İslam Ekonomisi ve Günümüzdeki Uygulamaları

Kurs Tarihi: 30 Mayıs – 1 Ağustos 2024

Bu programda İslam ekonomisi Kuran, Hadis, İcma ve Kıyas temelinde, İslam Hukukuna bağlı olarak tarihteki ve günümüzdeki uygulamaları da göz önünde bulundurularak açıklanmaktadır. Programın İktisat ilmi ve İslam Hukuku ile ayrılmaz bir bütünlüğü söz konusudur. 

İslam Ekonomisi ve Günümüzdeki Uygulamaları

Kurs Tarihi: 30 Mayıs – 1 Ağustos 2024

Bu programda İslam ekonomisi Kuran, Hadis, İcma ve Kıyas temelinde, İslam Hukukuna bağlı olarak tarihteki ve günümüzdeki uygulamaları da göz önünde bulundurularak açıklanmaktadır. Programın İktisat ilmi ve İslam Hukuku ile ayrılmaz bir bütünlüğü söz konusudur. 

Program Hedefleri

İslam Ekonomisini öncelikli konu sıralamasına göre duru ve doğru bir şekilde anlatmak

Ekonomi konusunu İslam'ın temel kaynakları düzleminde öğretmek

İslam ekonomisini dünün ve bugünün diğer ekonomik sistemleriyle karşılaştırarak anlatmak

Programın İşleyişi

Toplam 10 hafta sürecek olan İslam Ekonomisi ve Günümüzdeki Uygulamaları’nda her hafta PowerPoint sunumları eşliğinde bir buçuk saat ders ile yarım saat müzakere ve soru-cevap yapılacaktır. Gerekli yerlerde ayet ve hadislerle desteklenen dersler grafikler, tablolar, makaleler ve kısa videolarla zenginleştirilecek. Hem ders materyallerine hem de ders kayıtlarına erişebileceğiniz sanal sınıf ile etkileşimi yüksek bir eğitim programı tecrübe edeceksiniz.

Öğrencinin Kazanımları

İslam Ekonomisi hakkında ileri düzeyde ve kapsamlı bir bilgiye, diğer ekonomik sistemler hakkında genel; fakat en önemli bilgilere sahip olacaksınız.

İslam ekonomisinin günümüzdeki uygulamalarını örnekleriyle birlikte görecek, mevcut ekonomik gerçekler düzlemindeki pratiği hakkında görüş sahibi olacaksınız.

İslam Ekonomisi ile diğer ekonomik sistemleri karşılaştırabilmeniz için gereken bilgi ve yetkinliğe erişeceksiniz.

İslam inancına uygun ticaret ve alışveriş bilgisine dair edindiğiniz teorik birikimi günlük yaşantınızda ve ticari hayatınızda tatbik edebilme yetisini kazanacaksınız.

30 Mayıs - 1 Ağustos
2024

Her Perşembe
3 PM - 5 PM (EST)

Kurs Ücreti
$80

Belirtilen saatler EST (New York) zaman dilimine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimi ile New York saat dilimi arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Haftalık Müfredat

1. Hafta – Ders tanıtımı, dersin amaç ve yöntemlerinin açıklanması; Ekonominin çeşitli tanımları; İktisat kelimesinin kökeni, anlamı ve İslam ekonomisinin tanımı; Mevcut ekonomik sistemlerin özetle anlatılması 
2. Hafta – İslam ekonomisinin tarihi seyri ile birlikte gelişiminin ve uygulamalarının anlatılması; Hz. Muhammed sav. ve Hulefa-yı Raşidin dönemi; Emeviler dönemi, Abbasiler dönemi, Endülüs İslam Devleti, Orta Asya Türk İslam Devletleri, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti; Diğer coğrafyalardaki Müslümanların çoğunlukta olduğu devletler.
3. Hafta – İslam ekonomisinin Esasları 1

4. Hafta – İslam ekonomisinin Esasları 2
5. Hafta – İslam ekonomisinin kurumları ve işleyişleri
6. Hafta – İslam ticaret hukuku ve ahlakı
7. Hafta – İslam Ekonomisinin Kuran ve Sünnete göre temel gelir ve geçim kaynakları; İslam Ekonomisinde gelir dağılımı adaletini sağlayan mekanizmalar.
8. Hafta – İslam referanslı Finans Kuruluşları ( Özel Finans Kuruluşları). Müşareke, Mudaraba, Murabaha, Sukuk.
9. Hafta – İslam Ekonomisinin günümüzdeki durumu ve uygulamaları.
10. Hafta – İslam Ekonomisi doktrininin diğer ekonomi doktrinleriyle karşılaştırılması.

Kayıt Ol

Kurs ücreti 80 dolardır. Kredi kartı, PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapabilirsiniz.

İslam Ekonomisi ve Günümüzdeki Uygulamaları

$80

Burs vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

Kurs Hocası

1972 Ankara doğumlu. Lisansını Selçuk Ünv. Kamu Yönetimi, Yüksek Lisansını Fatih Ünv. İşletme, Doktorasını ise Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesinde tamamladı. Uzun yıllar Orta Asya’da ve Afrika’da öğretmen, idareci ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. İktisattaki temel uzmanlık alanları İslam Ekonomisi ile Siyasal Ekonomidir. Ekonomi alanında Rusça, Kırgızca, İngilizce ve Türkçe makaleleri, araştırmaları ve konferansları vardır. İslam Ekonomisi alanındaki araştırmalarına devam etmektedir. Dokuz dil konuşan Dr. Çelik. halen Almanya’da bir şirketin yöneticilğini yapmaktadır. Akademik At Risk e.V yönetim kurulu üyesidir.
Doç. Dr. Bilal Çelik

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap