Kur'an Arapçası ve İlimleri Sertifika Programı​

(Tamamen Online)

Bahaneler TüKendi!
şimdi Kur'an'I ANLAMA ZAMANI

Hiç Kur'an okuduğunuzda veya dinlediğinizde "Keşke ne dediğini anlasaydım?" dediğiniz oldu mu? Kur'an'dan bir ayet duyduğunuzda, yorumu hakkında söyleyebileceğiniz bir şeyler olsun istemez misiniz? Günümüzde Kur'an'ın yanlış anlaşılan ve bundan dolayı haksızca eleştirilen bazı yerlerinin nasıl izah edilebileceğini merak ediyor musunuz? Peki, Kur'an'ın yüzyıllar boyunca nasıl olağanüstü bir yorum seferberliğine sahne olduğunu bilmek ister misiniz? Bütün bu sorulara cevabınız "EVET" ise, sizin için mükemmel bir program hazırladık: Kuran Arapçası ve İlimleri Programı.

Sertifika Programımız, ikisi Kur'an Arapçası ve ikisi Kur'an İlimleri'ne yönelik toplam 4 dersten oluşmaktadır. Kur'an Arapçası I ve II dersleri haftada 2 saat ders, 14'er hafta, Kur'an İlimleri'ne Giriş ve Kur'an'dan Okumalar dersleri ise 6'şar hafta sürecektir.
Kur'an Arapçası I ve II. seviyeler icin her dönem ders açılmaktadır. Üstelik dersler bütünüyle online!
Sertifika programına dahil olmadan, Sadece Kuran Arapçasının tüm seviyelerini, ya da Kur'an İlimleri'ne Giriş ve Kur'an'dan Okumalar derslerini tek tek almak ta mümkün!

Kur'an Arapçası

Kur'an okuduğumuzda veya dinlediğimizde, bir hadis veya klasik Arapça metinlerden bir ibare duyduğumuzda ne söylendiğini az çok anlayabilmek hepimizin en büyük arzusu. Bu dersin amacı, her birisi 14 haftadan oluşan iki dönem sonunda, öğrencilerimizi Kur’an Arapçasına (Klasik Arapça) aşina etmek ve kendi başına lügat yardımıyla Kur’an Arapçasını anlayabilmesini sağlamaktır.

Kur'an Arapçası sertifika kursu

Hedef Odaklı Dersler

Dersler sıradan bir yabancı dil dersi değil, hedef odaklıdır. Her ne kadar dersin konuşma, yazma ve dinleme alanlarında faydası olacaksa da temel hedef bunlar değil, okuma ve anlama bilgisini geliştirmektir. Dolayısıyla az zamanda çok mesafe kat etmek mümkün olacaktır.

Hem Geleneksel Hem Modern Teknikler

Ders sadece teorik bilgilerin aktarımından ibaret değildir. Derste görülen teorik bilgiler hafta boyunca ödevler yoluyla ve sınırsız erişiminize açık ders özetleri videolarıyla pekiştirilecektir. Böylece geleneksel ve modern öğrenme metotları bir araya getirilecektir. Ayrıca bu ödevler de çoğunlukla Kur'an ibareleri üzerine olacağı için ödevler yoluyla da hem Arapça hem Kur'an çalışılmış olacaktır.

Kur'an endeksli eğitim

Ders boyunca örnekler çoğunlukla Kur'an'dan, bazen de hadis ve klasik Arapça metinlerden verilecektir. Dolayısıyla öğrenciler Arapça çalışırken aynı zamanda Kur'an metnini analiz etmek suretiyle Kur'an muhtevasına ve terminolojisine çalışmış olacaklardır.

Çok Yönlü ve Sertifikalı

Arapça lügatler diğer dillerdeki lügatler gibi değildir. Onları kullanabilmek için Arapça kelime bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Bu ders Arapça lügat kullanabilme becerisi geliştirecektir. Derste ayrıca Kur'an grameri ve terminolojisine yönelik kaynaklar da tanıtılacaktır. Ve sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

Bahar Güz ve YAZ ve Dönemleri: (14 hafta)

KUR'AN ARAPÇASI 1, 2 (Sertifika için) ve 3

Dersler 10 Ocak’ta başlıyor.

Kuran Arapçası Seviye 1: Cumartesi 12 PM – 2 PM (New York saati)

Kuran Arapçası Seviye 2: Pazar 12 PM – 2 PM (New York saati)

Kuran Arapçası Seviye 3:  Perşembe 6:30 PM – 8:30 PM (New York saati)

Kayıt olmakta acele edin.

(14 Hafta)

Birinci dönemde öğrenciye Klasik Arapçanın kelime bilgisi verilecektir. Bu dönemde öğrenci, üç sınıfa ayrılan (fiil, isim ve harf) Arapça kelimelerin morfolojisine odaklanacak ve özellikle fiillerin üç harfli köklerinin yapısı ve çekimleri; bu köklerden başka fiiller ve isimlerin türetilmesinin kuralları; herhangi bir kökten türememiş kelimeler ve edatlar; isimler, edatlar ve zamirlerin oluşturduğu cümle olmayan terkipler vs. gibi konulara vakıf olacaktır.

Ders Hocası: Muhammed Boztas [email protected]

Güz Dönemi: Kasım -Aralık (6 hafta)

KUR'AN İLİMLERİNE GİRİŞ​

Dersler 13 Kasım’da başlıyor. Her Cumartesi 10 A.M. – 12 PM (New York saati) Kayıt olmakta acele edin.

(6 Hafta)

Kur’an yorum geleneği, yüzyıllarca nesilden nesle aktarılagelmiştir. Kur’an’ı doğru anlamak biraz bu geleneği tanımaya bağlıdır. Bu derste, Kur’an’a ait bir yorumla karşılaştığımızda onu sağlıklı değerlendirebilmek için gerekli olan altyapının oluşturulması yönünde bir giriş yapılacaktır. Dolayısıyla bu derste Kur’an Tarihi, vahyin mahiyeti, Kur’an dilinin tabiatı, Kur’an’ın genel muhtevası, Tefsir ilminin temel unsurları gibi konular ele alınacaktır. Derste, ilgili Kur’an ayetleri Arapça orijinalinden analiz edilecektir.

Ders hocaları: Sinan Genç, MA. [email protected]

Bahar Dönemi: Ocak-Nisan (8 hafta)

Kur'an'dan Okumalar

İçerik bilgisi: Özellikle günümüzde, bilgisizce Kur’an’a yaklaşıldığında ne kadar hatalı sonuçlar çıkarıldığına hepimiz şahit olmaktayız. Büyük bir bölümü itibariyle Kur’an, izah edilmesi gereken bir kitap olduğundan dolayı, onun yanlış anlaşılmasının önüne geçmek için bilgiyle açıklanması gerekmektedir. Özellikle Kur’an’da geçen bazı konuların çok suistimal edildiği malumdur. İşte bu derste, böyle yanlış anlaşılan veya kasten suistimal edilen konular ele alınacaktır. Bu konulardan bazıları şunlardır: Kur’an’da şiddet (!), Kur’an’da kadının konumu, Kur’an’ın diğer dinlere ve müntesiplerine yaklaşımı vs. Bu derste de ilgili ayetler Arapça orijinalinden analiz edilecektir.

Ders hocaları: Dr. Ahmet Kurucan, Dr. Halim Çalış, Sinan Genç.

Kendi Ders Planını Seç

Sertifika programını tamamlamak için tüm programa kayıt olabileceğiniz gibi, sertifikayı düşünmeksizin ihtiyacınıza ve ilginize göre her bir derse tek tek kayıt yaptırabilirsiniz.

 

KURAN ARAPÇASI 1

$500

Bütün Dersler (KURAN ARAPÇASI ve Ilimleri Sertifikasi almak icin)

$1300

KURAN ARAPÇASI 2

$500

KUR'AN'DAN OKUMALAR

$250

KUR'AN İLİMLERİ

$250

Ders Hocalarımız

Dr. Ahmet Kurucan

Kur'an'dan Okumalar Dersi Hocası​

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okudu. Fethullah Gülen Hocaefendi’den İslami ilimlerde özel dersler aldıktan sonra Manisa, İzmir ve İstanbul’da vaizlik görevlerinde bulundu. Zaman Gazetesinde yazar, editör, yayın koordinatörü ve yayın danışmanı olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi İslam Hukuku bölümünde doktorasını tamamladı. 2000 yılında ABD’ne giden Ahmet Kurucan, burada öğretmenlik ve dinler ve kültürler arası projeler için danışmanlık yaptı. Halihazırda, The Alliance for Shared Values (AFSV) isimli vakıfta danışmanlık vazifesine devam etmekle beraber, haftalık yazıları TR724 adlı online gazetede yayınlanmaktadır. Şimdiye kadar yayınlanmış 19 kitabı bulunmaktadır.

Muhammed Boztaş

Kur'an Arapçası Hocası

Uzun yıllar Arap coğrafyasında ikamet edip, tahsil ve hizmetlerini Medine, Fas, Tunus gibi ülkelerde sürdürdü, Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi’nde İslam Hukuku eğitimi gördü. Abdelmalek Essadi Üniversitesi’nde “Medeniyetler Buluşması” alanında master yaptı. Arap Coğrafyasında uzun yıllar eğitim faaliyetlerinde bulundu. Kur’an-ı Kerim Arapçası (Klasik Arapça) üzerine müfredat çalışmaları bulunmaktadır ve online olarak Arapça dersleri vermektedir. Respect Graduate School da Ramazan dönemi dahil olmak üzere 4 dönemdir Kuran Arapçası dersleri vermektedir.

Sinan Genç

Kur'an İlimleri ve Kuran'dan Okumalar Dersi Hocası

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans ve Moravian Theological Seminary’de yüksek lisans bitirdi. Rehberlik ve dinler arası diyalog faaliyetlerinde bulundu. Philadelphia Diyalog Forum’da ve Atlanta’daki İstanbul Kültür Merkezinde çeşitli seminerler tertip etti. Modern üniversitelerdeki eğitimin yanı sıra klasik anlamda da İslami ilimlerin hoca rehberliğinde tedris edildiği ders halkalarında yıllarca bulundu. Aktüel olarak Atlanta Güneydoğu İslam Cemiyeti Merkezinde imamlık yapmakta ve Respect Graduate School’da dersler vermektedir.

İslam ilimleri eğitmeni

Dr. Halim Çalış​

Kur'an'dan Okumalar ve Kur'an Arapçası Dersleri Hocası​

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Kelam alanında yüksek lisans bitirdikten sonra Amerika’ya geldi. Lutheran School of Theology at Chicago’da Dünya Dinleri konusunda ikinci yüksek lisansını yaptı. Daha sonra University of Chicago’da İslami İlimler alanında doktorasını tamamladı. İngilizce ve Türkçe dergilerde çeşitli çalışmaları yayınlandı. Halihazırda Respect Graduate School’da İslami İlimler üzerine dersler vermektedir.

Katılımcı Görüşleri

"Kur'an Arapçası ve İlimleri programında hocalarımızın bizlere sabırlı ve kolaylaştırıcı yaklaşımı gerçekten takdire şayandı. İki dönem boyunca kendimi ulvi gayelerle ilgilenen bir ekibin önemli bir parçası gibi hissettim. Müteşekkirim."
Aynur Kalabak
Kur'an Kursu Hocası
"Kur'an Arapçası dersine katıldım. Şimdi Kur'an okurken, onu anlayabilmek bana mutluluk veriyor. Respect Graduate School'a ve özverili gayretleriyle bize bu dersi hem öğreten hem de sevdiren Halim Çalış hocamıza çok teşekkür ederiz."
Kazım Eldeş
Eğitimci
"Kur'an Arapçası dersi almaya başladığımda hiç Arapça bilmiyordum. 2. dönemin sonuna doğru, Kur'an ve Hadis metinlerinden çeviri yapabildiğim zamanki mutluluğumu herkesin yaşamasını isterim. Herkese tavsiye ediyorum."
Layla Smith
Matematik Öğretmeni

SIK SORULAN SORULAR

Kuran Arapçası Seviye 1: Cumartesi 12 PM – 2 PM (New York saati)

Kuran Arapçası Seviye 2: Pazar 12 PM – 2 PM (New York saati)

Kuran Arapçası Seviye 3:  Perşembe 6:30 PM – 8:30 PM (New York saati)

Kuran ilimleri ve Kuran’dan okumalar derslerinin saatleri Cumartesi gunu olacaktir ve  Amerika, Avrupa ve Afrika saatlerine uygun düşmektedir.

Evet. Ders dili tamamen Türkçe olacaktır, ingilizce dersler icin lutfen www.respectgs.us adresini ziyaret ediniz. 

Kur’an Arapçası dersinin materyali katılımcılara gönderilecektir. Diğer derslerde takip edilmesi istenen kitap olursa önceden bildirilecek.

Kesinlikle. Özellikle Kur’an Arapçası derslerinin başarısı, öğrencilerin ödevlerini hassasiyetle yapmasına bağlıdır. Kur’an İlimleri ve Kur’an’dan Okumalar derslerinde de okuma ve yazma ödevleri olacaktır.

Kuran Arapcasi 1 ve 2. seviyeler ile Kuran ilimleri ve Kuran’dan okumalar dersleri basariyla tamamlanmalidir. Tüm derslere düzenli bir şekilde katılan ve başarılı olan katılımcılarımız programımızın sonunda Respect Graduate School’dan sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Respect Graduate School’dan alacağınız sertifika özel bir kurstan veya kurumdan alacağınız bir sertifikayla aynı hükümdedir. Aldığınız derslerin ve ders içeriklerinin belirtildiği sertifika, imzalı ve kaşeli olarak adresinize gönderilecektir.

Derslerin hepsi Zoom buluşması yoluyla canlı olacak, ayrıca ders kayıtlarına katılımcılar ders müfredatı boyunca her zaman ulaşabileceklerdir. Kuran Arapcasi derslerinde icerik ve odev takibi icin Google Classroom kullanilacaktir. Derslere kaydoldugunuz takdirde email yoluyla davetiye alacaksiniz.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacın var? Merak etme, senin için buradayız. [email protected]

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap