafta 9-15 Ocak 2023
Deliller Bahsine Giriş ve Kadınlar Haftası – Deliller Bahsine Giriş, Kitap ve Sünnet; Kadınlarla alakalı fıkhî tartışmalara usul-i fıkıh penceresinden bakmak. Öğretim Görevlileri: Sebahattin Erkmen, Hatice Keskin, Neda Doğan

2. Hafta 16-22 Ocak 2023
– İcma ve Riyazi Düşünce Haftası – İcmanın delil olarak kabul keyfiyeti; icmanın oluşum şartları; fıkıh ve usul-i fıkıhta riyazi düşünce. Öğretim Görevlileri: Rasim Haner, Kerim Balcı, Neda Doğan, Hatice Keskin

3. Hafta 23-29 Ocak 2023
– Delillerden Sahabe Kavli ve Fıkıhta Gıda Katkı Maddeleri Haftası – Sahabe Kavli ve amel-i ehl-i Medine’nin delil keyfiyeti; İslam hukukunda gıda katkı maddeleri. Öğretim Görevlileri: Osman Akça, Dr Yüksel Çayıroğlu, Neda Doğan, Hatice Keskin

4. Hafta 30 Ocak – 5 Şubat 2023
– Örf, Şer’-u men kablena ve Psikedelik ilaçlar Haftası – Örf ve önceki semavi dinlerin şeriatlarının dini delil keyfiyeti; Psikedelik İlaçlar ve Aşkınlık Tecrübeleri. Öğretim Görevlileri: Hamide Eygören, Hatice Keskin

5. Hafta 6-12 Şubat 2023

– Teklifî ve Vad’î Hükümler ve Pedagoji Haftası – Teklifî hükümler, vad’î hükümler; geleceğin fakihlerini yetiştirmede çocuk pedagojisi. Öğretim Görevlileri: Hatice Keskin, Muna Seyid

6. Hafta 13-19 Şubat 2023

Delâletin Kapsamı Açısından Lafızlar ve Çocuk Hakları Haftası – Hâs, Âmm, Müşterek ve Müevvel Lafızlar; Fıkhu’s-Sîre Bağlamında Çocuk Hakları. Öğretim Görevlileri: Ecir İşiyok, Yücel Men, Hatice Keskin

7. Hafta 20-26 Şubat 2023

– Konuldukları Manada Kullanılıp Kullanılmadıklarına Göre Lafızlar ve Ahlak Haftası – Hakikat, Mecaz, Kinaye ve Sarih Lafızlar; Etik, Pratik Bilgelik ve Fıkıh-Ahlâk İlişkisi. Öğretim Görevlileri: Ecir İşiyok, Hamide Eygören, Münib Gülakman. Hatice Keskin

8. Hafta 27 Şubat – 5 Mart 2023
Manasının Açıklığına Göre Lafızlar ve Cinsel Tercih Konusu Haftası – Zahir, Nas, Müfesser ve Muhkem Lafızlar; LGBTQ+ konularına fıkhî yaklaşım. Öğretim Görevlileri: Ecir İşiyok, Dr Yüksel Çayıroğlu

9. Hafta 6-12 Mart 2023
– Manasının Kapalılığına Göre Lafızlar ve Yapay Zeka Haftası – Hafiy, Müşkil, Mücmel ve Müteşabih Lafızlar; Yapay Zeka ve Fıkıh ilişkisi. Öğretim Görevlileri: Ecir İşiyok, Enes Ekrem Ergüneş

10. Hafta 13-19 Mart 2023

– Manaya Doğrudan ya da Dolaylı Delalet Etmesi Açısından Lafızlar ve İnanç Fıkhı Haftası – Nassın ibaresiyle delaleti, işaretiyle delaleti, delaletiyle delaleti, iktizasıyla delaleti ve mefhum-u muhalefe; inanç fıkhı. Öğretim Görevlileri: Ecir İşiyok, Münib Gülakman, Hatice Keskin

ÖNEMLİ TARİHLER

8 Ocak 2023
– Oryantasyon Haftası – R&H bünyesindeki bütün ders ve seminerlerin ortak oryantasyon buluşması. (New York saatiyle 1:30-3:30 PM, Berlin saatiyle 19:30-21:30 arası)

22 Nisan 2023
– Bayramlaşma ve R&H 2023 Bahar Dönemi Mezuniyet Programı

ÖNEMLİ TARİHLER

8 Ocak 2023
– Oryantasyon Haftası –
R&H bünyesindeki bütün ders ve seminerlerin ortak oryantasyon buluşması. (New York saatiyle 1:30-3:30 PM, Berlin saatiyle 19:30-21:30 arası)

22 Nisan 2023
Bayramlaşma ve R&H 2023 Bahar Dönemi Mezuniyet Programı

Kayıt Ol

KKAT: Tefakkuh Atölyesi, sahasının uzmanı kişilerden dersler alacağınız bir gönüllülük projesidir. Ancak, atölyeye katılım ücretsiz olmakla birlikte, kayıt yaptırmak suretiyle atölye çerçevesinde görevler almayı, okuma ve özet çıkarma, ders kayıtlarını deşifre etme, ders sunumları üzerinde çalışma, Kahoot soruları, ezber kartları, infografik içerikleri, hatta bulmaca içerikleri hazırlama gibi vazifeleri üstlenmeyi kabul ediyorsunuz demektir. Bu gönüllülük projesinde yer almak isteyip istemediğinize R&H Direktörü Kerim Balcı beyefendinin Tefakkuh Atölyesi’ni tanıtmak için kaydettiği videoyu izleyerek karar verebilirsiniz. Videoya ulaşmak için burayı tıklayın.

Tefakkuh Okulu

Ücretsiz

Burs Vermek için Tıklayın!

Programlarımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School