Said Nursi’nin Ahlak Düşüncesi

Ders Tarihi: 8 Ocak – 27 Şubat 2022

Ders Tanımı

Hoca: Dr. Ayhan Tekineş
Ders Saati: Cumartesi 1:15 – 2:15 PM (EST)
Müzakere Saati: Salı 12:00 – 1:00 PM (EST)

Bu derste Risale-i Nur’lardaki ahlak teorisi incelenecektir. Farklı ahlak ekolleri ile karşılaştırılarak Bediüzzaman’ın ahlak teorisinin kendine mahsus özellikleri belirlenmeye çalışılacaktır. Tarihsel birikimin Bediüzzaman tarafından nasıl yorumlandığı tespit edilip, yeni ahlak teorilerinin gündeme getirdiği problemlere yaklaşımı gösterilecektir.

Hedeflenen Kazanımlar

Risaledeki ahlak hakkındaki görüşlerin İslam düşünce tarihindeki karşılıkları öğrenilecek.

Batı felsefesindeki ahlak görüşleri ile Üstadın ahlak anlayışını karşılaştıracak bir bilgi birikimine kavuşulacak.

Said Nursi’nin ahlak teorisinin kendine mahsus özelliklerini kavranacak.

Haftalık Müfredat

Hafta 1
8-9 Ocak 2022: Oryantasyon Haftası
Hafta 2
15-16 Ocak 2022: Ahlakın kökeni
Hafta 3
22-23 Ocak 2022: Ahlak teorileri ve Nursi
Hafta 4
29-30 Ocak 2022: Temel ahlaki erdemler
Hafta 5
5-6 Şubat 2022: Ahlakın rasyonel temelleri
Hafta 6
12-13 Şubat 2022: Ahlakın dini temelleri
Hafta 7
19-20 Şubat 2022: Ahlakın metafizik temelleri: Esma-i Hüsna
Hafta 8
26-27 Şubat 2022: Sosyal ahlak
Hafta 9
5-6 Mart 2022: Değerlendirme

Dersleri Keşfet

Seyid Nurfethi Erkal

Risale-i Nur Yolunun Esasları

Cenab-ı Hakk’a vasıl olacak yollar pek çoktur. Bütün hak yollar Kur’ân’dan alınmıştır. Fakat yolların bazısı bazısından daha kısa, daha güvenli, daha kapsayıcı oluyor. Bu dersimizde büyük Kur’an caddesi olarak tanımlanan Risale-i Nur’un, Hakk’a ulaşan ve ulaştıran bir yol olarak esaslarının özetlendiği bazı kısa metinleri merkeze alarak benzer yollarla mukayeseli bir okuma yapmaya gayret edeceğiz.

Ders Saati: Cumartesi 2:30 – 3:30 PM (EST)
Müzakere Saati: Çarşamba 12:00 – 1:00 PM (EST)

Kerim Balcı

Bediüzzaman’dan Ufuk Projeler

Hazreti Bediüzzaman’ın eserlerinde ve talebelerinden bize kalan hatıralarında hayatı boyunca gerçekleştirmek istediği bir dizi projesinin olduğunu görüyoruz. Bu projelerin bir kısmı Nur Talebelerine bir nevi vasiyet olarak kalmışlardır. Bunlardan Medresetüzzehra gibi en fazla bilinenlerini hayata geçirmek için bazı girişimler de olmuştur. Ne var ki bu projelerin bazıları unutulup gitmiştir. Bu dersimizde Bediüzzaman’ın insanlığın sorunlarına çözüm olarak sunduğu projelerini ve bunlardan ne tür faydalar umduğunu öğrenmeye çalışacağız.

Ders Saati: Pazar 1:15 – 2:15 PM (EST)
Müzakere Saati: Perşembe 1:15 – 2:15 PM (EST)

Dr. Ömer Kuru

Said Nursi’de Nefs Kavramı

İslam literatüründe nefs çalışmaları Kur’an ve felsefe terminolojilerinden birisine sadık kalınarak yapılmaktadır. Bu iki disiplinden birisine mensup olan bir alimin diğer disiplinin terminolojisini kullanmaktan imtina etmesi dikkat çekicidir. Bu tavrın rağmına her iki terminolojiyi birden sistematik bir şekilde nefs tartışmalarında kullanma başarısı göstermiş yegâne alim Said Nursi'dir. Nursi’nin nefs tartışmalarına yaptığı bu katkı, genel okuyucunun ilahi mesaja derinlemesine nüfuz edebilmesine zemin oluşturmaktadır. Bu dersimizde bu bakış açısını kazanmayı hedeflemekteyiz.

Ders Saati: Pazar 2:30 – 3:30 PM (EST)
Müzakere Saati: Salı 2:30 – 3:30 PM (EST)

İngilizce Risale-i Nur Academy derslerine ilginiz var mı?

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap