Misyonumuz


Misyonumuz


Respect Graduate School (RGS), öğrenci ve öğretim görevlilerinin öncelikli olarak İslami İlimler alanında öğretim, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulundukları akademik bir kurumdur. Geleneksel İslami disiplinler üzerinde samimi bir beğeni ile ilmi çalışmalar yapmakla birlikte, RGS global sosyal şartların getirdiği fırsat ve meydan okumalara gereğince karşılık verebilmek amacıyla çok-disiplinli ilmi metodları da kullanmaktadır. Öğrenci ve öğretim görevlilerine akademik anlamda mükemmel ve fikir tetikleyen bir ortam sağlamanın yanısıra, RGS daha geniş çerçevedeki entellektüel ve çetrefil konulara yönelik kritik etkileşimlere girer, toplumun ilgi ve sosyal kaygılarına yönelik hizmetler sunar.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap