Respect Kuran Okulu

Kuran İlimlerine Giriş

Kurs Tarihi: 15 Ocak – 19 Şubat 2022

Kur’an yorum geleneği, yüzyıllarca nesilden nesle aktarılagelmiştir. Kur’an’ı doğru anlamak biraz bu geleneği tanımaya bağlıdır. Bu derste, Kur’an’a ait bir yorumla karşılaştığımızda onu sağlıklı değerlendirebilmek için gerekli olan altyapının oluşturulması yönünde bir giriş yapılacaktır. Dolayısıyla bu derste Kur’an Tarihi, vahyin mahiyeti, Kur’an dilinin tabiatı, Kur’an’ın genel muhtevası, Tefsir ilminin temel unsurları gibi konular ele alınacaktır. Derste, ilgili Kur’an ayetleri Arapça orijinalinden analiz edilecektir.

Kuran İlimlerine Giriş

Kurs Tarihi: 15 Ocak – 19 Şubat 2022

Kur’an yorum geleneği, yüzyıllarca nesilden nesle aktarılagelmiştir. Kur’an’ı doğru anlamak biraz bu geleneği tanımaya bağlıdır. Bu derste, Kur’an’a ait bir yorumla karşılaştığımızda onu sağlıklı değerlendirebilmek için gerekli olan altyapının oluşturulması yönünde bir giriş yapılacaktır. Dolayısıyla bu derste Kur’an Tarihi, vahyin mahiyeti, Kur’an dilinin tabiatı, Kur’an’ın genel muhtevası, Tefsir ilminin temel unsurları gibi konular ele alınacaktır. Derste, ilgili Kur’an ayetleri Arapça orijinalinden analiz edilecektir.

Kayıtlara erişim

Dersi kaçırdınız mı? Veya bazı konularda zorlandınız mı? Sorun değil. Sanal sınıfta kaydı paylaşılan dersin herhangi bir yerini tekrar tekrar izleyin.

%100 online

Mesafeler Kuranî ilimleri öğrenmeye engel değil. Kuran İlimlerine Giriş kursu tamamen online, size bir bilgisayar ve bir telefon kadar yakın!

Sanal sınıf hizmeti

Hoca-öğrenci etkileşimini en üst düzeyde yaşayın. Sanal sınıfınızda ödevler, quizler ve ders materyallerine erişebileceksiniz.

Başarı Sertifikalı

Başarıyı ödüllendirmek Respect'te bir gelenek. Başarıyla bitirdiğiniz her bir seviyenin sonunda dijital sertifika kazanacaksınız.

Kurs Tanımı

Bu kursta Kur’an vahyinin inişinden bir kitap haline gelinceye kadar geçirdiği süreç ele alınacaktır. Ayrıca Kur’an ayetlerinin tefsir edilme yöntemleri ve başlıca Kur’an tefsirleri ve müfessirler hakkında bilgiler paylaşacağız. Ders sonunda, Kur’an nedir? Vahiy Nedir? Elimizde bulunan Kur’an-ı Kerim, kitap haline nasıl gelmiştir? Kur’an ayetleri nasıl yorumlanır? Meşhur Kur’an Tefsirleri ve müfessirleri kimlerdir? Günümüzde Kuran yorumuna modern yaklaşımlar nelerdir? gibi sorulara cevaplar bulacağız ve bu ders vesilesiyle Kur’an’ı bize indirmekle bizi şereflendiren Allah’ın (cc) maksadını anlamak için gerekli olan Kuran ilimlerini tanımaya çalışacağız.

Kazanımlarınız

Vahyin başlangıcından Kuran’ın yazılı bir metin haline gelmesine kadar tarihi süreci öğreneceksiniz.

Kuran’ın yazılı bir metin olmasından sonra geçirdiği tarihi süreci öğreneceksiniz.

Kuran’ı yorumlama teknikleri ve bunlar için gerekli olan disiplinleri öğreneceksiniz.

Kuran Tarihi ve Tefsir Usulü alanlarındaki literatürün bazı öne çıkan eserlerini tanıyacaksınız.

Kuran yorumuna bugünkü modern yaklaşımları öğreneceksiniz.

Kuran ayetlerini yorumlama metotlarını ve meallendirme farklılıklarını örnek ayet grupları üzerinde inceleyeceksiniz.

Kurs Müfredatı

Kuran İlimlerine Giriş kursunun her bir dersinde haftalık okumalar, tavsiye metinler ve dersi daha iyi anlamaya yardımcı olacak ödevler bulunmaktadır. Dersle ilgili bütün materyaller (ders formu, ödevler, okuma metinleri, ses ve video dosyaları vs.) dersten önce öğrencilerimize ulaştırılacaktır. Haftalık kısa müfredat özetini ise burada bulabilirsiniz.

1. Hafta – Kavramlar, tanımlar ve süreç. Kuran’da vahyin mahiyeti, Kuranın tanımı ve isimleri.

2. Hafta – Kuran-ı Kerim’in yazılım süreci: Efendimiz döneminde yazılması, Mushaflaşma ve çoğaltılma süreçleri, Kıraat Çeşitleri
3. Hafta – Kuran İlimleri, Lafızlara dair ilimler: Amm-Has, Garib, Müphem, Mücmel-Mübeyyen. Manalara dair ilimler: Muhkem-Müteşabih, Müşkil, Siyak-Bağlam.
4. Hafta – Kuran İlimleri. Esbab-ı Nüzul, Nasih-Mensuh, Kıssalar, İ’caz.
5. Hafta – Tefsir Geleneği ve Temel Tefsir Yöntemleri: Tefsirin doğuşu, Hz Peygamber, sahabe ve tabiin döneminde tefsir. Tefsir-Tevil-Tebyin-Tafsil-Tasrif Kavramları, Rivayet Tefsiri ve örnekleri, Dirayet Tefsiri ve örnekleri.
6. Hafta – Tefsir Ekolleri: Mezhebi (Kelamî) Tefsir Ekolleri, Fıkhî Tefsir Ekolleri, Çağdaş Tefsir Ekolleri.

Sertifika için Gereklilikler

Tüm derslere katılım mecburidir. Acil durumlarda öğrenci derse katılamayacağını ders hocasına bildirmelidir.

Öğrencinin dersten önce okuma ödevlerini tamamlaması gerekir.

Öğrencinin her hafta için belirlenmiş ödevlerini yapması beklenir.

Öğrenciler kursun sonunda en az 5 sayfalık bir araştırma ödevi hazırlamalıdır.

Başarı değerlendirme ölçütü şu şekildedir: Katılım: %40, Ödevler: %30, Final Ödevi: %30.

Ders Bilgileri

15 Ocak - 19 Şubat 2022

Cumartesi 10 AM – 12 PM (EST)

6 Hafta

Ders saati EST (New York) zaman dilimine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimi ile New York saat dilimi arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kayıt Ol

Toplam $250 olan her bir seviyenin ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 2 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Kuran İlimlerine Giriş

Aylık

$125

(2 taksitle toplam $250)

Burs vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

Kurs Hocası

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans ve Moravian Theological Seminary’de yüksek lisans bitirdi. Rehberlik ve dinler arası diyalog faaliyetlerinde bulundu. Philadelphia Diyalog Forum’da ve Atlanta’daki İstanbul Kültür Merkezinde çeşitli seminerler tertip etti. Modern üniversitelerdeki eğitimin yanı sıra klasik anlamda da İslami ilimlerin hoca rehberliğinde tedris edildiği ders halkalarında yıllarca bulundu. Aktüel olarak Atlanta Güneydoğu İslam Cemiyeti Merkezinde imamlık yapmakta ve Respect Graduate School’da dersler vermektedir.

Bu Kursla Alınabilecek Sertifikalar

Kuran İlimlerine Giriş kursuyla birlikte Respect Graduate School’daki başka kurslara da katılarak başarı sertifikası kazanabilirsiniz. Adınıza özel imzalanmış ve damgalanmış sertifikanız adresinize gönderilmektedir. Sertifika kazanabilmek için bu kursla birlikte aşağıdaki kursları kombine edebilirsiniz.

Kuran-ı Kerim ve Tashih-i Huruf Dersleri

Kuran Arapçası ve İlimleri Sertifikası

Bu sertifikayı almaya hak kazanmak için Kuran-ı Kerim Arapçası kursunda iki seviyeyi başarıyla bitirmek, Kuran İlimlerine Giriş ve Kuran'dan Okumalar derslerini almak gereklidir.

Respect Kuran Okulu

Respect Kuran Okulu Sertifikası

Bu sertifikayı almaya hak kazanmak için Kuran Tilaveti derslerinin 1, 2, 3 ve 4. seviyesini, Kuran-ı Kerim Arapçası kursunun herhangi bir seviyesi ile Tilavet Sanatı ve Makam Bilgisi kursunu başarıyla bitirmek gereklidir. Şimdilik yalnızca çocuklar ve gençler içindir.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap