Sözler Dershanesi

Kurs Tarihi: 15 Ekim 2022 – 26 Mart 2023

Programın Tanımı

1

Respect Graduate School, Risale-i Nur Okulu talebelerine geçen 2 sene, 6 mevsim boyunca 28 sınıfta 500 saatten fazla ders sunduktan sonra yeni ve orjinal bir programla karşımızda.

SÖZLER DERSHANESİ” adlı bu program, 17 kıymetli ders hocası eşliğinde 6 ay, 24 hafta sürecek 150 saati aşkın 48 derslik bir maraton neticesinde, Risale-i Nur Külliyatının merkez eseri olan Sözler Kitabının tamamının, detaylı, çok katmanlı, müzakereli bir okumasını vaad ediyor. Bu program çerçevesinde 33 adet risaleden oluşan 963 sayfalık Sözler kitabının 24 hafta boyunca (her hafta ortalama 40 sayfa) talebeler tarafından okunması, konunun uzmanlarınca sunulacak 48 ders neticesinde ise okunan metinlerin müzakere edilip, tartışılması hedeflenmektedir.

2

3

İki saatlik ders ve bir saatlik soru cevap faslından oluşacak her seminerden bir hafta önce müzakere edilecek risale, sanal sınıf ortamında, “Mukaddime” başlığı altında zenginleştirilmiş metin, tavsiye eserler ve videolarla birlikte paylaşılacak; seminerlerden sonra ise “Hatime” başlığıyla ders videosu, özeti ve notlarıyla birlikte ders kazanımları katılımcılarla birlikte tekrar edilip, kalıcı hale getirilecektir.

Risale-i Nur Külliyatını “okumam lazım”, “tekrar okumam lazım”, “müzakereli okumam lazım”, “ihtisaslaşmam lazım” vs. diyen herkes için ertelenmeyecek ve kaçırılmayacak, gerçek bir okuma ve anlama serüveni “talebelerini” yani “talep edenleri” bekliyor.

4

“Bu durûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz.” (29. Mektup, 6. Kısım)

Bediüzzaman Said Nursi

“Bu durûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz.” (29. Mektup, 6. Kısım)

Bediüzzaman Said Nursi

Programın Hedefleri

Risale-i Nur’un bütün büyük kitaplarını analitik bir nazarla okuma yolculuğunun Sözler ayağını tamamlamak

Farklı disiplinlerden uzman hocaların rehberliğinde Risale-i Nur’u okuma ve anlama yetkinliğini artırmak

Risale-i Nur’un tamamını okumada kullanılacak temel kaideleri içeren bir Sözler Prizması inşa etmek

Risale-i Nur’un temel kavramlarını ve külli prensiplerini tanımak ve bu kavram ve prensiplerle Kainat Kitabını okuma yeteneği

Ders Gün ve Saatleri

15 Ekim 2022 – 26 Mart 2023

17 ders hocasıyla 6 ay, 24 hafta sürecek, 150 saati aşkın 48 derslik bir tefekkür maratonu

New York saatiyle 12:00-3:00 PM

Birçok katılımcı için uygun saatlerde yapılan, 2 saat ders ve 1 saat soru cevaptan oluşan seminerler

Cumartesi ve Pazar Günleri

Hayatın akışı içerisinde ders özetleri, müzakereler ve videolarla dolu dolu geçireceğiniz bir hafta sonları

Belirtilen ders saatleri EST (New York) zaman dilimlerine göredir. Derslerin büyük çoğunluğu 12-3 PM (EST) arasındayken, Avustralya’dan katılacak hocalarımızın ders vereceği günlerde 5-8 PM (EST) arasında yapılacaktır. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle bu saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kurs Müfredatı

1. Hafta

15 Ekim Cumartesi, 12:00-3:00, “NUR DERSLERİNE GİRİŞ” (1. Söz), s.1-16 (Seyid N. Erkal)
16 Ekim Pazar, 12:00-3:00, “RİSALE-İ NUR’UN KAPISI OLARAK KÜÇÜK SÖZLER” (2.-8. Söz), s.17-48 (Seyid Erkal)

2. Hafta

22 Ekim Cumartesi, 12:00-3:00, “İNSAN, VARLIK VE ZAMAN” (9. Söz), s.49-61 (Seyid N. Erkal)
23 Ekim Pazar, 12:00-3:00, “YENİDEN DİRİLİŞ” (10. Söz, On iki Suret ve Dört İşaret), s.63-81 (Emine Eroğlu)

3. Hafta

29 Ekim Cumartesi, 12:00-3:00, “İKİNCİ YARATILIŞ” (10. Söz, Hatime ve 3. Zeyl), s.116-152 (Seyid N. Erkal)
30 Ekim Pazar, 12:00-3:00, “BERİDEN ÖTEYE” (10. Söz, On iki Hakikat), s.81-115 (Emine Eroğlu)

4. Hafta

5 Kasım Cumartesi, 12:00-3:00, “MAKASID-I KURANİYE VE HAKAİKAT-I KUR’ÂNİYE ZAVİYESİNDEN ONBİRİNCİ SÖZ” (11. Söz), s.153-161 (Cemal Türk)
6 Kasım Pazar, 12:00-3:00, “MAKASID-I KURANİYE VE HAKAİKAT-I KUR’ÂNİYE ZAVİYESİNDEN ONBİRİNCİ SÖZ” (11. Söz), s.161-165 (Cemal Türk)

5. Hafta

12 Kasım Cumartesi, 12:00-3:00, “KUR’ÂNİ VARLIK VE VAROLUŞ ANLAYIŞINA GİRİŞ” 12:00-3:00 (12. Söz) s.166-176 (Seyid Erkal)
13 Kasım Pazar, 12:00-3:00, “KUR’ANİ BİLGİ ANLAYIŞINA GİRİŞ” (13. Söz) s.177-211 (Seyid Erkal)

6. Hafta

19 Kasım Cumartesi, 5:00-8:00 PM “MESELELERLE KUR’ÂN’IN BAZI HAKİKATLERİ” (14. Söz) s.212-230 (Dr. Hakan Çoruh)
20 Kasım Pazar, 12:00-3:00 “SEMAVATIN KATLARI” (15. Söz) s.231-253 (S. Aktürk)

7. Hafta

26 Kasım Cumartesi, 12:00-3:00 “EHADİYET VE RUBUBİYETLE ALAKALI, BASİRET VESİLE OLACAK DÖRT İZAH” (16. Söz) s.254-260 (Yusuf Bayram)
27 Kasım Pazar, 12:00-3:00 “EHADİYET VE RUBUBİYETLE ALAKALI, BASİRET VESİLE OLACAK DÖRT İZAH” (16. Söz) s.260-267 (Yusuf Bayram)

8. Hafta

3 Aralık Cumartesi, 12:00-3:00 “ÖTELERE SEYAHATE ŞEVK VEREN BİR TEFEKKÜR” (17. Söz) s.268-299 (Dr. Züleyha Mary Fikret)
4 Aralık Pazar, 12:00-3:00 “NEFS-İ EMMAREYE UYARI” (18. Söz) s.299-305 (S. Aktürk)

9. Hafta

10 Aralık Cumartesi, 12:00-3:00 “PEYGAMBERLİĞİN İSPATI VE METODLARI” (19. Söz) s.306-321 (Prof. Dr. Ayhan Tekineş)
11 Aralık Pazar, 5:00-8:00 PM “MUCİZAT-I ENBİYA, BİLİMSEL TEFSİR VE KUR’ÂN’IN İ’CAZI” (20. Söz) s.322-350 (Dr. Hakan Çoruh)

10. Hafta

17 Aralık Cumartesi, 12:00-3:00 “NEFSİ NAMAZA İKNA İKAZLARI” (21. Söz-Namaz) s.351-357 (Dr. Mehmet Yavuz Şeker)
18 Aralık Pazar, 12:00-3:00 “VESVESE ÇEŞİTLERİ VE TEDAVİ YOLLARI” (21. Söz- Vesvese) s.358-364 (Dr. Mehmet Yavuz Şeker)

11. Hafta

24 Aralık Cumartesi, 12:00-3:00 “KÂİNAT VE YARADANI” (22. Söz- 1. Makam) s.365-378 (Dr. Hakan Gök)
25 Aralık Pazar, 12:00-3:00 “KÂİNAT VE YARADANI” (22. Söz- 2. Makam) s.379-404 (Dr. Hakan Gök)

12. Hafta

31 Aralık Cumartesi, 12:00-3:00 “İMANIN BEŞ GÜZELLİĞİ” (23. Söz- 1. Mebhas) s.405-415 (Yılmaz İndi)
1 Ocak Pazar, 12:00-3:00 “AHSEN-İ TAKVİM SIRRI” (23. Söz- 2. Mebhas) s.416-431 (Yılmaz İndi)

13. Hafta

7 Ocak Cumartesi, 12:00-3:00 “ESMA-İ HÜSNA’NIN CİLVELERİ, HADİSLERLE ALAKALI VEHİMLERİN GİDERİLMESİ VE RUBUBİYETİN HAŞMETİ” (24. Söz- 1.,2.,3. Dal) s.432-458 (Yusuf Bayram)
8 Ocak Pazar, 12:00-3:00 “ESMA-İ HÜSNA’NIN CİLVELERİ, HADİSLERLE ALAKALI VEHİMLERİN GİDERİLMESİ VE RUBUBİYETİN HAŞMETİ” (24. Söz- 4.,5. Dal) s.458-476 (Yusuf Bayram)

14. Hafta

14 Ocak Cumartesi, 12:00-3:00 “KUR’ÂN’IN MUCİZELİĞİ” (25. Söz) s.477-513 (Dr. Ecir Eşiyok)
15 Ocak Pazar, 12:00-3:00 “KUR’ÂN’IN MUCİZELİĞİ” (Dr. Ecir Eşiyok)

15. Hafta

21 Ocak Cumartesi, 12:00-3:00 “KUR’ÂN’IN MUCİZELİĞİ” (25. Söz) s.513-546 (Dr. Ecir Eşiyok)
22 Ocak Pazar, 12:00-3:00 “KUR’ÂN’IN MUCİZELİĞİ” (Dr. Ecir Eşiyok)

16. Hafta

28 Ocak Cumartesi, 12:00-3:00 “KUR’ÂN’IN MUCİZELİĞİ” (25. Söz) s.547-591 (Dr. Ecir Eşiyok)
29 Ocak Pazar, 12:00-3:00 “KUR’ÂN’DAKİ TEKRARLARIN HİKMETİ” (Zeyl), s.592-616

17. Hafta

4 Şubat Cumartesi, 5:00-8:00 PM “KADER NASIL ANLAŞILMALI” (26. Söz) s.617-631 (Dr. Mehmed Özalp)
5 Ocak Pazar, 12:00-3:00 “SEYR-İ SULUKTA YENİ BİR ÇİZGİ” (Hatime, Zeyl) s.632-639 (Emine Eroğlu)

18. Hafta

11 Şubat Cumartesi, 12:00-3:00 “İÇTİHAT RİSALESİ” (27. Söz) s.640-651 (Dr. Yüksel Çayıroğlu)
12 Şubat Pazar, 5:00-8:00 PM “SAHABE-İ KİRAM VE FAZİLETİ” (Zeyl-Sahabeler Hakkında) s.652-664 (Faruk Sünbül)

19. Hafta

18 Şubat Cumartesi, 5:00-8:00 PM “MELEKLER, CİNLER VE ORGANİK VARLIKLAR” (29. Söz) s.675-721 (Dr. Ömer Atilla Ergi)
19 Şubat Pazar, 12:00-3:00 “GERÇEK OLARAK CENNET VE CEHENNEM” (28. Söz) s.665-674 (Seyid Erkal)

20. Hafta

25 Şubat Cumartesi, 12:00-3:00 “YENİ BİR BENLİK TEORİSİ OLARAK ENEYE FARKLI BAKIŞ” (30. Söz- BİRİNCİ MAKSAT) s.722-740 (Dr. Ömer Kuru)
26 Şubat Pazar, 12:00-3:00 “MİKRO VE MAKRO ALEMLERİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN VARLIĞIN YAPITAŞI: ZERRE” (30. Söz-İKİNCİ MAKSAT) s.741-757 (Dr. Ömer Kuru)

21. Hafta

4 Mart Cumartesi, 12:00-3:00 “ZAMANSIZ VE MEKANSIZ BİR SEYAHAT MİRAÇ” (31. Söz) s.758-801 (Dr. Züleyha Mary Fikret)
5 Mart Pazar, 12:00-3:00 “MİRAÇ RİSALESİ ÜZERİNE” (31. Söz) (Müzakere)

22. Hafta

11 Mart Cumartesi, 12:00-3:00 “KÂİNATIN YARATICIYA İHTİYACI VAR MI?” (32. Söz) s.809- 835 (Dr. Hakan Gök)
12 Mart Pazar 12:00-3:00 “KÂİNATIN YARATICIYA İHTİYACI VAR MI?” (32. Söz) s.835-864 (Dr. Hakan Gök)

23. Hafta

18 Mart Cumartesi, 12:00-3:00 “KÂİNATIN YARATICIYA İHTİYACI VAR MI?” (32. Söz) s.865-884 (Dr. Hakan Gök)
19 Mart Pazar, 12:00-3:00 “KÂİNATIN YARATICIYA İHTİYACI VAR MI?” (32. Söz) s.884-905 (Dr. Hakan Gök)

24. Hafta

25 Mart Cumartesi, 12:00-3:00 “HAKK-I GÖSTERECEK, VARLIĞINI BİLDİRECEK PENCERELER” (33. Söz) s.907-938 (Seyid Erkal)
26 Mart Pazar, 12:00-3:00 “HAKK-I GÖSTERECEK, VARLIĞINI BİLDİRECEK PENCERELER” (33. Söz) s.938- 963 (Seyid Erkal)

Kayıt Ol

Toplam $300 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 3 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Sözler Dershanesi

Aylık

$100

(3 taksitle toplam $300)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap