Akademik Takvim | Hac ve Umre Sertifika Programı

Kurs Müfredatı

1. HAFTA (16-22 MAYIS 2022)

16 Mayıs 2022 Pazartesi 19:30-21:30 EST Oryantasyon Haftası, Kerim Balcı Seminer derslerinin işleyişi ve iletişim konuları, Zoom, Kahoot, HizmetWiki, Google Classroom ve diğer teknik sistemlerin kullanılışı. (Herhangi bir Hizmet Okulu seminerinden bu dersi almış öğrencilerimiz bu haftanın derslerine katılmayabilirler.)
19 Mayıs 2022 Perşembe 19:30-21:30 CET Mekke-i Mükerreme Tarihi, Necati Mert Mekke hakkında bir tarihi panorama yapılacak; Efendimiz döneminde Mekke’de kültür ve sosyal yaşamdan bahsedilecek ve Kâbe-i Muazzama’nın inşa tarihinden bahsedilecek, Kur’an-ı Kerim’de Mekke-i Mükerreme ve arzın kalbinin Mekke-i Mükerreme olması gibi konular izah edilecektir.
21 Mayıs 2022 Cumartesi 11.00-13.00 EST Seminer: Hac nedir? Ne değildir? Belgesel ve Film saati: Hac Nasıl Yapılır? Hac Belgeseli https://www.youtube.com/watch?v=aDZI8IXNMKc&t=646s
22 Mayıs 2022 Pazar 11.00-14.00 EST Rehberlik Saati: Hac ve umrenin bereketli geçmesi adına tavsiyeler. Müzakere: Hac veya Umreye gidenlerin çoğunun neredeyse hiç ön hazırlık yapmadan ve araştırmadan hacca veya umreye gitmeleri doğru mudur? Hac-Umre Kültürü: Mekke’de zamanlar

2. HAFTA (23-29 MAYIS 2022)

23 Mayıs 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

Hac ve Umrenin önemi ve fazileti, Faruk Sümbül

“Niçin Hac ve Umre yaparız?” sorusunun cevabını her seviyeden Müslümanın bakış açısı ve ihtiyacına göre hac ve umre hakkındaki ayet ve hadisler ışığında vereceğiz. Dersimiz hac ve umre tarihi hakkında bilgilerle şenlenecek.

 

26 Mayıs 2022 Perşembe

19:30-21:30 CET

Hac nedir? Ne değildir! Murat Köycü

Çoğu insana koca bir ömürde sadece bir defa nasip olan hac ibadetinin hakkıyla eda edilmesinin ip uçları verilecektir. Haccın bir avantaj ve ayrıcalık olmadığı vurgulanacaktır.

 

28 Mayıs 2022 Cumartesi

11.00-13.00 EST

Seminer: Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Muazzama Tarihi

Belgesel ve Film saati: Hac ve Umre Nasıl Yapılır?

https://www.youtube.com/watch?v=t0fYqwJtkPw

 

29 Mayıs 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Rehberlik Saati: Hac ve Umre’ye Hazırlanmak

Müzakere: Hac ve Umre mekanlarının bizatihi kutsal olanları, ve sadece hatıraları yönüyle kutsal olanları ve sadece ibadet anında kutsallık arz edenlerinin müzakeresi.

Hac-Umre Kültürü: Kabe’de namazlar

 

3. HAFTA (30 MAYIS – 5 HAZİRAN  2022)

30 Mayıs 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

Haccın rukünleri,  Mekke-i Mükerreme ve Kabe-i Muazzama’nın Semboller Açısından İncelenmesi, Dr. Ahmet Kurucan

Hac ve Umre ibadetlerinin sembollerden oluşan; bir ibadetler bütünü olduğu, Allah’ın sembollerine saygısızlık yapmamak gerektiği, bu sembollere hürmet edene mükâfatlar olduğu ve onlara hürmetin ölçüsünün takva olduğu açıklanacak.

 

2 Haziran 2022 Perşembe

19:30-21:30 CET

Hac ve Umre’de Yapılan Yanlışlar, Nilgül Yıldız

Bid’at ve hurafe tarifi ile Hac ibadeti sırasında en çok karşılaşılan yanlışlar, bid’at ve hurafeler ele alınıp anlatılacaktır. 

 

4 Haziran 2022 Cumartesi

11.00-13.00 EST

Seminer: Hac ayet ve hadisleri

Belgesel ve Film saati: Mekke-i Mükerreme (1880) 3D Sanal Turu: https://www.youtube.com/watch?v=Ltgy9cKBCtI&t=282s

 

5 Haziran 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Rehberlik Saati: Hac ve Umre’de Dua

Müzakere: İdeal bir haccı nasıl eda edebiliriz?

Hac-Umre Kültürü: Kabe örtüsü üzerindeki yazılar

 

4. HAFTA (6- 12 HAZİRAN 2022)

6 Haziran 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

 

Kabe-i Muazzama Tarihi, Necati Mert

Kabe-i Muazzamanın Hz. Adem döneminden günümüze kadar olan dönemdeki tüm değişiklikleri anlatılacaktır.

 

9 Haziran 2022 Perşembe

19:30-21:30 CET

Efendimizin ilk ve tek haccı: Veda Haccı, Yücel Mürseloğlu

Efendimizin haccı ele alınacak, Veda Haccı’nın Arkasında Yatan Felsefe işlenecek, sünnet üzere bir haccın detayları ele alınacak; ibadet ve eğitim gibi İslam toplumunun odaklanması gereken ana konular vurgulanacak ve merhameti ve insanı merkeze alan hayat anlayışı işlenecektir. 

 

11 Haziran 2022 Cumartesi

11.00-13.00 EST

Seminer: Haccın Hikmetleri

Belgesel ve Film saati: Sacred Journeys

https://www.youtube.com/watch?v=liPFurz5Rn0

 

12 Haziran 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Rehberlik Saati: Harameynde her vakitten sonra kılınan cenaze namazları

Müzakere: Haccın hikmetleri konusu subjektif bir konudur. Hikmetlerine dikkat edilmeden fıkhını yerine getirsek yeterlidir diyenler var. Bu konuda ne düşünürsünüz?

Hac-Umre Kültürü: Kabe İmamları ve diğer hizmetler

 

 

5. HAFTA (13-19 HAZİRAN 2022)

13 Haziran 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

 Hac-Umre Fıkhı, Dr. Yüksel Çayıroğlu

Hac türleri: Temettü, Kıran ve İfrad Hacları, Haccın Rukünleri ve her rüknün fıkhı, Farz, Vacip, Sünnet ve Adaplar, Umre İlmihali ele alınacaktır.

 

16 Haziran 2022 Perşembe

19:30-21:30 CET

Kutsal Mekanlarda Kadın Olmak, Halide Çelebi

Kadınların hacda yaşadıkları, tecrübeleri ve teklifleri bir kadın gözüyle ele alınacaktır.  

 

18 Haziran 2022 Cumartesi

11.00-13.00 EST

Seminer: Efendimizin ilk ve tek haccı: Veda Haccı

Belgesel ve Film saati: Hajj journey 2019 Documentary

https://www.youtube.com/watch?v=SVowIlMnt0k

 

19 Haziran 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Rehberlik Saati: Medine mekanları ziyaret adabı

Müzakere: Başkası adına vekaleten hac veya umre yapılabilir mi?

Hac-Umre Kültürü: Bir kadın olarak Hac yapmak

 

 

6. HAFTA (20-26 HAZİRAN 2022)

20 Haziran 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

Hac-Umre Rehberliği, Necati Mert ve Cihangir Sağlam

Bir Hac-Umre rehberi olarak hangi hizmetleri verdiğini hac ibadetleri sırasında nelerle karşılaşılacağını anlatacaktır.

 

23 Haziran 2022 Perşembe

19:30-21:30 CET

Hac ve Umre’ye Hazırlanmak, Hüseyin Yağmur

Hac ve Umre gibi önemli bir ibadete nasıl hazırlanılır? Hac veya Umre yaparken yolculuk boyunca gerekli olan her şey teferruatıyla ele alınacak. Bu ibadetler için evinden çıkıp evine geri dönünceye kadar güzergah boyunca nelerle karşılaşılacağını daha seyahata başlamadan öğrenmiş olacak.

 

25 Haziran 2022 Cumartesi

11.00-13.00 EST

Seminer: Hac-Umre Şirketlerinin Hizmetleri

Belgesel ve Film saati: Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Kabr-i Şerifleri Hücre-i Saadet Sanal Turu: https://www.youtube.com/watch?v=b6g4z4Ra-Zs

 

26 Haziran 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Rehberlik Saati: İhramla yaşamak

Müzakere: Lüks hac diye takdim edilen programlar haccın ifasına engel midir?

Hac-Umre Kültürü: Hac ve Umre Duaları

 

 

7. HAFTA (27 HAZİRAN – 3 TEMMUZ 2022)

27 Haziran 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

Hac ve Sağlık, Figen Es

Hac ve Umre ziyaretleri sırasında karşılaşın sağlık problemleri ve dikkat edilmesi geren sağlık kuralları ve salgın hastalıklar konusu ele alıncaktır. Bedenen yapılan ibadetler olduğundan beden sağlığı üzerine bir ders yapılacaktır.

 

30 Haziran 2022 Perşembe

19:30-21:30 CET

Mekke-i Mükerreme: Ziyaret Mekanları, Harun Tokak

Mekke’deki kutsal mekanları ziyaret adabı öğrenilmiş olacak. Bu mekanlarda yaşanmış hadiselerin eşliğinde mekanların mana dünyamızla olan ilişkisi irdelenecektir.

 

2 Temmuz 2022 Cumartesi

11.00-13.00 EST

Seminer: Hekim Gözü ile Hac

Belgesel ve Film saati: Umre Tanıtım: https://www.youtube.com/watch?v=PbflGx3LkRA

 

3 Temmuz 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Rehberlik Saati: Ziyaret ve İbadetin birbirinden ayır edilmesi

Müzakere: Haccın orijinine uygun bir şekilde yeniden dizayn edilmesi gerekir mi? Haccın gerçek mahiyetinin bilinmesi ve ona uygun bir şekilde yeniden icra edilmesinde zaruret var mıdır?

Hac-Umre Kültürü: Kabe örtüsü üzerindeki yazılar

 

 

8. HAFTA (4-10 TEMMUZ 2022 – KONSOLİDASYON HAFTASI)

Bu hafta ders işlenmez, hafta sonu buluşmaları yapılmaz. Müzakerecilerin ilk altı haftanın derslerindeki eksiklerini tamamlamaları beklenir.

Hac ve Umre Sertifikası Programına has olarak Zilhicce Ayının 8-11inci günleri olan 7-10 Temmuz tarihlerinde Koordinatörümüz Necati Mert’in rehberliğinde 2022 Haccının Canlı İzlendiği oturumlar düzenlenecektir.

 

9. HAFTA (11-17 TEMMUZ 2022)

11 Temmuz 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

Medine-i Münevvere Tarihi ve Faziletleri, Reşit Haylamaz

Medine-i Münevvere’nin fazileti, Efendimizin fazileti, Mescid-i Nebevinin fazileti, Sahabenin Fazileti, Ravza-ı Tahire, Salat-u Selam ve diğer ziyaret mekanları anlatılacaktır.

 

14 Temmuz 2022 Perşembe

19:30-21:30 CET

Medine-i Münevvere: Ziyaret Mekanları, Harun Tokak

Medine’deki kutsal mekanları ziyaret ve adabı öğrenilmiş olacaktır. Ziyaret yerlerini turistik bir gezinin dışında o mekanlara saygı öğretilmiş olacaktır. Mekanlarda yaşanmış hadiselerin duygusu yakalanmış olacaktır. Mekanların değişim ve kaybolmanın ötesinde; hatıralarının canlı tutulması sağlanacaktır.

 

16 Temmuz 2022 Cumartesi

11.00-13.00 EST

Seminer: Medine-i Münevvere: Ziyaret Mekanları

Belgesel ve Film saati: 1500 years ago ARABIA was perfect for the arrival of the last prophet MUHAMMAD

https://www.youtube.com/watch?v=eJvwRYn9cE0

 

17 Temmuz 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Rehberlik Saati: Hac Umre arkadaşlığı

Müzakere: Hac farizasını ertelemek doğru mu?

Hac-Umre Kültürü: Hac Umre Edebiyatı ve Mescid-i Nebevideki yazılar Abdullah Zuhdi Efendi

 

 

10. HAFTA (18-24 TEMMUZ 2022)

18 Temmuz 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

Psikoloji açısından Hac, Safiye Gündüz

Hac ibadetinin insan psikolojisi üzerindeki etkileri ve bireysel değişimler ele alınacaktır.

 

21 Temmuz 2022 Perşembe

19:30-21:30 CET

Sosyoloji açısından Hac, Dr. Fatih Açık

Haccın rüyada sukut etmesinin sebepleri ve sonuçları Üstad Bediüzzaman perspektifinden ele alınacak ve hakiki haccın ifasının sonuçları ortaya konacaktır.

 

23 Temmuz 2022 Cumartesi

11.00-13.00 EST

Seminer: Medine-i Münevvere Tarihi ve Faziletleri

Belgesel ve Film saati: Mescid-i Nebevi İnşaatı

https://www.youtube.com/watch?v=tWtSZ7W72V8

 

24 Temmuz 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Rehberlik Saati: Hac Umrede alışveriş

Müzakere: Medine’de ziyaret edilecek yerler ayet ve hadisle belirlenmiş yerler olmasına rağmen günümüzde bu ziyaret usul ve içeriklerinde zaman zaman problemler yaşanmaktadır. Selamlama sırasında Efendimize elleri kaldırıp dua etmek tepkilere yol açmaktadır. Neden?

Hac-Umre Kültürü: Uhud ve Hendek gibi mekanları ziyaret adabı

 

11. HAFTA (25-31 TEMMUZ 2022)

25 Temmuz 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

 Haccın Metafiziği, Emine Eroğlu

Hac menasiki-ritüelleri ve mekanlarının metafiziği ele alınacaktır. Görünenin ardında mana aleminde ne ifade ettiği irdelenecektir.

 

28 Temmuz 2022 Perşembe

19:30-21:30 CET

Osmanlı’da Hac ve Surre Alayları, Salih Gül

Osmanlı döneminde hac ve umre uygulamaları ile Surre alaylarının hazırlanışı ve hac uygulamaları ele alınacaktır.

 

30 Temmuz 2022 Cumartesi

11.00-13.00 EST

Seminer: Mekke, Medine arasındaki farklar nelerdir?

Belgesel ve Film saati: Surre Alayları

https://www.youtube.com/watch?v=8iJOFd_VMb0

 

31 Temmuz 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Rehberlik Saati: Osmanlı’nın Harameyn imar faaliyetleri

Müzakere: Osmanlı Padişahları neden Hac yapmamışlardır?

Hac-Umre Kültürü: Osmanlı Hac güzergahları ve Hac Menzilleri

 

 

12. HAFTA (1-7 AĞUSTOS 2022)

1 Ağustos 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

Hocaefendi Hac Hatıraları, Necati Mert

Hocafendinin hac hatıralarından pasajlar sunulacaktır. 

 

4 Ağustos 2022 Perşembe

19:30-21:30 CET

Hocaefendi ve Hac, Selim Koç

Hocaefendinin hac vaazlarında ortaya koyduğu perspektif,  konuşmalarında ve eserlerinde satır aralarında bahsettiği hac ve umre konuları ele alınacaktır.

 

6 Ağustos 2022 Cumartesi

11.00-13.00 EST

Seminer: Psikoloji açısından Hac

Belgesel ve Film saati: Medine-i Münevvere Müzeden Medine Tarihi

https://www.youtube.com/watch?v=OqOPo4IJXXA

 

7 Ağustos  2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Rehberlik Saati: Haccın Birey Üzerindeki Psikolojik Yansımaları

Müzakere: Normal şartlar altında beraber ibadet etmeyen kadın ve erkekler Hac esnasında tavaf say gibi birlikte ibadet ediyorlar. Bunun hikmetleri ne olabilir?

Hac-Umre Kültürü: Değişim ve tecrübe açısından Hac

 

 

13. HAFTA (8-14 AĞUSTOS 2022)

8 Ağustos 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

Hac-Umre Şirketlerinin Hizmetleri, Mehmet Yılmaz

Şirketlerin ne tür hizmet verdikleri işlenecektir.  

Panel Hazırlık

 

11 Ağustos 2022 Perşembe

19:30-21:30 CET

Hac-Umre Şirketlerinin Hizmetleri, Mustafa Tezcan

Şirketlerin ne tür hizmet verdikleri işlenecektir.  

Panel Hazırlık

 

13 Ağustos 2022 Cumartesi

11.00-13.00 EST

Seminer: Sosyoloji açısından Hac

Malcom X Hac Mektubu

https://www.youtube.com/watch?v=zPrwTFI3hQE

Belgesel ve Film saati: Şeairden Şuura Haccın Dönüştürücü Gücü: Malcom X Örneği

https://www.youtube.com/watch?v=E6i8jP54PA8

 

14 Ağustos 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Rehberlik Saati: Sosyal bütünleşme ve Hac

Müzakere: Müslümanlar hac ibadetindeki hikmet ve siyaseti de terk ettiği için, Müslümanca yaşamadan uzaklaşıp, güç ve birliğini yitirmiş, geri kalmış ve dünya milletlerine yem olmuştur. Halbuki İslam’da cemiyetin ve toplumun hukuku, şahsi hukuk ve kemalattan önde gelir.

Hac-Umre Kültürü: Hac sonrası değişen sosyal yaşam

 

 

14. HAFTA (15-20 AĞUSTOS 2022 – PANEL VE KAHOOT HAFTASI)

15 Ağustos 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

 

Panel Pazartesi– Necati Mert

Panelde hac organizasyonun farklı noktalarını katılımcılar temsil edecektir. Her grupta en fazla 6 panelist olacaktır. Bir kişi ise moderatör olacaktır. Örneğin, S. Arabistan Hac bakanlığı, S. Arabistan turizm bakanlığı, X ülkesinin hac organizasyonu yapan kurum, Seyahat acentesi, çok hac yapmış bir hac rehberi ve bir hacı adayı. Hac organizasyonlarının farklı boyutlarını tartışırlar.

 

18 Ağustos 2022 Perşembe

19:30-21:30 CET

Panel Perşembe – Necati Mert

Panelde hac organizasyonun farklı noktalarını katılımcılar temsil edecektir. Her grupta en fazla 6 panelist olacaktır. Bir kişi ise moderator olacaktır. Örneğin, S. Arabistan Hac bakanlığı, S. Arabistan turizm bakanlığı, X ülkesinin hac organizasyonu yapan kurum, Seyahat acentesi, çok hac yapmış bir hac rehberi ve bir hacı adayı. Hac organizasyonlarının farklı boyutlarını tartışırlar.

 

20 Ağustos 2022 Cumartesi

11.00-13.00 EST

MEZUNİYET PROGRAMI

15-19 Ağustos tarihleri arasında 100 soruluk bir Kahoot testi ulaşıma açılır. 20 Ağustos Cumartesi günü Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi’nin bütün programlarıyla birlikte Mezuniyet Programı düzenlenir.

 

Program bitene kadar izlenecek filmler

  1. Yağmur Köşelerinden

Umreye gitmek için halı dokuyan ve her ilmeğini salavatla atan kadının hikayesi: https://www.youtube.com/watch?v=8Z9CDjsJnNk&t=341s

  1. Büyük Yolculuk

Hacca gitmeyi hayatının gayesi haline getiren Fas asıllı Fransa’da yaşayan bir müslümanın hikayesi: https://www.youtube.com/watch?v=dgaOl8EWpXc

  1. Malcom X

Afro-Amerikan insan hakları aktivisti Malcom X’in hayata ait sorularının cevabını yaptığı hac yolculuğunda bulacaktır: https://kultfilmler.com/malcolm-x-izle/

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap