Siyer Felsefesi

Oryantasyon haftası: 18-24 Eylül 2023
Kurs Tarihi: 25 Eylül 2023 – 3 Aralık 2023

Siyer Felsefesi

Oryantasyon haftası: 18-24 Eylül 2023
Kurs Tarihi: 25 Eylül 2023 – 3 Aralık 2023

Programın Tanımı

1

Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Sonsuz Nur isimli eserinden ilham alarak Siyer Felsefesi programını başlatıyor. Siyer felsefesi; olayları arka plânlarıyla ve temel felsefeleriyle birlikte değerlendirme demektir.

Efendimizin yaşadığı dönem ile bizim yaşadığımız dönemler arasında çok ciddi ve uzun zaman açıklığı bulunmaktadır. Her şeyin tekrar tekrar değişmesi ile geçmiş ile yaşadığımız zaman dilimini örtüştüremiyor, zihni irtibatlar kuramıyoruz. Bu açıklığı kapatmak için derin düşünce ve tefekküre ihtiyacımız var. Tefekkür dediğimiz şey esasen felsefedir.

Gelecekte bu mesafe daha açılacak; irtibat ve kavrama daha da zayıflayacaktır. Kur’an-ı Kerim’de, hadislerde anlatılanlar ve efendimizle ile irtibat kurmak istediğimizde günümüzün en üst formu olan düşünce ile irtibat kurabiliriz.

Hucurat Suresi’nin 7. ayetinde “Bilin ki Allah’ın elçisi aranızdadır.” şeklinde beyan edildiği gibi Efendimiz aramızdadır. Efendimiz hangi anlamda aramızdadır ve bu nasıl olabilir sorularının cevabını Siyer Felsefesi ile cevaplayabiliriz.

2

3

Voltaire gibi batılı yazarlara göre tarihte hiçbir şahsiyetin hayatı efendimiz gibi detaylı ele alınmamıştır. Bu kadar detaylı ele alınan hayat-ı seniyyeleri her Müslümana yaşadığı çağla alakalı ufuklar açmalıdır. O’nun sav hayatındaki hiçbir olay tarihte olup bitmiş bir hadise değildir. Bilakis tüm çağlara ışık tutması beklenen hadiselerdir.

Siyer Felsefesi; “kitap ve sünnette açık bir hüküm bulamadığımız durumlarda karşılaştığımız problemin çözümü adına bize yardımcı olacağı gibi, bu temel kaynakların doğru anlaşılmasına da ışık tutacaktır. Gerek Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) gerekse sahabe-i kiramın kendi dönemlerinde meydana gelen hâdiseler karşısındaki duruşları, tavır ve davranışları, takrirleri ve hatta sükûtları bile bizim için önemli birer referanstır. Dolayısıyla aslî ve ferî delillerin yanında, siyerde bırakılan açık uçlar da çok iyi değerlendirilmelidir.”

Siyerde cereyan eden fakat ucu açık, bitmemiş yani her devirde farklı formlarla tekrarlanabilecek olaylar bütününü incelemek istiyoruz.

Seminerimiz Necati Mert’in koordinatörlüğünde, Prof. Ayhan Tekineş, Prof. Muhsin Toprak, Dr. Reşit Haylamaz, Dr. Süleyman Sertkaya, Dr. Selim Koç, Dr. Fatih Açık, Dr. Kadir Gündüz, Dr. Ünal Yıldırım, Kerim Balcı, Harun Tokak, Nedim Hazar, Halide Çelebi, Pakize Yiğit, Aynure Ergüneş, Hatice Arslan, Recep Atıcı, İsmet Macit, Fatinur Pakatçı, Fatih Kumaş, Hatice Keskin, Yücel Mürseloğlu,  ve daha pek çok alanlarında uzman ismin katılımıyla gerçekleşecek olan seminerimizde işlenecek konular için aşağıda yer alan müfredatımızı inceleyebilirsiniz.

4

5

Modern eğitim metotlarından seminer, müzakere, panel ve proje yazımı tekniklerinin kullanılacağı, ekip çalışmasının hayata geçirileceği, dijital imkanlardan sonuna kadar yararlanılacağı seminerimiz bünyesinde film ve belgesel izlemeleri, günümüz siyer anlayışının güncel problemleri konulu buluşmalarımız da olacaktır.

“Evet, bugün her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek.. kâinat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek.. mukâyeseci.. varlığın sebepler ve illetler buuduna açık.. milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vâkıf.. sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarında hakem.. medeniyet devr-i daimlerinin doğum, ölüm ve göçüşlerine nigehbân.. vesile ve gayeyi birbirinden temyiz edecek yetenek, vicdan selâmeti ve düşünce istikametine sahip.. gayeye saygılı. şeriattaki hikmet-i teşri ve Sahib-i Şeriat’ın maksatlarına âşina.. dinî hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda vukuflu.. ilâhî varidâta açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

“Evet, bugün her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek.. kâinat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek.. mukâyeseci.. varlığın sebepler ve illetler buuduna açık.. milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vâkıf.. sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarında hakem.. medeniyet devr-i daimlerinin doğum, ölüm ve göçüşlerine nigehbân.. vesile ve gayeyi birbirinden temyiz edecek yetenek, vicdan selâmeti ve düşünce istikametine sahip.. gayeye saygılı. şeriattaki hikmet-i teşri ve Sahib-i Şeriat’ın maksatlarına âşina.. dinî hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda vukuflu.. ilâhî varidâta açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

Programın Hedefleri

Efendimizin hayatında cereyan eden hadiselerin tarihte olmuş bitmiş hadiseler olarak değil her devirde yaşanabilecek hadiseler olarak görmek

Hadiselerde bırakılan açık uçlara tutunup yeni değerlendirmelerde bulunmak

İslam Tarihindeki olayların sadece İslam ve Müslümanlarla alakalı olmadığını, tüm insanlıkla alakalı olduğunu ortaya koymak

Sahabe-i kiramın hâdiseler karşısındaki duruşlarını, tavır ve davranışlarını, takrirlerini hatta sükûtlarını referans yapıp çağımıza uygun sonuçlara ulaşmaya çalışmak

Günümüzde İslam’ın ve Müslümanların problemlerinin çözümlerine katkıda bulunmak

Temel kaynakların doğru anlaşılmasına vesile olmak

Ders Gün ve Saatleri

Ders saatlerinde dünyanın çeşitli coğrafyalarından katılan öğrencilerimiz için alternatifli program uygulanmaktadır. Dersler Pazartesi günleri New York saatine göre akşam 7:30-9:30 PM arasında, Perşembe günleri de Berlin saatine göre akşam 19:30-21:30 arasında tekrarlanmaktadır. Cumartesi günleri Necati Mert Hocamızın rehberliğinde New York saatine göre 11:00-14:00 saatleri arasında Belgesel ve Film saati, Rehberlik, Müzakere ve Siyer kültürü buluşmaları düzenlenecektir.

Belirtilen ders saatleri EST (New York) ve CET (Berlin) zaman dilimlerine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle bu saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

11 Hafta

18 Eylül – 3 Aralık 2023

Amerika'dan Katılanlar

New York saatine göre
Her Pazartesi 7:30 PM – 9:30 PM (EST)

Avrupa'dan Katılanlar

Berlin saatine göre
Her Perşembe 19:30 – 21:30 PM (CET)

Kurs Müfredatı

Aşağıda belirtilen ders saatleri EST (New York) zaman dilimlerine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle bu saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

1. Hafta 18-24 Eylül 2023
– Oryantasyon Haftası – Derslerin ve hocaların tanıtımını yapılacaktır. Ayrıca derslerin işleyişi ve iletişim konuları ele alınacaktır. Ders araçları olan , Zoom, Kahoot, HizmetWiki, Google Classroom gibi metaryeller tanıtılacaktır. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Aynure Ergüneş, Necati Mert

2. Hafta 25 Eylül – 1 Ekim 2023
Siyer Metodolojisi Haftası – Eleştirel düşünme teknikleri, Eleştirel düşünce atölyesi, Siyeri aktaran kaynakların kaynak olma değeri ve geçmişten günümüze münazara ilmi gibi konular ele alınacaktır. Öğretim Görevlileri: Prof. Muhsin Toprak, Pakize Yiğit, Necati Mert

3. Hafta 2-8 Ekim 2023
Siyer Biyografileri Haftası – Ashab-ı Kiramın faziletleri üzerine durulacaktır. Ashab-ı Kiram hakkında nazil olmuş ayetler ve Efendimizden sudur olmuş hadis-i şerifler incelenecek, ayrıca örnek biyografi çalışmaları yapılacaktır. Siyer kahramanlarından olan Hz. Halit b. Velid ve hanım sahabilerin hayatları incelenecektir. Öğretim Görevlileri: Recep Atıcı, Ümit Varol, Necati Mert

4. Hafta 9-15 Ekim 2023
Sonsuz Nur Haftası – Fethullah Gülen Hocaefendi ve Siyer Felsefesinin işleneceği bu hafta “Sonsuz Nur” eseri üzerinden okumalar yapılacak ve Sonsuz Nur perspektifinde Efendimizin Mekke Dönemi Tebliğ Metodu Kıyaslamaları yapılacaktır. Öğretim Görevlileri: Dr. Süleyman Sertkaya, İsmet Macit, Necati Mert

5. Hafta 16-22 Ekim 2023
Hudeybiye Antlaşması ve Diyalog Haftası – Hudeybiye antlaşmasını oluşturan şartlar ve sonuçları, 18 gün boyunca Hudeybiye’de yaşananlar ele alınacaktır. Düşmanlık yapanlarla ilk kez savaş ortamı dışında bir araya gelmenin etkileri, birlikte yaşanabileceğinin ilk örneklerinin nasıl tecrübe edildiği ve günümüz örneklerine göz atılacaktır. Ayrıca sahabe efendilerimizi şoke eden olaylar ve günümüz Müslümanlarını şoke eden benzer olayların ipuçları takip edilecektir. Öğretim Görevlileri: Harun Tokak, Fatinur Pakatçı, Necati Mert

6. Hafta 23-29 Ekim 2023
Mekke Fethi Haftası – Mekke Fethini hazırlayan süreçler ve fethin sonuçları, detayları ile ele alınacaktır. Fetih felsefesi nedir, günümüzde nasıl anlaşılmalıdır? Mekke fethinin günümüze bakan yönleri nelerdir? Öğretim Görevlileri: Dr. Selim Koç, Necati Mert

7. Hafta 30 Ekim – 5 Kasım 2023
Münafıklar ve Tahribatları Haftası – Asr-ı Saadetten günümüze nifak psikolojisi ve toplumsal yansımaları ele alınacaktır. İfk hadisesi üzerinden münafıkların faaliyetleri ve günümüz nifak hareketlerinin ipuçları aranacaktır. Öğretim Görevlileri: Prof. Ayhan Tekineş, Dr. Reşit Haylamaz, Necati Mert

8. Hafta 6-12 Kasım 2023
Kadın Haftası – Kadınlarla alakalı uygulamalar konusunda Efendimiz’in (sav) örnekliği, sonraki fukahanın yaptığı yeni yorumlar ve bu fikirlerin günümüze etkisi, modern zamanlarda kadınların nesneleştirilmesi, kadınların bu durum karşısındaki tutumu, toplumun kabulleri ele alınacaktır. Günümüz ve geçmişin mukayesesi, aydınlanma filozoflarının kadınlar hakkındaki düşünceleri ve mahremiyet değişimi üzerinde durulacaktır. Öğretim Görevlileri: Fatih Kumaş, Hatice Keskin, Hatice Arslan, Necati Mert

9. Hafta 13-19 Kasım 2023
Asr-ı Saadette Kriz Yönetimi Haftası – Asr-ı Saadette kriz yönetimi, Efendimizin kriz çözme yöntemleri, Huneyn Savaşı örneğinde efendimizin problemlere yaklaşım stratejileri ele alınacaktır. Öğretim Görevlileri: Dr. Fatih Açık, Yücel Mürseloğlu, Necati Mert

10. Hafta 20-26 Kasım 2023
Gençlik Haftası – Hayat bütünlüğümüzün içinde gençlik dönemi dünyada olduğu gibi İslam toplumunda da zor zamanlar yaşıyor. Çocuklukla erişkinlik arasında yer alan bu dönemde gelişme, ruhsal olgunlaşma ve yaşama hazırlık için neler yapılabilir? Gençlik hevesâtına mağlup olmayıp gaflette boğulmayan gençleri yetiştirmenin ilkeleri nelerdir? Asr-ı Saadette gençler nasıl yetişmiştir? Hizmetin ilk yıllarında yetişen gençler nasıl yetişmiştir gibi konular ele alınacaktır. Öğretim Görevlileri: Dr. Kadir Gündüz, Halide Çelebi, Necati Mert

11. Hafta 27 Kasım – 3 Aralık 2023
Modern Siyer Çalışmaları – Sinemanın siyer ilmine olumlu veya olumsuz katkıları ele alınacaktır. Çağrı ve er-Risale gibi filmlerin, Hz. Ömer gibi dizilerin Siyer anlatımına neler kazandırıp kaybettirdiğine dair gözlemler yapılacak, ayrıca bir harita mühendisinin siyer çalışmalarına göz atılacaktır. Öğretim Görevlileri: Nedim Hazar, Dr. Ünal Yıldırım, Necati Mert

Kayıt Ol

Toplam $250 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 2 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Siyer Felsefesi

Aylık

$125

(2 taksitle toplam $250)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap