Psikolojik-Sosyolojik Tefsir

Kurs Tarihi: 1 Ocak 2024 – 9 Mart 2024

Psikolojik-Sosyolojik Tefsir

Kurs Tarihi: 1 Ocak 2024 – 9 Mart 2024

Programın Tanımı

1

Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi; M.Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Kur’an’ın Altın İkliminde isimli eserinden ilham alarak  Psikolojik-Sosyolojik Tefsir programının ikincisini başlatıyor. Bu programda Kur’an ayetlerine sosyolojik ve psikolojik yaklaşımlar gerçekleştirilecektir. Bu tefsir çalışması bir dirayet tefsiri çalışması olduğu için; yani insanların kendi bakış açılarını yansıtacağı için eleştiriye açık noktaları da olacaktır. Bu açıklıklar Kur’an’dan dolayı değil, modern sosyoloji ve psikoloji ilminin verilerinden yararlanılacak olmasındandır.

Asrımız insanı, rahat ve refah içinde yaşamaktadır. Ancak bu durum kendisini mutlu etmeye yetmiyor. Çünkü zamane insanı, ruhunu tatmin eden ve sosyal uyumun sağladığı tüm rahatlatıcı unsurlardan uzak yaşamaktadır. Üzüntü, keder, kaygı ve endişe, insanların benliklerini sarmış, adeta ikinci bir kimlik haline gelmiştir. İnsanlık böylelikle ya sakinleştiricilerden medet umar hale gelmekte veya bir takım geçici düşüncelere kaymaktadır. İnsanlar artık sosyal ortamdan, aileden, öz kültürden, dayanışmadan ve insan ilişkilerinden bulamadıklarını başka yollarda aramaktadırlar.

2

3

İnsan en güzel şekilde yaratılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in ana muhatabı insandır ve bu vesileyle insan, Kur’ân’da çokça zikredilmiştir.  İnsanın duygu-düşünce gibi ruhsal hususiyetleri, diğer insanlarla olan münasebetleri gibi konular detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Kur’ân’da insan; yaratılış ve tabiatı, zaaf ve kabiliyetleri, taşıdığı değer ve gayeleri açısından ele alınır. Ayrıca Kur’an âyetleri; insanın fıtrî özelliklerini, gelişimini, alışkanlıklarını, sosyal rollerini, inançlarını, dinî ve ahlâkî tutumlarını, davranışlarını ortaya koymakta ve tasvirler yaparak detaylı tarifler vermektedir.

Kur’ân’da, psikolojinin ilgi alanı olan birçok konuya dikkat çekildiği gibi toplum davranışlarına ve sosyal olaylara da yer vermektedir. Kur’an farklılıklar üzerine şekillenmiş insanlığın, problemlerini giderme konusunda tecrübeli bir dile sahiptir. İlk insandan beri, toplulukların ve kavimlerin; içine düştükleri, yaşadıkları ve tanık oldukları pek çok problemi çözme konusunda Kur’an realist ve açıklayıcıdır.

Bu muhtevaya sahip olan Kur’an ayetlerini, genel bir yaklaşım yerine, özel olarak sosyolojik-psikolojik bir anlama yöntemiyle tefsire çalıştığımızda daha iyi anlamış olacağız.

4

5

Bu yolculukta mürettebatımız kadar müfredatımız da zengin. Müfredatımızda Modern bilgi ile tefsir yapılabilir mi? Sorusunu soracağız. Ayrıca Tefsir metodolojileri, sosyal ilişkiler ve sosyal değerlere Kur’an-ı Kerim’in yaklaşımı, Tenezzül-ü İlahi çerçevesinde Kur’an-ı Kerim’in insanı muhatap almasını, Kur’an-ı Kerim’in insan psikolojini nasıl ele aldığını ve psikolojik hastalıklarla ilgili kavramları ele alacağız. Pek çok modern tefsir denemelerinin yansıra, Elmalılı Hamdi Yazır ve Seyyid Kutup tefsirlerinde psikolojik yaklaşımlar, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin tefsire yaklaşımındaki sosyolojik tahliller ve Buruc Suresi’nin sosyolojik ve psikolojik tefsiri gibi konular da bulunuyor.

Necati Mert’in koordinatörlüğünde, Prof. Adnan Aslan, Prof. Muhittin Akgül, Prof. Ayhan Tekineş, Prof. Muhsin Toprak, Dr. Ergun Çapan, Dr. Fatih Açık, Kerim Balcı, Cemal Türk, Faruk Sünbül, Fatih Kumaş, Psikoterapist Aslı Baran ve daha pek çok alanlarında uzman ismin katılımıyla gerçekleşecek olan seminerimiz aşağıdaki konularla meşgul olacaktır.

Modern eğitim metotlarından ofis saatleri, müzakere ve belgesel saatleri, seminer tekniklerinin kullanılacağı, ekip çalışmasının hayata geçirileceği, dijital imkanların sonuna kadar yararlanılacağı seminerimiz bünyesinde film ve belgesel izlemeleri, günümüz tefsir ihtiyaçları bazı güncel problemlerimiz konulu buluşmalarımız da olacaktır.

6

Kur’ân, fert ve cemiyete güçlü bir yapı kazandıracak şekilde maddî ve mânevî, ruhî ve ahlâkî, sosyolojik ve psikolojik değer yargılarını ve terbiye sistemini de beraber getirmiştir. Bu itibarla o, kıyamete kadar beşerin ihtiyaçlarına kâfi ve vâfi bir kitab-ı Samedanîdir.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

Kur’ân, fert ve cemiyete güçlü bir yapı kazandıracak şekilde maddî ve mânevî, ruhî ve ahlâkî, sosyolojik ve psikolojik değer yargılarını ve terbiye sistemini de beraber getirmiştir. Bu itibarla o, kıyamete kadar beşerin ihtiyaçlarına kâfi ve vâfi bir kitab-ı Samedanîdir.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

Programın Hedefleri

Klasik okuma metotlarının yanında; gelişen sosyal bilimler perspektifi ile Kur’an-ı Kerim’i yeni bir okuma metodu ile okuma kabiliyetini geliştirmek

Kur’an-ı Kerim ile çağın insanı arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirecek psikolojik ve sosyolojik yaklaşımların tespitini yapmak

Günümüz insanının psikolojisi ve sosyal hadiselerini Kur’an- Kerim e göre değerlendirme de dikkat edilmesi gereken ölçüleri belirlemek

Kur’an-ı Kerim’ de yapılan karakter ve toplum tahlillerini klasik ve modern yöntemlerle değerlendirmek

Düşünce problemlerine Kur’an-ı Kerim’in getirdiği açılımları öğrenmek ve yeni düşüncelere ufuk açmak

Ders Gün ve Saatleri

Psikolojik-Sosyolojik Tefsir Programı’nda Pazartesi, Perşembe, ve Cumartesi günleri buluşmalar yapılır. Ana dersler Pazartesi günleri New York saatine göre 7:30-9:30 PM (EST) arasında, Perşembe günleri de 1:30-3:30 PM (EST) arasında yapılmaktadır. Cumartesi günleri ise Necati Mert Hocamızın rehberliğinde New York saatine göre 11:00 AM – 2:00 PM (EST) arasında Belgesel ve Film saati, Ofis Saati ve Rehberlik Saati buluşmaları düzenlenecektir. Aşağıda yer alan Kurs Müfredatı başlığı altında klasik bir haftanın ders saatlerinin dökümü bulunmaktadır. Bazı haftalarda ders hocalarının bulunduğu coğrafyaya bağlı olarak Perşembe ve Cumartesi günlerinin dersleri yer değiştirebilmekte, program yoğunluğundan dolayı bazı haftasonu oturumları da ana ders için kullanılabilmektedir.

Pazartesi Dersleri

7:30 PM - 9:30 PM (EST)

Perşembe Dersleri

1:30 PM - 3:30 PM (EST)

Cumartesi Buluşmaları

11:00 AM - 2:00 PM (EST)

Belirtilen ders saatleri EST (New York) zaman dilimine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle bu saat dilimi arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kurs Müfredatı

1. Hafta 01-06 Ocak 2024

Oryantaston Haftası – Derslerin ve hocaların tanıtımını yapılacaktır. Ayrıca derslerin işleyişi ve iletişim konuları ele alınacaktır. Ders araçları olan , Zoom, Kahoot, HizmetWiki, Google Classroom gibi metaryeller tanıtılacaktır. Ayrıca Kur’an-ı Kerimi anlamaya giriş yaparak, metodolojik yaklaşımlarda bulunacağız. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Prof. Muhsin Toprak, Necati Mert

2. Hafta 08-13 Ocak 2024

Tefsir Metodolojisi Haftası – Klasik Tefsir usullerini ele alacağımız bu hafta ayrıca psikolojik-sosyolojik metotları da ele alacağız. Modern zamanlarda Kuran-ı Kerimi daha iyi anlayabilmek için kendi metotlarımızı belirleyeceğiz. Öğretim Görevlileri: Prof. Ayhan Tekineş, Dr. Ergun Çapan, Dr. Fatih Açık

3. Hafta 15-20 Ocak 2024

Kur’an-ı Kerim ve Sosyoloji Haftası – Sosyal bir varlık olarak insanı ele alacağımız bu hafta; toplum, sosyalleşme, sosyal ilişki gibi konuları ele alacağız. Kur’an-ı Kerimin sosyal hayata verdiği önemi anlayabilmek için sosyal hayatın değeri, sorumluluk bilinci ve toplumsal düzen ilkelerine göz atacağız. Kur’an-ı Kerimin sosyal ilişkiler için ortaya koyduğu ilkeleri belirleyeceğiz. Öğretim Görevlileri: Dr. Fatih Açık, Hamide Eyigören, Necati Mert

4. Hafta 22-27 Ocak 2024

Kur’an-ı Kerim ve Sosyoloji Haftası– Değer-Din münasebeti, dindar davranışı, insanda değer yönelimi ve değerlerin kaynakları ele alacağımız bu hafta ayrıca Kur’an-ı Kerimin sosyal değerler konusuna yaklaşımını da bulmaya gayret edeceğiz. Kur’an-ı Kerimin sosyal değerlere işaret eden müspet ve menfi kavramlarını tespit edeceğiz. Öğretim Görevlileri: Dr. Fatih Açık, Aynure Ergüneş, Necati Mert

5. Hafta 29 Ocak – 03 Şubat 2024

Kur’an-ı Kerim ve Psikoloji Haftası – Kur’an-ı Kerimde insan psikolojine dair ayetlerin ele almaya başlayacağımız bu hafta ayrıca tenezzül-ü ilahi çerçevesinde Kur’an-ı Kerimin muhatabın hissiyatını dikkate alması konusunu inceleyeceğiz. Modern bilgi ile Kur’an-ı Kerim tefsiri yapılabilir mi? Sorusunun peşinden giderek yeni zihinsel ufuklar açmaya gayret edeceğiz. Öğretim Görevlileri: Prof. Adnan Aslan, Kerim Balcı, Necati Mert

6. Hafta 05-10 Şubat 2024

Kur’an-ı Kerim ve Psikoloji Haftası – Kur’an-ı Kerimde geçen psikolojik hastalıklarla ilgili kavramları ele alacağımız bu hafta ayrıca Kur’an-ı Kerimin psikolojik hastalıklara bakışını da belirleyeceğiz. Kur’an-ı Kerime göre psikolojik hastalıkların sebepleri ve bu hastalıklara teklif edilen çareleri bulma gayreti içinde olacağız. Öğretim Görevlileri: Psikoterapist Aslı Baran, Neda Doğan, Necati Mert

7. Hafta 12-17 Şubat 2024

Örnek Tefsir Çalışmaları Haftası – Fethullah Gülen Hoca efendinin sosyopsikolojik tefsir yaklaşımlarını ele alacağımız bu hafta ayrıca Kur’an-ı Kerimde ibadet psikolojisi konusunu da konuşacağız. Fatiha suresine psikolojik ve sosyolojik yaklaşımlarla modern bir tefsir denemesi gerçekleştireceğiz. Öğretim Görevlileri: Prof. Muhittin Akgül, Cemal Türk, Fatih Kumaş

8. Hafta 19-24 Şubat 2024

Örnek Tefsir Çalışmaları Haftası – Mekke döneminde köleleri, güçsüzleri ve mazlumları Buruc suresi tesellisi etmişti. Sabır, sebat, direnç ve metanet gibi konuları olan Buruc suresinin günümüz mazlumlarına ne ettiği geniş bir şekilde ele alınacaktır. Ayrıca Maide suresi 54. Ayetinin zulüm karşısında sabredemeyenlere hangi duygularla yaklaştığı incelenecektir. Öğretim Görevlileri: Halide Çelebi, Necati Mert

9. Hafta 26 Şubat – 02 Mart 2024

Tefsir Problemleri Haftası – Asr suresine psikolojik ve sosyolojik yaklaşımlarda bulunacağımız bu hafta ayrıca Tevbe suresinin 128-129. Ayetlerini ele alacağız. Ayrıca Tefsir problemi olarak görülen Kur’an-ı Kerimin evrenselliği ve tarihselliği ayrıntıları ile işlenecektir.

Öğretim Görevlileri: Dr. Ergun Çapan, Fatinur Pakatçı, Prof. Muhittin Akgül, Necati Mert

10. Hafta 04-09 Mart 2024

Örnek Tefsir Çalışmaları Haftası – Fethullah Gülen Hoca efendinin eserlerinde ele aldığı psikolojik tefsir yaklaşımlarını inceleyeceğimiz bu hafta ayrıca İsrail oğulları hakkındaki ayetlerin sosyopsikolojik okumaları yapacağız.

Öğretim Görevlileri: Cemal Türk, Eyüp Ensar Uğur, Necati Mert

Kayıt Ol

Toplam $300 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 3 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Psikolojik-Sosyolojik Tefsir

Aylık

$100

(3 taksitle toplam $300)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap