Hac ve Umre Sertifika Programı

Kurs Tarihi: 16 Mayıs 2022 – 20 Ağustos 2022

Programın Tanımı

1

Hac ve Umre Sertifika Programı, Üstad Bediüzzaman’ın bir rüyasına ve Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin bir hayaline binaen  düzenlenmiştir. “Rüyada bir hitabe”de Hazreti Bediüzzaman Müslümanların namaz, oruç ve zekatı ihmal etmenin karşılığında keffaret’üz-zünûb olarak yaşanan felaketleri sıraladıktan sonra şöyle buyurur: “Rüya hacda sükût etti. Çünkü, haccın ve ondaki hikmetin ihmali, musibeti değil, gazap ve kahrı celb etti. Cezası da keffâretü’z-zünub değil, kessâretü’z-zünub oldu.” Bu ifadeler hac ibadetinin ve hikmetinin ihmalinin İslam için ağır bir yıkım olduğunun altını çizmektedir.

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hac sertifikası hayalini ifade ettiği sözleri de şöyle: “Fakir, öteden beri iki mevzuda insanların eğitime tabi tutulup diploma/sertifika almaları gerektiği hususunda ısrarcı oldum. Bunlardan biri hac, diğeri de nikâh mevzuu… Evet, hacca gidecek veya evlenecek kişiler için “Bu kişi hacca gidebilir” veya “Bu kişi evlenebilir.” şeklinde bir diploma/bir sertifika verilmeden hacca gitmeye veya evlenmeye müsaade edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Belki, bu teklife, “şekil ve usûl itibarıyla dinde böyle bir şey yoktur.” denilerek itiraz edilebilir. Fakat bilinmesi gerekir ki dinde cehalete de, cahil olarak hayatını sürdürmeye de cevaz yoktur.”

2

3

İşte Hac ve Umre Sertifikası Seminerimiz Bediüzzaman’ın rüyasının, Hocaefendi’nin hayalinin ürünüdür. Necati Mert’in koordinatörlüğünde, Dr. Ahmet Kurucan, Dr. Reşit Haylamaz, Faruk Sünbül, Emine Eroğlu, Dr. Figen Es, Harun Tokak ve daha pek çok alanlarında uzman ismin katılımıyla gerçekleşecek olan seminerimizin aşağıdaki konularla meşgul olacak:

• Mekke-i Mükerreme ve Kabe-i Muazzama Tarihi
• Hac nedir? Ne değildir!
• Hac ve umrenin önemi ve fazileti,
• Hac ve Sağlık
• Haccın rükünleri
• Mekke-i Mükerreme ve Kabe-i Muazzama’nın Semboller Açısından İncelenmesi
• Hac-Umre Rehberliği
• Efendimizin ilk ve tek haccı: Veda Haccı
• Kutsal Mekanlarda Kadın Olmak
• Hac-Umre Fıkhı
• Hac ve Umre Duaları
• Hac-Umre Şirketlerinin Hizmetleri
• Mekke, Medine arasındaki farklar nelerdir?
• Medine-i Münevvere, Hac ve Umre’de Yapılan Bid’at ve Hurafeler
• Osmanlı’da Hac Surre Alayları
• Sosyoloji açısından Hac
• Psikoloji açısından Hac
• Hocaefendi ve Hac ve Hocaefendi’nin Hac Hatıraları

Modern eğitim metotlarından seminer, müzakere, panel ve makale yazımı tekniklerinin kullanılacağı, ekip çalışmasının hayata geçirileceği, dijital imkanlardan sonuna kadar yararlanılacağı seminerimiz bünyesinde Cumartesi ve Pazar günleri film ve belgesel izlemeleri, Hac ve umre programlarının güncel problemleri ve Hac ve umredeki hikmetler konulu buluşmalarımız da olacak.

4

Programın Hedefleri

Ayet ve hadislerde bildirilen, Allah Teala’nın murad ettiği, Efendimizin bizzat uyguladığı haccı günümüz şartlarında icra edebilecek az da olsa bilinçli bir topluluk oluşturmak.

Haccın ihyası ile hem Müslüman topluluklara örneklik oluşturma hem de toplumun bu konudaki bilgi seviyesi yükseltme.

Bediuzzaman hazretlerinin risalelerinde belirlediği haccın unutulmuş, ifa edilmeyen hikmetlerini günümüz şartlarına göre bulup ortaya çıkarmak ve Müslümanlardaki derin zihin ve şuur buhranlarına çareler üretmek.

Hocaefendi’nin ideal haline getirdiği diplomalı/sertifikalı hacı ve umreciler yetiştirme.

Hac ve umrenin hakkıyla ifa edilmesinin önünde engel olarak duran zihni altyapıların tespiti ve Mekke-Medine hususunda şuur bulanıklığının ortadan kaldırılması.

Derslere katılım ve Kahootlarda beklenen eşiği aşan müzakereci ve öğrencilerimizin çaba, bilgi ve kazanımlarının sertifikalandırılması.

Ders Gün ve Saatleri

Dersler Pazartesi günleri New York saatine göre akşam 7:30-9:30 (EST) arasında, Perşembe günleri de Berlin saatine göre akşam 19:30-21:30 (CET) arasında tekrarlanmaktadır. Cumartesi günleri Necati Mert Hocamızın rehberliğinde New York saatine göre 11 AM – 1 PM (EST) arasında Belgesel ve Film saati, Pazar günleri de New York saatine göre 11 AM – 2 PM (EST) arasında rehberlik, müzakere ve hac-umre kültürü buluşmaları düzenlenecektir.

14 Hafta

16 Mayıs 2022 – 20 Ağustos 2022

Amerika'dan Katılanlar

New York saatine göre
Her Pazartesi 7:30 PM – 9:30 PM (EST)

Avrupa'dan Katılanlar

Berlin saatine göre
Her Perşembe 19:30 – 21:30 PM (CET)

Belirtilen ders saatleri EST (New York) veya CET (Berlin) zaman dilimlerine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle bu saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kurs Müfredatı

1. HAFTA (16-22 MAYIS 2022)

16 Mayıs 2022 Pazartesi 19:30-21:30 EST Oryantasyon Haftası, Kerim Balcı Seminer derslerinin işleyişi ve iletişim konuları, Zoom, Kahoot, HizmetWiki, Google Classroom ve diğer teknik sistemlerin kullanılışı. (Herhangi bir Hizmet Okulu seminerinden bu dersi almış öğrencilerimiz bu haftanın derslerine katılmayabilirler.)
19 Mayıs 2022 Perşembe 19:30-21:30 CET Mekke-i Mükerreme Tarihi, Necati Mert Mekke hakkında bir tarihi panorama yapılacak; Efendimiz döneminde Mekke’de kültür ve sosyal yaşamdan bahsedilecek ve Kâbe-i Muazzama’nın inşa tarihinden bahsedilecek, Kur’an-ı Kerim’de Mekke-i Mükerreme ve arzın kalbinin Mekke-i Mükerreme olması gibi konular izah edilecektir.
21 Mayıs 2022 Cumartesi 11.00-13.00 EST Seminer: Hac nedir? Ne değildir? Belgesel ve Film saati: Hac Nasıl Yapılır? Hac Belgeseli https://www.youtube.com/watch?v=aDZI8IXNMKc&t=646s
22 Mayıs 2022 Pazar 11.00-14.00 EST Rehberlik Saati: Hac ve umrenin bereketli geçmesi adına tavsiyeler. Müzakere: Hac veya Umreye gidenlerin çoğunun neredeyse hiç ön hazırlık yapmadan ve araştırmadan hacca veya umreye gitmeleri doğru mudur? Hac-Umre Kültürü: Mekke’de zamanlar

2. HAFTA (23-29 MAYIS 2022)

23 Mayıs 2022 Pazartesi

19:30-21:30 EST

Hac ve Umrenin önemi ve fazileti, Faruk Sümbül

“Niçin Hac ve Umre yaparız?” sorusunun cevabını her seviyeden Müslümanın bakış açısı ve ihtiyacına göre hac ve umre hakkındaki ayet ve hadisler ışığında vereceğiz. Dersimiz hac ve umre tarihi hakkında bilgilerle şenlenecek.

26 Mayıs 2022 Perşembe

19:30-21:30 CET

Mekke-i Mükerreme Tarihi, Necati Mert

Hac nedir? Ne değildir! Murat Köycü

Çoğu insana koca bir ömürde sadece bir defa nasip olan hac ibadetinin hakkıyla eda edilmesinin ip uçları verilecektir. Haccın bir avantaj ve ayrıcalık olmadığı vurgulanacaktır.

28 Mayıs 2022 Cumartesi

11.00-13.00 EST

Seminer: Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Muazzama Tarihi

Belgesel ve Film saati: Hac ve Umre Nasıl Yapılır?

https://www.youtube.com/watch?v=t0fYqwJtkPw

29 Mayıs 2022 Pazar

11.00-14.00 EST

Rehberlik Saati: Hac ve Umre’ye Hazırlanmak

Müzakere: Hac ve Umre mekanlarının bizatihi kutsal olanları, ve sadece hatıraları yönüyle kutsal olanları ve sadece ibadet anında kutsallık arz edenlerinin müzakeresi.

Hac-Umre Kültürü: Kabe’de namazlar

Kayıt Ol

Toplam $240 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 2 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Hac ve Umre Sertifika Programı

Aylık

$120

(2 taksitle toplam $240)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.