Hizmet ve Medeniyet İnşası

Oryantasyon günü: 8 Ocak Pazar, 2023
Kurs Tarihi: 9 Ocak 2023 – 19 Mart 2023

Hizmet ve Medeniyet İnşası

Oryantasyon günü: 8 Ocak Pazar, 2023
Kurs Tarihi: 9 Ocak 2023 – 19 Mart 2023

Programın Tanımı

1

Medeniyet, insanın gayreti ve kâinatla diyaloğa geçişiyle şekillenen bir olgu ve ideal. Medeniyetin en önemli kriteri kuşkusuz insanın medenileşmesidir. O halde gerçek medeniyetin, “insanı ihya eden, medenileştiren bir olgu olduğunu; tüm maddi zenginliklerin ise medenileşme vasıtaları” olduğunu kabul edebiliriz. Hizmet Hareketi, eğitim, hoşgörü, diyalog, yayıncılık, insani yardım gibi faaliyet alanları ve kurumlarıyla dünya barışına ve medeniyet inşâsına katkıda bulunuyor. Hizmet ve Medeniyet İnşası Semineri, fikri aksiyonla buluşma, sözlü kültürden yazılı kültüre geçme, bunları yaparken de insanı medenileştirme çabasının bir ürünü.

Respect Graduate School, Hizmet ve Medeniyet İnşâsı” programıyla; temel prensipler ışığında, kıymetli hocaların rehberliğinde, katılımcılarına gelenekle birlikte geleceği okuyarak inisiyatif alacakları bir inşa teklifi sunuyor. İnşânın, önce insanın tekamülü ile gerçekleşeceğine inanıyor. Medeni insan olmanın, gönül zenginliği, ruh nezaketi oluşundan hareketle, insanın bütünlüğünü, hayatın bütün üniteleriyle buluşturuyor. Çağımız ve geleceğimiz için, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir huzur ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

2

3

2022 yılında Hizmet Hareketi Temel Kavram ve Prensipleri başlığıyla gerçekleştirilmiş olan seminer, Hizmet ve Medeniyet İnşası başlığı altında:
“Değerler savaşında insanlığın ihtiyacı olan müspet hareket,” “Gelecek için eğitim projeleri,”
“Hal dili ve temsil derinliği,” “Diyalogda, küreselleşen dünyada evrensel projeler,” “Aidiyet mülahazasına takılmadan insani yardım projeleri,” “İş dünyasında değer temelli ilişkiler,” “Medya etiğinde üslubumuz,” “Siyasetin etik eleştirisi,” “Modernite ve Geleneği buluşturmak,” ve nihayet “İnsan Hakları” gibi konu başlıklarıyla geliyor bu defa.

Program, bünyesinde bir de R&H DİVAN’ı barındırıyor. Program süresince iki defa toplanacak R&H DİVAN, Abant Toplantıları formatını andıran bir müzakere divanı. Bu defa konularımız “Uluslararası Göç Olgusu” ve “Çevre ve İklim Krizi” harşısında Hizmet insanlarının sorumlulukları. Birer ana makale sunumu, üçer cevabi makale, 15 kişilik müzakere heyeti ve bütün R&H öğrenci ve mezunlarının davetli olduğu soru-cevap faslı sonunda DİVAN bir Sonuç Bildirgesi ile tamamlanacak.

4

5

Seminerimizin bir başka özgünlüğü de Doğu ve Batı temel düşünce eserlerinden oluşan “Fikir Mimarları Kitaplığı”. Seminer boyunca iki kitabı üç konunun penceresinden okuyacak olan katılımcılarımız böylelikle Hizmet Hareketi’nin temel kavram ve prensiplerinin Risale-i Nur, Pırlanta Serisi ve Doğu ve Batının düşünce mirasındaki kaynaklarını tespit etmiş olacaklar. Diğer Hizmet Okulu projelerinde olduğu gibi bu müzakere ve kolektif metin oluşturma çabası HizmetWiki platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Hizmet ve Medeniyet İnşası Seminerinin bir sürprizi de Batı ülkelerinde doğmuş büyümüş genç kuşaklar için Hizmet ıstılahının tanıtılacağı İngilizce Bir Sözlük yazılması. Bu işi de bizzat Batı ülkelerinde yetişmiş gençlerden oluşan 15 kişilik bir heyet hayata geçirecek.

Araştırmacı yazar Kerim Balcı’nın yönetiminde, teori ve pratiği, fikir ve aksiyonu birleştirmiş uzman 33 ismin hayatın farklı alanlarına bakan Hizmet kavram ve prensiplerini derinlemesine inceleyecekleri bu tefekkür çabasına hepiniz davetlisiniz.

  • Pazartesi ve Perşembe günleri Ana Dersler
  • Cumartesi ve Pazar günleri müzakere ve Mülakat Buluşmaları
  • Cumartesi günleri dönüşümlü olarak farklı kuşaklar için yapılan Gençlerle Başbaşa ve Y-Kuşağı Buluşmaları
  • Derslerin tekrarını sağlayan Kahootlar

6

Zuhurunu ümit ettiğimiz bu medeniyeti idare ve inşa edecek olanlar, İslâm’ı kendi ruhuna uygun olarak kavrayarak bütün yanlışları ortadan kaldıracak ve insanlığın sıhhat, selâmet ve gerçek huzurunu hedef alan yepyeni bir medeniyet kuracaklardır.. İnsan merkezli bu medeniyet, insanlığın sıhhat, selâmet ve gerçek huzurunu hedef alacak, ona göre kurulacak ve huzur vaat edici olacaktır.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

Zuhurunu ümit ettiğimiz bu medeniyeti idare ve inşa edecek olanlar, İslâm’ı kendi ruhuna uygun olarak kavrayarak bütün yanlışları ortadan kaldıracak ve insanlığın sıhhat, selâmet ve gerçek huzurunu hedef alan yepyeni bir medeniyet kuracaklardır.. İnsan merkezli bu medeniyet, insanlığın sıhhat, selâmet ve gerçek huzurunu hedef alacak, ona göre kurulacak ve huzur vaat edici olacaktır.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

Programın Hedefleri

Hizmet’in temel kavramlarının tanım ve kapsamları konusunda bir uzlaşı oluşturmak ve temel prensiplerini yazıya dökmek

Temel kaynakları, Batılı ve Doğulu yazarlarla birlikte yeniden okumak, kritize etmek, çağımıza uygun evrensel bir dil ile yeniden anlatmak

Hizmet’in temel kavram ve prensiplerinin kutsal kaynaklarını ve benzer sosyal hareketlerdeki muadillerini tanımak

Medeni olmanın, “gönül zenginliği, ruh nezaketi oluşundan” hareketle, hayatın tüm alan ve kurumlarında değer üreten fertleri buluşturmak

Değişen zamanların başkalaşan asırların ihtiyaçlarına ve her mevsime uygun yeni fikir ve aksiyon meyveleri vermek

Yaşanılan ülkelerde, kollektif şuur ve sivil insiyatifle oluşan sosyal sermayenin çoğulcu demokrasi pratiğini inşa edebilecekleri modeller oluşturmak

Derslere katılım ve Kahootlarda beklenen eşiği aşan müzakereci ve öğrencilerimizin çaba, bilgi ve kazanımlarının sertifikalandırılması

Ders Gün ve Saatleri

Hizmet ve Medeniyet İnşası Programı’nda Pazartesi, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri buluşmalar yapılır. Ana dersler Pazartesi günleri New York saatine göre 1:30-3:30 PM (EST) arasında, Perşembe günleri de 7:30-9:30 PM (EST) arasında canlı yapılmaktadır. Haftasonu müzakereleri ise Cumartesi günleri ve Pazar günleri 10:30 AM -12:30 PM (EST) arasında yapılmaktadır. Aşağıda yer alan Kurs Müfredatı başlığı altında klasik bir haftanın ders saatlerinin dökümü bulunmaktadır. Bazı haftalarda ders hocalarının bulunduğu coğrafyaya bağlı olarak Perşembe ve Cumartesi günlerinin dersleri yer değiştirebilmektedir.

Ana Ders

Her Pazartesi
1:30 – 3:30 PM (EST)

Ana Ders

Her Perşembe
7:30 – 9:30 PM (EST)

Müzakere

Her Cumartesi
10:30 AM -12:30 PM (EST)

Müzakere

Her Pazar
10:30 AM -12:30 PM (EST)

Belirtilen ders saatleri EST (New York) zaman dilimine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle bu saat dilimi arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kurs Müfredatı

8 Ocak 2023
– Oryantasyon Haftası – R&H bünyesindeki bütün ders ve seminerlerin ortak oryantasyon buluşması. (New York saatiyle 1:30-3:30 PM, Berlin saatiyle 19:30-21:30 arası)

1. Hafta 9-15 Ocak 2023
– Temel Değerler Haftası – İhya Hareketlerinin temel dinamikleri, müspet hareket, Hizmet’in değişmeyen yedi kavram ve prensibi. Öğretim Görevlileri: Dr Hamdullah Bayram Öztürk, Dr Alp Aslandoğan, Kerim Balcı

2. Hafta 16-22 Ocak 2023
– Eğitim Hizmetleri Haftası – Medeniyet inşasında eğitim, insana bütüncül bakış, eğitim modellerinde yeni arayışlar ve home schooling örneği. Öğretim Görevlileri: Dr Mehmet Altın, Kerim Balcı ve isimleri mahfuz hocalarımız

3. Hafta 23-29 Ocak 2023
– Rehberlik Hizmetleri Haftası – Rehberlik Sanatı, Hizmet İnsanı, yetiştirmek istediğimiz yeni neslin vasıfları, dava insanı ve mefkure, Yaşatma İdeali. Öğretim Görevlileri: Dr Erkan Ertosun, Mehmet Yıldız, Kerim Balcı

4. Hafta 30 Ocak – 5 Şubat 2023
– Diyalog Hizmetleri Haftası – Diyalogun temel kavramları, diyalog felsefesi, diyalogda amaçlar ve araçlar, evrensellik ve barış inşası. Öğretim Görevlileri: Nebi Demirsoy, İbrahim Anlı, Cenap Aydın, Kerim Balcı

5. Hafta 6-12 Şubat 2023
– İnsani Yardım Hizmetleri Haftası – Gönüllü katılımcılık ve fedakarlık, çağımızda îsar ruhu, insani yardım derneklerinde temel prensipler, doktorlar ve tıbbi hizmet yoluyla yardım faaliyetleri. Öğretim Görevlileri: Yusuf Kar, Dr Duygu Uzunel, Prof Dr Şenol Dane, Kerim Balcı

6. Hafta 13-19 Şubat 2023
– İş Dünyası ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Haftası – İstişare kültürü, iş dünyasında değer temelli ilişkiler, “Lean Hizmet” ve “Hizmet Startupları”, kadının yönetimde ve sosyal hayattaki yeri. Öğretim Görevlileri: Dr Tacettin Kayaoğlu, Enes Uncu, Kerim Balcı ve ismi mahfuz hocamız.

7. Hafta 20-26 Şubat 2023
– Alternatif Modernite ve Medeniyet İnşacısı olarak Hizmet Haftası – 12. Söz ve Sünuhat ekseninde medeniyet kritiği, gelenek ve modernitenin analizi, serazadlar hürriyeti ve gerçek özgürlük. Öğretim Görevlileri: Seyyid Erkal, Prof Dr Adnan Aslan, Kerim Balcı ve ismi mahfuz hocamız.

8. Hafta 27 Şubat – 5 Mart 2023
– Yayıncılık Hizmetleri Haftası – Kitap ve dergi yayıncılığında temel değer ve prensipler, bağımsız yayıncılık, sosyal medyada üslup ve etik, Alfa Kuşağına yönelik yayıncılıkta prensipler. Öğretim Görevlileri: Cemil Tüccar, Ertuğrul İncekul, Dr Hasan Ahmet Gökçe, Kerim Balcı

9. Hafta 6-12 Mart 2023
– Siyaset, Sivil Toplum ve Popülizm Haftası – Hocaefendi’nin siyasi görüşleri, popülizme karşı Hizmet Hareketinin duruşu, dışardan bir bakışla Hizmet ve Siyaset. Öğretim Görevlileri: Dr Bekir Çınar, Kerim Balcı ve ismi mahfuz hocalarımız

10. Hafta 13-19 Mart 2023
– İnsan Hakları Haftası – İnsan haklarının İslami temellendirmesi, insan hakları mücadelesinde dil ve üslup, insan haklarının kapsamı. Öğretim Görevlileri: Rumi Ünal, Prof Dr Ayhan Tekineş, Hafza Girdap, Kerim Balcı 

ÖNEMLİ TARİHLER

24 Şubat 2023
– R&H DİVAN – Çevre Bilinci ve İklim Krizi Karşısında Hizmet İnsanlarının Sorumlulukları (15:00-19:00 EST – 21:00-01:00 CET)

10 Mart 2023
– R&H DİVAN – Küresel Göç ve Nüfus Hareketleri Olgusu Karşısında Hizmet İnsanlarının Sorumlulukları (15:00-19:00 EST – 21:00-01:00 CET)

22 Nisan 2023
– Bayramlaşma ve R&H 2023 Bahar Dönemi Mezuniyet Programı

ÖNEMLİ TARİHLER

24 Şubat 2023
– R&H DİVAN – Çevre Bilinci ve İklim Krizi Karşısında Hizmet İnsanlarının Sorumlulukları (15:00-19:00 EST – 21:00-01:00 CET)

10 Mart 2023
– R&H DİVAN – Küresel Göç ve Nüfus Hareketleri Olgusu Karşısında Hizmet İnsanlarının Sorumlulukları (15:00-19:00 EST – 21:00-01:00 CET)

22 Nisan 2023
– Bayramlaşma ve R&H 2023 Bahar Dönemi Mezuniyet Programı

Kayıt Ol

Toplam $240 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 2 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Hizmet ve Medeniyet İnşası

Aylık

$120

(2 taksitle toplam $240)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap