Şualar Dershanesi

Kurs Tarihi: 1 Ocak 2024 – 9 Mart 2024

Programın Tanımı

1

Şualar Dershanesi, Sözler, Lem’alar ve Mektubat eserlerinden derlediği hakikatleri marifete taşıyor. Hakikat denizinden, marifet incileri çıkarmaya talip herkese “hel min mezid” yolculuğu teklif ediyor.

Şualar Dershanesi Risale-i Nur’un dördüncü büyük kitabını “Marifet Dersleri,” “Lahikalar,” ve “İşaretler” ana başlıkları altında inceliyor. Marifet bahisleri ile İman, lahikalar mecmuaları ile İslam, işaretler bölümleriyle de İhsan şuurunda derinleşme gayreti.

Marifet Dersleri ile küstürülen kâinattan Halık’ını soran seyyaha kâinatı harf harf konuşturan bir Aşk yolculuğu. 

Marifetin pratiği Lahikalar ile, İslam’ın hayata hayat kılınması, ihlas ve tesanüd örnekleri, sanatın ancak Allah’ı arıyorsa gerçek sanat olduğunu anlatan bir rehberlik okulu.

İşaretler ile Risale-i Nur’a zamanlar ötesinden tasdik mektupları; zamanın son demine Risale-i Nur’dan tespit satırları…

2

3

Ölmeden önce çıkmak isteyeceğiniz bir kâinat yolculuğu, idrak etmek isteyeceğiniz bir kulluk şuuru, künhüne vakıf olmak isteyeceğiniz sırlı işaretler, alametler…

Hayatınız hiç yaşanmamış kalmasın…

Şualar Dershanesi, alanlarında söz sahibi hocalarımız Prof. Dr. Adnan Arslan, Cemal Türk, Emine Eroğlu, Dr. Ergun Çapan, Kerim Balcı, Mehmet Akar, Prof. Dr. Osman Şahin, Melike Gülen ve Seyit Erkal ile çıkılan bir ilim ve hikmet arayışı.

Müfredatında pırlanta eserler ve hocalarımızın makaleleri ile yol alınan, haftanın üç günü ikişer saatten toplamda 70 saate yakın canlı ders.

Kainat, insan ve zamandan Halık’ını sormak, ömrünü marifet yolculuğuna çevirmek isteyen herkesi, üç ayların bereketini hikmet şualarıyla buluşturmaya davet ediyoruz.

4

Bediüzzaman Said Nursi

“Başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın hârika işlerine bak! Sen başıboş olmadığın gibi bu hâdiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir Müdebbir-i Hakim tarafından istihdam olunuyorlar.”
(Şualar, 7. Şua)

Fethullah Gülen Hocaefendi

“İmanını marifetle bezemeyen, yol yorgunluğundan kurtulamaz. Marifetini aşk u muhabbetle derinleştiremeyen de formalitelerin ağında kıvranmaktan halâs bulamaz. “Hayvaniyetten çıkma, cismâniyeti bırakma, kalb ve ruhun derece-i hayatına yükselme” deniyor, buna.”
(İman, Marifet ve Muhabbet)

Programın Hedefleri

Risale-i Nur Külliyatının bütün kitaplarını analitik bir nazarla okuma yolculuğuna Şualar eseri ile devam etmek

Risale-i Nur’un tamamında temel prensipleri edindirecek bakış açısı kazanmak

İman, İslam ve ihsan şuurunu marifete dönüştürmek

Risale-i Nur’da var olan vahyin evrensel dilinin anlaşılması

Risale-i Nur’dan insanlığın problemlerine çözümlerin keşfi

Ders Gün ve Saatleri

Şualar Dershanesi’nde dersler Marifet Dersleri, Lahika Dersleri ve İşaret Dersleri olmak üzere 3 ana kategoriye ayrılır. Bu dersler çoğunlukla Çarşamba ve Cuma günleri 3-5 PM (EST) arasında ve Cumartesi günleri 11 AM – 2 PM arasında yapılır. Aşağıda yer alan detaylı Kurs Müfredatında ders takvimini görebilirsiniz. Yer yer dersi veren hocamızın bulunduğu saat dilimine ve uygunluğuna bağlı olarak ders saatlerinde değişiklik yapıldığında bu, takvimde ve Google Classroom duyurularında ilan edilir.

10 Hoca ile 70+ Saat Ders

Alannda uzman 10 hocamız eşliğinde, 70 saati aşkın dersten oluşan bir hakikat yolculuğu.

1 Ocak 2024 – 9 Mart 2024

10 hafta sürecek, etkileşime açık, dopdolu bir tefekkür maratonu

Çarşamba, Cuma ve Cumartesi Günleri

Avrupa ve Amerika kıtasına uygun ofis ve müzakere saatleri

Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle belirtilen saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kurs Müfredatı

MARİFET DERSLERİ (İMAN)

Varlığın Tevhid delillerinin işlendiği mümtaz risaleler.

2. Şua ehadiyet denizinden mercanlar,
3. Şua tefekkürün kalpten zikre, Münacata dönüşü.
4. Şua hayatımızın Sermediyet hakikatı ile nasıl beka bulabileceği,
6. Şua “Et-Tahıyyâtü” duâsının harika tefsîri,
7. Şua Yedi gök, yer ve onların içindekilerin şahitliği ile eşsiz bir seyahat,
9. Şua Haşre ve ahirete iman delilleri.
12. Şua Meyve Risalesi ile Allah’ı tanımanın okunan fenlerle izahı.
15. Şuâ, ilmel-aynel- hakkalyakîn esasları Fatihadan tefsirler.

LAHİKA DERSLERİ (İSLAM)

Marifetin Hayata Yansımaları Lahikalar ile, iman hakikatlerinin şahsi hayatımızda uygulama pratikleri. İhlasın, sadakatin, tesanüdün, şükrün örnekleri.

10. Şua haplar nev’inden ilâçların listesini gösteren Fihrist Risalesi.
12. Şua Denizli Mahkemesinde, Allah ve ahlâktan sözün yasaklandığı dönemde müdafaalar.
13 Şua, Denizli Hapsinden, Nur’ların gayretleri, küfrün tehlikesine ışık tutan dersler.
14. Şua, Afyon Mahkemesi Müdafaasında, temel hak ve özgürlüklere, fikir hürriyetine ufuklar açan yaşadığımız döneme ışık tutan dersler.

İŞARET DERSLERİ (İHSAN)

İşaretler Bölümleri, iman dâvâsına Kur’an ve Hadisi şeriflerden büyük deliller.

1. Şua’da 33 âyetin Risale-i Nur’a ebced ve cifir ile tarih tarih ispatı.
5. Şua ahirzaman hadisleri ile ilmi derinliğin birleştiği, çağın ve geleceğin meseleleri, kıyamet alametleri, Yecüc Mecüc bahsi, Dabbetül Arz ve “gömleğini diktiği” ahir zaman karakterleri. Özellikle Süfyan’ın fitne tahribatına asrın Müceddidinden tamiratlar.
8. Şua: Hz.Ali’nin (r.a.) Risâle-i Nur’a dair kerâmetkârâne müjdelerinden üçüncüsü ve Risâle-i Nur’un kıymet ve önemini gösteren hakikatleri açıklamasının sebep ve hikmetleri.

Haftalık Takvim

1. HAFTA (01-07 OCAK 2024)

03 Ocak 2024 Çarşamba – 2:PM-5:PM EST: R&H Seminerleri Ortak Oryantasyon Programı ve Şualar Dershanesi Oryantasyon Dersi

05 Ocak 2024 Cuma – 3:PM-5:PM EST: Şualar Kitabı Genel Tanıtım, Seyit Erkal

06 Ocak 2024 Cumartesi – 11:AM-1:PM EST: MARİFET DERSLERİ – 2. ŞUA / 1. MAKAM (Gayet güzel, şirin, nihayet derecede lâtif üç meyve-i tevhid ve üç muktazîsi ve üç hüccetine dair.), Cemal Türk

2. HAFTA (08-14 OCAK 2024)

10 Ocak 2024 Çarşamba – 3:PM-5:PM EST: MARİFET DERSLERİ – 2. ŞUA / 2. MAKAM (Tevhid ve Vahdâniyeti iktiza eden; şirki ve ortaklığı kesinlikle kabul etmeyen deliller.), Cemal Türk

12 Ocak 2024 Cuma – 3:PM-5:PM EST: MARİFET DERSLERİ – 2. ŞUA / 3. MAKAM VE HATİME (Tevhidin üç küllî alâmeti), Cemal Türk

13 Ocak 2024 Cumartesi – 2:PM EST-4:PM: MARİFET DERSLERİ – 4. ŞUA – Hasbiye Risalesi (1.2.3.4. Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye) (“Allah bize yeter; O ne güzel vekildir.” (Âl-i İmrân Sûresi: 173.) âyetinin anlam, hikmet ve insan hayatındaki önemi.), Dr. Ergun Çapan

3. HAFTA (15-21 OCAK 2024)

14 Ocak 2024 Pazar – 2:PM EST-4:PM: MARİFET DERSLERİ – 4. ŞUA – Hasbiye Risalesi (5 ve 6.  Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye) (“Allah bize yeter; O ne güzel vekildir.” (Âl-i İmrân Sûresi: 173.) âyetinin anlam, hikmet ve insan hayatındaki önemi.), Dr. Ergun Çapan

19 Ocak 2024 Cuma – 3:PM-5:PM EST: MARİFET DERSLERİ – 6. Şua (Namazda teşehhüdde okunan “Ettahhiyâtü” duasının tefsiri ve namazın, mü’minin bir nevî miracı olduğu gerçeği.), Melike Gülen

20 Ocak 2024 Cumartesi – 11:AM-1:PM EST: MARİFET DERSLERİ – 7. Şua (Ayetü’l-Kübrâ Risalesi) (İhtar ve 2. Bab) (Mühim Bir İhtar, Mukaddime), Prof. Dr. Adnan Aslan

4. HAFTA (22-28 OCAK 2024)

24 Ocak 2024 Çarşamba – 3:PM-5:PM EST: MARİFET DERSLERİ – 7. Şua (Ayetü’l-Kübrâ Risalesi) (Kâinattan Hâlıkını soran bir seyyahın müşahedatı.), Prof. Dr. Adnan Aslan

26 Ocak 2024 Cuma – 3:PM-5:PM EST: MARİFET DERSLERİ – 7. Şua (Ayetü’l-Kübrâ Risalesi) (İkinci Bab: Berâhin-i Tevhidiyeye dair.), Seyit Erkal

27 Ocak 2024 Cumartesi – 11:AM-1:PM EST: MARİFET DERSLERİ – 7. Şua (Ayetü’l-Kübrâ Risalesi) (Hakikat ve Ihtar: Kâinatın mecmuunda ve her mevcudunda bir intizam-ı ekmelin bulunması), Seyit Erkal

5. HAFTA (29 OCAK – 04 ŞUBAT 2024)

31 Ocak 2024 Çarşamba – 3:PM-5:PM EST: MARİFET DERSLERİ – 9. Şua (Onuncu Söz’ün Mühim bir Zeyli: Ahirete İman, Haşir, Diriliş – Cennet – İhtiyarlık), Seyit Erkal

02 Şubat 2024 Cuma – 3:PM-5:PM EST: MARİFET DERSLERİ – 11. Şua (Meyve Risalesi, 1, 2, 3. Mes’eleler: 1. Mesele: Hayat Sermayemiz, 2. Mesele: Ölüm ve kabrin çaresi, 3.Mesele; Hayatın bütün lezzetini ve keyfini tatmak isteyenlere ibretli bir hadise.) Emine Eroğlu

03 Şubat 2024 Cumartesi – 11:AM-1:PM EST: MARİFET DERSLERİ – 11. Şua (Meyve Risalesi, 4, 5, 6, 7. Mes’eleler: 4. Mesele: Cihan Harbinden daha büyük bir hadise. 5. Mesele: Ebedi gençliği kazanma yolları. 6. Mesele: Bütün ilimlerin Allah’tan bahsedip Hâlıkı tanıtması.7. Mesele: Kainattan ahireti sormak.), Emine Eroğlu

6. HAFTA (05-11 ŞUBAT 2024)

07 Şubat 2024 Çarşamba – 3:PM-5:PM EST: LAHİKA DERSLERİ – 12. Şua (Denizli Mahkemesi Müdâfaatı’ndan. Risâle-i Nur hakkında iddialara cevaplar.  Allah ve ahlâktan söz etmenin yasaklandığı bir dönemde kahramanca müdafaalar.), Kerim Balcı ve Asistan Öğrenciler

09 Şubat 2024 Cuma – 3:PM-5:PM EST: MARİFET DERSLERİ – 11. Şua (Meyve Risalesi, 8, 9, 10. Mes’eleler: 8. Mesele: Ahirete imanın şahsi ve sosyal hayata etkileri, 9. Mesele: İman hakikatlerinin bölünmezliği. 10. Mesele: Kur’ân’da tekrarata gelen itirazlara kuvvetli bir cevap.), Emine Eroğlu

10 Şubat 2024 Cumartesi – 11:AM-1:PM EST: MARİFET DERSLERİ – 11. Şua (Meyve Risalesi, 11. Mes’ele ve İhtar: 11. Mesele: Melâikeye iman hakikatinden. Bir İhtar: Ayetlerin çeşitli manaları.), Emine Eroğlu

7. HAFTA (12-18 ŞUBAT 2024)

14 Şubat 2024 Çarşamba – 3:PM-5:PM EST: LAHİKA DERSLERİ – 13. Şua (Denizli Hapsinde Üstad’ın talebelerine gönderdiği nurlu mektuplar), Prof. Dr. Osman Şahin

16 Şubat 2024 Cuma – 3:PM-5:PM EST: LAHİKA DERSLERİ – 13. Şua (Ed-Dâî, Tâziyenâme: Denizli Hapsini Medrese-i Yusufiye’ye dönüştüren nurlu mektuplar. Risâle-i Nur’un gayretlerine, cennetin ucuz olmadığına, küfrün tehlikesine ışık tutan dersler.), Prof. Dr. Osman Şahin

17 Şubat 2024 Cumartesi – 11:AM-1:PM EST: İŞARET DERSLERİ – 5. Şua (Âhirzamanla ilgili bazı hadis-i şerifler ve yorumları.), Seyit Erkal

8. HAFTA (19-25 ŞUBAT 2024)

21 Şubat 2024 Çarşamba – 3:PM-5:PM EST: LAHİKA DERSLERİ – 14. Şua (Üstad Hz’nin Afyon Mahkemesi Müdâfaası ve mektupları ve Nur Talebeleri’nin Afyon Mahkemesi’nde yaptıkları hakikatli müdâfaalar.), Kerim Balcı ve Asistan Öğrenciler

23 Şubat 2024 Cuma – 3:PM-5:PM EST: LAHİKA DERSLERİ – 14. Şua (Lahika, Son Sözüm: Üstad Hazretlerinden temel hak ve özgürlüklere, fikir hürriyetine ufuklar açan  yaşadığımız döneme ışık tutan dersler.), Kerim Balcı ve Asistan Öğrenciler

24 Şubat 2024 Cumartesi – 11:AM-1:PM EST: LAHİKA DERSLERİ – 14. Şua (Hata-Savab Cetveli, Risale-i Nur’un hakkaniyetine bir nümune, Tenbih), Mehmet Akar

9. HAFTA (26 ŞUBAT – 3 MART 2024)

28 Şubat 2024 Çarşamba – 3:PM-5:PM EST: MARİFET DERSLERİ – 15. ŞUA / EL-HÜCCETÜ`Z-ZEHRA (1. Makam, Fâtiha-i Şerifenin bir muhtasar hülâsası), Kerim Balcı

01 Mart 2024 Cuma – 3:PM-5:PM EST: MARİFET DERSLERİ – 15. ŞUA / EL-HÜCCETÜ`Z-ZEHRA (Üçüncü Medrese-i Yusufiyenin tek bir dersinin üçüncü kısmı ve Mukaddime), Cemal Türk

02 Mart 2024 Cumartesi – 11:AM-1:PM EST: MARİFET DERSLERİ – 15. ŞUA / EL-HÜCCETÜ`Z-ZEHRA (El-hüccetü’z-Zehrâ’nın İkinci Makamı: imanın ilmelyakîn, aynelyakîn ve hakkalyakîn esasları.), Cemal Türk

10. HAFTA (04-10 MART 2024)

06 Mart 2024 Çarşamba – 3:PM-5:PM EST: İŞARET DERSLERİ – 1. Şua (Kur’ân-ı Kerîmin otuz üç âyetiyle Risale-i Nur’a manen ve cifren işaret ve Risale-i Nur’un asrımızda Kur’ân’ın mânevî bir mûcizesi ve harika bir tefsiri olduğu.), Kerim Balcı ve Sürpriz Konuğu

08 Mart 2024 Cuma – 3:PM-5:PM EST: İŞARET DERSLERİ – 8. Şua (Hz. Ali’nin (r.a.) Risâle-i Nur’a dair kerâmetkârâne müjdelerinden üçüncüsü ve Risâle-i Nur’un kıymet ve önemini gösteren hakikatleri açıklamasının sebep ve hikmetleri.), Kerim Balcı ve Sürpriz Konuğu

09 Mart 2024 Cumartesi – 11:AM-1:PM EST: MARİFET DERSLERİ – 3. ŞUA / MÜNACAT RİSALESİ (İnsanın Vazifesi ve Gayesi: Tefekkürün kalpten zikre   Münacata dönüşü.), Bütün Katılımcılar

RAMAZAN BAYRAM HAFTASI

11 Nisan 2024 Perşembe – 1:30 PM-3:30 PM EST: BAYRAMLAŞMA VE MEZUNİYET PROGRAMI

Kayıt Ol

Toplam $300 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 3 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Şualar Dershanesi

Aylık

$100

(3 taksitle toplam $300)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap