Eğitim Felsefemiz ve Manifestomuz

Dr. Bilal Sabit

Respect Kuran Okulu Direktörü

Lafzi, manasi ve uslubu ile Allah’in mubarek kelami olan Kur’an bütün insanlığı muhatap alan yegane ilahi mesajdır ve bu yönüyle insanı ilgilendiren hemen her meseleyi sarsılmaz bir bütünlük içerisinde ihtiva eder. Biz ancak kendi sınırlarımız çerçevesinde onu kavramaya çalışırız ve bu çabalarımız da Kur’an’ın enginliği karşısında hep sınırlı kalır. Zira Kur’an ilmi Evvel, Ahir, Zahir ve Batın olan Allah’ın ilminin tecellisidir ve böyle olması hasebiyle de ilm-i muhittir.  Bu muhit ilim Kur’an’ın manasında müşahede edildiği gibi, lafzı ve üslubunda da nev-i şahsına münhasır ayrı bir mucize olarak tecelli eder. Kur’an’ı hangi yönüyle ele alırsak alalım bizi her açıdan kuşatan, ihatası imkansız bir derya karşısında olduğumuzu hissederiz.

Respect Kuran Okulu olarak Kur’an’ın hiç bitmeyen bir ilim ve marifet kaynağı olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple okulumuzu her müminin bir ömür boyu sürecek ve sürmesi gerekli olan Kur’an yolculuğunun temel adımları olarak mütalaa ediyoruz. Maksadımız Kur’an ile muhatapları arasına perde olmadan, mümkün olabildiği ölçüde öğrencinin Kur’an’ı öncelikle lafzı, kısmen de manası ile doğrudan tecrübe edebileceği bir eğitim felsefesi ile hareket etmek. Öz ifadesiyle öğrencinin Kur’an’ı bizzat ilk elden zevk etmesine vesile olmak.

 

Respect Kur’an Okulunun eğitim felsefesini ve hedeflerini şu ilkeler üzerinden ifade edebiliriz:

Kur’an ile muhatabının arasındaki engelleri kaldırmak için Kur’an’ın öğrenilmesini kolaylaştırmak.

Öğrenmeyi hayata tatbik edilebilir ve kalıcı hale getirmek.

Öğretim süresince Kur’an’ın hikmetlerini ifade ederek dikkatleri Kur’an’ın o sarsılmaz mükemmelliğine celbetmek.

Kur’an okumanın, anlamanın, dinlemenin ve ezberlemenin ruh ve beden sağlığına faydalarını hesaba katan, dolayısıyla sadece Kur’an’ın lafzıyla sınırlı kalmayan kuşatıcı bir program sunmak.

Ve böylelikle Kur’an’ı sevdirerek öğrencinin Kur’an ile ilişkisini hayat boyu sürecek bir ilişki haline getirmek.

Bu temel ilke ve hedefleri şu teknikleri kullanarak realize etmeyi planlıyoruz:

1

İstatistiksel yöntemlerden faydalanarak Tecvid öğretim-öğrenim sürecini kolaylaştırma: Yaptığımız istatistiksel incelemeler neticesinde vardığımız sonuçlara göre Tecvid kaideleri içerisinde tenvin ve sakin nun konuları ile uzatma kurallarının oran açısından Kur’an’ın herhangi bir sayfasında sair bütün tecvid kaidelerine nazaran % 80’den fazla olduğunu müşahede ettik. Bu doğrultuda tenvin ve sakin nun konularını en önce öğrenilecek konular olarak belirledik. Bu zamana kadarki öğretim tecrübelerimizle de bu yöntemle tecvidi öğrenen öğrencilerin kolay ve hızlı bir ilerleme kaydettiğini, bunun da öğrencinin motivasyon ve sevgisini arttırdığını gördük. Diger tecvid konularını da ilave aktiviteler ve bireysel takip metodu ile okulumuzun 4 dönemine yaydık.

Harflerin mahreç ve sıfatlarının öğrenimini yine istatistiksel yöntemler vesilesi ile kolaylaştırma: Harflerin mahreç ve sıfatları üzerinde yaptığımız istatistiki incelemeler neticesinde Kur’an’ın herhangi bir sayfasındaki kelimelerin % 80 ve üstü oranında boğaz harflerinden teşekkül ettiğini tespit ettik. Bu sebeple de programımızda ağırlığı ve önceliği boğaz harflerinin mahreç ve sıfatlarının öğrenimine ayırdık. Bunun yanısıra harflerin öğrenci tarafından teleffuzunu daha etkili ve doğru hale getirecek öğrenciye ve yaşadığı telaffuz zorluğuna uygun öğretim teknikleri geliştirdik. Bu konudaki çalışmalarımız halen devam etmekte ve bu araştırmaları yapay zeka kullanan bir aplikasyon üzerinden ürüne dönüştürmeyi ümid ediyoruz.

2

3

Kur’an öğreniminde içerik açısından günlük ibadetlerin gereklerini önceleme: Kur’an sadece manasıyla değil, aynı zamanda lafzıyla da Allah kelamı olduğundan günlük ibadetlerimizde kullanmak zorunda olduğumuz dili de teşkil etmektedir. Programımızda bu pratik noktayı dikkate alarak hem namazlarda okunan surelerin hemde günlük ibadetlerde yapılan tesbih, tahmid, dua ve salavatların öğrenimini öncelemiş olduk.

Yüzünden okumada sürekliliği sağlamak için yakın takip: Derslerimize katılan ögrencilerimizin tilavetlerini günlük raporlama sistemiyle takip edeceğimiz online gruplarımız var. Son 3 yıldır her gün düzenli 10 sayfa Kur’an okuyup okuduğunu raporlamak mümkün mü? Bu zamana kadar ki tecrübelerimiz bunun mümkün olduğunu gösterdi. Respect Kur’an okulunda bu zor gibi görünen hedefleri kurduğumuz yakın takip sistemi ile kolaylaştırmış oluyoruz.

4

5

Kur’an tilavetindeki hikmetleri öğrencilerle paylaşma: Bilhassa günümüz dünyasında çocuklarımıza ve gençlerimize aldıkları eğitimin faydalarını anlatmadan ve onları ikna etmeden, klasik ifadesiyle otoriter bir yaklaşımla eğitim vermenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple Kur’an tilavetinin faydalarını öğrencilerimizle paylaşmanın önemine inanıyoruz. Buna sebeple de program boyunca küçük ve aralıklı örneklerle öğrencilerimizi yaptıkları işin önemine ikna etmeyi planlıyoruz.

Koçluk sistemi: Respect Kuran Okulu’na katılan öğrencilerimize daha evvelki derslerimizden mezun, tecrübeli genç kardeşlerimizi haftalık ezber ve ödev takibi için koç olarak ta’yin ediyoruz. Bu seneki programa dahil olan öğrencilerimiz, -ya da kendi felsefemiz ile ifade edecek olursak- Kur’an’ın kendi talebeleri gelecek sezonun koçları olmaya adaylar. Dolayısıyla Respect Kur’an Okulu öğrencilerine öğrendiklerini öğretmenin yolunu açıyor. Böylelikle öğrenciler Yüce Peygamberimizin (S.A.V.) “en hayirliniz” müjdesine iki yönüyle birden mazhar oluyorlar.

6

7

Makam eğitimi: Kur’an hafızlarının ve Kur’an’ı sık okuyanların çağımızın en korkulan Alzheimer gibi hafiza hastalıklarına yakalanma oranlarının düşük olduğu hemen her müslüman tarafından bilinir. Psikoloji ve nöroloji literatürü bu hastalıkların kaynağını arayan ilim adamlarının makaleleri ile doludur. Batılı kaynaklarda hafıza kaybı olmayan yaşlılarda gençken öğrendikleri melodi ve müzik namelerinin müsbet tesirleri tespit edilmiştir. Bu durum bize Kur’an’ı makam ile okuma ve makam ile dinleyip ezberleme pratiklerini hatırlatmaktadır. Son yıllarda yapılan deneylere göre günlük 15-18 dakika arasında yapılan Kur’an dinlemeleri hemşirelik öğrencilerinin akıl ve ruh sağlığı skorlarını yükselttiği ve kalp rahatsızlığı olan hastaların endişe bozukluğunu azalttığı tespit edilmiştir. Respect Kur’an Okulu kaliteli hocalar rehberliğinde vereceği makam dersleri vesilesiyle öğrencilerine önemli hayat kazanımları sağlayacaktır.

Ezber eğitimi: Respect Kur’an Okulu eğitim programı içerisinde ezber yapmaya hususi bir önem atfetmiştir. Kendi yaptığımız Kur’an ezberleme çalışmalarında düzenli ezber yapan öğrencilerin dikkat dağınıklığı problemlerinin ciddi seviyede azaldığı, bir göreve odaklanabilme ve görevi tamamlama kabiliyetlerinin geliştiği ve diğer derslerindeki özgüven ve başarı seviyelerinde ciddi oranda artış kaydettikleri tespit edilmistir. Yine yapılan araştırmalara göre Kur’an ezberleme ile hipertansiyon, diyabet ve depresyon arasında (belirlenmiş risk faktörleri için modeller ayarlandıktan sonra) güçlü bir doğrusal ilişki vardır. Bu da Kuran’ın daha büyük bir bölümünü ezberleyenlerin bu kronik hastalıklardan birine sahip olma olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu bulgu Kur’an ezberlemenin potansiyel sağlık yararlarının ve altında yatan mekanizmaların araştırılması gerektiğini göstermektedir.

8

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap