İleri Seviye Kuran Kıraati Dersleri

Kurs Tarihi: 18-24 Eylül  –  18-24 Aralık 2023

Bu program, yüce Kitab’ımızın, Asım Kıraati ve Hafs Rivayeti üzere, harflerin mahreçlerine ve sıfatlarına uygun telaffuz edilip, tecvid kurallarının hatasız ve eksiksiz uygulanarak okunmasını hedefleyen 3 kademeli, ileri düzey bir eğitim programıdır. Bu hedef doğrultusunda solo ve koro çalışmaları yapılacak; sema, arz ve eda yöntemleri modern eğitim metotlarıyla birleştirilecektir. Program yalnızca hanımlara ve 12 yaş altı çocuklara yöneliktir.

İleri Seviye Kuran Kıraati Dersleri

Kurs Tarihi: 18-24 Eylül  –  18-24 Aralık 2023

Bu program, yüce Kitab’ımızın, Asım Kıraati ve Hafs Rivayeti üzere, harflerin mahreçlerine ve sıfatlarına uygun telaffuz edilip, tecvid kurallarının hatasız ve eksiksiz uygulanarak okunmasını hedefleyen 3 kademeli, ileri düzey bir eğitim programıdır. Bu hedef doğrultusunda solo ve koro çalışmaları yapılacak; sema, arz ve eda yöntemleri modern eğitim metotlarıyla birleştirilecektir. Program yalnızca hanımlara ve 12 yaş altı çocuklara yöneliktir.

Hanımlar ve çocuklar için

Hanımlara ve 12 yaş altı çocuklara yönelik derslerin verildiği özel sınıflarda eğitim görün.

Sistemli müfredat

Tecvid eğitimi, ders okuması, ezber sunma, talim çalışması ve ödev okuma-dinleme etkinliklerinden oluşan 3 seviyelik sistemli bir müfredat.

Sanal sınıf hizmeti

Hoca-öğrenci etkileşimini en üst düzeyde yaşayın. Sanal sınıfınızda ödevler, quizler ve ders materyallerine erişebileceksiniz.

Katılım sertifikalı

Başarıyı ödüllendirmek Respect'te bir gelenek. Başarıyla bitirdiğiniz her bir seviyenin sonunda dijital katılım belgesi kazanacaksınız.

Programın İşleyişi

3 seviyeden oluşan ve her biri 11 hafta sürecek olan İleri Seviye Kuran Kıraati Dersleri’nde her hafta PowerPoint sunumları, doküman ve videolarla desteklenen 3 saatlik dersler yapılacaktır. Ayrıca öğrenimi pekiştirme amacıyla öğrencilerle ödev, quiz, proje ve dinleme materyalleri paylaşılacak, grup çalışmaları ve Kahoot etkinlikleri düzenlenecektir.

Hem ders materyallerine hem de ders kayıtlarına erişebileceğiniz sanal sınıf vesilesiyle etkileşimi yüksek bir eğitim programı tecrübe edeceksiniz.

Bire bir ilgi gerektiren bu özel eğitimin her bir seviyesinde asgari kontenjan 5, azami kontenjan sayısı 12’dir. 8 öğrenciden fazla mevcudun bulunduğu sınıfta haftada 1 saat daha ders yapılacaktır. Ders gün ve saatleri sınıfa kayıtlı olan öğrencilerimizle ders hocası arasında yapılacak grup görüşmesi neticesinde belirlenecektir.

Öğrencinin Kazanımları

Kuran okuyuş tarzı ile ilgili gerekli beceri ve donanıma sahip olma.

Asım Kıraati ve Hafs Rivayeti okuyuş tarzıyla ilgili temel teorik bilgi edinme ve bunu uygulamaya dönüştürme.

Telaffuz, ses ve mana gibi özelliklere göre okuyabilme kabiliyeti kazanma.

Ders Bilgileri

Tarih

18-24 Eylül  –  18-24 Aralık 2023

Gün

Ders günü, kayıtlı olan öğrencilerimizle ders hocası arasında yapılacak grup görüşmesi neticesinde belirlenecektir.

Saat

Ders saati, kayıtlı olan öğrencilerimizle ders hocası arasında yapılacak grup görüşmesi neticesinde belirlenecektir.

Belirtilen ders saati EST (New York) zaman dilimine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimi ile New York saat dilimi arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kurs Müfredatı

Her biri özel müfredata sahip 3 seviyeden, her bir seviyesi 11 haftadan ve toplam 33 saatten oluşan İleri Seviye Kuran Kıraati programında dersler 3 bölümden müteşekkildir. İlk bölümde Asım kıraati üzerine müfredatta hazırlanmış olan noktalar işlenmektedir. Bu bölümde dersin devamında yapılacak interaktif çalışmaya da ön hazırlık yapılmış olmakta. Dersin ikinci kısmında Tahkik usulü ile hocamızın gözetiminde okumalar yapılmakta ve dersin son kısmında kısa sure ve dualardan başlayıp ritmi hafif hafif arttırarak detaylı bir ezber çalışması yapılmaktadır. Ve ödev kısmında da sonraki derste okunacak olan sayfaların dinlenmesi ve okuma çalışması yaptırılmakta.

Seviye 1

200 sayfayı tahkik üzere okuyup, gündelik hayatta okuduğumuz can simidi olmuş dua ve surelerin ezberde tashihinin yapılacağı 1. seviyede şu konu başlıkları yer almaktadır:

1. Hafta – Kıraat İlmi ve Âsım Kıraati: Kıraat kavramına giriş ve Âsım Kıraati Hafs rivayeti hakkında genel bilgilendirme.
2. Hafta – Tecvidin Tanımı ve Amacı: Hz. Peygamber’in Kur’ân okuma usûlü, Kur’ân’ın yazılması ve okunması süreci.
3. Hafta – Harflerin Seslendirilmesi: Hareke ve uzatma arasındaki fark, Kur’anda ses kavramı.
4. Hafta – Mahreç Bölgeleri: Mahreç bölgelerinin tek tek incelenmesi, hakiki mahreç konusu.
5. Hafta – Kuran Harflerinin Sıfatları (Lazimi Sıfatlar)
6. Hafta – Kuran Harflerinin Sıfatları (Arızi Sıfatlar)
7. Hafta – Harflerin Karşılaştırılması: Harflerin mahrec ve sıfatlarına göre mukayese.
8. Hafta – Tenvin ve Sakin Nun’un Hükümleri (İdğam)
9. Hafta – Tenvin ve Sakin Nun’un Hükümleri (İhfa ve İklab)
10. Hafta – Tenvin ve Sakin Nun’un Hükümleri (İzhar)
11. Hafta – Genel Tekrar ve Final Sınavları

Seviye 2

1. Hafta – Medler ve Med Harfleri: Asli med, fer’i med ve med harflerine giriş. Meddi tabii ve meddi tabii cinsinden sayılan medlerin incelenmesi
2. Hafta – Medler ve Med Harfleri: Asli med, fer’i med ve med harflerine giriş. Meddi tabii ve meddi tabii cinsinden sayılan medlerin incelenmesi
3. Hafta – Meddi Muttasıl ve Meddi Munfasıl: Muttasıl ve munfasıl medlerin anlaşılması
4. Hafta – Meddi Lazım: Kelime-i musakkale ve kelime-i muhaffefe
5. Hafta – Meddi Lazım: Harf-i musakkale ve harf-i muhaffefe
6. Hafta – Meddi Arız: Tul, tevassut ve kasr ile okuma
7. Hafta – Meddi Lin: Sükun-u lazımda ve sükun-u arızda med ölçülerinin (tahkik, tedvir, hadr) incelenmesi
8. Hafta – Sakin Mim’in Halleri: İhfa-i şefevi, izharı şefevi ve idğam-ı şefevi
9. Hafta – İdğamlar: İdğam mütecaniseyn
10. Hafta – İdğamlar: İdğam mütekaribeyn ve idğam misleyn
11. Hafta – Genel Tekrar ve Final Sınavları: Tecvid, ezber ve yüzünden okuma sınavlarına hazırlık

Seviye 3

1. Hafta – Lam-ı Tarif ve Lafzatullah: Şemsiyye idğamı, kameriyye izharı ve Allah lafzının okunuşuna dair
2. Hafta – Hükmürra, Kalkale ve Zamir
3. Hafta – Vakıf ve İbtidâ: Vakfın tanımı, işaretleri ve kurallarına dair
4. Hafta – Sekte ve Hâ-i Sekte: Âsım Kıraati’nin Hafs Rivayetine göre Kur’ân-ı Kerîm’de bulunan sekteler ve Hâ-i Sekte
5. Hafta – İstiâze ve Besmelenin talimi: Sûre başında, iki sûre arasında ve sûre içinde İstiâze ve Besmele kullanımı
6. Hafta – Tevbe Sûresi, istiâze ve Besmele hükümleri
7. Hafta – Dudak Talimi
8. Hafta – Terkib halindeki harflerin telaffuzu
9. Hafta – Tilavet Secdesi: Tekbir, Asım kıraatine göre Teshil, İmale, İşmam
10. Hafta – Kur’an Okuma Hataları (Lahn): Lahn tanımı, Lahn-i Celî ve Lahn-i Hafî
11. Hafta – Genel Tekrar ve Final Sınavları: Tecvid, ezber ve yüzünden okuma sınavlarına hazırlık

Kayıt Ol

$300 olan 11 haftalık her bir seviyede ödeme kolaylığı sağlamak için taksit imkanı bulunmaktadır. Tüm seviyeler için tek seferde kayıt olduğunuz takdirde $900 yerine $800 ödeyebilirsiniz.

İleri Seviye Kuran Kıraati Dersleri

Aylık

$100

(3 taksitle toplam $300)

Burs vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

Kurs Hocası

Hafız. İlahiyat fakültesi mezunu. Uzun yıllar Diyanet İşleri’ne bağlı Kuran kurslarında öğreticilik yaptı. Diyanet eğitim merkezlerinde 8 ay süreli (480 saat) Tashih-i Huruf ve 11 hafta süreli Tashih-i Huruf rehber öğreticilik kurslarına katıldı. Eda, seda ve makam dersleri aldı. Respect Graduate School’da eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap