Hizmet Hareketi Temel Kavram ve Prensipler

Kurs Tarihi: 17 Ocak 2022 – 17 Nisan 2022

Programın Tanımı

1

Hizmet Hareketi İslam tarihinde ender görülen bir şekilde mürşid veya lider merkezli değil de metin merkezli bir İslami hareket olarak ortaya çıkmıştır. Buna rağmen Hareket temel kavram ve prensiplerinin yazılı olmaması ve sözlü gelenekten yazılı geleneğe geçişi bir türlü başaramamış olması gibi eleştirilere de maruz kalmıştır. Kurucu kadroların ulaşılabilir olduğu dönemlerde ve vicahi kültürün egemen olduğu coğrafyalarda bu muğlaklık Harekete esneklik kazandırmış olsa da büyüme ve Batıya göçle birlikte bu durum hayati bir tehdide dönüşmüştür.

Hizmet Hareketinin temel kavram ve prensiplerini mümkün olan en geniş katılımla yazılı hale getirme çabası içinde olduğu ortadadır. Alliance for Shared Values Derneği’nin 21 Eylül 2021 tarihinde kamuoyuna duyurduğu Hizmet Hareketi’nin Temel Değerleri çalışması bunlardan sadece biri. Merkezi bir önemi haiz olmakla birlikte Hizmet Hareketinin modern dünya karşısındaki duruşu çerçevesinde hazırlanmış olan bu metin Hizmet insanının hayatın her alanında temessül ettiği temel kavram ve prensipleri kuşatma iddiasında değil. Hizmet Hareketi gündelik yaşam pratiğinden manevi tecrübelere, iş hayatından dava duygu ve düşüncesine kadar bir dizi alanda yeni kavramlar ve gelecek kuşakların yollarına ışık tutacak prensipler silsilesi geliştirmiş durumda oysa.

2

3

Hizmet Hareketi Temel Kavram ve Prensipler Semineri işte bu geniş çerçevedeki uzlaşıyı tesis ve yazıya dökmeye çalışacak. Teorik bilgiyi pratiğin bağrında edinmiş uzman isimlerin rehberliğinde yapılacak bu seminer de bütün Hizmet Okulu seminerlerinde olduğu gibi Kahoot testleri, HizmetWiki kolektif bilgi üretme atölyesi ve Fikir Pazarı buluşmalarıyla şenlenecek.

Araştırmacı yazar Kerim Balcı’nın koordinatörlüğünde, alanlarında uzman 11 ismin hayatın farklı alanlarına bakan Hizmet kavram ve prensiplerini derinlemesine inceleyecekleri, bunların İslam geleneği, Risale-i Nur ve Pırlanta Eserlerdeki izlerini sürecekleri bir tefekkür çabası.

4

5

Diğer Hizmet Okulu projelerinde olduğu gibi HizmetWiki platformu üzerinden Hizmet Hareketi Temel Kavram ve Prensipleri’nin kolektif bir çabayla yazının uzlaşı havuzuna dökülecekleri bir bin-beyin fırtınası.

“Evet, bugün her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek.. kâinat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek.. mukâyeseci.. varlığın sebepler ve illetler buuduna açık.. milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vâkıf.. sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarında hakem.. medeniyet devr-i daimlerinin doğum, ölüm ve göçüşlerine nigehbân.. vesile ve gayeyi birbirinden temyiz edecek yetenek, vicdan selâmeti ve düşünce istikametine sahip.. gayeye saygılı. şeriattaki hikmet-i teşri ve Sahib-i Şeriat’ın maksatlarına âşina.. dinî hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda vukuflu.. ilâhî varidâta açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

“Evet, bugün her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek.. kâinat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek.. mukâyeseci.. varlığın sebepler ve illetler buuduna açık.. milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vâkıf.. sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarında hakem.. medeniyet devr-i daimlerinin doğum, ölüm ve göçüşlerine nigehbân.. vesile ve gayeyi birbirinden temyiz edecek yetenek, vicdan selâmeti ve düşünce istikametine sahip.. gayeye saygılı. şeriattaki hikmet-i teşri ve Sahib-i Şeriat’ın maksatlarına âşina.. dinî hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda vukuflu.. ilâhî varidâta açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

Programın Hedefleri

Hizmet Hareketi’nin temel kavramlarının tanım ve kapsamları konusunda bir uzlaşı oluşturmak ve temel prensiplerini yazıya dökmek

Hizmet Hareketi’nin temel kavram ve prensiplerinin kutsal kaynaklarını ve benzer sosyal hareketlerdeki muadillerini tanımak

Hocaefendi’nin kavramlar dünyasının değişmez boyutlarıyla sürekli gelişen boyutlarını tespit ve tavzih etmek

Hizmet Hareketi’nin temel kavram ve prensiplerinin zaman ve zemine bağlı olarak gösterebileceği esnekliklerin sınırlarını tanımak

Derslere katılım ve Kahootlarda beklenen eşiği aşan müzakereci ve öğrencilerimizin çaba, bilgi ve kazanımlarının sertifikalandırılması

Ders Gün ve Saatleri

Ders saatlerinde dünyanın çeşitli coğrafyalarından katılan öğrencilerimiz için alternatifli program uygulanmaktadır. Dersler Pazartesi günleri Doğu Amerika (New York) saatine göre 7:30-9:30 PM arasında, Perşembe günleri de aynı içerikle Orta Avrupa (Berlin, Paris, Amsterdam, Roma) saatine göre 19:30-21:30 arasında canlı yapılmaktadır. Bazı haftalarda Pazartesi veya Perşembe günlerinin dersleri Cumartesi ve Pazar günleri Berlin saatine göre 19:30-21:30 (New York saatiyle 1:30-3:30 PM) arasına kaydırılmaktadır.

14 Hafta

10 Ocak 2022 – 17 Nisan 2022

Amerika'dan Katılanlar

New York saatine göre
Her Pazartesi 7:30 PM – 9:30 PM (EST)

Avrupa'dan Katılanlar

Berlin saatine göre
Her Perşembe 19:30 – 21:30 PM (EST)

Belirtilen ders saatleri EST (New York) veya CET (Berlin) zaman dilimlerine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle bu saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kurs Müfredatı

1. Hafta 10-16 Ocak 2022 – Oryantasyon Haftası Kerim Balcı Seminer derslerinin işleyişi ve iletişim konuları, Zoom, Kahoot, HizmetWiki, Google Classroom ve diğer teknik sistemlerin kullanılışı. (Herhangi bir Hizmet Okulu seminerinden bu dersleri almış öğrencilerimiz bu haftanın derslerine katılmayabilirler.)
2. Hafta 17-23 Ocak 2022 – Diyalog Hizmetlerinde Temel Kavram ve Prensipler – Dr. Mustafa Erdil
3. Hafta 24-30 Ocak 2022 – Asr-ı Saadet Modeli Olarak Hizmet Hareketinin Temel Kavram ve PrensipleriProf. Muhittin Akgül
4. Hafta 31 Ocak – 6 Şubat 2022 – Hizmet Hareketi’nin Temel Değerleri Açıklaması ve bu değerlerin Hocaefendi’nin eserlerinden temellendirilmesiDr. Alp Aslandoğan
5. Hafta 7-13 Şubat 2022 – Hizmet Kurumlarının Yönetiminde Temel Kavram ve Prensipler – Dr. Yasir Bilgin
6. Hafta 14-20 Şubat 2022 – Kalbin Zümrüt Tepelerinin Temel Kavramları ve İhsan Prensipleri – Emine Eroğlu
7. Hafta 21-27 Şubat 2022 – Gündelik Yaşam Pratiğinde Hizmet İnsanının Temel Kavram ve Prensipleri – Yusuf Demirtaş

8. Hafta 28 Şubat – 6 Mart 2022 – Konsolidasyon Haftası Bu hafta ders işlenmez, hafta sonu buluşmaları yapılmaz. Müzakerecilerin ilk altı haftanın derslerindeki eksiklerini tamamlamaları beklenir. 
9. Hafta 7-13 Mart 2022 – İş Dünyasında Hizmet Kavramları ve Temel Prensipler – Dr. Adem Kumcu
10. Hafta 14-20 Mart 2022 – Hizmet Hareketinin Değişmez Yedi Merkezî Kavramı – Dr. Hamdullah Bayram Öztürk
11. Hafta 21-27 Mart 2022 – Hizmet Hareketi Eğitim Felsefe ve Pratiğinde Temel Kavram ve Prensipler – Muna Seyid
12. Hafta 28 Mart – 3 Nisan 2022 – Devlet, Siyaset ve Ordu ile ilişkilerde Hizmet Hareketi Temel Kavram ve PrensipleriDr. İsmail Mesut Sezgin
13. Hafta 4-10 Nisan 2022 – Hizmetkâr Liderlik: Hizmet İnsanının Temel Değerleri ve Liderlik Anlayışı – Dr. Gürkan Polat
14. Hafta 11-17 Nisan 2022 – Kahoot Haftası ve Mezuniyet Programı 11-15 Nisan tarihleri arasında 100 soruluk bir Kahoot testi ulaşıma açılır. 16 Nisan Cumartesi günü Mezuniyet Programı düzenlenir.

Kayıt Ol

Toplam $300 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 3 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Hizmet Hareketi Temel Kavram ve Prensipler

Aylık

$100

(3 taksitle toplam $300)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap