Bediüzzaman’dan Ufuk Projeler

Ders Tarihi: 8 Ocak – 27 Şubat 2022

Ders Tanımı

Hoca: Kerim Balcı
Ders Saati: Pazar 1:15 – 2:15 PM (EST)
Müzakere Saati: Perşembe 1:15 – 2:15 PM (EST)

Hazreti Bediüzzaman’ın eserlerinde ve talebelerinden bize kalan hatıralarında hayatı boyunca gerçekleştirmek istediği bir dizi projesinin olduğunu görüyoruz. Bu projelerin bir kısmı Nur Talebelerine bir nevi vasiyet olarak kalmışlardır. Bunlardan Medresetüzzehra gibi en fazla bilinenlerini hayata geçirmek için bazı girişimler de olmuştur. Ne var ki bu projelerin bazıları unutulup gitmiştir. Bu dersimizde Bediüzzaman’ın insanlığın sorunlarına çözüm olarak sunduğu projelerini ve bunlardan ne tür faydalar umduğunu öğrenmeye çalışacağız.

Hedeflenen Kazanımlar

Bediüzzaman’ın bir davanın teorisyeni olup, aktivist yönünün olmadığı şeklindeki yanlış okumanın tashih edilmesi.

Bediüzzaman’ın İslam’ın ve insanlığın sorunlarına çözüm üretmeyle alakalı ürettiği projelerin onun zamanından çok bizim zamanımızda uygulanabilir olduklarının ortaya konması.

Bediüzzaman’ın projelerinin Risale-i Nur Külliyatı içinde nasıl bir metin ve metin okuma egzersizi olarak hayata geçirilmiş olduğunun müzakeresi.

Haftalık Müfredat

Hafta 1
8-9 Ocak 2022: Oryantasyon Haftası
Hafta 2
15-16 Ocak 2022: Heyet Tefsiri Projesi – Kur’an’ın modern bir tefsirini yazmak üzere ali bir heyetin toplanması ve her ilmin uzmanlarının katılımıyla bir tefsir yazılması projesi.
Hafta 3
22-23 Ocak 2022: Medresetüzzehra Projesi – Fenni ve dini bilimlerin birlikte öğretildikleri yüksek eğitim kurumlarının tesis edilmesi.
Hafta 4
29-30 Ocak 2022: Müslüman – Hıristiyan İşbirliği Projesi – Müslümanlarla Katolik Kilisesi arasında diyalog köprülerinin kurulmasına yönelik ilk girişimler; İslam’ın ahir zaman alametleri literatürünün zulüm ve din karşıtı ideolojilere karşı Müslüman-Hristiyan işbirliğini teşvik edecek şekilde yeniden yorumlanması.
Hafta 5
5-6 Şubat 2022: Şura ve Birleşik İslam Cumhuriyetleri – Müslüman Dünyasının her tarafından ulemanin katılacakları bir meclis vasıtasıyla kalplerin ve kafaların birliğinin tesis edilmesi ve Birleşik İslam Cumhuriyetleri adı altında siyasi üniterlik ve toprak bütünlüğü gibi bir hedefi olmayan bir kolektivitenin inşası.
Hafta 6
12-13 Şubat 2022: Sema, Arz ve İnsan İlmi Kitapları – Muhakemat’ta üç mukaddimeden sonra yazılacağı vadedilen ve fakat yazılamayan; Muhakemat’ta içerikleri hakkında biraz bilgi verilen; Risale-i Nur’da da yer yer atıfta bulunan yazılmamış üç kitap.
Hafta 7
19-20 Şubat 2022: Aksiyon Yoluyla Tecdid Projesi – İçtihad Kapısından geçmeye mani olan sebeplerin tespit ve tasviyesi yöntemiyle içtihat kapılarının aksiyon yoluyla açılmasına yönelik bir proje.
Hafta 8
26-27 Şubat 2022: Evrensel Barış – İslam eskatoloji geleneğinin teleolojik bir okumaya tabi tutulması ve Cenab-ı Allah’ın esmasına bina edilen bir insanlık tarihi felsefesi üzerinden insanlık tarihinin nihayi bir hedef olarak evrensel barışa doğru evrildiğinin ortaya konulması ve bu evrensel barışı tesis edecek kuşakların yetiştirilmesi.
Hafta 9
5-6 Mart 2022: Bediüzzaman’dan Az Konuşulmuş Projeler – Sünni – Şii Diyaloğu Projesi; Manalara karşılık gelen kelimeler sözlüğü projesi; Eski Said’in Mantık eserlerinin Risale-i Nur’la irtibatlandırılması projesi; Tevafuklu Kur’an Projesi ve diğer projeler…

Dersleri Keşfet

Seyid Nurfethi Erkal

Risale-i Nur Yolunun Esasları

Cenab-ı Hakk’a vasıl olacak yollar pek çoktur. Bütün hak yollar Kur’ân’dan alınmıştır. Fakat yolların bazısı bazısından daha kısa, daha güvenli, daha kapsayıcı oluyor. Bu dersimizde büyük Kur’an caddesi olarak tanımlanan Risale-i Nur’un, Hakk’a ulaşan ve ulaştıran bir yol olarak esaslarının özetlendiği bazı kısa metinleri merkeze alarak benzer yollarla mukayeseli bir okuma yapmaya gayret edeceğiz.

Ders Saati: Cumartesi 2:30 – 3:30 PM (EST)
Müzakere Saati: Çarşamba 12:00 – 1:00 PM (EST)

Dr. Ayhan Tekineş

Said Nursi’nin Ahlak Düşüncesi

Bu derste Risale-i Nur’lardaki ahlak teorisi incelenecektir. Farklı ahlak ekolleri ile karşılaştırılarak Bediüzzaman’ın ahlak teorisinin kendine mahsus özellikleri belirlenmeye çalışılacaktır. Tarihsel birikimin Bediüzzaman tarafından nasıl yorumlandığı tespit edilip, yeni ahlak teorilerinin gündeme getirdiği problemlere yaklaşımı gösterilecektir.

Ders Saati: Cumartesi 1:15 – 2:15 PM (EST)
Müzakere Saati: Salı 12:00 – 1:00 PM (EST)

Dr. Ömer Kuru

Said Nursi’de Nefs Kavramı

İslam literatüründe nefs çalışmaları Kur’an ve felsefe terminolojilerinden birisine sadık kalınarak yapılmaktadır. Bu iki disiplinden birisine mensup olan bir alimin diğer disiplinin terminolojisini kullanmaktan imtina etmesi dikkat çekicidir. Bu tavrın rağmına her iki terminolojiyi birden sistematik bir şekilde nefs tartışmalarında kullanma başarısı göstermiş yegâne alim Said Nursi'dir. Nursi’nin nefs tartışmalarına yaptığı bu katkı, genel okuyucunun ilahi mesaja derinlemesine nüfuz edebilmesine zemin oluşturmaktadır. Bu dersimizde bu bakış açısını kazanmayı hedeflemekteyiz.

Ders Saati: Pazar 2:30 – 3:30 PM (EST)
Müzakere Saati: Salı 2:30 – 3:30 PM (EST)

İngilizce Risale-i Nur Academy derslerine ilginiz var mı?

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap