Respect Kuran Okulu

Kuran-ı Kerim Arapçası

Program tarihi: 14 Eylül – 15 Aralık 2024

Kuran Arapçası, bugün kullanılan modern Arapça’dan farklı bir yapıya sahip. Bu eğitim sayesinde Kuran-ı Kerim’de sık geçen kelimeleri, söz gruplarını ve dil bilgisi kurallarını bileceksiniz. Kuran-ı Kerim’i anlayabilmek için hayati önem taşıyan 4 aşamalı bu kurs vesilesiyle Kuran-ı Kerim’in herhangi bir sayfasında ne anlatıldığını genel hatlarıyla anlayabilecek seviyeye gelmeniz hedeflenmekte, dolayısıyla Kuran’ın muhatabı olarak Allah’ın kelamıyla interaktif bir etkileşime geçebilmeniz beklenmektedir.

Kuran-ı Kerim Arapçası

Program tarihi: 14 Eylül – 15 Aralık 2024

Kuran Arapçası, bugün kullanılan modern Arapça’dan farklı bir yapıya sahip. Bu eğitim sayesinde Kuran-ı Kerim’de sık geçen kelimeleri, söz gruplarını ve dil bilgisi kurallarını bileceksiniz. Kuran-ı Kerim’i anlayabilmek için hayati önem taşıyan 4 aşamalı bu kurs vesilesiyle Kuran-ı Kerim’in herhangi bir sayfasında ne anlatıldığını genel hatlarıyla anlayabilecek seviyeye gelmeniz hedeflenmekte, dolayısıyla Kuran’ın muhatabı olarak Allah’ın kelamıyla interaktif bir etkileşime geçebilmeniz beklenmektedir.

Kayıtlara erişim

Dersi kaçırdınız mı? Veya bazı konularda zorlandınız mı? Sorun değil. Sanal sınıfta kaydı paylaşılan dersin herhangi bir yerini tekrar tekrar izleyin.

%100 online

Mesafeler Kuran'ı anlamaya engel değil. Kuran Arapçası kursu bütünüyle online, size bir bilgisayar ve bir telefon kadar yakın!

Sistemli bir takvim

Her bir seviyesi 14 haftalık özel bir müfredata sahip Kuran-ı Kerim Arapçası kursuyla iyi planlanmış bir öğrenim serüveninin tadını çıkarın.

Sanal sınıf hizmeti

Hoca-öğrenci etkileşimini en üst düzeyde yaşayın. Sanal sınıfınızda ödevler, quizler ve ders materyallerine erişebileceksiniz.

Başarı Sertifikalı

Başarıyı ödüllendirmek Respect'te bir gelenek. Başarıyla bitirdiğiniz her bir seviyenin sonunda dijital sertifika kazanacaksınız.

Kurs Tanımı ve İşleyişi

Kur’an-ı Kerim Arapçası kursu her biri özel müfredata sahip dört seviyeden, her bir seviyesi ise 14 haftadan ve toplam 28 saatten oluşmaktadır. Gençlere ve yetişkinlere yönelik ayrı sınıflar bulunur.

Dersler iki bölümden müteşekkildir. Birinci bölümde Kuran-ı Kerim’den bir sure beraber mütalaa edilmekte ve kelime kelime tahlil edilmektedir. Bu bölümde Arapça üzerine genel ve kuşatıcı bir nazarla bakılmakta, ilgili surede geçen tüm kurallar irdelenmektedir. Dersin bu birinci bölümünde 2. ve 3. seviyelerde görülecek konulara önemli atıflar yapılmaktadır.

Derslerin ikinci bölümde ise müstakil bir gramer konusu detaylıca incelenmekte, sonrasında o konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin tahlili yapılmaktadır. Gramer konusu incelenirken ilgili konu bütüncül ve tüm detaylarıyla olarak ele alınmaktadır.

Kazanımlarınız

Hem Kur’an-ı Kerim’i hem Arapçasından sıklıkla okuduğunuz duaları anlıyor olacaksınız.

Kur’an-ı Kerim’de sık geçen kelimeleri Kur’an-ı Kerim’de geçen bütün halleri ile öğreneceksiniz.

Kur’an ayetlerinin icazındaki mükemmelliği hissedecek, Ona en yakın bir muhatap olduğunuzu hissedeceksiniz.

Ayetlerdeki cümleleri kelime kelime tasnif edebilme ve böylece cümle içindeki durumuna göre kelimelere mana verebilme yeteneği kazanacaksınız.

Kur’an okuyuşunuzda bir eksiklik var ise Arap dil yapısını ve ayetlerin manalarını öğrenmek tilavetenizi de tamir edecek, hatta güzelleştirecek.

Manayı anlıyor olmanızın daha kolay ezberler yapabilmenize faydası olacak. Ezberinizde olan ayetleri ise anlayarak ve hissederek okuyacaksınız.

Kurs Seviyeleri

Kuran-ı Kerim Arapçası programında seviyenize göre 4 farklı sınıf bulunmaktadır.

Kuran-ı Kerim Arapçası programında seviyelerine göre çocuklar ve gençler için 2, yetişkinler için 4 farklı sınıf bulunmaktadır.

Seviye 1

(Çocuklar ve Gençler için)
21 Ocak - 22 Nisan 2023
Her Cumartesi 3:00 PM – 5:00 PM (EST)

Seviye 2

(Çocuklar ve Gençler için)
21 Ocak - 22 Nisan 2023
Her Cumartesi 12:30 PM – 2:30 PM (EST)

Seviye 1 (Başlangıç Seviyesi)

14 Eylül - 15 Aralık 2024
Her Cumartesi 7:30 AM – 9:30 AM (EST) veya Her Pazar 10:00 AM – 12:00 PM (EST) Opsiyonlu saat*

Seviye 2 (Orta Seviye)

14 Eylül - 14 Aralık 2024
Her Cumartesi 12:30 PM – 2:30 PM (EST)

Seviye 3 (İleri Seviye)

14 Eylül - 14 Aralık 2024
Her Cumartesi 10:00 AM – 12:00 PM (EST)

Seviye 4 (Kuran Üzerinden Arapça Okumalar)

15 Eylül - 15 Aralık 2024
Her Pazar 7:30 AM - 9:30 AM veya 1:00 PM – 3:00 PM (EST) Opsiyonlu saat*

*Opsiyonlu saat: Sunulan iki opsiyondan arzu edilen saatlerde derslere katılım olabilir. Aynı program takip edilmekte, iki ayrı ders saatinde aynı ders işlenmektedir.. Her hafta aynı saatte katılma zorunluluğu da bulunmamaktadır. İş yoğunluğuna göre her hafta arzu edilen saat seçilebilir.

Yukarıda belirtilen saatler EST (New York) zaman dilimine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimi ile New York saat dilimi arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kurs Müfredatı

Seviye 1 (Başlangıç Seviyesi)

150’nin üzerinde Ayet-i kerime tahlili ve 500’ün üzerinde yeni kelime öğreneceksiniz. Her haftanın ders konusu içerisinde Kuran-ı Kerim’den cümle tahlilleri yer alacaktır.

1. Hafta – Kelime Bilgisi (İsim, fiil, harf)
2. Hafta – Belirli ve belirsiz isimler(Ma’rife, Nekira)
3. Hafta – Eril ve Dişil İsimler(Muzekker,Muennes) / İşaret İsimleri
4. Hafta – İsim Tamlaması
5. Hafta – Sıfat Tamlaması
6. Hafta – Muttasıl Zamirler
7. Hafta – Munfasıl Zamirler
8. Hafta – Harfi Cerler, Yer zarfları
9. Hafta – İsim Cümlesi
10. Hafta – Tekil, ikil, çoğul, Kurallı muzekker çoğul
11. Hafta – Kurallı muennes çoğul
12. Hafta – Kırık çoğul
13. Hafta – Geçmiş zaman(Mazi Fiil)
14. Hafta – Geniş zaman(Muzari Fiil)

Seviye 2 (Orta Seviye)

400’ün üzerinde Ayet-i kerime tahlili ve 500’ün üzerinde yeni kelime öğreneceksiniz. Her haftanın ders konusu içerisinde Kuran-ı Kerim’den cümle tahlilleri yer alacaktır.

1. Hafta – Emr-i Hazır/Emr-i Gaib / أَمَّا / Lâm Al- İbtida
2. Hafta – Nehiy / İsmi fâil
3. Hafta – İsmin Halleri(İ’rab) / Mübalağalı İsmi
4. Hafta – Fiil Cümlesi
5. Hafta – ما ‘nın Çeşitleri / Gelecek Zaman (س / سوف)
6. Hafta – Olumsuzluk Edatları لا / ما / ليس /
7. Hafta – Geniş zaman fiilinin mansûb hali
8. Hafta – Geniş zaman fiilinin meczûm hali
9. Hafta – Geniş ve geçmiş zamanın edilgeni / İsmi mef’ul
10. Hafta – إِنَّ – كَانَ / إِذْ – إِذَا-لَمَّا
11. Hafta – إِنَّ ve Kardeşleri / Sahiplik Edatları
12. Hafta – كَانَ ve Kardeşleri / “ف” ve “و”/ أَ .. أَمْ
13. Hafta – Soru Edatları / Çoğul ve ikil isim tamlamları / Hitap
14. Hafta – İsmi Tafdil/ Taaccub

Seviye 3 (İleri Seviye)

450’nin üzerinde Ayet-i kerime tahlili ve 500’ün üzerinde yeni kelime öğreneceksiniz. Her haftanın ders konusu içerisinde Kuran-ı Kerim’den cümle tahlilleri yer alacaktır.

1. Hafta – Masdar çeşitleri
2. Hafta – İsmi zaman- İsmi Mekân- İsmi Âlet- İsmi Mensûb – İsmi Tasğîr
3. Hafta – Sıfatı Muşebbehe /İlletli Fiiller
4. Hafta – İlletli Fiiller
5. Hafta – İlletli Fiiller
6. Hafta – Şart Cümlesi – Şart Edatları
7. Hafta – Hal / Temyiz
8. Hafta – Bedel / Sayılar
9. Hafta – Ğayrul Munsarif
10. Hafta – Mebnî, Mu’rab Kelimeler / İsmi Mawsuller
11. Hafta – İstisna / Mef’ul Mutlak
12. Hafta – Te’kid (Te’kid Lamı, Te’kid Nunu, قَدْ )
13. Hafta – Türetilmiş Fiiller
14. Hafta – Türetilmiş Fiiller

Kayıt Ol

Toplam $500 olan her bir seviyenin ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 4 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Kuran-ı Kerim Arapçası

Aylık

$125

(4 taksitle toplam $500)

Burs vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

Kurs Hocası

Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi’nde İslam Hukuku eğitimi gördü. Abdelmalek Essadi Üniversitesi’nde “Medeniyetler Buluşması” alanında master yaptı. Arap Coğrafyasında uzun yıllar eğitim faaliyetlerinde bulundu. Kur’an-ı Kerim Arapçası (Klasik Arapça) üzerine müfredat çalışmaları bulunmakta ve online Arapça dersleri vermektedir.
Muhammed Boztaş

Bu Kursla Alınabilecek Sertifikalar

Kuran-ı Kerim Arapçası kursuyla birlikte Respect Graduate School’daki başka kurslara da katılarak başarı sertifikası kazanabilirsiniz. Adınıza özel imzalanmış ve damgalanmış sertifikanız adresinize gönderilmektedir. Sertifika kazanabilmek için bu kursla birlikte aşağıdaki kursları kombine edebilirsiniz.

Kuran Arapçası görsel

Kuran-ı Kerim Arapçası Sertifikası

Bu sertifikayı almaya hak kazanmak için Kuran-ı Kerim Arapçası kursunun 1, 2 ve 3. seviyelerinin başarıyla bitirilmesi gerekmektedir.

Kuran-ı Kerim ve Tashih-i Huruf Dersleri

Kuran Arapçası ve İlimleri Sertifikası

Bu sertifikayı almaya hak kazanmak için Kuran-ı Kerim Arapçası kursunda iki seviyeyi başarıyla bitirmek, Kuran İlimlerine Giriş ve Kuran'dan Okumalar derslerini almak gereklidir.

Respect Kuran Okulu

Respect Kuran Okulu Sertifikası

Bu sertifikayı almaya hak kazanmak için Kuran Tilaveti derslerinin 1, 2, 3 ve 4. seviyesini, Kuran-ı Kerim Arapçası kursunun herhangi bir seviyesi ile Tilavet Sanatı ve Makam Bilgisi kursunu başarıyla bitirmek gereklidir. Şimdilik yalnızca çocuklar ve gençler içindir.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap