Siyer Felsefesi

Kurs Tarihi: 5 Eylül – 10 Aralık 2022

Siyer Felsefesi

Kurs Tarihi: 5 Eylül – 10 Aralık 2022

Programın Tanımı

1

Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Sonsuz Nur isimli eserinden ilham alarak Siyer Felsefesi Okulu başlatıyor. Siyer felsefesi; olayları arka plânlarıyla ve temel felsefeleriyle birlikte değerlendirme demektir.

Efendimizin yaşadığı dönem ile bizim yaşadığımız dönemler arasında çok ciddi ve uzun zaman açıklığı bulunmaktadır. Her şeyin tekrar tekrar değişmesi ile geçmiş ile yaşadığımız zaman dilimini örtüştüremiyor, zihni irtibatlar kuramıyoruz. Bu açıklığı kapatmak için derin düşünce ve tefekküre ihtiyacımız var. Tefekkür dediğimiz şey esasen felsefedir.

Gelecekte bu mesafe daha açılacak; irtibat ve kavrama daha da zayıflayacaktır. Kur’an-ı Kerim’de, hadislerde anlatılanlar ve efendimizle ile irtibat kurmak istediğimizde günümüzün en üst formu olan düşünce ile irtibat kurabiliriz.

Hucurat Suresi’nin 7. ayetinde “Bilin ki Allah’ın elçisi aranızdadır.” şeklinde beyan edildiği gibi Efendimiz aramızdadır. Efendimiz hangi anlamda aramızdadır ve bu nasıl olabilir sorularının cevabını Siyer Felsefesi ile cevaplayabiliriz.

2

3

Voltaire gibi batılı yazarlara göre tarihte hiçbir şahsiyetin hayatı efendimiz gibi detaylı ele alınmamıştır. Bu kadar detaylı ele alınan hayat-ı seniyyeleri her Müslümana yaşadığı çağla alakalı ufuklar açmalıdır. O’nun sav hayatındaki hiçbir olay tarihte olup bitmiş bir hadise değildir. Bilakis tüm çağlara ışık tutması açısından çok önemlidir.

Siyer Felsefesi; “kitap ve sünnette açık bir hüküm bulamadığımız durumlarda karşılaştığımız problemin çözümü adına bize yardımcı olacağı gibi, bu temel kaynakların doğru anlaşılmasına da ışık tutacaktır. Gerek Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) gerekse sahabe-i kiramın kendi dönemlerinde meydana gelen hâdiseler karşısındaki duruşları, tavır ve davranışları, takrirleri ve hatta sükûtları bile bizim için önemli birer referanstır. Dolayısıyla aslî ve ferî delillerin yanında, siyerde bırakılan açık uçlar da çok iyi değerlendirilmelidir.”

Siyerde cereyan eden fakat ucu açık, bitmemiş yani her devirde farklı formlarla tekrarlanabilecek olaylar bütününü incelemek istiyoruz.

Seminerimiz Necati Mert’in koordinatörlüğünde, Prof. Ahmet Bedir, Prof. Muhittin Akgül, Prof. Zeki Sarıtoprak, Prof. Ayhan Tekineş, Dr. Sinem Akbulak, Dr. Ahmet Kurucan, Dr. Reşit Haylamaz, Dr. Süleyman Sertkaya, Dr. Selim Koç, Faruk Sünbül, Harun Tokak, Halide Çelebi ve daha pek çok alanlarında uzman ismin katılımıyla gerçekleşecek.

4

5

Modern eğitim metotlarından seminer, müzakere, panel ve proje yazımı tekniklerinin kullanılacağı, ekip çalışmasının hayata geçirileceği, dijital imkanların sonuna kadar yararlanılacağı seminerimiz bünyesinde film ve belgesel izlemeleri, günümüz siyer anlayışının güncel problemleri konulu buluşmalarımız da olacaktır.

Dopdolu Bir Program

🔻

Siyer kaynağı olarak Kur’an-ı Kerim ve Hadis kitapları

🔻

Efendimizin Evlilikleri ve Günümüze Bakan Yönleri

🔻

Asr-ı Saadette Hristiyanlarla ve Yahudilerle İlişkiler

🔻

Hicretin Gençler Üzerinde Psiko-Soyo Etkileri ve Başa Çıkma Yolları

🔻

Hicret ve Günümüz Hicretleri

🔻

Asr-ı Saadette Kadının Rolü ve Günümüze Bakan Yönleri

🔻

Fethullah Gülen ve Siyer Felsefesi

🔻

Günümüze Bakan Yönü ile Tıbb-ı Nebevi

🔻

Hz. Peygamber'in Problem Çözme Yöntemleri

🔻

İslam’da Kadınlar Hakkındaki Hükümler ve Günümüze Bakan Yönleri

🔻

Asr-ı Saadetten Günümüze Dini Eğitim ve Birlikte Yaşama Kültürü

🔻

Rehberlik, Müzakere ve Siyer Kültürü

🔻

Siyer kaynağı olarak Kur’an-ı Kerim ve Hadis kitapları

🔻

Efendimizin Evlilikleri ve Günümüze Bakan Yönleri

🔻

Asr-ı Saadette Hristiyanlarla ve Yahudilerle İlişkiler

🔻

Hicretin Gençler Üzerinde Psiko-Soyo Etkileri ve Başa Çıkma Yolları

🔻

Hicret ve Günümüz Hicretleri

🔻

Asr-ı Saadette Kadının Rolü ve Günümüze Bakan Yönleri

🔻

Fethullah Gülen ve Siyer Felsefesi

🔻

Günümüze Bakan Yönü ile Tıbb-ı Nebevi

🔻

Hz. Peygamber'in Problem Çözme Yöntemleri

🔻

İslam’da Kadınlar Hakkındaki Hükümler ve Günümüze Bakan Yönleri

🔻

Asr-ı Saadetten Günümüze Dini Eğitim ve Birlikte Yaşama Kültürü

🔻

Rehberlik, Müzakere ve Siyer Kültürü

“Evet, bugün her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek.. kâinat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek.. mukâyeseci.. varlığın sebepler ve illetler buuduna açık.. milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vâkıf.. sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarında hakem.. medeniyet devr-i daimlerinin doğum, ölüm ve göçüşlerine nigehbân.. vesile ve gayeyi birbirinden temyiz edecek yetenek, vicdan selâmeti ve düşünce istikametine sahip.. gayeye saygılı. şeriattaki hikmet-i teşri ve Sahib-i Şeriat’ın maksatlarına âşina.. dinî hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda vukuflu.. ilâhî varidâta açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

“Evet, bugün her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek.. kâinat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek.. mukâyeseci.. varlığın sebepler ve illetler buuduna açık.. milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vâkıf.. sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarında hakem.. medeniyet devr-i daimlerinin doğum, ölüm ve göçüşlerine nigehbân.. vesile ve gayeyi birbirinden temyiz edecek yetenek, vicdan selâmeti ve düşünce istikametine sahip.. gayeye saygılı. şeriattaki hikmet-i teşri ve Sahib-i Şeriat’ın maksatlarına âşina.. dinî hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda vukuflu.. ilâhî varidâta açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

Programın Hedefleri

Efendimizin hayatında cereyan eden hadiseleri tarihte olmuş bitmiş hadise olmaktan çıkarıp her devirde yaşanabilecek hadiseler olduğunu göstermek

Hadiselerde bırakılan açık uçlara tutunup yeni değerlendirmelerde bulunmak

İslam Tarihindeki olayların sadece İslam ve Müslümanlarla alakalı olmadığını tüm insanlıkla alakalı olduğunu ortaya koymak

Sahabe-i kiramın hâdiseler karşısındaki duruşlarını, tavır ve davranışlarını, takrirlerini hatta sükûtlarını referans yapıp çağımıza uygun sonuçlara ulaşmaya çalışmak

Günümüzde İslam’ın ve Müslümanların problemlerinin çözümlerine katkıda bulunmak

Temel kaynakların doğru anlaşılmasına vesile olmak

Ders Gün ve Saatleri

Ders saatlerinde dünyanın çeşitli coğrafyalarından katılan öğrencilerimiz için alternatifli program uygulanmaktadır. Dersler Pazartesi günleri New York saatine göre akşam 7:30-9:30 PM arasında, Perşembe günleri de Berlin saatine göre akşam 19:30-21:30 arasında tekrarlanmaktadır. Cumartesi günleri Necati Mert Hocamızın rehberliğinde New York saatine göre 11:00 AM – 1:00 PM saatleri arasında Belgesel ve Film saati, Pazar günleri de New York saatine göre 11:00 AM – 2:00 PM saatleri arasında Rehberlik, Müzakere ve Siyer kültürü buluşmaları düzenlenecektir.

14 Hafta

5 Eylül – 10 Aralık 2022

Amerika'dan Katılanlar

New York saatine göre
Her Pazartesi 7:30 PM – 9:30 PM (EST)

Avrupa'dan Katılanlar

Berlin saatine göre
Her Perşembe 19:30 – 21:30 PM (CET)

Kurs Müfredatı

Aşağıda belirtilen ders saatleri EST (New York) zaman dilimlerine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle bu saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

1. HAFTA (5-11 EYLÜL 2022) – ORYANTASYON HAFTASI

5 Eylül 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

Oryantasyon Haftası: Kerim Balcı, Necati Mert

Seminer derslerinin işleyişi ve iletişim konuları, Zoom, Kahoot, HizmetWiki, Google Classroom ve diğer teknik sistemlerin kullanılışı. (Herhangi bir Hizmet Okulu seminerinden bu dersi almış öğrencilerimiz bu haftanın derslerine katılmayabilirler.)

 

8 Eylül 2022 Perşembe

13:30-15:30 EST

Siyer Felsefesi Okulu Genel Bilgilendirme: Necati Mert

Dersler, ders hocaları ve hafta sonu etkinliklerinin tanıtımı yapılacaktır. Programın hedefleri ortaya konacaktır.

 

10 Eylül 2022 Cumartesi

11.00-13.00: EST

Siyer Problemleri ve Siyer Felsefesine Etkileri: Necati Mert

Siyer eserlerinde ilgili ayet ve rivayetlerin kullanımında bulunan çeşitli problemler ve zihinsel bilgi ile kitabi bilgi problemleri ele alınacaktır.

 

11 Eylül 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Rehberlik Saati: Eleştirel düşünce üzerine bilgilendirme

Müzakere: Münazara tekniği ve örneği

Siyer Kültürü: Arapların Kökeni ve Arap Yarımadası Tarihi

 
2. HAFTA (12-18 EYLÜL 2022)

12 Eylül 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

Siyer kaynağı olarak Kur’an-ı Kerim: Prof. Ahmet Bedir

Kur’an Atlası eserinde adı geçen mekânların ve isimlerin Siyer ile ilgili olanları ele alınacaktır. Siyer’e kaynak olması açısında Kur’an-ı Kerim incelenecektir.

 

15 Eylül 2022 Perşembe

13:30-15:30 EST

Siyer Kaynağı Olarak Hadis Kitapları: Yücel Mürseloğlu

Hadislerin Siyer’e kaynak olması ve temel Siyer kaynakları tanıtılacaktır.

 

17 Eylül 2022 Cumartesi

11.00-13.00: EST

Siyer’i Siyer Üzerinden Okumak 1: Ayhan Tekineş

Siyer ilmini fakihler siyer (uluslararası/savaş hukuku) kitaplarında nasıl yorumlamışlar?

 

18 Eylül 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Rehberlik Saati: Efendimizin Aile Silsilesi

Belgesel: Hz. Ömer Dizisi 1. Bölüm

Siyer Kültürü: Bedevilerin sosyo-ekonomik, kültürel yaşantısı ve Uluslararası İlişkileri

 

Kayıt Ol

Toplam $300 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 3 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Siyer Felsefesi

Aylık

$100

(3 taksitle toplam $300)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.