Çağdaş Dini Akımlar

Kurs Tarihi: 2 Haziran – 4 Ağustos 2024

Çağdaş Dini Akımlar

Kurs Tarihi: 2 Haziran – 4 Ağustos 2024

Program İçeriği

Osmanlı Devleti’nin yıkılışa sürüklendiği süreçte, müslümanlar topraklarını kaybetmeye, sömürgeleşmeye ve Batılı toplumlara avantaj sağlayan antlaşmaları imzalamaya mecbur kaldılr. Batı karşısında özellikle teknolojik alanda yaşanan yenilgi İslam coğrafyasında büyük bir travma oluşturdu. Sosyal buhranlar müntesiplerinde üç farklı düşüncenin gelişmesine yol açar, asla dönme ihtiyacı, şiddetli düşmanlık duyguları ve aşağılık kompleksi. Yaşanan buhran sürecinde bazı düşünce adamları geleneğe olan öz güvenlerini ifade ederek, dini, ahlaki ve ilmi anlamda kendi kaynaklarımıza yöneldiğimizde bu makus talihin değişeceğini ileri sürerken, doğrudan sömürgeleşen topluluklar batıya karşı silahlı mücadeleyi/cihatçı yaklaşımları savunurlar. 18. ve 19. yy. Batılıların ortaya koyduğu teknolojik performans karşısında kendi geleneğinin gücünden yararlanamayan ya da bunu gerekli görmeyen (özellikle batıda eğitim alan batı hayranı) kimselerde ise aşağılık kompleksi oluşur.  Osmanlı İmparatorluğu şemsiyesi altında tümden İslam dünyasını yeniden ihya etmek/ayağa kaldırmak  için kurtuluş reçetesi olarak ileri sürülen görüşler bu üç hissiyatın düşünce kalıplarına dökülmesidir. Gelenekçilik, Islahatçılık ve Modernizm başlıkları altında ele alınan fikirlerden her biri ilerleyen süreçte ayrı birer fikir akımı olarak kendisini gösterir. Yakın tarihi doğru anlamak, güncel dini ve siyasî olaylarını sağlıklı çözümleyebilmek ve yeni kurulan devlette taşların nasıl döşendiğini anlamak bakımından bu sürecin bilinmesi önemli bir gerekliliktir.

Programın İşleyişi

Toplam 10 hafta sürecek olan Çağdaş Dini Akımlar programında her hafta PowerPoint sunumları eşliğinde iki saatlik dersler yapılacak, hem ders materyallerine hem de ders kayıtlarına erişebileceğiniz sanal sınıfta zaman zaman ödev ve medyalar paylaşılacaktır.

Öğrencinin Kazanımları

Çağdaş dini akımların kavramsal çerçevesini öğreneceksiniz.

Çağdaş dini akımların ortaya çıkışına etki eden dini, siyasi ve kültürel faktörler hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Çağdaş dini akımların amaçlarını açıklayabileceksiniz.

Çağdaş dini akımlar başlığı altında ele alınan ana görüşleri ve bu görüşler arasındaki farkları öğreneceksiniz.

Çağdaş dini akımların öncü şahsiyetlerinin hayatları ve görüşleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

2 Haziran - 4 Ağustos
2024

Her Pazar
4 PM - 6 PM (EST)

Kurs Ücreti
$80

Belirtilen saatler EST (New York) zaman dilimine göredir. Yaşadığınız ülkenin saat dilimi ile New York saat dilimi arasındaki farkı bulmak için burayı tıklayabilir, ayrıca listeye kendi bulunduğunuz şehri de ekleyebilirsiniz.

Haftalık Müfredat

1. Hafta – Kavramsal Çerçeve
İhya, Tecdit, Islah, Reform, Hurafe, Temel Kaynaklar/Kur’an ve Sünnet, ve İçtihat kavramları

Ders Çıktıları:

 • Kavramların sözlük anlamlarını öğrenirler
 • Kavramların terim anlamlarını öğrenirler
 • Kavramların İslam düşünce tarihinde kullanılış biçimlerini bilirler

2. Hafta – Çağdaş Dini Akımlar içerisinde Tecdit Hareketleri
Ortaya Çıkış Nedenleri, Problemleri, Fikri Farklılıkları ve Öncü Şahsiyetler

Ders Çıktıları:

 • Çağdaş Dini Akımların ortaya çıktığı dönemi hakkında bilgi sahibi olurlar.
 • Çağdaş Dini Akımların ortaya çıkmasına neden olan siyasi, ekonomik, kültürel ve dini nedenleri bilirler.
 • Çağdaş Dini Akımların tartışıldığı dönemde ortaya çıkan problemleri bilirler.

3. Hafta – S. Ahmet Han

4. Hafta – Cemaleddin Afgani

5. Hafta – Muhammed Abduh

6. Hafta – M. Sabri

7. Hafta – Bediüzzaman Said Nursi

Ders Çıktıları:

 • Çağdaş Dini Akımların temsilcilerini bilirler
 • Çağdaş Dini Akımların görüşlerini bilirler.
 • Çağdaş Dini Akım öcülerin görüşleri arasındaki farklılıkları bilirler.

8. Hafta – Çağdaş Dini Akımlar içerisinde Gelenekçi Akımlar ve Selefi Gelenekçilik
Gelenekçi akımların özellikleri, Selefi gelenekçiliğin görüşleri, kaynakları ve amaçları

Dersin Çıktıları

 • Gelenekçiliğin genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar
 • Selefi gelenekçiliğini, özelliklerini ve öncü fikir adamları hakkında bilgi sahibi olurlar.

9. Hafta – Çağdaş Dini Akımlar içerisinde Medrese Gelenekçiliği
Medrese gelenekçiliğinin görüşleri, kaynakları ve amaçları

Dersin Çıktıları

 • Medrese Gelenekçiliğin genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar
 • Medrese Gelenekçiliğinin özelliklerini ve öncü fkir adamları ve beslenme kaynakları hakkında bilgi sahibi olurlar.

10. Hafta – Çağdaş Dini Akımlar içerisinde Tarikat Gelenekçiliği
Tarikat gelenekçiliğinin görüşleri, Klasik Dini Akımlar, Klasik Dini Akımların  kaynakları ve amaçları

Dersin Çıktıları

 • Tarikat Gelenekçiliğin genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar
 • Tarikat Gelenekçiliğinin, özellikleri ve öncü fikir adamları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Kayıt Ol

Kurs ücreti 80 dolardır. Kredi kartı, PayPal ve bulunduğunuz ülkeye göre banka kartıyla ödeme yapabilirsiniz.

Çağdaş Dini Akımlar

$80

Burs vermek için Tıklayın!

Programımıza dünyanın çeşitli yerlerinden katılmak isteyen, fakat maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bağışlarınızla destek olabilir ve özel notunuzla bağışınızın hangi amaç için kullanılacağını belirtebilirsiniz.

Kurs Hocası

1990 yılında İlahiyat fakültesinden mezun oldu. Master ve doktorasını tamamladıktan sonra araştırma ve çalışmalarına devam etti. Doçentlik unvanı aldı. İslami düşünce hareketleri ve çağdaş dini akımlar üzerine birçok makalesi bulunmaktadır.
Doç. Dr. Osman Tek

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap