Kurs Müfredatı

1.      HAFTA (5-11 EYLÜL 2022) – ORYANTASYON HAFTASI

5 Eylül 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

Oryantasyon Haftası: Kerim Balcı, Necati Mert

Seminer derslerinin işleyişi ve iletişim konuları, Zoom, Kahoot, HizmetWiki, Google Classroom ve diğer teknik sistemlerin kullanılışı. (Herhangi bir Hizmet Okulu seminerinden bu dersi almış öğrencilerimiz bu haftanın derslerine katılmayabilirler.)

 

8 Eylül 2022 Perşembe

13:30-15:30 EST

Siyer Felsefesi Okulu Genel Bilgilendirme: Necati Mert

Dersler, ders hocaları ve hafta sonu etkinliklerinin tanıtımı yapılacaktır. Programın hedefleri ortaya konacaktır.

 

10 Eylül 2022 Cumartesi

11.00-13.00: EST

Siyer Problemleri ve Siyer Felsefesine Etkileri: Necati Mert

Siyer eserlerinde ilgili ayet ve rivayetlerin kullanımında bulunan çeşitli problemler ve zihinsel bilgi ile kitabi bilgi problemleri ele alınacaktır.

 

11 Eylül 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Rehberlik Saati: Eleştirel düşünce üzerine bilgilendirme 

Müzakere: Münazara tekniği ve örneği

Siyer Kültürü: Arapların Kökeni ve Arap Yarımadası Tarihi

 

2.      HAFTA (12-18 EYLÜL 2022)

12 Eylül 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

Siyer kaynağı olarak Kur’an-ı Kerim: Prof. Ahmet Bedir

Kur’an Atlası eserinde adı geçen mekânların ve isimlerin Siyer ile ilgili olanları ele alınacaktır. Siyer’e kaynak olması açısında Kur’an-ı Kerim incelenecektir.

 

15 Eylül 2022 Perşembe

13:30-15:30 EST

Siyer Kaynağı Olarak Hadis Kitapları: Yücel Mürseloğlu

Hadislerin Siyer’e kaynak olması ve temel Siyer kaynakları tanıtılacaktır.  

 

17 Eylül 2022 Cumartesi

11.00-13.00: EST

Siyer’i Siyer Üzerinden Okumak 1: Ayhan Tekineş

Siyer ilmini fakihler siyer (uluslararası/savaş hukuku) kitaplarında nasıl yorumlamışlar?

 

18 Eylül 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Rehberlik Saati: Efendimizin Aile Silsilesi

Belgesel: Hz. Ömer Dizisi 1. Bölüm

https://www.youtube.com/watch?v=csQmgS0wi1U

Siyer Kültürü: Bedevilerin sosyo-ekonomik, kültürel yaşantısı ve Uluslararası İlişkileri

 

3.      HAFTA (19 – 25 EYLÜL  2022)

19 Eylül 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST  

Fethullah Gülen ve Siyer Felsefesi: Dr. Süleyman Sertkaya

Fethullah Gülen’in siyer türüne yaklaşımı, onu nasıl okuduğu ve getirdiği özgün anlayışlar Sonsuz Nur isimli eser açısından ele alınacaktır. Gülen’in yaklaşımı diğer önde gelen Mevlana Şiblî (ö.1914) ve Muhammed Hamîdullah (ö.2002) gibi alimlerle karşılaştırılacaktır.

 

22 Eylül 2022 Perşembe

13:30-15:30 EST

Rehberlik-Müzakere-Siyer Kültürü: Dr. Necati Mert

 

24 Eylül 2022 Cumartesi

11.00-13.00: EST

Siyer’i Siyer Üzerinden Okumak 2: Ayhan Tekineş

Siyer ilmini fakihler siyer (uluslararası/savaş hukuku) kitaplarında nasıl yorumlamışlar?

 

25 Eylül 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Muhacirlerin Entegrasyonu ve Hicret Problemleri: Dr. Selim Koç

Medine’de yeni toplum oluşturmaya çalışan muhacirlerin karşılaştığı problemler ve günümüz muhacirlerinin problemleri ele alınacaktır.

 

 

4.      HAFTA (26 EYLÜL – 2 EKİM 2022)

26 Eylül 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST  

Belgesel Saati: Yaşatma İdeali ve Tebliğ Sancısı

https://www.herkul.org/bamteli/yasatma-ideali-ve-teblig-sancisi/

Müzakere: Fethullah Gülen Hocaefendinin Bamteli konuşması üzerine müzakere edilecektir.

Siyer Kültürü: Boykot Yılları ve Taif Seferi

 

29 Eylül 2022 Perşembe

13:30-15:30 EST

Habeşistan Hicreti ve Günümüz Hicretleri: İsmet Macit

Müslümanların ilk olarak neden Habeşistan’a hicret ettikleri, oralarda neler yaşadıkları ve bu hicretin günümüze bakan yönleri ele alınacaktır.

 

1 Ekim 2022 Cumartesi   11.00-13.00: EST

Hicretlerin Yarım Bırakılması: Hüseyin Yağmur

Asr-ı Saadette hicreti yarım bırakma endişesi, Garanik hadisesi ve Habeşistan hicretinden dönme meselesi ele alınacaktır.

 

2 Ekim 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Mekkeliler Neden İnanmadılar? Prof. Muhittin Akgül

Yusuf suresinde belirtilen olaylar muvacehesinde Mekke toplumunun neden inanmamakta ısrar ettikleri ele alınacaktır. Zulme uğrayan toplumların nelerle karşılaşacakları ele alınacaktır.

 

5.      HAFTA (3-9 EKİM 2022)

3 Ekim 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST  

Asr-ı Saadette Hristiyanlarla İlişkiler: Faruk Sümbül

İslamiyet’in ilk yıllarından itibaren Hristiyanlarla olan münasebetler, Hz. İsa ve Hz. Meryem hakkında nazil olan ayetler günümüze bakan yönleri ile ele alınacaktır.

 

6 Ekim 2022 Perşembe

13:30-15:30 EST

Hicret ve Günümüz Hicretleri: Yücel Mürseloğlu

Hicretin önemi, etkileri ve günümüze bakan yönleri ele alınacaktır.  

 

8 Ekim 2022 Cumartesi

11.00-13.00: EST

Medine Vesikası-Yeni Yurt Edinme ve Yeni Toplum İnşası: İsmet Macit

Hicretten sonra Medine toplumu ile yapılan toplum sözleşmesi olan Medine Vesikası yurt edinme ve yeni bir toplum inşası ele alınacaktır. 

 

9 Ekim 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Bedir Savaşı ve Günümüze Bakan Yönleri: Dr. Fatih Açık

Bedir savaşı öncesi gerçekleşen olaylar, savaşın sebepleri ve sonuçları incelenecek ve günümüze bakan yönleri ele alınacaktır.

 

6.      HAFTA (10-16 EKİM 2022)

10 Ekim 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST  

Hz. Peygamber’in Problem Çözme Yöntemleri: Necati Mert

Belgesel Saati: Hz. Ömer Dizisi 8. Bölüm

https://www.youtube.com/watch?v=jMUU6oDs1eE

 

13 Ekim 2022 Perşembe   13:30-15:30 EST

Uhud Savaşı ve günümüze bakan yönleri: Dr. Selim Koç

Uhud savaşı öncesi gerçekleşen olaylar, savaşın sebepleri ve sonuçları incelenecek ve günümüze bakan yönleri ele alınacaktır.

 

15 Ekim 2022 Cumartesi

11.00-13.00: EST

Medine’ye hicret sonrası İslam Medeniyetinin ilk inşa Süreci: Dr. Fatih Açık

Medine’ye hicret sonrası 10 yıl gibi kısa bir zamanda bir toplumun neredeyse tüm yönleriyle nasıl değiştiği/dönüştüğü ve tüm zamanlara baliğ bir medeniyetin ilk örnekliğine Kurani ve nebevi usulle nasıl taşındığı anlatılacaktır. Günümüze bakan yönleri ele alınacaktır.

 

16 Ekim 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Asr-ı Saadetten Günümüze Dini Eğitim: Dr. Hüseyin Kara

Ashab-ı Suffa’dan günümüze dini eğitimin geçirdiği süreçler, günümüzde dini eğitime olan ihtiyaç ve dini eğitimin geleceği ele alınacaktır.

 

7.      HAFTA (17-23 EKİM 2022)

17 Ekim 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST  

Hendek Savaşı ve Günümüze Bakan Yönleri: Mehmet Büyükgezirci

Hendek savaşı öncesi gerçekleşen olaylar, savaşın sebepleri ve sonuçları incelenecek ve günümüze bakan yönleri ele alınacaktır.

 

20 Ekim 2022 Perşembe

13:30-15:30 EST

 

Asr-ı Saadetten Günümüze Birlikte Yaşama Kültürü: Harun Tokak

Hocaefendinin 28 Şubat sürecinde diyalog faaliyetleri başlatması, Papa ile görüşmesi, Doğu Batı yakınlaşması, Dünya’da yükselen terör faaliyetlerine karşılık dış dünya ile yeni köprülerin kurulması ele alınacaktır.

 

22 Ekim 2022 Cumartesi

11.00-13.00: EST

Tebuk Seferi ve Günümüze Bakan Yönleri: Ömer Safi

Tebuk savaşı öncesi gerçekleşen olaylar, savaşın sebepleri ve sonuçları incelenecek ve günümüze bakan yönleri ele alınacaktır.  

 

23 Ekim 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Rehberlik Saati: Necati Mert

Batı dünyasında bilindiği halde İslam dünyasında pek bilinmeyen İsmaililik, Ahmedilik ve Bahailik gibi dini akımlar.

 

 

8.      HAFTA (24-30 EKİM 2022 – KONSOLİDASYON HAFTASI)

Bu hafta ders işlenmez, hafta sonu buluşmaları yapılmaz. Müzakerecilerin ilk altı haftanın derslerindeki eksiklerini tamamlamaları beklenir.

9.      HAFTA (31 EKİM – 6 KASIM 2022)

31 Ekim 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST  

İfk Hadisesi ve Münafıklar: Reşit Haylamaz

Hz. Aişe’ye atılan iftira ve hemen her hadisede karşımıza çıkan münafıkların rolleri masaya yatırılacak günümüze bakan yönleri ele alınacaktır.

 

3 Kasım 2022 Perşembe

13:30-15:30 EST

Asr-ı Saadetten günümüze evlilik kavramı: Psikolog Dr. Fatma Yeşilyurt

Hicretten sonra evliliklerde yaşanan sorunlar ve günümüze bakan yönleri ele alıp incelenecektir.

 

5 Kasım 2022 Cumartesi

11.00-13.00: EST

İslam’da Kadınlar Hakkındaki Hükümler ve Günümüze Bakan Yönleri: Necati Mert

Batı toplumuna kitlesel göçlerle birlikte karşımıza çıkan problemlerden olan; Mirasta kadının bir erkeğin iki pay alması, kadınların şahitliği, Kavvame meselesi, Nuşuz ve Dövme konuları ele alınacaktır.

 

6 Kasım 2022 Pazar

11.00-14.00: EST

Belgesel Saati: İslam ve Kadın Belgeseli 1

https://www.youtube.com/watch?v=UBT7B7GIElM&list=PLaMlU6hjCeiV7fHGKZ_sLVq1usmpRpQWr&index=1&t=239s

 

10.  HAFTA (7-13 KASIM 2022)

7 Kasım 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST  

Hicretin Gençler Üzerinde Psiko-Sosyo Etkileri ve Başa Çıkma Yolları: Aslı Baran

Göç olgusunun gençler üzerindeki etkileri ve ruhlarında açılan yaralara asrı saadetten çözüm yolları üzerinde durulacaktır.  

 

10 Kasım 2022 Perşembe

13:30-15:30 EST

Asr-ı Saadetten Günümüze Yahudilerle İlişkiler: Kerim Balcı

Efendimiz döneminde Yahudilerle olan ilişkiler; bu ilişkilerin dönemsel seyri; Hicaz bölgesindeki Yahudilerin özellikleri ve günümüz Yahudileriyle o dönem Yahudilerinin inanç ve yaşam şekillerinin ne kadar örtüştüğü konuları üzerinde durulacaktır.

 

12 Kasım 2022 Cumartesi   11.00-13.00: EST

Kötülük Sorunu: Prof. Zeki Sarıtoprak  

Allah mutlak iyi ve merhametli ise neden dünyada kötülüğe izin veriyor? Yüzyıllardır inananların zihnini kötülük sorunu meşgul etmiş ve başlarına gelen zulmü izah etmekte zorlanmaktadırlar. Günümüzde de uğradığı zulmü anlamlandıramayıp

 

13 Kasım 2022 Pazar

11.00-14.00: EST

Belgesel Saati: Hz. Ömer Dizisi 15. Bölüm

https://www.youtube.com/watch?v=qiZXkky1-s4

Müzakere: Ebu Basir olayı ve günümüzde silaha sarılanların mazeretlerinin temelini oluşturan olaylar üzerine müzakereler yapılacaktır.

 

11.  HAFTA (14-20 KASIM 2022)

14 Kasım 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST  

Haricilik ve Neo-Haricilik: Dr. Ali Ünsal

Kökleri Efendimiz zamanına kadar uzanan haricilik ve günümüz yansımalarına göz atılacak. Günümüzde terörle anılan Müslüman topluluklarının neden silahlı eyleme bulaştıkları, günümüzde adı İslam’la anılan terör örgütleri ele alınacaktır.  

 

17 Kasım 2022 Perşembe

13:30-15:30 EST

Asr-ı Saadette Kadının Rolü ve Günümüze Bakan Yönleri: Halide Çelebi

Asr-ı Saadette kadına verilen değer ve Efendimizin kadınlara davranışlarından günümüze bakan yönleri işlenecektir.  

 

19 Kasım 2022 Cumartesi

11.00-13.00: EST

Belgesel Saati: İslam ve Kadın Belgeseli 2

https://www.youtube.com/watch?v=Xkr-btJgta4&list=PLaMlU6hjCeiV7fHGKZ_sLVq1usmpRpQWr&index=3&t=2s

 

20 Kasım 2022 Pazar

11.00-14.00: EST

Belgesel Saati: İslam ve Kadın Belgeseli 3 https://www.youtube.com/watch?v=HEY-VKXgCTU&list=PLaMlU6hjCeiV7fHGKZ_sLVq1usmpRpQWr&index=8&t=1089s

Müzakere: Kadınların sosyal hayatta görünür olmaları müzakere edilecektir.

 

12.  HAFTA (21-27 KASIM 2022)

21 Kasım 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

Müslümanların Tarihsel Tecrübesinde Savaş ve Barış: Dr. Ahmet Kurucan

İslam’da barışın esas olduğu cihad kavramının yeniden tarifinin yapılması gerektiği ele alınacaktır.

 

24 Kasım 2022 Perşembe

13:30-15:30 EST

Günümüze Bakan Yönü ile Tıbb-ı Nebevi: Dr. Sinem Akbulak

Asr-ı Saatte uygulanan tedaviler,  çağın tıp bilgileri ele alınacak, insan hayatına verilen değer, hastalıklara ve tedaviye bakış açıları incelenecek ve günümüze bakan açık ipuçları bulunmaya çalışılacaktır.

 

26 Kasım 2022 Cumartesi

11.00-13.00: EST

Modern Siyer Kaynakları: Feride Eroğlu

Türkçe basımları yapılmış Muhammed Hamidullah-İslam peygamberi M. Asım Köksal-İslam Tarihi ve Reşit Haylamaz- Efendimiz kitaplarının tanıtımı ve karşılaştırılması yapılacaktır.

 

27 Kasım 2022 Pazar

11.00-14.00: EST

Siyer Kültürü: Tıbb-ı Nebevi ve Modern zamanların beslenme problemleri ele alınacaktır

Müzakere: Veganlık üzerine müzakereler yapılacaktır.

 

 

13.  HAFTA (28 KASIM – 4 ARALIK 2022)

28 Kasım 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST  

İrtidat Edenin Öldürülmesi: Dr. Ahmet Kurucan

Mürtedin öldürülmesi meselesinin itikadi bir suça verilen bir ceza olmadığı siyasi bir suça verilen bir ceza olduğu ele alınacak ve günümüzde İslam ve Müslümanlar hakkında ortaya çıkan yanlış algılar üzerinde durulacaktır.

 

1 Aralık 2022 Perşembe

13:30-15:30 EST

Sosyal Hayata Ait Karşılaşılan Güncel Problemler: Necati Mert

Müslümanların evcil hayvan özellikle köpek beslenmesi ile ilgili uygulamaları, bu konudaki tutumları batı toplumundaki uygulamalar incelenecektir.

 

3 Aralık 2022 Cumartesi

11.00-13.00: EST

Sosyal Hayata Ait Karşılaşılan Güncel Problemler: Necati Mert

Son zamanlarda çokça konuşulan LGBT ve cinsiyet problemleri gibi konular ele alınacaktır. Batı toplumu ile Müslümanların konuya bakış açıları ele alınacaktır.

 

4 Aralık 2022 Pazar

11.00-14.00: EST

Belgesel Saati: İslam ve Kadın Belgeseli 4

https://www.youtube.com/watch?v=uS5EYNjNn3g&list=PLaMlU6hjCeiV7fHGKZ_sLVq1usmpRpQWr&index=11&t=949s

Belgesel Saati: İslam ve Kadın Belgeseli 5

https://www.youtube.com/watch?v=jUAur99m_g8&list=PLaMlU6hjCeiV7fHGKZ_sLVq1usmpRpQWr&index=10

Panel Hazırlıkları

 

14.  HAFTA (5-11 ARALIK 2022 – PANEL, KAHOOT ve MEZUNİYET HAFTASI)

5 Aralık 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST  

Panel Haftası

Panel içeriği dersler devam ederken belirlenecektir.

 

8 Aralık 2022 Perşembe

13:30-15:30 EST

Panel Haftası

Panel içeriği dersler devam ederken belirlenecektir.

 

10 Aralık 2022 Cumartesi

11.00-13.00: EST

MEZUNİYET PROGRAMI

10 Aralık Cumartesi günü Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi’nin bütün programlarıyla birlikte Mezuniyet Programı düzenlenir.

 

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap