Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi

Hac ve Umre Sertifika Programı

Kurs Tarihi: 8 Mayıs – 12 Ağustos 2023

Programın Tanımı

1

Hac ve Umre Sertifika Programı, Üstad Bediüzzaman’ın bir rüyasına ve Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin bir hayaline binaen düzenlenmiştir. “Rüyada bir hitabe”de Hazreti Bediüzzaman Müslümanların namaz, oruç ve zekatı ihmal etmenin karşılığında keffaret’üz-zünûb olarak yaşanan felaketleri sıraladıktan sonra şöyle buyurur: “Rüya hacda sükût etti. Çünkü, haccın ve ondaki hikmetin ihmali, musibeti değil, gazap ve kahrı celb etti. Cezası da keffâretü’z-zünub değil, kessâretü’z-zünub oldu.” Bu ifadeler hac ibadetinin ve hikmetinin ihmalinin İslam için ağır bir yıkım olduğunun altını çizmektedir.

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Hac sertifikası hayalini ifade ettiği sözleri de şöyle: “Fakir, öteden beri iki mevzuda insanların eğitime tabi tutulup diploma/sertifika almaları gerektiği hususunda ısrarcı oldum. Bunlardan biri hac, diğeri de nikâh mevzuu… Evet, hacca gidecek veya evlenecek kişiler için “Bu kişi hacca gidebilir” veya “Bu kişi evlenebilir.” şeklinde bir diploma/bir sertifika verilmeden hacca gitmeye veya evlenmeye müsaade edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Belki, bu teklife, “şekil ve usûl itibarıyla dinde böyle bir şey yoktur.” denilerek itiraz edilebilir. Fakat bilinmesi gerekir ki dinde cehalete de, cahil olarak hayatını sürdürmeye de cevaz yoktur.”

2

3

İşte Hac ve Umre Sertifikası Seminerimiz Bediüzzaman’ın rüyasının, Hocaefendi’nin hayalinin ürünüdür. Necati Mert’in koordinatörlüğünde, Dr. Ahmet Kurucan, Dr. Reşit Haylamaz, Faruk Sünbül, Emine Eroğlu, Dr. Figen Es, Harun Tokak ve daha pek çok alanında uzman ismin katılımıyla gerçekleşecek olan seminerimizin aşağıdaki konularla meşgul olacak:

• Mekke-i Mükerreme ve Kabe-i Muazzama Tarihi
• Hac nedir? Ne değildir!
• Hac ve umrenin önemi ve fazileti,
• Hac ve Sağlık
• Haccın rükünleri
• Mekke-i Mükerreme ve Kabe-i Muazzama’nın Semboller Açısından İncelenmesi
• Hac-Umre Rehberliği
• Efendimizin ilk ve tek haccı: Veda Haccı
• Kutsal Mekanlarda Kadın Olmak
• Hac-Umre Fıkhı
• Hac ve Umre Duaları
• Hac-Umre Şirketlerinin Hizmetleri
• Mekke, Medine arasındaki farklar nelerdir?
• Medine-i Münevvere, Hac ve Umre’de Yapılan Bid’at ve Hurafeler
• Osmanlı’da Hac Surre Alayları
• Sosyoloji açısından Hac
• Psikoloji açısından Hac
• Hocaefendi ve Hac ve Hocaefendi’nin Hac Hatıraları

Modern eğitim metotlarından seminer, müzakere, panel ve makale yazımı tekniklerinin kullanılacağı, ekip çalışmasının hayata geçirileceği, dijital imkanlardan sonuna kadar yararlanılacağı seminerimiz bünyesinde Cumartesi ve Pazar günleri film ve belgesel izlemeleri, Hac ve umre programlarının güncel problemleri ve Hac ve umredeki hikmetler konulu buluşmalarımız da olacak.

4

Programın Hedefleri

Ayet ve hadislerde bildirilen, Allah Teala’nın murad ettiği, Efendimizin bizzat uyguladığı haccı günümüz şartlarında icra edebilecek az da olsa bilinçli bir topluluk oluşturmak.

Haccın ihyası ile hem Müslüman topluluklara örneklik oluşturma hem de toplumun bu konudaki bilgi seviyesi yükseltme.

Bediüzzaman hazretlerinin risalelerinde belirlediği haccın unutulmuş, ifa edilmeyen hikmetlerini günümüz şartlarına göre bulup ortaya çıkarmak ve Müslümanlardaki derin zihin ve şuur buhranlarına çareler üretmek.

Hocaefendi’nin ideal haline getirdiği diplomalı/sertifikalı hacı ve umreciler yetiştirme.

Hac ve umrenin hakkıyla ifa edilmesinin önünde engel olarak duran zihni altyapıların tespiti ve Mekke-Medine hususunda şuur bulanıklığının ortadan kaldırılması.

Derslere katılım ve Kahootlarda beklenen eşiği aşan müzakereci ve öğrencilerimizin çaba, bilgi ve kazanımlarının sertifikalandırılması.

Ders Gün ve Saatleri

Dersler Pazartesi günleri New York saatine göre akşam 7:30-9:30 (EST) arasında, Perşembe günleri de Berlin saatine göre akşam 19:30-21:30 (CET) arasında tekrarlanmaktadır. Cumartesi günleri Necati Mert Hocamızın rehberliğinde New York saatine göre 12 PM – 2:30 PM (EST) arasında Belgesel ve Film saati, Pazar günleri de New York saatine göre 12 PM – 3:30 PM (EST) arasında rehberlik, müzakere ve hac-umre kültürü buluşmaları düzenlenecektir.

14 Hafta

8 Mayıs 2023 – 12 Ağustos 2023

Amerika'dan Katılanlar

New York saatine göre
Her Pazartesi 7:30 PM – 9:30 PM (EST)

Avrupa'dan Katılanlar

Berlin saatine göre
Her Perşembe 19:30 – 21:30 PM (CET)

Belirtilen ders saatleri EST (New York) veya CET (Berlin) zaman dilimlerine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle bu saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kurs Müfredatı

1. Hafta 8-14 Mayıs 2023
Oryantaston Haftası – Derslerin ve hocaların tanıtımını yapılacaktır. Ayrıca derslerin işleyişi ve iletişim konuları ele alınacaktır. Ders araçları olan , Zoom, Kahoot, HizmetWiki, Google Classroom gibi metaryeller tanıtılacaktır. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Necati Mert

2. Hafta 15-21 Mayıs 2023
Hac ve Umre Derslerine Giriş Haftası – Hac ve Umre’nin tanıtımı yapılacaktır. Toplumumuzda bu ibadetlere dair genel davranışlar ele alınacak, yanlış uygulamalar belirlenecek ve sünnete uygun olan Hac ve Umre ortaya konacaktır. Haccın farzları, vacip ve sünnetleri Öğretim Görevlileri: Faruk Sümbül, Nilgül Yıldız, Necati Mert

3. Hafta 22-28 Mayıs 2023
İslam Kaynaklarında Hac Haftası – Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Hac-Umre hakkında olanlar ele alınacak felsefi derinlik ve eleştirel düşünme yöntemi ile açıklık getirilecektir. Hac-Umre tarihi ve uygulamaları hakkında bilgiler verilecektir. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Faruk Sümbül, Fatinur Pakatçı, Necati Mert

4. Hafta 29 Mayıs- 4 Haziran 2023
Kutsal Şehir Mekke-i Mükerreme Haftası– Mekke hakkında bir tarihi panorama yapılacaktır. Efendimiz döneminde Mekke’de kültür ve sosyal yaşamdan bahsedilecek ve Kur’an-ı Kerim’de Mekke-i Mükerreme ve arzın kalbinin Mekke-i Mükerreme olması gibi konular izah edilecektir. Mekke’de halen devam eden zamansal geçişler hakkında bilgi verilecektir. Mekke-i Mükerreme’deki kutsal mekanların ziyaret adabı ele alınacaktır. Mekanların kutsiyeti hadiseler eşliğinde anlatılacaktır. Mana dünyamızda mekanların hakikati ve hatıralar yad edilecektir. Öğretim Görevlileri: Harun Tokak, İsmet Macit, Necati Mert

5. Hafta 5-11 Mayıs 2023
Hacca Hazırlık Haftası – Hac ve Umre gibi önemli bir ibadete nasıl hazırlanılır? Hac veya Umre yaparken yolculuk boyunca gerekli olan her şey teferruatıyla ele alınacaktır. Bu ibadetler için, evinden çıkıp evine geri dönünceye kadar güzergâh boyunca yapılacaklar anlatılacaktır. Hac ve sağlık konusu da işlenecektir. Öğretim Görevlileri: Hüseyin Yağmur, Dr. Figen Es, Dr. Sinem Akbulak, Necati Mert

6. Hafta 12-18 Haziran 2023
Haccı Anlama Haftası – Hac ve Umre ibadetleri sembollerden oluşan bir ibadetler bütünüdür. Hacca ait mekanlar, ritüeller ve uygulamaların hepsinin hikmetleri bulunmaktadır. Bu hikmetler günümüz paradigmasına uygun olarak ele alınacaktır. Sembollere hürmetin takva olması konusu işlenecektir. Öğretim Görevlileri: Ahmet Kurucan, İsmet Macit, Necati Mert

7. Hafta 19-25 Haziran 2023
Rehberlik Haftası – Hac Umre şirketlerinin faaliyetleri ve hacca gideceklerin alması gereken rehberlik hizmetleri üzerinde durulacaktır. Öğretim Görevlileri: Cihangir Sağlam, Necati Mert

8. Hafta 26 Haziran- 2 Temmuz 2023
Konsolidasyon ve Hac Uygulama Haftası –Bu hafta ders işlenmez, hafta sonu buluşmaları yapılmaz. Müzakerecilerin ilk yedi haftanın derslerindeki eksiklerini tamamlamaları beklenir. Aynı zamanda 28-29 Haziran günleri Hac canlı olarak izlenecektir. Öğretim Görevlileri: Necati Mert

9. Hafta 3-9 Temmuz 2023
Efendimizin Umreleri ve Veda Haccı Haftası – Efendimizin İslam öncesi ve sonrası hac ve umreleri ele alınacaktır. Hac menasikini daha iyi anlayabilmek için Veda Haccı üzerinde durulacak ve gün gün incelenecektir. Öğretim Görevlileri: Yücel Mürseloğlu, Necati Mert

10. Hafta 10-16 Temmuz 2023
Hac Felsefesi Haftası – Haccın Felsefesinin ne olduğu, haccın kişiler ve topluluklar üzerinde sosyolojik ve psikolojik etkileri neler olduğu ele alınacaktır. Haccın bir af terapisi olması; hac sonrası bireysel ve toplumsal değişimler üzerinde durulacaktır. Diğer din ve inançlarda hac kavramına göz atılacak sosyolojik anlamda “haccın rüyada sukut etmesi” irdelenecektir. Öğretim Görevlileri: Dr. Hüseyin Kara, Dr. Yasir Bilgin, Dr. Fatih Açık, Psikoterapist Aslı Baran, Necati Mert

11. Hafta 17-23 Temmuz 2023
Hac ve Kadın Haftası – Kutsal mekanlarda kadın olmak, kadınların hacda yaşadıkları, tecrübeleri, keşifleri kadın gözü ile ele alınacaktır. Öğretim Görevlileri: Halide Çelebi, Hatice Arslan, Necati Mert

12. Hafta 24-30Temmuz 2023
Hoca Efendi ve Hac Haftası – Hoca Efendinin hac vaazlarında ortaya koyduğu perspektif, konuşmalarında ve eserlerinde satır aralarında bahsettiği hac ve umre konuları ele alınacaktır. Ayrıca hac hatıralarından pasajlar sunulacaktır. Öğretim Görevlileri: Dr. Hüseyin Kara, Dr. Selim Koç, Necati Mert

13. Hafta 31 Temmuz-6 Ağustos 2023
Medine-i Münevvere Haftası – Medine-i Münevvere’nin fazileti, Efendimizin fazileti, Mescid-i Nebevinin fazileti, Sahabenin Fazileti, Ravza-ı Tahire, Salat-u Selam ve diğer ziyaret mekanları anlatılacaktır. Mekanlarda yaşanmış hadiselerin duyguları üzerinde durulacak; değişim ve kaybolmanın ötesinde hatıralarının canlı tutulması sağlanacaktır. Öğretim Görevlileri: Dr. Reşit Haylamaz, Harun Tokak, Hatice Arslan, Necati Mert

14. Hafta 7-12 Ağustos 2023
Panel ve Münazara Haftası – Panelde hac organizasyonun farklı noktalarını katılımcılar temsil edecektir. Her grupta en fazla 6 panelist olacaktır. Bir kişi ise moderator olacaktır. Örneğin, S. Arabistan Hac bakanlığı, S. Arabistan turizm bakanlığı, X ülkesinin hac organizasyonu yapan kurum, Seyahat acentesi, çok hac yapmış bir hac rehberi ve bir hacı adayı. Hac organizasyonlarının farklı boyutlarını tartışacaklardır. Öğretim Görevlileri: Necati Mert

Kayıt Ol

Toplam $300 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 3 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Hac ve Umre Sertifika Programı

Aylık

$100

(3 taksitle toplam $300)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

turkce@respectgs.us

Sorun mu var?