Lem'alar Dershanesi

Kurs Tarihi: 8 Mayıs 2023 – 12 Ağustos 2023

Programın Tanımı

1

Kâinatın en cami, nazenin, niyazdar meyvesi insan, mariz bir asrın dehşetli günlerini yaşıyor. Kaos gibi görünen olaylara, maddi ve fikri savrulmalara, “Felaket ve Helaket Asrının Adamı” nın sunduğu reçete ise, “ittibâ-ı Kur’ân”dır.

Üstadın, “İntişar ettikten sonra ekser kardeşlerimden anladım ki tam şu zamandaki ihtiyaca muvafık ve derde lâyık bir ilâç hükmüne geçiyor.” dediği, Risale-i Nurlar ile, kainatı ve olayları anlamlandırma yolculuğumuz devam ediyor.

Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi, küllî bir şefkate ve geniş bir rahimiyete dayanarak, ümitle düşünmek, geleceğe ümitle bakmak, bu ümitle şahlanmak için, Zamanın Yaralarına Devâlar: Lem’alar Dershanesine müzakereciler davet ediyor.

Lem’alar’ın “Dünya, İslam, Türkiye ve Risale-i Nur’un Tarihsel Bağlamında Okunması Açılımları”, “Çaresizlik ve Sebepler Tükendiğinde”, “Musibetleri Okuma Biçimi” ile hayatımıza ışık tutuyor. “Sosyal kanserler”e, “Şeytanın Oyuncağı Olmadan”, “Hayatın optimizasyonu: Sünnet-i Seniyye” ile cevaplar veren manevi bir tefsir müzakeresi talebelerini bekliyor.

LEM’ALAR DERSHANESİ programı; kıymetli 22 hoca eşliğinde, 100 saati aşkın fiili dersi içeren 14 haftalık bir maraton. Program, Risale-i Nur Külliyatının asrın problemlerine deva, Dev Eseri Lem’alar kitabının tamamının, detaylı, farklı perspektiflerden, müzakereli okumasını vaad ediyor.

Bu program çerçevesinde 33 adet Lem’a’dan oluşan 456 sayfalık Lem’alar kitabının 14 hafta boyunca (her hafta ortalama 35 sayfa) talebeler tarafından okunması, konunun uzmanlarınca sunulacak dersler neticesinde okunan metinlerin müzakere edilip, tartışılması hedeflenmekte.

2

3

İki saatlik ders ve bir saatlik soru cevap faslından oluşacak her dersten önce haftanın Rehber Metinlerinde konunun özeti, müzakere soruları, ezber kartları, zihin haritaları ile derslere farklı bakış açıları geliştirilecek. Pırlanta eserler, videolar ve konunun Klasik ve Çağdaş Dünya fikriyatındaki yeri paylaşılacak. Seminerlerden sonra ise “Hatime” başlığıyla ders videosu, deşifre metinleri ile, ders kazanımları katılımcılarla birlikte tekrar edilip, kalıcı hale getirilecektir.

Risale-i Nur Külliyatını hikmet avcılığı ile “müzakereli okumam lazım”, hayat düsturları edinmek için “ihtisaslaşmam lazım” diyen herkes için ertelenmeyecek ve kaçırılmayacak, gerçek bir okuma ve anlama serüveni “talebelerini” yani “talep edenlerini” bekliyor.

4

“Doğrudan doğruya tabib-i kulûb (kalplerin doktoru) olan Kur’an-ı Hakîmin feyzinden ve ziyasından iktibas olunan Risale-i Nur, benim çok tecrübelerimle umum manevî dertlerime şifa olduğu gibi, Risale-i Nur şakirtleri dahi tecrübeleriyle beni tasdik ediyorlar.” (Şualar)

“Eserler, ekseriyet-i mutlakası, ruhumdan tevellüd eden bir hacete (ihtiyaca) binaen ânî ve def’î olarak ihsan edilmiş. Sonra bazı dostlarıma gösterdiğim vakit demişler: ‘Şu zamanın yaralarına devadır.’ İntişar ettikten sonra anladım ki, tam şu zamandaki ihtiyaca muvafık ve derde lâyık bir ilâç hükmüne geçiyor.” (Mektubat)

Bediüzzaman Said Nursi

“Doğrudan doğruya tabib-i kulûb (kalplerin doktoru) olan Kur’an-ı Hakîmin feyzinden ve ziyasından iktibas olunan Risale-i Nur, benim çok tecrübelerimle umum manevî dertlerime şifa olduğu gibi, Risale-i Nur şakirtleri dahi tecrübeleriyle beni tasdik ediyorlar.” (Şualar)

“Eserler, ekseriyet-i mutlakası, ruhumdan tevellüd eden bir hacete (ihtiyaca) binaen ânî ve def’î olarak ihsan edilmiş. Sonra bazı dostlarıma gösterdiğim vakit demişler: ‘Şu zamanın yaralarına devadır.’ İntişar ettikten sonra anladım ki, tam şu zamandaki ihtiyaca muvafık ve derde lâyık bir ilâç hükmüne geçiyor.” (Mektubat)

Bediüzzaman Said Nursi

Programın Hedefleri

Risale-i Nur’un bütün büyük kitaplarını analitik bir nazarla okuma yolculuğunun Sözler ayağını tamamlamak

Farklı disiplinlerden uzman hocaların rehberliğinde Risale-i Nur’u okuma ve anlama yetkinliğini artırmak

Risale-i Nur’un tamamını ve Hazreti Bediüzzaman’ın hayat hikayesini okumada temel prensipleri edindirecek bir prizma tesis etmek

Muasır insanın psikolojik ve sosyolojik hastalıklara Lem’alar’da sunulmuş devalardan bir Risale-i Nur Eczahanesi oluşturmak

Ders Gün ve Saatleri

8 Mayıs 2023 – 12 Ağustos 2023

22 ders hocasıyla 14 hafta sürecek, 100 saati aşkın bir tefekkür maratonu

Çarşamba Günleri

Birçok katılımcı için uygun saatlerde yapılan, 2 saat ders ve 1 saat soru cevaptan oluşan seminerler

Cumartesi ve Pazar Günleri

Hayatın akışı içerisinde ders özetleri, müzakereler ve videolarla dolu dolu geçireceğiniz hafta sonları

New York saatiyle 1:00-4:00 PM

Berlin saatine göre akşam 19:00-22:00 arasında yapılacak dersler

Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle belirtilen saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kurs Müfredatı

1. Hafta 8-14 Mayıs 2023
Oryantasyon ve Lem’alar Giriş Haftası – Hafta içinde bütün R&H seminerleriyle ortak buluşmalarda derslerin ve hocaların tanıtımını yapılır. Ders araçları olan Zoom, Kahoot, HizmetWiki ve Google Classroom platformları tanıtılır ve Lem’alar Dershanesi’nden maksimum faydalanmak için gerekli teknik bilgiler gösterilir. Ayrıca Lem’alar’ın içerik ve yazıldığı tarihsel şartlar hakkında bilgi verilir. Hafta sonunda Birinci ve İkinci Lem’a işlenir. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Seyit Erkal, Melike Gülen, Deniz Yolcu, Abdurrahman Can, Asuman Çelik

2. Hafta 15-21 Mayıs 2023
Üç, Dört ve Yedinci Lem’alar – Üçüncü Lem’a’da Bekâ Arzusu, Minhacü’s-Sünne olan Dördüncü Lem’a’da imamet ve Şia meselesi, Yedinci Lem’a’da Sahabilerin Özellikleri. Öğretim Görevlileri: Emine Eroğlu, Prof. Dr. Ayhan Tekineş, Dr. Yüksel Nizamoğlu

3. Hafta 22-28 Mayıs 2023
On ve Onbirinci Lem’alar – Şefkat Tokatlarından psiko-sosyal dersler ve Mirkatü’s-Sünne ve sünnet endeksli bir hayatın önemi. Öğretim Görevlileri: Aslı Baran, Prof. Dr. Ayhan Tekineş

4. Hafta 29 Mayıs- 4 Haziran 2023
Dokuzuncu Lem’a ve Önüçüncü Lem’a – Vahdet-i Vücud meselesinin incelikleri ve Şeytanların yaratılmasının hikmeti ve kötülük problemi. Öğretim Görevlileri: Enes Ergene, Seyit Erkal

5. Hafta 5-11 Haziran 2023
Ondördüncü Lem’a’nın İkinci Makamı, Yazılmamış Lem’alar ve Lem’alar ve Teksir Lem’alar’da Tevafukat, İşarat-ı Gaybiye Meselesi – Birinci Söz’e bakan Ondördüncü Lem’a’nın İkinci Makamı ve bazı risalelerin neden yazılmadığı, Lem’alar’da iken sadece Teksir Lem’alarda veya Sikke-i Tasdik-i Gaybî’de yayınlanan risaleler ve bunlarda bulunan tevafukat, işarat ve tasdikât-ı semâvîye örneklerine nasıl bakılması gerektiği. Öğretim Görevlileri: Dr. Mehmet Yavuz Şeker, Kerim Balcı

6. Hafta 12-18 Haziran 2023
Onyedinci Lem’a Haftası – Onbeş Notada medeniyet-i hazıranın genetik kodları ve marifet-i ilahiyenin su, have ve nur gibi olan bölümleri.  Öğretim Görevlileri: Seyit Erkal

7. Hafta 19-25 Haziran 2023
Oniki, Ondört ve Onaltıncı Lem’alar’dan Kur’an’ın bilime muhalif zannedilen kısımları ve Ondokuzuncu Lem’a – Coğrafya ve uzay bilimin Kur’an’ın ifadeleriyle uyuşmaz göründüğü kısımlarına izahat ve İktisat Risalesi. Öğretim Görevlileri: Prof. Dr. Ömer Atilla Ergi, Dr. S. Aktürk

8. Hafta 26 Haziran- 2 Temmuz 2023
Konsolidasyon ve Hac Uygulama Haftası –Bu hafta ders işlenmez, hafta sonu buluşmaları yapılmaz. Müzakerecilerin ilk yedi haftanın derslerindeki eksiklerini tamamlamaları beklenir.

9. Hafta 3-9 Temmuz 2023
Yirmi ve Yirmibirinci Lem’alar – İhlas Risaleleri ve İhlas Düsturları. Öğretim Görevlileri: Osman Karyağdı

10. Hafta 10-16 Temmuz 2023
Yirmiikinci ve Yirmiüçüncü Lem’alar – Yirmiikinci Lem’a ve Lem’aların umumunda Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin yaşadığı zulüm ve direnç sahneleri ve Tabiat Risalesi. Öğretim Görevlileri: Mehmet Akar, Dr. Züleyha Mary Fikret, Dr. Hakan Gök

11. Hafta 17-23 Temmuz 2023
Yirmidördüncü ve Yirmibeşinci Lem’alar – Tesettür ve Hastalar Risaleleri. Hastalar Risalesinde Psikolojik ve Sosyolojik devaların ayrı ayrı ele alınması. Öğretim Görevlileri: Emine Eroğlu, Dr. Hulusi Yavaş, Cemil Tokpınar

12. Hafta 24-30Temmuz 2023
Yirmialtıncı Lem’a ve Yirmisekizinci Lem’a’dan Tefsir Nükteleri – İhtiyarlar Risalesinin yanısıra Yirmisekizi Lem’a’da ve Lem’aların geri kalanında bulunan i’câz-ı Kur’an nükteleri. Öğretim Görevlileri: Seyit Erkal, Dr. Ali Said Karahanlı

13. Hafta 31 Temmuz-6 Ağustos 2023
Yirmisekizinci Lem’a’dan Hizmet Rehberleri ve Otuzuncu Lem’a – Yirmisekizinci Lem’a ve Lem’alar’ın geri kalanından derlenmiş olan Hizmet Prensipleri ve altı ism-i azamın cilveleri. Öğretim Görevlileri: Prof. Dr. Osman Şahin, Yusuf Bayram

14. Hafta 7-12 Ağustos 2023
Münacat ve Mezuniyet Haftası – Seminer boyunca aralarında bölümleri paylaşan öğrencilerin Münacat Risalesi ve 29. Lem’a-yı Arabiye’nin Tercümesi’nden bölümler okudukları buluşmalar ve 12 Ağustos 2023 günü bütün Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi seminer ve dersleriyle birlikte mezuniyet töreni. Öğretim Görevlileri: Lem’alar Dershanesi Öğrencileri

Kayıt Ol

Toplam $300 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 3 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Lem'alar Dershanesi

Aylık

$100

(3 taksitle toplam $300)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap