Hocaefendi'nin Kütüphanesi

Oryantasyon haftası: 18-24 Eylül 2023
Kurs Tarihi: 25 Eylül 2023 – 3 Aralık 2023

Hocaefendi'nin Kütüphanesi

Oryantasyon haftası: 18-24 Eylül 2023
Kurs Tarihi: 25 Eylül 2023 – 3 Aralık 2023

Programın Tanımı

1

Hocaefendi’nin Kütüphanesi Seminer Programı aynı isimli dev bir projenin parçasıdır. Hocaefendi’nin Kütüphanesi projesinde Fethullah Gülen Hocaefendi’nin okuduğu, düşünce atlasında iz bırakan ve sözlü ve yazılı eserlerinde atıfta bulunduğu bütün eser ve eser sahiplerini tanımayı, bu eser ve eser sahiplerinin İslam ve dünya entelektüel tarihinde doldurdukları yeri öğrenmeyi ve nihayet bunların Hocaefendi’nin düşünce dünyasında ne anlama geldiklerini analiz etmeyi hedefliyoruz.

Beş yıl boyunca devam edecek ve Hocaefendi’nin okuduğu her şeyi bulmak, okumak, özetlemek ve atıfta bulunduğu bölümleri referanslamak ve nihayet Hocaefendi’nin bilgi ve düşünce dünyasını inşa etmiş olan bu eserlerin bulunduğu fiziki bir kütüphane kurmak gibi hedefleri olan projemizin önemli bir ayağı da Hocaefendi’nin Kütüphanesi Seminer Programı.

2

3

Seminerimizde hem Hocaefendi’yi hem de Hocaefendi’nin okuduğu eserleri tanımış, bu eserlerden bazılarını bizzat Hocaefendiyle birlikte veya onun rahle-i tedrisinde okumuş hocalarımızdan istifade edeceksiniz. Hocaefendi’nin en ziyade atıfta bulunduğu, önemsediği ve tavsiye ettiği kitapları ve bu kitapların yazarlarını tanıyacak, Hocaefendi’nin ve diğer İslam büyüklerinin kitap okuma ve kitaplardan istifade tekniklerini öğrenecek, Batılı aydınların geliştirdikleri analiz metotlarını uygulamalı olarak tanıyacaksınız. Kısacası kitapla olan ilişkinizi yeniden tesis edeceksiniz.

Seminerimizde hem Hocaefendi’yi hem de Hocaefendi’nin okuduğu eserleri tanımış, bu eserlerden bazılarını bizzat Hocaefendiyle birlikte veya onun rahle-i tedrisinde okumuş hocalarımızdan istifade edeceksiniz. Bu sene hocalarımız sunumlarını özellikle Hocaefendi’yle birlikte bu eserler çevresinde yaşadıkları hatıralarını aktarmaya teşvik edilecekler.

4

5

2023 seminerinin özgün bir yönü öğrencilerin kolektif okuma ve bilgi üretme mekanizmalarını kullanarak ortaya çıkaracakları Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Entelektüel Biyografisi çalışması. Bu çalışmayı oluştururken hem Hocaefendi’nin düşünce dünyasına daha derinlemesine nüfuz edecek, hem de gelecek kuşaklara bir yâd-ı cemîl olarak gayretlerinizin ürününü bırakacaksınız.

Hocaefendi’nin Kütüphanesi Okuma Kulübü’nde Hocaefendi’nin ve diğer İslam büyüklerinin kitap okuma ve kitaplardan istifade tekniklerini öğrenecek, Batılı aydınların geliştirdikleri analiz metotlarını uygulamalı olarak tanıyacaksınız. Kısacası kitapla olan ilişkinizi yeniden tesis edeceksiniz.

6

7

Dr. Ergun Çapan, Dr. Halim Çalış, , Prof. Dr. Adnan Aslan, Dr. Mehmet Yavuz Şeker, Dr. Reşit Haylamaz, Emine Eroğlu, Dr. Ahmet Kurucan, Prof. Dr. Ayhan Tekineş, Dr. Yüksel Nizamoğlu, Dr. Albert Frolov, Dr. Selman Kuzu, Dr. Züleyha Mary Fikret, Nedim Hazar ve Kerim Balcı’nın da aralarında olduğu uzman hocalarımız eşliğinde Hocaefendi’nin düşünce atlasında Şair Beşiktaşlı Gedâî’nin ifadesiyle ‘Bak şu gedanın haline / Bende olmuş zülfün teline / Parmağım aşkın balına / Bandıkça bandım, bir su ver!’ dedirtecek bir yolculuğa çıkacaksınız.

Kaydolmakla kalmayın, arkadaşlarınızı da kaydolmaya davet edin…

“Evet, bugün her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek.. kâinat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek.. mukâyeseci.. varlığın sebepler ve illetler buuduna açık.. milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vâkıf.. sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarında hakem.. medeniyet devr-i daimlerinin doğum, ölüm ve göçüşlerine nigehbân.. vesile ve gayeyi birbirinden temyiz edecek yetenek, vicdan selâmeti ve düşünce istikametine sahip.. gayeye saygılı. şeriattaki hikmet-i teşri ve Sahib-i Şeriat’ın maksatlarına âşina.. dinî hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda vukuflu.. ilâhî varidâta açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

“Evet, bugün her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek.. kâinat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek.. mukâyeseci.. varlığın sebepler ve illetler buuduna açık.. milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vâkıf.. sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarında hakem.. medeniyet devr-i daimlerinin doğum, ölüm ve göçüşlerine nigehbân.. vesile ve gayeyi birbirinden temyiz edecek yetenek, vicdan selâmeti ve düşünce istikametine sahip.. gayeye saygılı. şeriattaki hikmet-i teşri ve Sahib-i Şeriat’ın maksatlarına âşina.. dinî hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda vukuflu.. ilâhî varidâta açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

Programın Hedefleri

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin bilgi kaynaklarını tanımak

Hocaefendi’nin düşünce atlasında iz bırakmış eser ve eser sahipleri hakkında bilgi sahibi olmak

Hocaefendi’nin atıfta bulunduğu eser ve eser sahiplerinin ait oldukları gelenek içinde doldurdukları yeri öğrenmek

Hocaefendi’nin Kütüphanesi projesine kitap okuyarak, özet çıkararak, sözlü ve yazılı kaynakları içerik analizine tabi tutarak katkıda bulunmak

HizmetWiki üzerinde Hocaefendi’nin atıfta bulunduğu eser ve eser sahiplerini tanıtan, bunların Hocaefendi’de bıraktıkları izi analiz eden içerikler üretmek

Kitapla olan ilişkimizi en güzel örneklerden birinin rehberliğinde yeniden formatlamak

Hocaefendi’nin Entelektüel Biyografisi projesinin hayata geçiricilerinden biri olmak

Ders Gün ve Saatleri

Hocaefendi’nin Kütüphanesi seminerinde Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri buluşmalar olur. Bu buluşmalar günlerine göre şu şekildedir:

Salı Günleri: Hocaefendi’nin Entelektüel Biyografisi Buluşmaları – 1:30-3:20 pm EST (New York) / 19:30-21:20 CET (Berlin) saatleri arasında; Perşembe Günleri: ANA DERSLER – Bu dersler bazı haftalar 7:30-9:20 pm EST / 1:30-3.20 (CET – Gece), bazı haftalar da 1:30-3:20 pm EST (New York) / 19:30-21:20 CET (Berlin) saatleri arasında yapılacaktır. Cumartesi Günleri: ANA DERSLER – 1:30-3:20 pm EST (New York) / 19:30-21:20 CET (Berlin) saatleri arasında; Hocaefendi’nin Kütüphanesi Yazarlık Okulu – 3:30-5:30 pm EST (New York) / 21:30-23:30 CET (Berlin) saatleri arasında; Pazar Günleri: ANA DERSLER – 1:30-3:20 pm EST (New York) / 19:30-21:20 CET (Berlin) saatleri arasında ve Hocaefendi’nin Kütüphanesi Okuma Kulübü – 3:30-5:30 pm EST (New York) / 21:30-23:30 CET (Berlin) saatleri arasında yapılacaktır.

Öğrencilerden ana derslere canlı olarak katılmaları özenle talep edilmektedir. Katılımcılar diğer dersleri kayıttan da takip edebilirler.

Ana Dersler

Cumartesi ve Pazar günleri New York saatiyle 1:30-3:20 pm (EST) arasında, Perşembe günleri ise bazı haftalar 7:30-9:20 pm (EST), bazı haftalar 1:30-3:20 pm (EST) arasında yapılacaktır.

Hocaefendi’nin Entelektüel Biyografisi Buluşmaları

Salı günleri New York saatiyle 1:30-3:20 pm (EST) arasında yapılacaktır.

Hocaefendi’nin Kütüphanesi Yazarlık Okulu

Cumartesi günleri New York saatiyle 3:30-5:30 pm (EST) arasında yapılacaktır.

Hocaefendi’nin Kütüphanesi Okuma Kulübü

Pazar günleri New York saatiyle 3:30-5:30 pm (EST) arasında yapılacaktır.

Belirtilen ders saatleri EST (New York) veya CET (Berlin) zaman dilimlerine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle bu saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kurs Müfredatı

Hocaefendi’nin Kütüphanesi Seminerinde aşağıdaki Ana Dersler işlenecektir:

1- Hocaefendi ve tefsir okumaları
2- Hocaefendi’nin müfessirliği
3- Hocaefendi ve tasavvuf okumaları
4- Hocaefendi’nin sofîliği
5- Hocaefendi ve siyer okumaları
6- Hocaefendi’nin siyerciliği
7- Hocaefendi ve hadis okumaları
8- Hocaefendi’nin muhaddisliği
9- Hocaefendi ve Türk-İslam edebiyatı okumaları
10- Hocaefendi’nin edebiyatçılığı
11- Hocaefendi ve fıkıh okumaları
12- Hocaefendi’nin fakihliği
13- Hocaefendi’nin kelam ve akaid okumaları

14- Hocaefendi’nin kelamcılığı
15- Hocaefendi’nin şiir okumaları
16- Hocaefendi’nin şairliği
17- Hocaefendi ve tarih okumaları
18- Hocaefendi’nin tarihçiliği
19- Hocaefendi ve düşünce tarihi okumaları
20- Hocaefendi’nin filozofluğu
21- Hocaefendi’nin tebliğ ilmi okumaları
22- Hocaefendi’nin mübelliğliği
23- Hocaefendi ve dünya siyaseti okumaları
24- Hocaefendi’nin siyaset bilimciliği
25- Hocaefendi ve sanat ve estetik okumaları
26- Hocaefendi’nin sanatçılığı
27- Hocaefendi’nin bilim felsefesi
28- Hocaefendi ve dilbilim ve belagat okumaları
29- Hocaefendi’nin belagati

Seminerimizde Hocaefendi’nin Entelektüel Biyografisi çalışması da şu başlıklar altında oluşturulacaktır:

1- Çocukluk yılları
2- Edirne öncesi medrese yılları
3- Edirne, Kırklareli ve İskenderun’da askerlik dönemi
4- İzmir ve ege bölgesi yılları (1980 ihtilaline kadar)
5- Gaybubet yılları ve kurumlaşma yılları (1989 cuma vaazlarına kadar)
6- İstanbul yılları (28 Şubat’a kadar)
7- Amerika yılları (2016 yılına kadar)
8- Tenkil yılları (2016’dan günümüze)
9- Hocaefendi’nin ders aldığı hocaları, birlikte ders okuduğu ders arkadaşları ve yetiştirdiği talebeleri

Kayıt Ol

Toplam değeri 250 USD olan seminer programına ücretsiz kayıt olma fırsatını kaçırmayın. Çalışmalarımızı desteklemek için bağış sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://turkce.respectgs.us/bagis-yap/

Hocaefendi'nin Kütüphanesi Seminer Programı

Aylık

-ÜCRETSİZ-

(2 taksitle toplam $250)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap