Psikolojik-Sosyolojik Tefsir

Oryantasyon günü: 8 Ocak Pazar, 2023
Kurs Tarihi: 9 Ocak 2023 – 19 Mart 2023

Psikolojik-Sosyolojik Tefsir

Oryantasyon günü: 8 Ocak Pazar, 2023
Kurs Tarihi: 9 Ocak 2023 – 19 Mart 2023

Programın Tanımı

1

Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi ilhamını M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Kur’an’ın Altın İkliminde isimli eserinden alarak  Psikolojik-Sosyolojik Tefsir Seminerini başlatıyor. Psikolojik-Sosyolojik Tefsir Seminerinde gerek Kur’an kıssalarının aktörlerinin psikoloji ve sosyolojileri, gerekse Tenzîl’in muhataplarının psikolojileri ve toplumsal sosyolojileri üzerine yaptığı etki ele alınacaktır. Böylesi tefsir çalışması bir dirayet tefsiri çalışması olduğu için, yani insanların kendi bakış açılarını yansıtacağı için, elbette eleştiriye açık yanları da olacaktır. Bunların Kur’an’dan değil, modern sosyoloji ve psikoloji ilminin verilerinden, veya müfessirin bu verileri yorumlama keyfiyetinden kaynaklanacağı açıktır.

Kur’an-ı Kerim’in muhatabı insandır.  Kur’ân’da insan; yaratılış ve tabiatı, zaaf ve kabiliyetleri, taşıdığı değer ve gayeleri açısından ele alınır. Ayrıca Kur’an âyetleri; insanın fıtrî özelliklerini, gelişimini, alışkanlıklarını, sosyal rollerini, inançlarını, dinî ve ahlâkî tutumlarını, davranışlarını ortaya koymakta ve tasvirler yaparak detaylı tarifler vermektedir. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin bazı ayetleri tefsirinde yaptığı psikolojik ve sosyolojik tahliller ve böylesi bir tefsirin yazılması yönündeki hayali seminerimizin varlık sebebini teşkil etmektedir.

2

3

İnsanı yaratan, onu en iyi bilendir. İnsanı kavimler, milletler ve devletler halinde yaşamak üzere terbiye eden de Allah’tır. İnsan psikolojisini de, insan topluluklarının sosyolojisini de en iyi bilen Allah, elbette ezeli kelamında psikolojinin ilgi alanına giren birçok konuda prensipler tesis etmiş, sosyolojinin ilgilenmesi gereken bir dizi alana işaret buyurmuştur. İlk insandan bu yana insan fertleri kadar, insan topluluklarının da içine düştükleri sorunların çözümü Kur’an’da vardır. Niyet ve nazar görmenin ön şartıdır. Ancak psikolojik ve sosyolojik bir okuma çabası bu güzellikleri ortaya serebilir.

Necati Mert’in koordinatörlüğünde, Prof. Muhittin Akgül, Dr. Ali Can, Dr. Yasir Bilgin, Dr. Fatih Açık, Dr. Fatma Yeşilyurt, Kerim Balcı, Safiye Yenigün, Faruk Sünbül, Osman Karyağdı, Aslı Baran ve diğer uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşecek olan Psikolojik-Sosyolojik Tefsir Seminerimizde yinelenmiş bir niyet ve yepyeni bir nazarla bakacağız Kur’an hazinelerine.

4

5

Bu yolculukta mürettebatımız kadar müfredatımız da zengin. Müfredatımızda Kur’an-ı Kerim’e göre insan kavramı, Kur’an’da kadın ve kadın psikolojisi, karakter, kişilik tipleri ve tutumlarına Kur’an-ı Kerim perspektifinden psikolojik bakış, sosyolojik ve psikolojik açıdan câhiliyye kavramı, tecerrüd pedagojisi, Kur’an rehberliğinde olumsuz duyguların kontrolü, Kur’an’da öğretilen ideal sosyolojik yapı, nifak ve küfrün psikolojisi gibi konuların yanısıra, Elmalılı Hamdi Yazır ve Seyyid Kutup tefsirlerinde psikolojik yaklaşımlar, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin tefsire yaklaşımındaki sosyolojik tahliller ve Fecir Suresi’nin sosyolojik ve psikolojik tefsiri gibi konular da bulunuyor.

Modern eğitim metotlarından ofis saatleri, müzakere, film ve belgesel saatleri ve  seminer tekniklerinin kullanılacağı, ekip çalışmasının hayata geçirileceği, dijital imkanlardan sonuna kadar yararlanılacağı seminerimize davetlisiniz.

  • Pazartesi ve Perşembe günleri Ana Dersler
  • Cumartesi ve Pazar günleri müzakere ve Mülakat Buluşmaları
  • Cumartesi günleri dönüşümlü olarak farklı kuşaklar için yapılan Gençlerle Başbaşa ve Y-Kuşağı Buluşmaları
  • Derslerin tekrarını sağlayan Kahoot Desteği, Padlet paylaşımı ve Nearpod sınavı

6

Kur’ân, fert ve cemiyete güçlü bir yapı kazandıracak şekilde maddî ve mânevî, ruhî ve ahlâkî, sosyolojik ve psikolojik değer yargılarını ve terbiye sistemini de beraber getirmiştir. Bu itibarla o, kıyamete kadar beşerin ihtiyaçlarına kâfi ve vâfi bir kitab-ı Samedanîdir.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

Kur’ân, fert ve cemiyete güçlü bir yapı kazandıracak şekilde maddî ve mânevî, ruhî ve ahlâkî, sosyolojik ve psikolojik değer yargılarını ve terbiye sistemini de beraber getirmiştir. Bu itibarla o, kıyamete kadar beşerin ihtiyaçlarına kâfi ve vâfi bir kitab-ı Samedanîdir.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

Programın Hedefleri

Klasik okuma metotlarının yanında gelişen sosyal bilimler perspektifiyle Kur’an-ı Kerim’i yeni bir okuma metodu ile okuma kabiliyetini geliştirmek

Kur’an-ı Kerim ile çağın insanı arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirecek psikolojik ve sosyolojik yaklaşımların tespitini yapmak

Günümüz insanının psikolojik sorunlarını ve sosyal krizleri Kur’an- Kerim’e göre tahlil eder ve çözümler üretirken dikkat etmesi gereken ölçüleri belirlemek

Kur’an-ı Kerim’de yapılan bireysel ve toplumsal karakter tahlillerini klasik ve modern yöntemlerle değerlendirmek

Düşünce problemlerine Kur’an-ı Kerim’in getirdiği açılımları öğrenmek ve yeni düşüncelere ufuk açmak

Ders Gün ve Saatleri

Psikolojik-Sosyolojik Tefsir Programı’nda Pazartesi, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri buluşmalar yapılır. Ana dersler Pazartesi günleri New York saatine göre 7:30-9:30 PM (EST) arasında, Perşembe günleri de 1:30-3:30 PM (EST) arasında canlı yapılmaktadır. Haftasonu müzakereleri ise Cumartesi günleri ve Pazar günleri 12:30 PM – 2:30 PM (EST) arasında yapılmaktadır. Bu müzakereler ofis, belgesel ve rehberlik saatleri olarak değerlendirilmektedir. Aşağıda yer alan Kurs Müfredatı başlığı altında klasik bir haftanın ders saatlerinin dökümü bulunmaktadır. Bazı haftalarda ders hocalarının bulunduğu coğrafyaya bağlı olarak Perşembe ve Cumartesi günlerinin dersleri yer değiştirebilmekte, program yoğunluğundan dolayı bazı haftasonu oturumları da ana ders için kullanılabilmektedir.

Ana Ders

Her Pazartesi
7:30 - 9:30 PM (EST)

Ana Ders

Her Perşembe
1:30 - 3:30 PM (EST)

Müzakere

Her Cumartesi
12:30 PM - 2:30 PM

Müzakere

Her Pazar
12:30 PM - 2:30 PM

Belirtilen ders saatleri EST (New York) zaman dilimine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle bu saat dilimi arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kurs Müfredatı

8 Ocak 2023
– Oryantasyon Haftası – R&H bünyesindeki bütün ders ve seminerlerin ortak oryantasyon buluşması. (New York saatiyle 1:30-3:30 PM, Berlin saatiyle 19:30-21:30 arası)

1. Hafta 9-15 Ocak 2023
– Tefsire Giriş Haftası – Psikolojik ve Sosyolojik Tefsir Nedir? Seminerimizin amaçlar ve beklentilerimiz; Sosyoloji ve Psikoloji bilimleri özelinde Kuran-ı Kerim’in diğer bilim dalları ile olan interaktif ilişkisi; Kur’an’ın ilk muhatabı toplumla ilişkisi-Mekki ve Medine Ayetlerin genel karakteristiği. Öğretim Görevlileri: Dr Fatih Açık, Dr Ali Can, Necati Mert

2. Hafta 16-22 Ocak 2023
– İnsan ve Toplum Haftası – Kur’an’ın sosyolojisi ve psikolojisiyle muhatabı olan insanı nasıl ele alıyor? Elmalılı Hamdi Yazır ve Seyyid Kutup tefsirlerinde psikolojik yaklaşımlar; Alak, Müddessir ve Müzzemil Sureleri çerçevesinde vahyin ilk nüzul dönemi toplumunun analizi. Öğretim Görevlileri: Faruk Sümbül, Neda Doğan, Dr Fatih Açık, Necati Mert

3. Hafta 23-29 Ocak 2023
– Kainat Kitabı ve Hayvanlar Alemi Haftası – Kur’an ve felsefenin kainatı okumalarının kıyaslanması; Kainat Kitabı ile Kur’an’ı okumaktan hangisi asıl? Kur’an’da geçen köpek, merkep, maymun ve örümsek ağı gibi hayvanlarla ilgili metaforların anlaşılması. Öğretim Görevlileri: Dr Yasir Bilgin, Rasim Atakan, Necati Mert

4. Hafta 30 Ocak – 5 Şubat 2023

– Nimetler ve Kadınlar Haftası – Kehf Suresi’nde sınanan ve musibete maruz kalan bahçe sahipleri üzerinden nimetle sınanma arasındaki ilişkinin psikolojik tahlili; Kur’an-ı Kerim’de kadın ve kadın psikolojisi. Öğretim Görevlileri: Safiye Yenigün, Neda Doğan, Necati Mert

5. Hafta 6-12 Şubat 2023
– Karakter ve Karakter Terbiyesi Haftası – Kur’an-ı Kerim perspektifinden karakter ve kişilik tahlilleri; Cahiliyye Araplarının inanışları, yaşam tarzları ve karakter analizleri; Hazreti Musa kıssası özelinde maddeci bir kavmi mücerret ilah inancına hazırlama pedagojisi. Öğretim Görevlileri: Psikolog Dr. Fatma Yeşilyurt, Deniz Yolcu, Kerim Balcı, Necati Mert

6. Hafta 13-19 Şubat 2023
Kriz Psikolojisi Haftası – Kur’an kıssalarının muhtevası, zaman ve mekân unsurları, dil ve örnekler, karakter tipolojisi; Efendimizin farklı kişiliklerle yaklaşımı; Fecir Suresi tefsiri çerçevesinde baskı ve sosyal krizlerden çıkış arayanların sosyoloji ve psikolojisi. Öğretim Görevlileri: Osman Karyağdı, Sosyal Psikolog Hamide Eygören, Necati Mert

7. Hafta 20-26 Şubat 2023
– Olumsuz Duygular ve Hucurat Suresi Haftası – Kur’an rehberliğinde olumsuz duyguların kontrolü; Hucurat Suresi’nin sosyolojik bir okumayla çözümlenmesi ve zamanlar üstü dersler; Hocaefendi’nin Kur’an ve Sünnet endeksli yaşamı ihyada kaynakları ve metotları. Öğretim Görevlileri: Psikoterapist Aslı Baran, Dr Fatih Açık, Aynure Ergüneş, Necati Mert

8. Hafta 27 Şubat – 5 Mart 2023
– Bilişsel Mercekler ve Rehber İnsanlar Haftası – Dinin sunduğu bilişsel mercekler, hadiseleri yorumlama ve manalandırma yöntemleri nelerdir? Karşılaştığımız psikolojik zorlukları aşmada bu zihinsel çerçeveler pozitif yönde bizlere yardımcı olabilir mi?; Fetih ve Tevbe surelerindeki “muhallefun” kavramının karşılaştırmalı çalışması çerçevesinde döneklik, hainlik ve vazife kaçkınlığı psikolojisi; İnsanlığa rehber olmuş Hz Nuh, Hz İbrahim ve Hz Meryem gibi şahsiyetlerin karakteristik özellikleri; Kur’an’da psikolojik dinginlik. Öğretim Görevlileri: Dr Yasir Bilgin, Mehmet Yıldız, Kerim Balcı, Sosyal Psikolog Hamide Eygören

9. Hafta 6-12 Mart 2023
– İdeal Toplum Haftası – Kur’an’da öğretilen ideal sosyolojik yapı; Türkçe meallerin günümüze gelene kadar geçirdiği süreçler, meal farklılıklarının temel sebepleri  ve meallerde bulunan farklılıkların sebepleri; Hz. Musa, Hz. Yusuf ve Hz. Yunus gibi insanlığa rehber olmuş peygamberlerin karakteristik özellikleri. Öğretim Görevlileri: Necati Mert, Dr Ali Can, Rıfat Yılmaz

10. Hafta 13-19 Mart 2023
– Yanılgılar ve Sağlam Duruş Haftası – Kur’ân’a göre yanılgılarımızın sosyolojik nedenleri; Kur’ân-ı Kerim’de Habib-i Neccar, Mü’min-i Ali Firavun, Havariler, Ashab-ı Kehf, Ashab-ı Uhdut’un katlettikleri, Necaşi ve Asiye Validemiz gibi Hakk’ın arkasında duran hak temsilcilerinin özellikleri Öğretim Görevlileri: Necati Mert, Prof Dr Muhittin Akgül

ÖNEMLİ TARİHLER

8 Ocak 2023
– Oryantasyon Haftası –
R&H bünyesindeki bütün ders ve seminerlerin ortak oryantasyon buluşması. (New York saatiyle 1:30-3:30 PM, Berlin saatiyle 19:30-21:30 arası) 

22 Nisan 2023
Bayramlaşma ve R&H 2023 Bahar Dönemi Mezuniyet Programı

ÖNEMLİ TARİHLER

8 Ocak 2023
– Oryantasyon Haftası –
R&H bünyesindeki bütün ders ve seminerlerin ortak oryantasyon buluşması. (New York saatiyle 1:30-3:30 PM, Berlin saatiyle 19:30-21:30 arası)

22 Nisan 2023
Bayramlaşma ve R&H 2023 Bahar Dönemi Mezuniyet Programı

Kayıt Ol

Toplam $240 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 2 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Psikolojik-Sosyolojik Tefsir

Aylık

$120

(2 taksitle toplam $240)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.