Tefakkuh Atölyesi

Kurs Tarihi: 5 Eylül – 10 Aralık 2022

DİKKAT: Tefakkuh Atölyesi, 2023-2024 eğitim yılında departman haline gelecek olan Tefakkuh Okulu öncesinde sadece fıkıh, usul-i fıkıh, mantık, modern hukuk felsefesi, hukukî hermenötik ve modern karar verme teknolojileri konularında yoğun okuma yapmaya, özet çıkarmaya, soru-cevap metinleri hazırlamaya, konuların ağaç yapılarını çıkarmaya, Kahoot testleri hazırlamaya, Türkçe konuşan dünyada fıkıh, usul-i fıkıh ve doğru düşünme yöntemlerine ilgiyi artıracak sosyal medya paylaşımları, YouTube videoları, paneller ve müzakereler hazırlamaya matuf bir gönüllüler buluşması olarak planlanmıştır. Lütfen sadece derslere ve müzakerelere katılabilecek, bunların üzerine yoğun okuma ve yazma faaliyetlerine vakit ayırabilecekseniz kayıt olunuz.

Tefakkuh Atölyesi

Kurs Tarihi: 5 Eylül – 10 Aralık 2022

DİKKAT: Tefakkuh Atölyesi, 2023-2024 eğitim yılında departman haline gelecek olan Tefakkuh Okulu öncesinde sadece fıkıh, usul-i fıkıh, mantık, modern hukuk felsefesi, hukukî hermenötik ve modern karar verme teknolojileri konularında yoğun okuma yapmaya, özet çıkarmaya, soru-cevap metinleri hazırlamaya, konuların ağaç yapılarını çıkarmaya, Kahoot testleri hazırlamaya, Türkçe konuşan dünyada fıkıh, usul-i fıkıh ve doğru düşünme yöntemlerine ilgiyi artıracak sosyal medya paylaşımları, YouTube videoları, paneller ve müzakereler hazırlamaya matuf bir gönüllüler buluşması olarak planlanmıştır. Lütfen sadece derslere ve müzakerelere katılabilecek, bunların üzerine yoğun okuma ve yazma faaliyetlerine vakit ayırabilecekseniz kayıt olunuz.

Atölye Tanımı

1

Respect Graduate School bünyesinde faaliyet göstermekte olan Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi’nin yürüteceği Tefakkuh Atölyesi, fıkhın post-modern çağın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için müfredat çalışması yapılması, geleneksel fıkıh usulü ile pozitif bilimlerin, özellikle de anglosakson teamül hukuku geleneğinin oluşturduğu metodolojinin meczedildiği yeni bir fıkıh usulü çalışmasının yapılması, bu yeni usulü uygulamaya sokacak genç ve istekli fakih adaylarının yetiştirilmesi ve bütün bu yapılanların bir seminer veya ders olmaktan çıkarılarak bir “ekol” oluşturmaya yönelik kolektif bir çabaya eklemlenmesi projesidir.

2022-2023 dönemini Tefakkuh Okulu’nun hazırlık yılı olarak belirlemiş olan Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi yönetimi, bu yıl içinde açılacak üç gönüllüler atölyesi sayesinde 2023-2024 yılında gerçekleştirilecek Tefakkuh Okulu eğitiminin müfredatını bugüne kadar ortaya konulmuş en iyi örnekleri derlemek suretiyle ortaya çıkarmaya karar vermiştir.

2

3

2022 Sonbahar dönemindeki mevcut atölyemiz Usul-i Fıkha Giriş Atölyesi mahiyetindedir. Lafızlar ve Deliller bahisleri 2023 Kış dönemine, Fıkhî kıyas, mantık ve usul-i fıkıhtan hareketle genel bir İslam bilimler metodolojisi inşa çalışmaları ise 2023 Yaz dönemine bırakılmıştır.

12 haftalık aktif ders ve müzakere programından ibaret olan 2022 Sonbahar Tefakkuh Atölyesi Pazartesi günleri bir uzman eşliğinde geleneksel usul-i fıkıh kitaplarının ilgili bölümlerinin müzakere edildiği, Cumartesi günleri “Usülden Metoda” müzakerelerinin ve usüle ait meselelerin fıkıh füru’unda nasıl uygulandığını ortaya koyan atölye çalışmalarının yapıldığı bir programdır. Tefakkuh Atölyesinin sizin için uygun olup olmadığını merak ediyorsanız aşağıdaki şartların ne kadarına haiz olduğunuza bakabilirsiniz:

4

Atölyeye Katılım Şartları

Olmazsa olmaz şartlar:

🔸 Fıkıh ve Usûl-i Fıkıh konularına karşı kalbî alaka

🔸 Müstakil düşünce ve fikrî cesaret

🔸 Hemen her gün birkaç saatini okuma ve araştırmaya ayırabilecek kadar vakit

Olursa tercih sebebi olan şartlar

  • Medrese veya İlahiyat Fakültesi geçmişi
  • Yazılım, veri madenciliği, algoritma teknikleri bilgisi
  • Soyut matematik, oyun teorisi (game theory), klasik ve modern mantık bilgisi
  • Sosyal bilimlerin herhangi bir alanında akademik çalışma geçmişi
  • Hukuk tahsili veya farklı bir tecrübeyle edinilmiş hukuk nosyonu
  • Yazarlık ve redaksiyon tecrübesi
  • Görsel tasarım, seslendirme, çizim ve diğer sanat dallarına ilgi

Yukarıdaki olmazsa olmaz şartların tamamına, tercih sebebi olan şartlardan en az birine haizseniz Tefakkuh Atölyesi için ideal katılımcısınız demektir.

Atölyenin Hedefleri

Usul-i fıkıh, hukuk felsefesi ve hukuk metodolojisi, hukukî hermenötik ve sosyal bilim metodolojilerinin birleştirilmesine yönelik okuma ve müzakereler yapmak

Klasik usul-i fıkıh kitaplarının modern, kolay okunabilir, hazmedilebilir bir müfredat çalışmasını yapmak

Usul-i fıkhın fıkıh ilmindeki uygulamalarını analiz etmek

Matematiksel modellemelerin fıkıh alanında uygulanabilirliğini müzakere etmek

Usul-i fıkıh ilmine karşı ilgi ve sevginin yaygınlaştırılmasını sağlamak

Tefakkuh Okulu’nun gelecek yıllarında ders verebilecek, müzakere ve münazaralara ev sahipliği yapabilecek kişileri yetiştirmek

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin İslam fıkhının tanzim, tenkih ve tedviniyle alakalı koyduğu hedeflere matuf çalışmalar yapmak

Ders Gün ve Saatleri

Tefakkuh Atölyesi 5 Eylül 2022 – 10 Aralık 2022 tarihleri arasında 14 haftalık bir programdır. Programın ilk haftası oryantasyon, sekizinci haftası konsolidasyon haftası olarak ayrıldığından çalışmalar 12 hafta üzerinden yapılır. Dersler Pazartesi günleri New York saatine göre 4:00-6:00 PM arasında, hafta sonu atölye buluşmaları ise Cumartesi günleri yine New York saatine göre 4:00-6:00 PM arasında yapılır. Belli konular üzerine çalışan gönüllülerin kendi aralarında yapacakları toplantı-atölye buluşmaları katılımcıların tercihlerine bırakılmıştır.

14 Hafta

5 Eylül – 10 Aralık 2022

Pazartesi Dersleri

Her Pazartesi 4:00 PM – 6:00 PM (EST)

Cumartesi Dersleri

Her Cumartesi 4:00 PM – 6:00 PM (EST)

Belirtilen ders saatleri EST (New York) zaman dilimine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle bu saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kurs Müfredatı

5-11 Eylül Haftası – Oryantasyon, Kerim Balcı – Hatice Keskin

12-18 Eylül Haftası – Fıkıh Tarihi, Fatih Kumaş

19-25 Eylül Haftası – Fıkıh Usulüne Giriş, Selçuk Camcı

26 Eylül – 2 Ekim Haftası – Fıkhın Diğer İslami İlimlerle İlişkisi, Prof Ayhan Tekineş

3-9 Ekim Haftası – Külli Kaideler, Rasim Haner

10-16 Ekim Haftası – Maslahat ve Makasıd, Osman Akça

17-23 Ekim Haftası – Yapay Zekâ ve Hukuk-Fıkıh İlişkisi, Kerim Balcı

24-30 Ekim Haftası – Konsolidasyon Haftası

24-30 Ekim Haftası – Konsolidasyon Haftası

31 Ekim – 6 Kasım Haftası – İctihad ve Taklit, Sebahattin Erkmen

7-13 Kasım Haftası – Fetva Usulü ve Adabı, Neda Doğan

14-20 Kasım Haftası – İllet Tartışmaları, Ecir Eşiyok

21-27 Kasım Haftası – Fıkıh ve Sosyal Bilimler İlişkisi, Deniz Yolcu

28 Kasım – 4 Aralık Haftası – Kur’an ve Hadis Metinlerini Yorumlamada Tarihsellik, Dr Yüksel Çayıroğlu

5-11 Aralık Haftası – Modern Hukuk Felsefesi ve Fıkıh İlişkisi, Prof Osman Kaşıkçı

Kayıt Ol

DİKKAT: Tefakkuh Atölyesi fıkıh veya usul-i fıkıh öğrenmek isteyenler için tasarlanmış bir çalışma değildir. Tefakkuh Atölyesi, 2023-2024 eğitim yılında departman haline gelecek olan Tefakkuh Okulu öncesinde sadece fıkıh, usul-i fıkıh, mantık, modern hukuk felsefesi, hukukî hermenötik ve modern karar verme teknolojileri konularında yoğun okuma yapmaya, özet çıkarmaya, soru-cevap metinleri hazırlamaya, konuların ağaç yapılarını çıkarmaya, Kahoot testleri hazırlamaya, Türkçe konuşan dünyada fıkıh, usul-i fıkıh ve doğru düşünme yöntemlerine ilgiyi artıracak sosyal medya paylaşımları, YouTube videoları, paneller ve müzakereler hazırlamaya matuf bir gönüllüler buluşması olarak planlanmıştır. Lütfen sadece derslere ve müzakerelere katılabilecek, bunların üzerine yoğun okuma ve yazma faaliyetlerine vakit ayırabilecekseniz kayıt olunuz.

Tefakkuh Okulu

Ücretsiz

Burs Vermek için Tıklayın!

Programlarımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap