Said Nursi’de Nefs Kavramı

Ders Tarihi: 8 Ocak – 27 Şubat 2022

Ders Tanımı

Hoca: Dr. Ömer Kuru
Ders Saati: Pazar 2:30 – 3:30 PM (EST)
Müzakere Saati: Salı 2:30 – 3:30 PM (EST)

İslam literatüründe nefs çalışmaları Kur’an ve felsefe terminolojilerinden birisine sadık kalınarak yapılmaktadır. Bu iki disiplinden birisine mensup olan bir alimin diğer disiplinin terminolojisini kullanmaktan imtina etmesi dikkat çekicidir. Bu tavrın rağmına her iki terminolojiyi birden sistematik bir şekilde nefs tartışmalarında kullanma başarısı göstermiş yegâne alim Said Nursi’dir. Nursi’nin nefs tartışmalarına yaptığı bu katkı, genel okuyucunun ilahi mesaja derinlemesine nüfuz edebilmesine zemin oluşturmaktadır. Bu dersimizde bu bakış açısını kazanmayı hedeflemekteyiz.

Hedeflenen Kazanımlar

Bu kurs çerçevesinde öğrencilerimiz, Risale-i nur da farklı bir şekilde yeniden keşfedilen nefs kavramının anlaşılmasında, yine ilk defa BSN tarafından literatüre kazandırılan mana-i ismi ve mana-i harfi konseptlerini tanımın ötesinde uygulamalı bir şekilde kavrayacaklar.

Öğrencilerimiz nefs konseptini doğru kavramanın ötesinde, nefs kavramıyla ilişkili sair kavramlarında doğru ve uygun bir şekilde anlaşılması ve kullanılmasına vukufiyet kazanacaklardır.

İslam literatüründe nefs kavramı felsefe ve Kuran’ın iki farklı terminolojileri ile tartışıla gelmiştir. BSN İslam tarihinde bu iki terminolojiyi bir ilk olarak beraber kullanmıştır. Bu ders çerçevesinde öğrencilerimiz bu iki terminolojinin sistematik bir tartışma içerisinde kullanımına şahit olacak ve nefs konusunda sağlam bir bilgi temeline sahip olacaklardır.

Haftalık Müfredat

Hafta 1
8-9 Ocak 2022: Oryantasyon Haftası
Hafta 2
15-16 Ocak 2022: İslam Litaratüründe Nefs Kavramı
Hafta 3
22-23 Ocak 2022: Nursi’nin nefs yaklaşımı
Hafta 4
29-30 Ocak 2022: İsârat’ül-İ’cazdaki nefs yaklaşımı
Hafta 5
5-6 Şubat 2022: 23. Söz’de nefs tanımı ve yaklaşımı
Hafta 6
12-13 Şubat 2022: Nursi’nin nefs yaklaşımının Kur’an’a tatbiki (1)
Hafta 7
19-20 Şubat 2022: Nursi’nin nefs yaklaşımının Kur’an’a tatbiki (2)
Hafta 8
26-27 Şubat 2022: Nursi’de nefsin tezkiyesi
Hafta 9
5-6 Mart 2022: Modern dünyada nefsin tezkiyesi ve enenin rolü

Dersleri Keşfet

Dr. Ayhan Tekineş

Said Nursi’nin Ahlak Düşüncesi

Bu derste Risale-i Nur’lardaki ahlak teorisi incelenecektir. Farklı ahlak ekolleri ile karşılaştırılarak Bediüzzaman’ın ahlak teorisinin kendine mahsus özellikleri belirlenmeye çalışılacaktır. Tarihsel birikimin Bediüzzaman tarafından nasıl yorumlandığı tespit edilip, yeni ahlak teorilerinin gündeme getirdiği problemlere yaklaşımı gösterilecektir.

Ders Saati: Cumartesi 1:15 – 2:15 PM (EST)
Müzakere Saati: Salı 12:00 – 1:00 PM (EST)

Seyid Nurfethi Erkal

Risale-i Nur Yolunun Esasları

Cenab-ı Hakk’a vasıl olacak yollar pek çoktur. Bütün hak yollar Kur’ân’dan alınmıştır. Fakat yolların bazısı bazısından daha kısa, daha güvenli, daha kapsayıcı oluyor. Bu dersimizde büyük Kur’an caddesi olarak tanımlanan Risale-i Nur’un, Hakk’a ulaşan ve ulaştıran bir yol olarak esaslarının özetlendiği bazı kısa metinleri merkeze alarak benzer yollarla mukayeseli bir okuma yapmaya gayret edeceğiz.

Ders Saati: Cumartesi 2:30 – 3:30 PM (EST)
Müzakere Saati: Çarşamba 12:00 – 1:00 PM (EST)

Kerim Balcı

Bediüzzaman’dan Ufuk Projeler

Hazreti Bediüzzaman’ın eserlerinde ve talebelerinden bize kalan hatıralarında hayatı boyunca gerçekleştirmek istediği bir dizi projesinin olduğunu görüyoruz. Bu projelerin bir kısmı Nur Talebelerine bir nevi vasiyet olarak kalmışlardır. Bunlardan Medresetüzzehra gibi en fazla bilinenlerini hayata geçirmek için bazı girişimler de olmuştur. Ne var ki bu projelerin bazıları unutulup gitmiştir. Bu dersimizde Bediüzzaman’ın insanlığın sorunlarına çözüm olarak sunduğu projelerini ve bunlardan ne tür faydalar umduğunu öğrenmeye çalışacağız.

Ders Saati: Pazar 1:15 – 2:15 PM (EST)
Müzakere Saati: Perşembe 1:15 – 2:15 PM (EST)

İngilizce Risale-i Nur Academy derslerine ilginiz var mı?

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap