Risale-i Nur Okulu

İlk dersler 15 Ocak’ta!

Risale-i Nur Okulu Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hayat, dava ve eserlerinin ve bunların sağladığı bakış açısı ve metodolojiyle Kur’an ve Kainat Kitabı’nın okunmasına yönelik bir girişimdir. Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi’nin kurucu programı olan Risale-i Nur Okulu yıl boyunca üç döneme yayılmış dersler, paneller ve ikişer gün üzerinden düzenlenen yoğun Risale okuma kamplarından müteşekkildir.

2021-2022 öğretim yılı için programımız 9 Ekim – 28 Kasım, 8 Ocak – 6 Mart ve 9 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında olmak üzere toplamda 3 dönemden oluşmaktadır. 8 haftadan oluşan her bir dönemde 4 hocamız tarafından Türkçe, 2 hocamız tarafından da İngilizce, toplam 48 saat ders ve 48 saat ofis saati sunulmaktadır. Programa bir dönemde en az iki hocanın dersine kayıt yaptırmak suretiyle katılmak mümkün olduğu gibi mevsimlik planda bütün dersleri alarak toplam kurs ücretinden tasarruf edebilirsiniz.

Programın Hedefleri

Bediüzzaman’ın belirlediği Risale-i Nurları bir sene anlayarak ve kabul ederek okuma hedefini gerçekleştirmeye yönelik sistematik bir teşebbüs.

Deneyimli ve farklı disiplinlerde uzman hocalar rehberliğinde Risale-i Nur metinlerini anlama ve yorumlamada yeni ve zengin yaklaşımlar geliştirme.

Katılımcıların program boyunca elde ettikleri birikimleri paylaşabilecekleri periyodik görsel ve yazılı yayın platformları oluşturma.

Bediüzzaman’ın duygu ve düşünce dünyası ortak paydasında seviyeli bir insani iletişim ağı kurma.

Risale-i Nur’dan güncel problemlere cevap arayan panel serileri düzenleme.

Kayda Açık Dersler

Dr. Ayhan Tekineş

Said Nursi’nin Ahlak Düşüncesi

Bu derste Risale-i Nur’lardaki ahlak teorisi incelenecektir. Farklı ahlak ekolleri ile karşılaştırılarak Bediüzzaman’ın ahlak teorisinin kendine mahsus özellikleri belirlenmeye çalışılacaktır. Tarihsel birikimin Bediüzzaman tarafından nasıl yorumlandığı tespit edilip, yeni ahlak teorilerinin gündeme getirdiği problemlere yaklaşımı gösterilecektir.

Ders Saati: Cumartesi 1:15 – 2:15 PM (EST)
Müzakere Saati: Salı 12:00 – 1:00 PM (EST)

Seyid Nurfethi Erkal

Risale-i Nur Yolunun Esasları

Cenab-ı Hakk’a vasıl olacak yollar pek çoktur. Bütün hak yollar Kur’ân’dan alınmıştır. Fakat yolların bazısı bazısından daha kısa, daha güvenli, daha kapsayıcı oluyor. Bu dersimizde büyük Kur’an caddesi olarak tanımlanan Risale-i Nur’un, Hakk’a ulaşan ve ulaştıran bir yol olarak esaslarının özetlendiği bazı kısa metinleri merkeze alarak benzer yollarla mukayeseli bir okuma yapmaya gayret edeceğiz.

Ders Saati: Cumartesi 2:30 – 3:30 PM (EST)
Müzakere Saati: Çarşamba 12:00 – 1:00 PM (EST)

Kerim Balcı

Bediüzzaman’dan Ufuk Projeler

Hazreti Bediüzzaman’ın eserlerinde ve talebelerinden bize kalan hatıralarında hayatı boyunca gerçekleştirmek istediği bir dizi projesinin olduğunu görüyoruz. Bu projelerin bir kısmı Nur Talebelerine bir nevi vasiyet olarak kalmışlardır. Bunlardan Medresetüzzehra gibi en fazla bilinenlerini hayata geçirmek için bazı girişimler de olmuştur. Ne var ki bu projelerin bazıları unutulup gitmiştir. Bu dersimizde Bediüzzaman’ın insanlığın sorunlarına çözüm olarak sunduğu projelerini ve bunlardan ne tür faydalar umduğunu öğrenmeye çalışacağız.

Ders Saati: Pazar 1:15 – 2:15 PM (EST)
Müzakere Saati: Perşembe 1:15 – 2:15 PM (EST)

Dr. Ömer Kuru

Said Nursi’de Nefs Kavramı

İslam literatüründe nefs çalışmaları Kur’an ve felsefe terminolojilerinden birisine sadık kalınarak yapılmaktadır. Bu iki disiplinden birisine mensup olan bir alimin diğer disiplinin terminolojisini kullanmaktan imtina etmesi dikkat çekicidir. Bu tavrın rağmına her iki terminolojiyi birden sistematik bir şekilde nefs tartışmalarında kullanma başarısı göstermiş yegâne alim Said Nursi'dir. Nursi’nin nefs tartışmalarına yaptığı bu katkı, genel okuyucunun ilahi mesaja derinlemesine nüfuz edebilmesine zemin oluşturmaktadır. Bu dersimizde bu bakış açısını kazanmayı hedeflemekteyiz.

Ders Saati: Pazar 2:30 – 3:30 PM (EST)
Müzakere Saati: Salı 2:30 – 3:30 PM (EST)

Belirtilen saatler EST (New York) zaman dilimine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimi ile New York saat dilimi arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

İngilizce Risale-i Nur Academy derslerine ilginiz var mı?

Geçmiş Dersler gelecek

Öğrencilerin Kazanımları

Sözlü ve yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi.

Ehliyetli hoca kadrosunun tensibiyle sertifikalandırılarak bilgi ve tecrübe seviyesi.

Risale-i Nur’un penceresinden farklı zaman ve mekanların sorunlarına çözüm üretebilme becerisi.

Sistemli ve metotlu okuma ve öğrenme becerilerinin geliştirilmesi.

Ders Planınızı Seçin

Risale-i Nur Okulu’nda bir mevsimdeki bütün derslere kayıt olabileceğiniz gibi o mevsimde en az 2 hocadan olmak üzere dilediğiniz dersi seçebilirsiniz.

HOCA SEÇMELİ PLAN

-1 mevsimde seçtiğiniz en az 2 hoca-

AYLIK

$100

(2 taksitle toplam $200)

MEVSİMLİK PLAN

-1 mevsimdeki tüm dersler-

AYLIK

$135

(4 taksitle toplam $540)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

Sorun mu var?

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram