Akademik Takvim – Respect Kuran Okulu

Respect Kur’an Okulu
Akademik Takvimi (Güz 2022)
TarihFaaliyet
July 11-17
Temmuz 11-17
Fall Registration Begins
Güz Dönemi kayıtları başladı
August 15-21
Ağustos 15-21
Last Week of Classes-Teacher&Parent Conference 3
Son ders haftası / Veli toplantısı 3
August 22-29
Ağustos 22-29
Instructors: Last Assesments and report submissions / Fall Registration continues
Hocalar: Son değerlendirmeler ve raporların teslimi / Güz Dönemi kayıtları devam ediyor
September 5-11
Eylül 5-11
Level Assesments and Placements
Seviye tespiti ve sınıfların oluşturulması
September 12-18
Eylül 12-18
First Week of Classes- Teacher & Parent Meetings 1 / Scholarship Evaluation Announcements
Derslerin Başlangıç Haftası-Veli Toplantısı 1 / Burs başvuru sonuçları duyurusu
September 19-25
Eylül -19-25
Last Week of Enrollment for Fall 2021
2022 Güz Dönemi için derslere son kayıt haftası
September 26-October 2
Eylül 26- Ekim 2
Qur’an School Halaqa 1
Kuran Kafe Etkinlikleri: Kuran Okulu Sohbetleri 1
October 24-30
Ekim 24-30
Teacher & Parent Meetings 2
Veli Toplantısı 2
October  31- Nov 6
Ekim 31-Kasım 6
Qur’an School Halaqa 2
Kuran Kafe Etkinlikleri: Kuran Okulu Sohbetleri 2
November 21-27
Kasım 21-27
Spring Registration Begins
Bahar Donemi Kayıtları Başladı
November 28-December 4
Kasım 28- Aralık 4
Qur’an School Halaqa 3
Kuran Kafe Etkinlikleri: Kuran Okulu Sohbetleri 3
December 12-18
Aralık 12-18
Last Week of the Classes
Derslerin Son Haftası
December 19-25
Aralık 19-25
Teacher & Parent Meetings 3
Veli Toplantısı 3
December 26
Aralık 26
Instructors: Last Assesments and report submissions- Spring Registration continuesHocalar: Son değerlendirmeler ve raporların teslimi-Bahar Dönemi kayıtları devam ediyor

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram