Hocaefendi'nin Deneme Yazısı

Kurs Tarihi: 5 Eylül 2022 – 10 Aralık 2022

Programın Tanımı

1

Hocaefendi’nin Kütüphanesi Seminer Programı aynı isimli dev bir projenin parçasıdır. Hocaefendi’nin Kütüphanesi projesinde Fethullah Gülen Hocaefendi’nin okuduğu, etkilendiği ve sözlü ve yazılı eserlerinde atıfta bulunduğu bütün eser ve eser sahiplerini tanımayı, bu eser ve eser sahiplerinin İslam ve dünya entelektüel tarihinde doldurdukları yeri öğrenmeyi ve nihayet bunların Hocaefendi’nin düşünce dünyasında ne anlama geldiklerini analiz etmeyi hedefliyoruz.

Beş yıl boyunca devam edecek ve Hocaefendi’nin okuduğu her şeyi bulmak, okumak, özetlemek ve atıfta bulunduğu bölümleri referanslamak ve nihayet Hocaefendi’nin bilgi ve düşünce dünyasını inşa etmiş olan bu eserlerin bulunduğu fiziki bir kütüphane kurmak gibi hedefleri olan projemizin önemli bir ayağı da Hocaefendi’nin Kütüphanesi Semineri.

2

3

Seminerimizde hem Hocaefendi’yi hem de Hocaefendi’nin okuduğu eserleri tanımış, bu eserlerden bazılarını bizzat Hocaefendiyle birlikte veya onun rahle-i tedrisinde okumuş hocalarımızdan istifade edeceksiniz. Hocaefendi’nin en ziyade atıfta bulunduğu, önemsediği ve tavsiye ettiği kitapları ve bu kitapların yazarlarını tanıyacak, Hocaefendi’nin ve diğer İslam büyüklerinin kitap okuma ve kitaplardan istifade tekniklerini öğrenecek, Batılı aydınların geliştirdikleri analiz metotlarını uygulamalı olarak tanıyacaksınız. Kısacası kitapla olan ilişkinizi yeniden tesis edeceksiniz.

Dr Ahmet Kurucan, Doç Dr Şengül Çelik, Dr Adnan Aslan, Dr Ergun Çapan, Prof Dr Ayhan Tekineş, Dr Mehmet Yavuz Şeker, Dr Tacettin Kayaoğlu, Prof Dr Ömer Okumuş, Dr S. Çiftçi, Doç Dr Yüksel Nizamoğlu ve Prof Dr İrfan Yılmaz’ın rehberliğinde, Eda Nur Akbaş’ın koordinatörlüğünde ve Kerim Balcı’nın atölye şefliğinde geçireceğiniz bu 14 haftalık seminer düşünce hayatınızda silinmez bir iz bırakacak. Üstelik her Pazar günü Kitaplar Etrafında buluşmasında bir Hizmet aydınının düşünce dünyasını tanıyacaksınız. Lütfen kaydolmakla kalmayın, arkadaşlarınızı da kaydolmaya davet edin.

4

“Evet, bugün her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek.. kâinat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek.. mukâyeseci.. varlığın sebepler ve illetler buuduna açık.. milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vâkıf.. sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarında hakem.. medeniyet devr-i daimlerinin doğum, ölüm ve göçüşlerine nigehbân.. vesile ve gayeyi birbirinden temyiz edecek yetenek, vicdan selâmeti ve düşünce istikametine sahip.. gayeye saygılı. şeriattaki hikmet-i teşri ve Sahib-i Şeriat’ın maksatlarına âşina.. dinî hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda vukuflu.. ilâhî varidâta açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

“Evet, bugün her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek.. kâinat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek.. mukâyeseci.. varlığın sebepler ve illetler buuduna açık.. milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vâkıf.. sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarında hakem.. medeniyet devr-i daimlerinin doğum, ölüm ve göçüşlerine nigehbân.. vesile ve gayeyi birbirinden temyiz edecek yetenek, vicdan selâmeti ve düşünce istikametine sahip.. gayeye saygılı. şeriattaki hikmet-i teşri ve Sahib-i Şeriat’ın maksatlarına âşina.. dinî hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda vukuflu.. ilâhî varidâta açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi

Programın Hedefleri

Hocaefendi’nin Kur’an, Hadis ve Risale-i Nur dışındaki bilgi kaynaklarını tanımak

Hocaefendi’nin düşünce dünyasına katkıda bulunmuş eser ve eser sahipleri hakkında bilgi sahibi olmak

Hocaefendi’nin atıfta bulunduğu eser ve eser sahiplerinin ait oldukları gelenek içinde işgal ettikleri yeri öğrenmek

Hocaefendi’nin Kütüphanesi projesine kitap okuyarak, özet çıkararak, sözlü ve yazılı kaynakları içerik analizine tabi tutarak katkıda bulunmak

HizmetWiki üzerinde Hocaefendi’nin atıfta bulunduğu eser ve eser sahiplerini tanıtan, bunların Hocaefendi’de bıraktıkları izi analiz eden içerikler üretmek

Kitapla olan ilişkimizi en güzel örneklerden birinin rehberliğinde yeniden formatlamak

Ders Gün ve Saatleri

Hocaefendi’nin Kütüphanesi Seminerinin ders saatlerinde dünyanın çeşitli coğrafyalarından katılan öğrencilerimiz için alternatifli program uygulanmaktadır. Buna göre Pazartesi, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri buluşmalar yapılır. Pazartesi Dersleri Berlin saatine göre akşam 19:30-21:30 (CET) arasında, Perşembe Dersleri New York saatine göre akşam 7:30-9:30 PM (EST) arasında gerçekleşecektir. Pazartesi ve Perşembe derslerinden herhangi birine canlı olarak katılmanız özenle talep edilmektedir. Kayıttan da takip edebileceğiniz Aktif Okuma Atölyeleri Cumartesi günleri New York saatiyle 1:30-3:30 PM (EST) arasında, Kitaplar Etrafında Buluşmaları ise Pazar günleri New York saatiyle 1:30-3:30 PM (EST) arasında gerçekleşecektir. Aşağıda Hocaefendi’nin Kütüphanesi Seminerindeki tüm buluşmaların tam bir takvimini bulabilirsiniz.

Pazartesi Dersleri

Berlin saatine göre
Her Pazartesi 19:30 – 21:30

Perşembe Dersleri

New York saatine göre
Her Perşembe 7:30 – 9:30 PM

Aktif Okuma Atölyeleri

New York saatine göre
Her Cumartesi 1:30 – 3:30 PM

Kitaplar Etrafında Buluşmaları

New York saatine göre
Her Pazar 1:30 – 3:30 PM

Belirtilen ders saatleri EST (New York) veya CET (Berlin) zaman dilimlerine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle bu saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kurs Müfredatı

5-11 EYLÜL 2022 HAFTASI
5 Eylül 2022 Pazartesi – Oryantasyon Programları – Kerim Balcı – Eda Nur Akbaş 
8 Eylül 2022 Perşembe – Oryantasyon Programları – Kerim Balcı – Eda Nur Akbaş
10 Eylül 2022 Cumartesi – Okumayı Kolaylaştıran Dijital Teknolojiler – Asuman Çelik
11 Eylül 2022 Pazar – HizmetWiki ve WikiData’da Hocaefendi’nin Kütüphanesi – Abdurrahman Can

12-18 EYLÜL 2022 HAFTASI
12 Eylül 2022 Pazartesi – Aktif Okuma Atölyesi – Kerim Balcı
15 Eylül 2022 Perşembe – Tefsir ve Tefsir Usulü Kitapları – Dr Ergun Çapan
17 Eylül 2022 Cumartesi – Tefsir ve Tefsir Usulü Kitapları – Dr Ergun Çapan
18 Eylül 2022 Pazar – Kitaplar Etrafında: Tahkîkî İman ve Kitâbî Olmak – Dr Albert Frolov

26 EYLÜL – 2 EKİM 2022 HAFTASI
26 Eylül 2022 Pazartesi – Mehmet Akif Ersoy Özelinde Yeni Türk Edebiyatı Kitapları, Dr S Çiftçi
29 Eylül 2022 Perşembe – Mehmet Akif Ersoy Özelinde Yeni Türk Edebiyatı Kitapları, Dr S Çiftçi
1 Ekim 2022 Cumartesi – Aktif Okuma Atölyesi – Kerim Balcı
2 Ekim 2022 Pazar – Kitaplar Etrafında – TBC

3-9 EKİM 2022 HAFTASI
3 Ekim 2022 Pazartesi – Tasavvuf Kitapları – Dr Mehmet Y. Şeker
6 Ekim 2022 Perşembe – Tasavvuf Kitapları – Dr Mehmet Y. Şeker
8 Ekim 2022 Cumartesi – Aktif Okuma Atölyesi – Kerim Balcı
9 Ekim 2022 Pazar – Kitaplar Etrafında – TBC

10-16 EKİM 2022 HAFTASI
10 Ekim 2022 Pazartesi – Son Dönem Osmanlı Aydınları Kitapları – Dr Yüksel Nizamoğlu
13 Ekim 2022 Perşembe – Aktif Okuma Atölyesi – Kerim Balcı
15 Ekim 2022 Cumartesi – Son Dönem Osmanlı Aydınları Kitapları – Dr Yüksel Nizamoğlu
16 Ekim 2022 Pazar – Kitaplar Etrafında: Hocaefendi’nin Düşünsel Kaynakları, Enes Ergene

17-23 EKİM 2022 HAFTASI
17 Ekim 2022 Pazartesi – Siyer ve Hadis Kitapları – TBC
20 Ekim 2022 Perşembe – Aktif Okuma Atölyesi – Kerim Balcı
22 Ekim 2022 Cumartesi – Siyer ve Hadis Kitapları – TBC
23 Ekim 2022 Pazar – Kitaplar Etrafında – TBC

24-30 EKİM 2022 HAFTASI
Konsolidasyon Haftası: Bu hafta ders işlenmez, hafta sonu buluşmaları yapılmaz. Müzakerecilerin ilk altı haftanın derslerindeki eksiklerini tamamlamaları beklenir.

31 EKİM – 6 KASIM 2022
31 Ekim 2022 Pazartesi – Emanuel Kant Özelinde Batı Felsefesi Kitapları – Dr Şengül Çelik
3 Kasım 2022 Perşembe – Felsefe Kitapları – Dr Adnan Aslan
5 Kasım 2022 Cumartesi – Aktif Okuma Atölyesi – Kerim Balcı
6 Kasım 2022 Pazar – Kitaplar Etrafında – TBC

7-13 KASIM 2022 HAFTASI
7 Kasım 2022 Pazartesi – Darwinizm, Pozitivizm ve Marksizm Özelinde İslamî Duygu ve Düşünceye Muhalif Kitaplar – Prof İrfan Yılmaz
10 Kasım 2022 Perşembe – Darwinizm, Pozitivizm ve Marksizm Özelinde İslamî Duygu ve Düşünceye Muhalif Kitaplar – Prof İrfan Yılmaz
12 Kasım 2022 Cumartesi – Aktif Okuma Atölyesi – Kerim Balcı
13 Kasım 2022 Pazar – Kitaplar Etrafında – TBC

14-20 KASIM 2022 HAFTASI
14 Kasım 2022 Pazartesi – Kelam ve İtikad Kitapları – Prof Ayhan Tekineş
17 Kasım 2022 Perşembe – Aktif Okuma Atölyesi – Kerim Balcı
19 Kasım 2022 Cumartesi – Kelam ve İtikad Kitapları – Prof Ayhan Tekineş
20 Kasım 2022 Pazar – Kitaplar Etrafında – TBC

21-27 KASIM 2022 HAFTASI
21 Kasım 2022 Pazartesi – İslam Münevverlerinin Kitapları – Prof Ömer Okumuş
24 Kasım 2022 Perşembe – İslam Münevverlerinin Kitapları – Prof Ömer Okumuş
26 Kasım 2022 Cumartesi – Aktif Okuma Atölyesi – Kerim Balcı
27 Kasım 2022 Pazar – Kitaplar Etrafında – TBC

28 KASIM – 4 ARALIK 2022 HAFTASI
28 Kasım 2022 Pazartesi – Tarih, Tarih Felsefesi ve Sosyoloji Kitapları – Dr Taceddin Kayaoğlu
1 Aralık 2022 Perşembe – Tarih, Tarih Felsefesi ve Sosyoloji Kitapları – Dr Taceddin Kayaoğlu
3 Aralık 2022 Cumartesi – Aktif Okuma Atölyesi – Kerim Balcı
4 Aralık 2022 Pazar – Kitaplar Etrafında – TBC

5-11 ARALIK 2022 HAFTASI
Bu hafta panel, Kahoot ve nihayet mezuniyet haftasıdır.
10 Aralık 2022 Cumartesi – Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi’nin bütün programlarıyla birlikte Mezuniyet Programı

Kayıt Ol

Toplam $300 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 3 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Hocaefendi'nin Kütüphanesi Seminer Programı

Aylık

$100

(3 taksitle toplam $300)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.