Mektubat Dershanesi

Oryantasyon haftası: 18-24 Eylül 2023
Kurs Tarihi: 25 Eylül 2023 – 3 Aralık 2023

Programın Tanımı

1

‘Bir mektup yazmayalı çok zaman oldu… Bir o kadar da zaman geçti bir mektup almayalı…’ diyorsanız Mektubat Dershanesi gözünüzü açacak: Hayatınızla yazıyorsunuz mektubunuzu; ve eşya ve hadiseler birer Samedânî mektup olarak çalıp duruyor kapınızı…

Mektûbat Dershanesi: Hayatı bir kelime-i mektûbe olan insanı kendine getirecek Samedani mektupları Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi farkı ile analiz ve pratiğe dökme çabası…

Mektubat özelinde Risale-i Nurlar’da var olan evrensel vahiy dilinin keşfi ve bu eserleri bir fikir mektebine dönüştürme gayreti…

“Nur’un birinci talebesi” Hulusi Yahyagil’in zihne ve kalbe doğan sorularına Kur’an ve Sünnet hazinelerinden derlenerek verilmiş cevapları idrak azmi… 

Efendiler Efendisinin (sav), İslâm’a davet mektupları ile başlayan, İslam tarihi boyunca irşad aracı olmuş “Mektubat” geleneğinin son büyük temsilcisini mektupların muhatabı olma duygusuyla okuma kararlılığı…

Ezeli kelamın tereşşuhatı ve Üstad Bediüzzaman’ın şahsi tecrübelerinden hareketle kaleme aldığı manzum ve mensur ‘Yol Mülahazaları’nın hayat yolcularına fısıldadığı hakikatleri yakalama çabası…

Hız ve haz çağında, gittikçe yalnızlaşan insanın hayatı da bir kelime-i mektube. 

Bir mektup yazmayalı ya da almayalı çok zaman geçti diyorsanız bu program tam size göre!

2

3

MEKTÛBAT DERSHANESİ programı; alanlarında uzman 16 hocamız eşliğinde, 80 saati aşkın fiili dersi içeren 11 haftalık bir hakikat yolculuğu.

Program, Risale-i Nur Külliyatından Yol Mülahazalarını içeren, Dev Eser Mektubat’da var olan evrensel dilin keşfi ve analizini hedefliyor.

Risale-i Nurları, Risaleler, Pırlanta Eserler, Ahlakbilim, Felsefe ve San’atın Dilleri ile sistemli bir okumaya tabi tutarak bir fikir mektebi inşa etmeyi vaad ediyor.

Katılımcıların aktif olduğu münazaralar, makale ve blog yazıları yazma çabası ile düşünme ve analiz yetisi destekleniyor.

Seminerimizin müfredatını Mektubat eserinin yanı sıra Pırlanta eserlerden “Yol Mülahazaları” ve “Kalbin Zümrüt Tepeleri”nden seçilmiş bölümler oluşturuyor.

Haftanın üç günü yapılan (Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi) iki saatlik dersler, Rehber Metinler ve okuma metinleri ile destekleniyor.

Seminerimizin beş haftasına Cuma günleri eklenen ilave derslerle Mektubat’ın içerik özeti, Tarihi/Siyasi Bağlamı ve İslam geleneğinde oturduğu yer müzakere ediliyor.

4

Bediüzzaman Said Nursi

“İşte, dünya süslü bir menzildir. Herbirimizin hayatı bir endam âyinesidir. Şu dünyadan herbirimize birer dünya var, birer âlemimiz var. Fakat direği, merkezi, kapısı, hayatımızdır. Belki hususî dünyamız ve âlemimiz bir sahifedir, hayatımız bir kalem; onunla, sahife-i a'mâlimize geçecek çok şeyler yazılıyor.
(Mektubat)

Fethullah Gülen Hocaefendi

Kainat, Seyyidü’l-Enâm (aleyhissalatü vesselam) sayesinde mektubat-ı Samedânî keyfiyetine bürünmüş ve her varlık kendi seviyesine göre Hâlık-ı kainâta bir ayna olmuştur. Evet, bütün mahlukât, Rasûl-ü Ekrem'in (aleyhissalatü vesselam) gelişiyle şereflenmiş ve değer kazanmıştır.
(Ölümsüzlük İksiri)

Programın Hedefleri

Risale-i Nur Külliyatının bütün kitaplarını analitik bir nazarla okuma yolculuğuna Mektubat eseri ile devam etmek

Risale-i Nur’un tamamını ve Hazreti Bediüzzaman’ın hayat hikayesini okumada temel prensipleri edindirecek bir prizma tesisi

Bilgi görünümlü atıklardan kurtularak, marifetullaha götüren malumâtla zihnin esas gayesine yönlendirilmesi

Risale-i Nur’da var olan vahyin evrensel dilinin anlaşılması ve hayata dair reel çözümlerin, münazaralar ile netleştirilmesi

Mektubat eserinin te’lif edildiği dönem ve yazarı ile ilişkili muhakemeli okuma

Kesintisiz akan kainat mektuplarına tevhidî ve nebevî bir düzlemden bakış ve okuma becerisi

Ders Gün ve Saatleri

Dersler, takvimde aksi belirtilmedikçe Pazartesi ve Çarşamba günleri New York saatiyle 4.00-6.00 pm arasında, Cuma günleri ders yapıldığı takdirde aynı saatlerde ve Cumartesi günleri New York saatiyle 2.00-5.00 pm arasında yapılır. Yer yer dersi veren hocamızın bulunduğu saat dilimine ve uygunluğuna bağlı olarak ders saatlerinde değişiklik yapıldığında bu, takvimde ve Google Classroom duyurularında ilan edilir.

16 Hoca ile 80+ Saat Ders

Alannda uzman 16 hocamız eşliğinde, 80 saati aşkın dersten oluşan bir hakikat yolculuğu.

18 Eylül – 3 Aralık 2023

11 hafta sürecek, etkileşime açık, dopdolu bir tefekkür maratonu

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma Günleri

New York saatiyle 4:00-6:00 PM

Cumartesi Günleri

New York saatiyle 2:00-5:00 PM

Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle belirtilen saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kurs Müfredatı

Mektubat Dershanesi’nin müfredatı temelde 5 maddelik bir yapıya sahiptir:

  • Mektubat eserinin program boyunca tamamının okunması ve analizi
  • Eserden öne çıkan soruların derste müzakeresi
  • Ders öncesi konunun açılımını sağlayan rehber metinler 
  • Ders öncesi konuyu destekleyen Kalbin Zümrüt Tepeleri okumaları
  • Konuların günümüzdeki karşılığı olan Pırlanta Okumalar

1. Hafta 18-24 Eylül 2023
Oryantasyon ve Mektubat Giriş Haftası – Hafta içinde bütün R&H seminerleriyle ortak bir oryantasyon buluşması gerçekleşir. Bu buluşmada R&H’in ortak ders araçları olan Zoom, Kahoot, HizmetWiki ve Google Classroom platformları tanıtılır ve Mektûbat Dershanesi’nden maksimum faydalanmak için gerekli teknik bilgiler gösterilir. Ayrıca Mektûbat’ın içerik ve yazıldığı tarihsel şartlar hakkında bilgi verilir. Cumartesi günü yapılacak Birinci Mektup ve Risale-i Nurları yine Risale-i Nurlarla Okumak dersiyle 11 haftalık yolculuğumuz başlar. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Seyit Erkal, Melike Gülen, Abdurrahman Can

2. Hafta 25 Eylül – 1 Ekim 2023
İkinci, Dördüncü ve Altıncı Mektuplar – İlim ve dini neşre çalışan insanlar, istiğna ve kanaatle hareket etmeli. Terk mesleği. Beş nevi hazîn gurbetler zulmetinde teselli. Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Osman Kaşıkçı

Beşinci ve Dokuzuncu Mektup – Tarîkat ehli bazı zatların, tarîkata fazla ehemmiyet verip, hakaik-i imaniyenin neşrinde tembellik ve lâkaytlık göstermeleri. Keramet, ikram, inayet ve istidraca dair mühim kurallar. İslâm ve imanın mühim farkı? Öğretim Görevlisi: Dr. Mehmet Yavuz Şeker

Onuncu Mektup – “İmam-ı Mübin” “Kitab-ı Mübin” neden ibaret olduğu ve meydan-ı haşir nerededir sorularına cevaplar. Öğretim Görevlisi: Emine Eroğlu

Risale-i Nurları Pırlanta Eserler ile Okumak Öğretim Görevlisi: Emine Eroğlu

3. Hafta 2-8 Ekim 2023
On İkinci Mektup – Alimlerin tartıştıkları üç mesele; Hazret-i Adem’in cennetten ihracı; Şeytanların ve şerlerin halk ve icadı, şer ve çirkin değil mi?; Masum insanlara ve hayvanlara musibet ve belaları musallat etmek, zulüm değil mi?; Teodicy problemi. Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Zeki Sarıtoprak

Yedinci ve On Birinci Mektuplar – Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın kesret-i izdivaçlarının hikmeti; Vesvese-i şeytana müptela olanlara mühim bir ilaç; Mirasta kız evlada haksızlık edilmiyor mu? Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Osman Kaşıkçı

On Üçüncü ve On Altıncı Mektuplar – Zulüm ve baskılar karşısındaki Eski Said lisanı; Yeni Said’in kalbiyle verilmiş cevaplar; Denetimli serbestlik almak ve kanunsuz baskılardan kurtulmak için neden müracaat edilmediği;  Hizmet-i Kur’aniyenin siyasetten uzaklığı; Ehl-i dünyanın evhamlı suallerine, katmerli zulüm ve kurallarına karşı cevap. Öğretim Görevlisi: Mehmet Akar

Risale-i Nurları Felsefe Diliyle Okumak Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Adnan Arslan

4. Hafta 9 – 15 Ekim 2023
On Beşinci Mektup – Sahabeler, velilerden büyük oldukları halde, müfsitleri neden nazar-ı velayetle keşfedemediler? Hazret-i Ali’nin (ra) zamanındaki savaşların mahiyeti; İmana geldikten sonra nasıl küfre gidilir? Kıyametin hâdisatından ervah-ı bâkiye müteessir olacaklar mı? Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Ayhan Tekineş

On Yedinci, Yirmi Birinci, ve Yirmi Üçüncü Mektup – Çocuk taziyenamesi; İhtiyar valideyne şefkat dersi; Müminin mümine duası; Musibete sabır; En hayırlı genç; Ahsenü’l-kasas olan kıssa-i Yusuf’un (as) hâtimesini haber veren müjdeli ve i’cazkârane bir nüktesi. Öğretim Görevlileri: Prof. Dr. Ayhan Tekineş

On Sekizinci Mektup – Muhakkikîn-i evliyanın keşif ile hak gördüğü veya müşahede ettikleri hadiselerin , âlem-i şehadette tersi veya çok küçük bir kısmının çıkması. Vahdetü’l-vücud meşrebine dair mühim bir hakikat ve güzel bir izah. Tılsım-ı kâinatın üç muamma-yı mühimmesinden birisinin halli. Öğretim Görevlisi: TBC

Risale-i Nurları, Semavi Dinlerin Kaynaklarıyla Birlikte Okumak Öğretim Görevlisi: Dr. Albert Frolov

5. Hafta 16 – 22 Ekim 2023
Üçüncü ve Yirminci Mektuplar – Bütün eşyanın bir tek zata isnad edilmesindeki suhulet ve kolaylık, esbaba isnad edilse müşkülat olduğu. Öğretim Görevlisi: Seyid Erkal

Yirminci Mektup – Meratib-i tevhid-i hakikinin hakkında Yirminci Mektup’un Onuncu Kelimesine Zeyl Öğretim Görevlisi: Seyid Erkal

Yirmi İkinci Mektup – Uhuvvet Risalesi ehl-i imanı hırstan men’eden bir ders ve gıybet bahsi Öğretim Görevlisi: Osman Karyağdı

Risale-i Nurları, Ahlakbilim ile Birlikte Okumak Öğretim Görevlisi: Dr. İ. Mesud Sezgin

6. Hafta 23 – 29 Ekim 2023
On Dokuzuncu Mektup – Mu’cizat-ı Ahmediyeye (asm) dairdir. Üç yüzden fazla mu’cizatı beyan eder. Öğretim Görevlileri: Dr. Reşid Haylamaz

Münazara: Hücumat-ı Sitteden Hangisinin Tedavisi Günümüzde Daha Elzem

7. Hafta 30 Ekim – 5 Kasım 2023
Sekizinci Mektup – İsm-i Rahman ve ism-i Rahîm’in vesilesi şefkatin, aşktan çok yüksek ve keskin bulunması

Yirmi Dördüncü Mektup – Rahîm, Kerîm, Vedud’un gerektirdiği şefkat ve taltifler, mevt ve adem ile zeval ve firak ile musibet ve meşakkat ile nasıl uyumlu olabilir? Öğretim Görevlisi: Emine Eroğlu

Yirmi Dördüncü Mektup’un Birinci Zeyli – Dua Bahsi Öğretim Görevlisi: Yusuf Bayram

Yirmi Dördüncü Mektubun İkinci Zeyli – Mi’rac-ı Nebevî ve Mevlid-i Nebevîye (asm) dair Öğretim Görevlisi: Yusuf Bayram

Risale-i Nurları, San’at Dili ile Okumak Öğretim Görevlisi: Nedim Hazar

8. Hafta 6 – 12 Kasım 2023
Yirmi Altıncı Mektup – “Hüccetü’l-Kur’ân Aleşşeytan ve Hizbihi” namıyla İblis’i ilzam ve ehl-i tuğyanı iskât eden gayet mühim bir mektup. Öğretim Görevlisi: Dr. Züleyha Mary Fikret

Yirmi Sekizinci Mektup 5. Mesele – Şükr-ü mutlakın parlak ve yüksek hakikatini izah. Öğretim Görevlisi: Melike Gülen

Yirmi Sekizinci Mektup 8. Mesele – “Sekiz Mesele” namıyla sekiz risale Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Osman Kaşıkçı

Münazara: Hücumat-ı Sitteden Hangisinin Tedavisi Günümüzde Daha Elzem

9. Hafta 13 – 19 Kasım 2023
Yirmi Dokuzuncu Mektup 1, 3, 4 ve 5. Kısımlar – Kur’an Nükteleri Öğretim Görevlisi: TBC

Yirmi Dokuzuncu Mektup 2. Kısım – Ramazan Risalesi Öğretim Görevlisi: Yusuf Bayram

Yirmidokuzuncu Mektup 6. Kısım – Hücumat-ı sitte: Kur’ân-ı Hakîmin tilmizlerini ve hâdimlerini ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır. Öğretim Görevlisi: Osman Karyağdı

Münazara: Hücumat-ı Sitteden Hangisinin Tedavisi Günümüzde Daha Elzem

10. Hafta 20 – 26 Kasım 2023
Yirmi Dokuzuncu Mektup 7. Kısım– İşarat-ı Seb’a: Ehl-i dalaletin kendi yanlış anlayışlarını meşrulaştırmak için yaptıkları usuller. Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Adnan Arslan

Yirmi Dokuzuncu Mektup 9. Kısım – Telvihat-ı Tis’a: Risale-i Nurlar ve Tasavvuf Öğretim Görevlisi: Seyid Erkal

Yirmi Dokuzuncu Mektup 9. Kısım Zeyli – Acz, fakr, şefkat, tefekkür, şevk, şükür Öğretim Görevlisi: Seyid Erkal

Münazara: Hücumat-ı Sitteden Hangisinin Tedavisi Günümüzde Daha Elzem

11. Hafta 27 Kasım – 3 Aralık 2023
Hakikat Çekirdekleri ve Dua – Kolektif Okuma Haftası

Kayıt Ol

Toplam $250 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 2 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Mektubat Dershanesi

Aylık

$125

(2 taksitle toplam $250)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap