Misyonumuz


Misyonumuz


Respect Gradate School (RGS), öğrenci ve öğretim görevlilerinin öncelikli olarak İslami İlimler alanında öğretim, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulundukları akademik bir kurumdur. Geleneksel İslami disiplinlere samimi bir beğeni taşımak ve gelenek üzerinde kendi orijinalliği içerisinde ilmi çalışmalar yapmakla birlikte, RGS Kuzey Amerika sosyal şartlarında gelişen fırsat ve meydan okumalara gereğince karşılık verebilmek amacıyla çok disiplinli yaklaşımları kullanmaktadır. Öğrenci ve öğretim görevlilerine akademik anlamda mükemmel ve fikir kışkırtan bir ortam sağlamakla birlikte, RGS toplumun geniş kesimleriyle ilişki içinde bulunur, hizmet sağlar, sair akademik ve sosyal enstitülerle ilişkiler tesis eder.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram