Mesnevi Dershanesi

Kurs Tarihi: 13 Mayıs 2024 – 4 Ağustos 2024

Risale-i Nur Hakikatlerini farklı disiplinlerin perspektifinden, dünyanın her yerinden katılımcılarımıza online analiz seminerleriyle duyurmayı misyon edinen ve yine bu hakikatleri birlikte ve çapraz okuma teknikleri, müzakereler, kısa filmler, yapay zekayla geliştirilen resimler, fotoğraflar, sesli kitaplar, Youtube Shorts, zihin haritaları, Kahoot oyunları gibi yeni ve orijinal metotlarla anlatmayı vizyon edinen bir program.

Bağış Yap

Programın Tanımı

1

Mesnevi Dershanesi, fikir ve mananın eşliğinde, entelektüel bir okuma serüvenine sizleri davet ediyor.

Bediüzzaman Hazretleri’nin, aslı Farisî sonra Türkçe olan Mesnevî-i Şerif gibi  ‘şiire benzer’ bir üslupla düzyazı suretinde yazdığı  “Lem’alar, Reşhalar, Lasiyyemalar, Katre, Hubab, Habbe, Zühre, Zerre, Şemme, Onuncu Risale, Şule, Nokta” isimli on bir Risalenin her bir paragrafından Nur Külliyatına pencereler açılıyor.

Allah, kainat, insan ve nübüvvete dair ışıktan muvazenelerin derlendiği bu yolculukta, hakikatlerin fihristleri “İ’lem Eyyühe’l-Aziz” nidasına muhatap okuyucularla buluşuyor.

Mesnevi Dershanesi, katılımcılarına iki dev projenin parçası olmayı teklif ediyor.

  • Genç Seyyah: Risale-i Nurlar ile yeni tanışanlar ve gençler için editörlüğünü Seyit Erkal’ın yaptığı, AI Resim görselli Ayetü’l-Kübra Sesli Kitap çalışması.
  • Mesnevi-i Rûmiye ve Mesnevi-i Nuriye Okumaları: “Hz. Mevlana, benim zamanımda gelseydi, Risale-i Nur’u yazardı. Ben de Hz. Mevlana zamanında gelseydim, Mesnevi’yi yazardım.” (Son Şahitler, 1/318) cümlesinden ilhamla, Batı Dünyasında en fazla okunan, insanlık tarihinde derin izler bırakarak çağlar aşan iki dev eserden evrensel mesajların analizi.

2

3

Beyan asrında, öz ama çok manalı, Kur’an hakikatlerinden, bilim, sanat, felsefeye dair disiplinler arası bakış açıları kazanmak…

285 maddeden, mantık, sosyoloji ve psikolojinin hakikat boyutlarını gösteren orijinal prizmalar keşfetmek…

Varlık ve hâdiseleri isabetli yorumlamak, hayata anlam yüklemek için…

Külliyatı Mesnevi merkezli anlama seyahatimize katılın.

Mesnevi Dershanesi, alanlarında söz sahibi 24 hocamızın eşliğinde çıkılan ve 70 saatten fazla canlı dersi ihtiva eden bir ilim ve hikmet yolculuğu. Siz de bize yol arkadaşı olmak istemez misiniz?

4

Bediüzzaman Said Nursi

“Arabî Mesnevî mecmuası, Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahilî nefis ve şeytanla mücadelesi, nefs-i emmarenin ve şeytan-ı cinnî ve insînin şübehatından tamamıyla kurtarıyor.”

(Mesnevi-i Nuriye)

Fethullah Gülen Hocaefendi

“Mesnevî Bediüzzaman’ın ilk eserlerindendir. Bu kitapta birer rüşeym, birer katre, birer tomurcuk hâlinde kendini gösteren altın düşüncelerinden her damla, her yaprak, her filiz, ileride birer ırmak olmuş çağlamış, birer gül bahçesi gibi tüllenip çevresine kokular salmış, birer orman gibi mehip mehip uğuldamıştır.”

(Bediüzzaman'ın Mesnevisi Üzerine)

Programın Hedefleri

Okumayı “ferdî kitap okuma” ile sınırlamadan, müzakere usulü ile yapmayı öğrenme

Farklı disiplinlerden uzman hocaların rehberliğinde Risale-i Nur’u okuma yetkinliği kazanma

Hakikatlere dair bilgiden çok, analiz ve analitik düşünce yeteneği edinme

İman hakikatlerinin farklı metotlarla ispat ve izahını yapabilme

Muğlak, felsefî, tasavvufî ve kelâmî meselelerin ayrıntılarına vukufiyet

Tefekkür ve tezekkür sayesinde bilineni kullanarak bilinmeyenleri keşfetme yetisi

Ders Gün ve Saatleri

Mesnevi Dershanesi’nde dersler çoğunlukla Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri 2-4 PM (EST) arasında yapılır. Cumartesi derslerinden 10 dk. sonra bir saatlik Mesnevi-i Rumi ve Nursi okumaları gerçekleştirilir. Haftalık Takvim başlığı altında yer alan detaylı kurs müfredatında ders takvimini görebilirsiniz. Yer yer dersi veren hocamızın bulunduğu saat dilimine ve uygunluğuna bağlı olarak ders saatlerinde değişiklik yapıldığında bu, takvimde ve Google Classroom duyurularında ilan edilir.

24 Hoca ile 70+ Saat Ders

Alanında uzman 24 hocamız eşliğinde, 70 saati aşkın dersten oluşan entelektüel bir okuma serüveni

13 Mayıs 2024 – 4 Ağustos 2024

10 haftalık, etkileşime açık, dopdolu bir tefekkür maratonu

Çarşamba, Cuma ve Cumartesi Günleri

Amerika, Avrupa ve Afrika kıtalarına uygun planlanmış ders saatleri

Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle belirtilen saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Haftalık Takvim

1. HAFTA (13-19 MAYIS 2024) ORYANTASYON ve LEM’ALAR

13 Mayıs 2024 Pazartesi – 2pm-4pm EST: Tüm Seminerlerin Ortak Oryantasyon Dersi, Öğr. Gör.: Kerim Balcı

15 Mayıs 2024 Çarşamba – 2pm-4pm EST: Mesnevi-i Nuriye Seminerine Özel Oryantasyon, Öğr. Gör.: Melike Gülen

17 Mayıs 2024 Cuma – 2pm-4pm EST: İTİZAR, MESNEVİ-İ NURİYE’NİN MUKADDEMESİ, Mesnevi-i Nuriye Eseri Tanıtım, Öğr. Gör.: Emine Eroğlu

18 Mayıs 2024 Cumartesi – 2pm-4pm EST: LEM’ALAR, Sanatın Tevhid Boyutu, Öğr. Gör.: Doç. Dr. Ali Karatay

18 Mayıs 2024 Cumartesi – 4:10pm-5:10pm EST: MESNEVİ-İ RÛMİ ve NURSİ OKUMALARI, Mesnevi-i Rûmiye ve Mesnevi-i Nuriye’de Sanat Düşüncesi, Öğr. Gör.: Doç. Dr. Ali Karatay 

2. HAFTA (20-26 MAYIS 2024) ŞULE – LASİYYEMALAR

20 Mayıs 2024 Pazartesi – 2pm-4pm EST: ŞULE, Kelime-i Tevhid, Sosyoloji penceresinden Marifet Öğr. Gör.: Dr. Yüksel Çayıroğlu

22 Mayıs 2024 Çarşamba – 2pm-4pm EST: ŞULE’NİN ZEYLİ, Lafz-ı celâle’nin enginlikleri, Arzın âlemin kalbi oluşu Öğr. Gör.: Dr. Yüksel Çayıroğlu

25 Mayıs 2024 Cumartesi – 2pm-4pm EST: LASİYYEMALAR, Onuncu Söz’ün bir cihette esası. Öğr. Gör.: Seyit Erkal

25 Mayıs 2024 Cumartesi – 4:10pm-5:10pm EST: MESNEVİ-İ RÛMİ ve NURSİ OKUMALARI, Mesnevi-i Rûmiye ve Mesnevi-i Nuriye’de Efendimiz (sav), Öğr. Gör.: Muhammed Mutlu

3. HAFTA (27 MAYIS – 02 HAZİRAN 2024) KATRE (Tevhid ve İnsan)

29 Mayıs 2024 Çarşamba – 2pm-4pm EST: KATRE – MUKADDİME, Ene’nin bir nokta-yı sevdâ ve bir vâhid-i kıyâsî oluşu, Öğr. Gör.: Dr. Ömer Kuru

31 Mayıs 2024 Cuma – 2pm-4pm EST: KATRE – HATİME, Tevhid Denizinden Psikoloji: Nefsin hastalıkları, Öğr. Gör.: Uzm. Psk. Aslı Baran

01 Haziran 2024 Cumartesi – 2pm-4pm EST: KATRE – 1. BÂB VE KATRE’NİN ZEYLİ, Tevhid ve Beyan, Öğr. Gör.: Emine Eroğlu

01 Haziran 2024 Cumartesi – 4:10pm-5:10pm EST: MESNEVİ-İ RÛMİ ve NURSİ OKUMALARI, Mesnevi-i Rûmiye ve Mesnevi-i Nuriye’de İnsan tasavvuru ve Nefs, Öğr. Gör.: Dr. Yılmaz Seçkin

4. HAFTA (03-09 HAZİRAN 2024) HUBAB (Kur’ân-ı Hakîm’in ummanından Mantık)

05 Haziran 2024 Çarşamba – 2pm-4pm EST: HUBAB, İman, tefekkür, ilim birlikteliği ve İçtihad, Öğr. Gör.: Kerim Balcı

07 Haziran 2024 Cuma – 2pm-4pm EST: Meclis-i Mebusan’a Hitaben Yazılan Hutbe ve İ’lem’ler Beyan ve Mantık, Öğr. Gör.: Kerim Balcı

08 Haziran 2024 Cumartesi – 2pm-4pm EST: ZEYLÜ’L-HUBAB, Kim kendini Allah’a mal ederse, bütün eşya onun lehinde olur, Öğr. Gör.: Dr. Mehmet Yavuz Şeker

08 Haziran 2024 Cumartesi – 4:10pm-5:10pm EST: MESNEVİ-İ RÛMİ ve NURSİ OKUMALARI, Mesnevi-i Rûmiye ve Mesnevi-i Nuriye’de Kulluk ve Aşk, Öğr. Gör.: Faruk Hc.

5. HAFTA (10-16 HAZİRAN 2024 HABBE (Nübüvvet ve Bilim)

12 Haziran 2024 Çarşamba – 2pm-4pm EST: ZEYLÜ’L-HABBE, 29. Lem’a’dan kısa ve gayet güzel beyanlar, Öğr. Gör.: Dr. Züleyha Mary Fikret

14 Haziran 2024 Cuma – 2pm-4pm EST: HABBE, Cennet-i Kur’âniyenin semerâtından hakikat ve esaslar, Öğr. Gör.: Emine Eroğlu

15 Haziran 2024 Cumartesi – 2pm-4pm EST: ZEYLÜ’Z-ZEYL, Bilim: Kendiliğinden oluş ve tabiatçılık, Öğr. Gör.: Yusuf Bayram

15 Haziran 2024 Cumartesi – 4:10pm-5:10pm EST: MESNEVİ-İ RÛMİ ve NURSİ OKUMALARI, Mesnevi-i Rûmiye ve Mesnevi-i Nuriye’de İlim Düşüncesi, Öğr. Gör.: Nursena Alıcı

KURBAN BAYRAM ARASI (17-23 HAZİRAN 2024)

6. HAFTA (24-30 HAZİRAN 2024) ZÜHRE (Modernite ve Felsefe Kritiği)

26 Haziran 2024 Çarşamba – 2pm-4pm EST: ZÜHRE, İnsanlığın nefs-i emmaresi: Modernite, Öğr. Gör.: Prof. Dr. Adnan Arslan

28 Haziran 2024 Cuma – 2pm-4pm EST: ZÜHRE, Kur’ân ve felsefe tilmizinin sosyal ve ferdi mukayesesi I, Öğr. Gör.: Seyit Erkal

29 Haziran 2024 Cumartesi – 2pm-4pm EST: ZÜHRE, Kur’ân ve felsefe tilmizinin sosyal ve ferdi mukayesesi II, Öğr. Gör.: Seyit Erkal

29 Haziran 2024 Cumartesi – 4:10pm-5:10pm EST: MESNEVİ-İ RÛMİ ve NURSİ OKUMALARI, Mesnevi-i Rûmi ve Nuriye’de Düşünce Gücü, Öğr. Gör.: Melike Gülen

7. HAFTA (01-07 TEMMUZ 2024) ZERRE, ŞEMME (Kur’an ve Ahlak)

03 Temmuz 2024 Çarşamba – 3pm-5pm EST: ZERRE, Takvâ ve amel-i sâlihin mini meşcereliği ve Ahlak, Öğr. Gör.: Dr. Murat Karasoy

05 Temmuz 2024 Cuma – 2pm-4pm EST: ŞEMME, Mevcudatın Allah’ın isimlerini göstermesi ve ispat etmesi, Öğr. Gör.: Dr. Süleyman Eriş

06 Temmuz 2024 Cumartesi – 2pm-4pm EST: Mesnevi’den Teknoloji ve Yapay Zeka Etiği, Öğr. Gör.: Abdurrahman Can

06 Temmuz 2024 Cumartesi – 4:10pm-5:10pm EST: MESNEVİ-İ RÛMİ ve NURSİ OKUMALARI, Mesnevi-i Rûmiye ve Mesnevi-i Nuriye’de Ahlak Düşüncesi, Öğr. Gör.: Nalan Hoca

07 Temmuz 2024 Pazar– 2pm-4pm EST: ŞEMME ve 14. REŞHA, Kur’an’ın vazife ve makamları, ayetlerin derinlik ve zenginliği, Öğr. Gör.: Ecir İşiyok

8. HAFTA (08-14 TEMMUZ 2024) ONUNCU RİSALE (Bilim ve Medeniyet)

10 Temmuz 2024 Çarşamba – 2pm-4pm EST: ONUNCU RİSALE I, Kaza-kader-atâ yamaçları, dört hatve, Öğr. Gör.: Fatih Kumaş

12 Temmuz 2024 Cuma – 2pm-4pm EST: ONUNCU RİSALE II, İslam Bilim Düşüncesi, Öğr. Gör.: Fatih Kumaş

13 Temmuz 2024 Cumartesi – 2pm-4pm EST: ONUNCU RİSALE III, Kur’an’ın medeniyet tasavvuru, Öğr. Gör.: Fatih Kumaş

13 Temmuz 2024 Cumartesi – 4:10pm-5:10pm EST: MESNEVİ-İ RÛMİ ve NURSİ OKUMALARI, Mesnevi-i Rûmi ve Nuriye’de Diyalog, Öğr. Gör.: Fatih Morca

9. HAFTA (15-21 TEMMUZ 2024) REŞHALAR ve MESNEVİ’den KÜLLİYATA BAKIŞ

17 Temmuz 2024 Çarşamba – 2pm-4pm EST: REŞHALAR I, Nübüvvet hakikati ve Nübüvvet-i Ahmediye (sav), Öğr. Gör.: Yusuf Bayram

18 Temmuz 2024 Perşembe – 2pm-4pm EST: REŞHALAR II, Nübüvvet hakikati ve Nübüvvet-i Ahmediye (sav) , Öğr. Gör.: Yusuf Bayram

20 Temmuz 2024 Cumartesi – 2pm-4pm EST: MESNEVİ’DEN KÜLLİYATA, Mesnevi’deki başlıkların Risale-i Nur’da açılımı, Öğr. Gör.: Kerim Balcı

20 Temmuz 2024 Cumartesi – 4:10pm-5:10pm EST: Mesnevi-i Rûmiye ve Mesnevi-i Nuriye’de Kainat Kitabı ve Kur’an, Öğr. Gör.: Ercüment Said

10. HAFTA (22-28 TEMMUZ 2024) NOKTA (Tasavvuf ve Bilim)

24 Temmuz 2024 Çarşamba – 2pm-4pm EST: MÜNDERECAT HAKKINDA, Mesnevi-i Nuriye Genel Özeti, Öğr. Gör.: Yılmaz İndi

26 Temmuz 2024 Cuma – 2pm-4pm EST: TENVİR, Bediüzzaman’ın Safi Meşrebi ve Vahdetü’l Vücud ve Şuhud, Öğr. Gör.: Orhan Bircan

27 Temmuz 2024 Cumartesi – 9am-11am EST: NOKTA, Evolüsyon’un (evrim) imkânsızlığı, Öğr. Gör.: Prof. Dr. Ömer Atilla Ergi

27 Temmuz 2024 Cumartesi – 4:10pm-5:10pm EST: Mesnevi-i Rûmiye ve Mesnevi-i Nuriye’de Tasavvuf Anlayışı, Öğr. Gör.: Emine Eroğlu

11. HAFTA (29 TEMMUZ – 03 AĞUSTOS 2024)

29 Temmuz 2024 Pazartesi – KAHOOT, Bu hafta içinde bütün seminerin değerlendirilmesinin yapılacağı bir Kahoot öğrencilerle paylaşılır.

03 Ağustos 2024 Cumartesi – MEZUNİYET PROGRAMI

Kayıt Ol

Toplam $300 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 3 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Mesnevi Dershanesi

Aylık

$100

(3 taksitle toplam $300)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap