Dr. İsmail Büyükçelebi ile

Fıkha Giriş Programı

(Tahâret ve Namaz)
Program Tarihi: 16 Haziran - 15 Eylül

İnteraktif
Dersler

Sanal Sınıf Hizmeti

Katılım
Sertifikalı

Programın Tanımı

Fıkıh ilmi, İslâm’ın pratiğine ait bir ilimdir. Binâenaleyh İslâm’ın başta ibadetler olmak üzere, doğru yaşanabilmesi fıkıh bilmeye bağlı olduğundan bir Müslüman’ın öğrenmesi gerekli ilimlerin başında gelir. Bu program vesilesiyle Fıkıh ilmine giriş yapacak, Temizlik ve Namaz gibi iki önemli konu üzerinde hem kuvvetli teorik bilgilere, hem de hayatınıza tatbik edeceğiniz pratik bilgilere sahip olacaksınız.

Programın Hedefleri

Devamlı yapmakla yükümlü olduğumuz ibadetlerin kaynağını öğretmek

Günlük ibadetlerin bilinçli ve duyarlı bir şekilde ifâ edilmesini sağlamak

Konu bağlamındaki fıkhi hükümleri, dayandığı ayet ve hadislerle beraber sunmak

Program Özeti ve Materyalleri

Program 14 hafta sürecek, haftada 2 saat ders, 1 saat de grup çalışması yapılacaktır. Sınıf kontenjanı 15 kişiliktir ve grup çalışmalarıyla öğrenilenleri pekiştirmek ve verimliliği artırmak amacıyla üçer kişilik beş gruba ayrılacaktır. Program şimdilik yalnızca erkeklere yöneliktir.

Programda Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ders işleyiş metodu örnek alınacaktır.

 1. Kurs boyunca takip edilecek kitap Bir Müslümanın Yol Haritası olacaktır.
 2. Mümkün mertebe her hafta quiz yapılarak bilgiler taze tutulacak ve varsa konuyla ilgili eksikler giderilecektir.
 3. Her grup, aşağıda belirtilen kitaplardan birini esas alıp grup çalışmasında o haftanın konusuna hazırlanacak ve derste sunumunu yapacaktır.

Takip edilecek ve yararlanılacak ders kitapları aşağıdaki gibidir:

 1. Delilleriyle İslâm İlmihali – Hamdi Döndüren
 2. Diyanet İlmihali
 3. Ni’met-i İslâm – Mehmet Zihni Efendi
 4. Büyük İslâm İlmihali – Ömer Nasuhi Bilmen
 5. Mülteka Tercümesi – İbrahim El-Halebî
 6. Fethu’l Babi’l Inâye-Aliyyü’l Kâri

Öğrencinin Kazanımları

Vicahi bilgilerinizi, kitabi bilgiye dönüştüreceksiniz

İbadetlerinizi hatasız ve daha şuurlu yerine getireceksiniz

Program boyunca çeşitli fıkıh kitaplarını tanıyacak ve ihtiyaç halinde müracaat etmek için bir metoda sahip olacaksınız

Aile fertlerinize ve çevrenize öğrendiğiniz konularda örnek olup rehberlik edebilecek donanıma sahip olacaksınız

Kurs Müfredatı

1.

Fıkıh (İslâm Hukuku) ve Fıkhın Ehemmiyeti

2.

Edille-i Şer’iyye (Kitap-Sünnet-İcmâ-Kıyas)

3.

Mükellef ve Ef’al-i Mükellefin

4.

Tahâret-Sular-Necasetler-Abdest-Gusül

5.

Abdest (Farzları-Sünnetleri-Bozan Durumlar-Özürlünün Abdesti) Mesh

6.

Gusül Gerektiren durumlar (Hayız-Nifas)-Farzları-Sünnetleri-Cünübe haram olan şeyler)

7.

Teyemmüm-Sebebi-Yapılışı-Bozan Durumlar

8.

Kadınlara Mahsus Haller (Hayız-Nifas-İstihaze)

9.

Namaz ve Çeşitleri (Farz-Vacib-Nafile)

10.

Namazın Şartları

11.

Namazın Rükünleri

12.

Kıraat ve Zelletü’l-Kâri

13.

Namazın Vacibleri

14.

Namazın Sünnetleri

15.

Namazın Mekruhları

16.

Namazı Bozan Şeyler

Kurs Müfredatı

 1. Fıkıh (İslâm Hukuku) ve Fıkhın Ehemmiyeti
 2. Edille-i Şer’iyye (Kitap-Sünnet-İcmâ-Kıyas)
 3. Mükellef ve Ef’al-i Mükellefin
 4. Tahâret-Sular-Necasetler-Abdest-Gusül
 5. Abdest (Farzları-Sünnetleri-Bozan Durumlar-Özürlünün Abdesti) Mesh
 6. Gusül gerektiren durumlar (Hayız-Nifas)- Guslün Farzları-Sünnetleri-Cünübe haram olan şeyler)
 7. Teyemmümün Sebebi, Yapılışı ve Bozan Durumlar
 8. Kadınlara Mahsus Haller (Hayız-Nifas-İstihaze)
 9. Namaz ve Çeşitleri (Farz-Vacib-Nafile)
 10. Namazın Farzları, Şartları
 11. Namazın Rükünleri
 12. Kıraat ve Zelletü’l-Kâri
 13. Namazın Vacibleri
 14. Namazın Sünnetleri
 15. Namazın Mekruhları
 16. Namazı Bozan Şeyler

16 Haziran - 15 Eylül
Tarihleri Arası

Her Çarşamba
8 PM - 10 PM (EST)

Kurs Ücreti
$150

Kursa Kayıt Ol

Kontenjan dolmadan sınıfta yerinizi alın.

Fıkha Giriş Programı

Kurs Ücreti

$150

Fıkha Giriş Programı

Kurs Hocası

Kur'an talim ve tecvid dersi aldı ve genç yaşta hafız oldu. İzmir'de Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi ve 1981 yılında Erzurum'da Fıkıh alanında doktorasını tamamladı. Çeşitli platformlarda fıkıh üzerine dersler hazırlayıp sundu. Uzun yıllar vaizlik görevinde bulundu. Zaman Gazetesi'nde genel müdürlük yaptı. Büyükçelebi, Respect Graduate School'da Kuran Tilaveti Sertifika programı direktörlüğünün yanı sıra Amerika'da iman ve Kuran hizmetlerine devam etmektedir.
Dr. İsmail Büyükçelebi
Program Direktörü