Respect Kuran Okulu

Çocuklar ve Gençler için

Respect Kuran Okulu

Kur’an-ı Kerim’i doğru okuyabilmenin ve anlayabilmenin ne kadar önemli olduğunu ve bu öğrenmenin sonu olmayan bir süreç olduğunun bilincinde olarak, öğrencilerimizi ibadetlerini en doğru şekilde yapabilmeleri için gerekli Kur’an-ı Kerim eğitimine adanmış bir program hazırladık.

Katılım Sertifikalı

Uzman Hoca Kadrosu

Tamamen Online

Sistematik Kuran Öğrenimi

Respect Kuran Okulu 6 seviyeden oluşan, içerisinde ilave bireysel çalışmaların da yer aldığı, alanında uzman ve tecrübeli hocalardan oluşan bir kadroyla, 2 yıl sürecek bir Kur’an-ı Kerim okuludur.

respect kuran öğrenin

1, 2, 3 ve 4. seviyeler

Mahreç, Tecvid ve Ezber

Respect Kuran Okulu’nun bu bölümünde öğrenciler teorik ve pratik bilgi düzeylerine göre 4 farklı seviye grubuna ayrılmaktadır. Öğrencilere kısa sureler, ibadetlerde gerekli olan dualar, yüzünden okuma, tecvid ve mahreç çalışmalarından müteşekkil karma bir içeriğin sunulduğu bu bölümde seviyeniz, Respect Kuran Okulu’na kaydınızı yaptıktan sonra uzman hocalarımız tarafından yürütülecek profesyonel bir çalışmayla belirlenecektir.

online kuran eğitimi

4 Seviyenin Sonundaki Kazanımlar

Tüm tecvid kurallarını doğru bir şekilde uygulayabileceksiniz.

Tüm tecvid kurallarını doğru bir şekilde açıklayabileceksiniz.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hatalarınızı kendiniz duyarak ve düzelterek okuyabileceksiniz.

Günlük ibadetlerinizi yerine getirebileceğiniz miktarda sure ve dua ezberleyeceksiniz.

Kur’an-ı Kerim okurken sık karşılaşılan ifadelere aşinalık kazanacak ve Kur’an-ı Kerim’i akıcı bir şekilde okuyabileceksiniz.

Kur’an-ı Kerim’den bazı sureleri, günlük ibadetlerde gerekli olan duaları ve namaz tesbihatını harflerin mahreçlerine ve tecvid kurallarına uygun, doğru bir şekilde okuyabileceksiniz.

Mahreç ve tecvid üzerine olan teorik bilginizi pratikle bütünleştirdikten sonra namaz ve diğer ibadetlerinizi en doğru şekilde ifa edebileceksiniz.

Respect Kuran Okulu'nun ilk 4 seviyesini bitirdikten sonra 5. ve 6. seviyeler olan Kuran-ı Kerim Arapçası ve Kıraat Sanatı derslerini almaya yeterlilik kazanacaksınız.

5. seviye

Kur’an-ı Kerim Arapçası

Bir Müslüman olarak belki de yıllardır Kur’an-ı Kerim okuyorsunuz. Peki Kur’an-ı Kerim’den herhangi bir sayfayı veya bir sureyi okuduğunuz zaman Rabbimizin orada neyi anlatmak istediğini biliyor musunuz? Respect Kur’an Okulu ile artık bu soruya “Evet!” cevabı vereceksiniz.

Kur’an Arapçası, bugün kullanılan modern Arapça’dan farklı bir yapıya sahip. Bu seviyede alacağınız derslerle Kur’an-ı Kerim’de sık geçen kelimeleri, söz gruplarını ve dil bilgisi kurallarını öğrenebileceksiniz. Kur’an-ı Kerim’i anlayabilmek için hayati önem taşıyan bu seviyenin sonunda Kur’an-ı Kerim’in herhangi bir sayfasında ne anlatıldığını genel hatlarıyla anlayabilecek seviyeye gelmeniz hedeflenmekte, dolayısıyla Kur’anın muhatabı olarak Allah’ın kelamıyla interaktif bir etkileşime geçebilmeniz beklenmektedir.

online kuran arapçası

6. seviye

Kıraat Sanatı &
Makam Bilgisi

Kuran-ı Kerim’i güzel okuma sanatı kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Ayrıca bazı meşhur kıraat eserlerinde, Kuran-ı Kerim’in güzel bir eda ile okunması tecvid esasları arasında gösterilmektedir.

Respect Kuran Okulu’nda Saba, Nihavend, Rast ve Hicaz gibi Kuran tilavetinde yaygın olarak uygulanan makamları müzik aleti ve çeşitli dinletiler eşliğinde öğreneceksiniz. Bu seviyede kendi yeteneklerinize bağlı olarak, çeşitli makamlarda Kur’an, ezan, ve dua okuyabilmeniz hedeflenmektedir.

Respect Kuran Okulu’nda mana ile makamlar arasındaki bağlantıyı keşfedecek, dinlediğiniz makamları birbirinden ayırt edebilme kabiliyeti kazanacak, Kur’an okumanın ve Kur’an’ı dinlemenin yepyeni boyutları arasında yolculuk yapacaksınız.

Özel & Ek Dersler

Kişiye Özgü &
Bire Bir Çalışma

Bu bölümde Respect Kuran Okulu Elif-Ba dersleri, Ezber 1 ve Ezber 2 isimleriyle kişiye özgü 3 farklı çalışma modeli sunmaktadır.

bireysel çalışma

Elif-Ba Dersleri

Dersin uzunluğu haftada 2 saat ve toplam 14 hafta olacak şekildedir. Bu seviye için herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Yaş aralığınız, cinsiyetiniz ve tercih ettiğiniz dil üzerine alanında uzman hocalar tahsis edilecektir.

Ezber 1

Birinci ezber seviyesinde olan öğrenciler Yasin, Duhan, Fetih, Kaf, Necm, Rahman, Haşir ve Mülk surelerinde belirlenen kısımları ve 30. Cüzün tamamını ezberleyecektir. Ezberlenecek olan ayetler alanında uzman hocalar tarafından talim şeklinde takip edilecektir. Ders hocaları ders içi talim ve ders sonrası ödevlendirme yapacaklardır. Bu seviyedeki öğrencilerden ezber yapmalarını beklemenin yanı sıra aktif hafızalarını geliştirmeleri, odaklanma yeteneklerini arttırmaları ve kendi başlarına çalışma yeteneği geliştirmeleri beklenmektedir.

Ezber 2

Bu seviyede ezberlenecek olan ayetler, bazı temel hususları ihtiva eden ayetlerden oluşmakla beraber, Efendimiz’in (sav) çeşitli hadisleri referans alınarak hazırlanmıştır. Mesela Kehf suresinin ilk 10 ayetinin ezberlenmesi hususundaki “Her kim Kehf Sûresinin başından on âyeti ezberlerse Deccâl’in fitnesinden korunmuş olur.” (Sahih Muslim: Salâti’l-Misâfirîn, 44) hadis-i şerifi gibi. Diğer seviyelerde olduğu gibi. Ders hocaları ders içi talim ve ders sonrası ödevlendirme yapacaklardır. Bu seviyedeki öğrencilerden ezber yapmalarını beklemenin yanı sıra aktif hafızalarını geliştirmeleri, odaklanma yeteneklerini arttırmaları ve kendi başlarına çalışma yeteneği geliştirmeleri beklenmektedir.

Kendi Ders Planını Seç

Tüm programa kayıt olabileceğiniz gibi müstakil derslere de kayıt olabilirsiniz.

SEÇENEK 1

$xxx

Bütün Dersler

$xxx

SEÇENEK 2

$xxx

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Uzman Hoca Kadrosu

1990-1995 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesinde Fizik eğitimi aldı. Birçok ülkede fizik öğretmeni olarak çalıştı. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini İngiltere’de tamamladı. University of Durham’da tamamladığı ‘Risale-i Nur’da İsbat-ı Uluhiyyet’ konulu doktorası Amerika Birleşik Devletlerinde ‘Atheism or Theism: The Perspective of Said Nursi’ başlığında kitap olarak yayınlandı. Hakan Gök Mevlana Üniversitesinde üç yıl hocalık yaptı. Şu an İngiltere’de Leeds Beckett University’de çalışmaktadır.
Kuran Hocası
Tevhid Dersleri
1964 yılında Bartın'da doğdu. Evli ve dört çocuk babasıdır. 1987 yılında Marmara üniversitesi İlahiyat fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını yaptı. 1994-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde çalıştı. 2011-2017 arasında Arnavutluk'ta Beder Üniversitesinde Beşeri Bilimler Dekanı olarak görev yaptı. Halen Avusturya-Viyana'da yaşamakta ve çalışmalarına devam etmektedir.
Kuran Hocası
Nübüvvet Dersleri

Sık Sorulan Sorular

Programa dilediğiniz zaman kaydolabilir ve dilediğiniz mevsimde başlayabilirsiniz. Dersler birbiriyle ilişkili olmakla birlikte birbirinin devamı niteliğinde olmayacaktır.

Risale-i Nur Okulu’nda derslerin canlı olarak takip edilmesini tavsiye ediyoruz. Ancak derse katılamayanlar için kayıtlara erişim imkanı da elbette olacak.

Programın bir senede bitmesi, hedeflenen yoğun okumanın gerçekleşmesini sağlayacaktır. Ayrıca yıllık plana kayıt olmakla mevsim arası yazı atölyelerinden bedelsiz istifade imkânına sahip olabileceksiniz. Senelik kayıt yaptırıldığında yüzde ??? indirimden faydalanma imkanı olacaktır.

Ders kitabı zorunluluğu olmayacaktır. Ancak hocalarımızın gerek Risale-i Nur Külliyatından veya haricinden okunmasını isteyecekleri metinler olacaktır. Bunların bir kısmı dijital olarak hocalarımız tarafından paylaşılacaktır. Kalanların temini ise talebenin inisiyatifinde olacaktır.

Talebelerden sertifikasyon için biri yazılı biri görsel iki ödev istenecektir. Eğitimin parçası olan diğer günlük kısa ödev ve imtihanlar ise ders hocasının tercihine bağlı olarak gerçekleşecektir. Ayrıca uzman hocaların vereceği dersler perspektifinde sunacağı okuma listeleriyle katılımcılara sistematik, zengin ve yoğun bir okuma yılı vaat edilmektedir.

Mevsimlik ve yıllık plana kaydolanlar mevsim sonunda en az iki dersten ödev yaparak geçme notu kazanacaklardır.

Evet. Ders dili tamamen Türkçe olacaktır.

Tüm derslere düzenli bir şekilde katılan ve başarılı olmak için gayret eden katılımcılarımız programımızın sonunda Respect Graduate School’dan sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Respect Graduate School’dan alacağınız sertifika özel bir kurstan veya kurumdan alacağınız bir sertifikayla aynı hükümdedir. Aldığınız derslerin ve ders içeriklerinin belirtildiği sertifika, imzalı ve kaşeli olarak adresinize gönderilecektir.

Derslerin hepsi Zoom buluşması yoluyla canlı olacak, ayrıca ders kayıtlarına katılımcılar ders müfredatı boyunca her zaman ulaşabileceklerdir.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram