Hac ve Umre Sertifika Programı

Kurs Tarihi: 13 Mayıs – 03 Ağustos 2024

Bağış Yap

Programın Tanımı

1

Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi Hac ve Umre Sertifikası Seminerini 2024 Bahar döneminde yeniden hayata geçiriyor. Bu program Üstad Bediüzzaman’ın bir rüyasına ve Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin bir hayaline binaen düzenlenmiştir. “Rüyada bir hitabe”de Hazreti Bediüzzaman Müslümanların namaz, oruç ve zekâtı ihmal etmenin karşılığında keffaretü’z-zünûb olarak yaşanan felaketleri sıraladıktan sonra şöyle buyurur: “Rüya hacda sükût etti. Çünkü, haccın ve ondaki hikmetin ihmali, musibeti değil, gazap ve kahrı celb etti. Cezası da keffâretü’z-zünub değil, kessâretü’z-zünub oldu.” Bu ifadeler hac ibadetinin ve hikmetinin ihmalinin İslam için ağır bir yıkım olduğunun altını çizmektedir.

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Hac sertifikası hayalini ifade ettiği sözleri de şöyle: “Fakir, öteden beri iki mevzuda insanların eğitime tabi tutulup diploma/sertifika almaları gerektiği hususunda ısrarcı oldum. Bunlardan biri hac, diğeri de nikâh mevzuu… Evet, hacca gidecek veya evlenecek kişiler için “Bu kişi hacca gidebilir” veya “Bu kişi evlenebilir.” şeklinde bir diploma/bir sertifika verilmeden hacca gitmeye veya evlenmeye müsaade edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Belki, bu teklife, “şekil ve usûl itibarıyla dinde böyle bir şey yoktur.” denilerek itiraz edilebilir. Fakat bilinmesi gerekir ki dinde cehalete de, cahil olarak hayatını sürdürmeye de cevaz yoktur.”

2

3

İşte Hac ve Umre Sertifikası Seminerimiz Bediüzzaman’ın rüyasının, Hocaefendi’nin hayalinin ürünüdür. Necati Mert’in koordinatörlüğünde, Prof. Ayhan Tekineş, Cemal Türk, Dr. Ahmet Kurucan, Dr. Reşit Haylamaz, Faruk Sünbül, Emine Eroğlu, Dr. Figen Es, Harun Tokak, Dr. Fatih Açık, İsmet Macit, Halide Çelebi, Kerim Balcı, Fatinur Pakatçı ve daha pekçok alanlarında uzman ismin katılımıyla gerçekleşecek olan seminerimizi aşağıdaki konularla meşgul olacak:

• Mekke-i Mükerreme ve Kabe-i Muazzama Tarihi
• Hac nedir? Ne değildir!
• Hac ve umrenin önemi ve fazileti,
• Hac ve Sağlık
• Haccın rükünleri
• Mekke-i Mükerreme ve Kabe-i Muazzama’nın Semboller Açısından İncelenmesi
• Hac-Umre Rehberliği
• Efendimizin ilk ve tek haccı: Veda Haccı
• Kutsal Mekanlarda Kadın Olmak
• Hac-Umre Fıkhı
• Hac ve Umre Duaları
• Hac-Umre Şirketlerinin Hizmetleri
• Mekke, Medine arasındaki farklar nelerdir?
• Medine-i Münevvere, Hac ve Umre’de Yapılan Bid’at ve Hurafeler
• Osmanlı’da Hac Surre Alayları
• Sosyoloji açısından Hac
• Psikoloji açısından Hac
• Hocaefendi ve Hac ve Hocaefendi’nin Hac Hatıraları

Modern eğitim metotlarından seminer, müzakere, panel ve makale yazımı tekniklerinin kullanılacağı, ekip çalışmasının hayata geçirileceği, dijital imkanlardan sonuna kadar yararlanılacağı seminerimiz bünyesinde Cumartesi ve Pazar günleri film ve belgesel izlemeleri, Hac ve umre programlarının güncel problemleri ve Hac ve umredeki hikmetler konulu buluşmalarımız da olacak.

4

Programın Hedefleri

Ayet ve hadislerde bildirilen, Allah Teala’nın murad ettiği, Efendimizin bizzat uyguladığı haccı günümüz şartlarında icra edebilecek az da olsa bilinçli bir topluluk oluşturmak.

Haccın ihyası ile hem Müslüman topluluklara örneklik oluşturma hem de toplumun bu konudaki bilgi seviyesi yükseltme.

Bediüzzaman hazretlerinin risalelerinde belirlediği haccın unutulmuş, ifa edilmeyen hikmetlerini günümüz şartlarına göre bulup ortaya çıkarmak ve Müslümanlardaki derin zihin ve şuur buhranlarına çareler üretmek.

Hocaefendi’nin ideal haline getirdiği diplomalı/sertifikalı hacı ve umreciler yetiştirme.

Hac ve umrenin hakkıyla ifa edilmesinin önünde engel olarak duran zihni altyapıların tespiti ve Mekke-Medine hususunda şuur bulanıklığının ortadan kaldırılması.

Derslere katılım ve Kahootlarda beklenen eşiği aşan müzakereci ve öğrencilerimizin çaba, bilgi ve kazanımlarının sertifikalandırılması.

Ders Gün ve Saatleri

Dersler Pazartesi günleri New York saatine göre akşam 7:30-9:30 (EST) arasında, Perşembe günleri de Berlin saatine göre akşam 19:30-21:30 (CET) arasında tekrarlanmaktadır. Cumartesi günleri Necati Mert Hocamızın rehberliğinde New York saatine göre 11 AM – 2 PM (EST) arasında Belgesel ve Film saati, Pazar günleri de New York saatine göre 11 AM – 2 PM (EST) arasında rehberlik, müzakere ve hac-umre kültürü buluşmaları düzenlenecektir.

11 Hafta

13 Mayıs – 03 Ağustos 2024

Amerika'dan Katılanlar

New York saatine göre
Her Pazartesi 7:30 PM – 9:30 PM (EST)

Avrupa'dan Katılanlar

Berlin saatine göre
Her Perşembe 19:30 – 21:30 PM (CET)

Belirtilen ders saatleri EST (New York) veya CET (Berlin) zaman dilimlerine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimiyle bu saat dilimleri arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Kurs Müfredatı

1. Hafta13-19 Mayıs 2024
Oryantaston Haftası – Derslerin ve hocaların tanıtımını yapılacaktır. Ayrıca derslerin işleyişi ve iletişim konuları ele alınacaktır. Ders araçları olan, Zoom, Kahoot, HizmetWiki, Google Classroom gibi metaryeller tanıtılacaktır. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Necati Mert

2. Hafta 20-26 Mayıs 2024
Hac ve Umre Derslerine Giriş Haftası – Hac ve Umre’nin tanıtımı yapılacaktır. Toplumumuzda bu ibadetlere dair genel motivasyonlar ele alınacak, haccın önündeki engeller belirlenecek ve sünnete uygun olan Hac ve Umre ortaya konacaktır. Haccın farzları, vacip ve sünnetleri gözden geçirilecektir. Öğretim Görevlileri: Ümit Varol, Necati Mert

3. Hafta 27 Mayıs-02 Haziran 2024
Hacca Hazırlık Haftası – Hac ve Umre gibi önemli bir ibadete nasıl hazırlanılır? Hac veya Umre yaparken yolculuk boyunca gerekli olan her şey teferruatıyla ele alınacaktır. Bu ibadetler için, evinden çıkıp evine geri dönünceye kadar güzergâh boyunca yapılacaklar anlatılacaktır. İbadetlerde takvim ve zaman konusu ele alınacaktır. Hac takvimini değiştirme girişimleri ve modern zamanlarda durum gözden geçirilecektir. Öğretim Görevlileri: Ahmet Kamer, Hatice Arslan, Necati Mert

4. Hafta 03-09 Haziran 2024
M. Fethullah Gülen Hoca Efendinin Hac Mülahazaları Haftası – Pırlanta serisi eserlerde Hoca Efendinin Hac-Umre konusunu ele alışı; felsefi derinliği ve yüklediği anlamlar ele alınacaktır. Dört seriden oluşan Hac Vaazlarında haccın maneviyatını ele alması hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca Hac-Umre pratiğinde kutsal mekanlardaki son gelişmeler ele alınacaktır. Öğretim Görevlileri: Cemal Türk, Esma Melek, Cihan Edis, Necati Mert

5. Hafta 10-16 Haziran 2024
Konsolidasyon ve Hac Uygulama Haftası –Bu hafta ders işlenmez, hafta sonu buluşmaları yapılmaz. Müzakerecilerin ilk yedi haftanın derslerindeki eksiklerini tamamlamaları beklenir. Aynı zamanda 28-29 Haziran günleri Hac canlı olarak izlenecektir. Öğretim Görevlileri: Necati Mert

6. Hafta 17-23 Haziran 2024
Haccı Anlama Haftası – Hacca ait mekanlar, ritüeller ve uygulamaların hepsinin hikmetleri bulunmaktadır. Sembollerden oluşan bir ibadetler bütünü olarak Hac ve Umre ibadetlerinin hikmetleri günümüz paradigmasına uygun olarak ele alınacaktır. Sembollere hürmetin takva olması konusu işlenecektir. Ayrıca Hac ayetleri yeni bir bakış açısı ile yeniden gözden geçirilecektir. Öğretim Görevlileri: Faruk Sünbül, Fatinur Pakatçı, Necati Mert

7. Hafta 24-30 Haziran 2024
Kutsal Şehir Mekke-i Mükerreme Haftası– Mekke hakkında bir tarihi panorama yapılacaktır. Efendimiz döneminde Mekke’de kültür ve sosyal yaşamdan bahsedilecek ve Kur’an-ı Kerim’de Mekke-i Mükerreme ve arzın kalbinin Mekke-i Mükerreme olması gibi konular izah edilecektir. Mekke’de halen devam eden zamansal geçişler hakkında bilgi verilecektir. Mekke-i Mükerreme’deki kutsal mekanların ziyaret adabı ele alınacaktır. Mekanların kutsiyeti hadiseler eşliğinde anlatılacaktır. Mana dünyamızda mekanların hakikati ve hatıralar yad edilecektir. Efendimizin İslam öncesi ve sonrası hac ve umreleri ele alınacaktır. Hac menasikini daha iyi anlayabilmek için Veda Haccı üzerinde durulacak ve gün gün incelenecektir. Öğretim Görevlileri: Harun Tokak, İsmet Macit, Necati Mert

8. Hafta 01-07 Temmuz 2024
Hac Psikolojisi ve Sosyolojisi Haftası – Haccın kişiler ve topluluklar üzerinde sosyolojik ve psikolojik etkilerinin neler olduğu ele alınacaktır. Hac sonrası bireysel ve toplumsal değişimler üzerinde durulacaktır. Diğer din ve inançlarda hac kavramına göz atılacaktır. “Rüya hacda sükût etti. Çünkü, haccın ve ondaki hikmetin ihmali, musibeti değil, gazap ve kahrı celb etti. Cezası da keffâretü’z-zünub değil, kessâretü’z-zünub oldu.” Sözlerinin peşinden giderek haccı anlamaya çalışacağız. Öğretim Görevlileri: Prof. Ayhan Tekineş, Safiye Yenigün, Dr. Fatih Açık, Necati Mert

9. Hafta 08-14 Temmuz 2024
M. Fethullah Gülen Hoca Efendinin Hac Mülahazaları Haftası 2 – Pırlanta serisi eserlerde Hoca Efendinin Hac-Umre konusunu ele alışı; felsefi derinliği ve yüklediği anlamlar ele alınacaktır. Dört seriden oluşan Hac Vaazlarında haccın maneviyatını ele alması hakkında bilgiler verilmeye devam edilecektir. Ayrıca mesaj ve muhtevaları açısından hac-umre duaları ele alınacaktır. Öğretim Görevlileri: Cemal Türk, Hüseyin Yağmur, Aynure Ergüneş, Necati Mert

10. Hafta 15-21 Temmuz 2024
Medine-i Münevvere Haftası – Medine-i Münevvere’nin fazileti, Efendimizin fazileti, Mescid-i Nebevinin fazileti, Sahabenin Fazileti, Ravza-ı Tahire, Salat-u Selam ve diğer ziyaret mekanları anlatılacaktır. Mekanlarda yaşanmış hadiselerin duyguları üzerinde durulacak; değişim ve kaybolmanın ötesinde hatıralarının canlı tutulması sağlanacaktır. Öğretim Görevlileri: Dr. Reşit Haylamaz, Harun Tokak, Halide Çelebi, Necati Mert

11. Hafta 22-28 Temmuz 2024
Hac Kütüphanesi Haftası – Bu hafta her hacının kütüphanesinde bulunması gerekenler başucu kitaplar ele alınacaktır. Hac hakkında yazılmış eserlerden “Mir’atül Haremeyn – Eyüp Sabri Paşa, Ali Şeriati – Hac, Ali Ünal – Mekke Resuller Yolu, ve DİB’nın Haccı Anlamak kitaplarını karşılaştırmalı olarak ele alacağız. Öğretim Görevlileri: Kerim Balcı, Necati Mert

12. Hafta 29 Temmuz – 03 Ağustos 2024
Değerlendirme ve Münazara Haftası – Programın genel bir değerlendirilmesinin yapılacağı bu hafta Hac organizasyonlarının farklı boyutları tartışılacaktır. Telafi edilmesi gereken konular telafi edilecektir. Öğretim Görevlileri: Necati Mert

Kayıt Ol

Toplam $300 olan kurs ücretinde ödeme kolaylığı sağlamak için kredi kartına 3 taksit imkanı bulunmaktadır. Ayrıca PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapmanız da mümkün.

Hac ve Umre Sertifika Programı

Aylık

$100

(3 taksitle toplam $300)

Burs Başvurusunda Bulunmak için Tıklayın!

Ödeme imkanınız yoksa veya kısıtlıysa Respect Graduate School'un burs hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sınırlı sayıdaki başvurunun kabulü bütçemizin yeterliliğine ölçüsünde ve heyetimizin kararıyla gerçekleşecektir.

Burs Vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap