TÜRKÇE PROGRAMLARDA BURS YÖNETMELİĞİ

Bu belge RGS yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş Burs Politikası’na uygun olarak hazırlanmıştır. 

Burs Müracaatları

RGS’de burs müracaatları dönemlik (Güz, Bahar ve Yaz) alınmaktadır. Her bir dönem için müracaat, program başlamadan bir ay önce alınmaya başlar ve program başlangıç tarihinden 2 hafta önce kapatılır. Program başlangıç tarihlerini her bir programın sayfasında bulmak mümkündür.

Burs müracaatları yalnızca Respect Türkçe web sitesindeki Burs Başvurusu sayfası üzerinden alınmaktadır. Onun dışında email, telefon, sosyal medya araçları, Whatsapp vb. müşteri hizmetleri sunulan platformlar ile yapılan; ilgili dersi sunan eğitim görevlisi, program direktörü ve herhangi bir RGS çalışanına sözlü veya yazılı iletilen hiçbir burs talebi resmi başvuru yerine geçmeyeceğinden dikkate alınmamaktadır. 

Bursa müracaat formlarına ulaştıran linkler, ilgili program ya da dersin web sayfasında görülebileceği gibi, web sitemizin alt kuşağında da bulunmaktadır. Müracaat formu bu sayfanın altında yer alır.

Burs Türleri

 1. Temel Burs: Kurs ücretini ödeme imkanı bulunmayan veya ancak bir kısmını ödeyebilecek olan öğrencilere verilir. Bir dönemde bir öğrenci bir defa Temel Burs’a müracaat edebilir.
 2. Başarı Bursu: Bu burs verilen kursun akademik sahasında çalışma yapmış ya da yapacak olan ve/veya kursun ister akademik ister teknik ihtiyaçlarını karşılamada aktif, yetenekleri itibariyle mümayiz öğrencilere verilir. Başarı Bursu’nda öğrenci ihtisas alanının genişliği ve yeterliliği ölçüsünde aynı dönemde birkaç programa müracaat edebilir. 

Hem Temel Burs hem de Başarı Bursu için RGS’nin öğrencide aradığı bazı kriterler vardır. Müracaat eden öğrencinin aşağıda yer alan bu kriterlerin tamamına veya en az birkaçına sahip olması beklenir. 

Temel Burs’a Hak Kazanma Kriterleri

 1. Öğrencinin kurs ücretinin tamamını veya bir kısmını ödeme imkanından maddi anlamda yoksun olması. 
 2. Öğrencinin, burs için müracaat ettiği program vesilesiyle varacağı hedefleri müracaat formunda net bir şekilde ifade etmiş olması ve bu hedeflerin programın hedeflerine uygunluk göstermesi. 
 3. Şayet burs adayı RGS’de herhangi bir programa katılmışsa burada göstermiş olduğu katılım performansı, gayreti ve başarısı. 
 4. RGS’nin herhangi bir programında daha önce burs almamış olması veya aldığı durumda 3. maddenin gerekliliğini yerine getirmesi. 
 5. Öğrencinin müracaat ettiği programın akademik sahasında almış olduğu eğitimler ve/veya her alanda şimdiye kadarki ilmî tecrübesi. 
 6. Öğrencinin coğrafi veya siyasi sebeplerle ilgili eğitimi alma imkanından yoksun bulunması ve/veya alternatifinin olmaması. 

Başarı Bursu'na Hak Kazanma Kriterleri

 1. Öğrencinin burs için müracaat ettiği programın akademik sahasında çalışma yapmış ya da yapma hazırlığı içinde olması. 
 2. Öğrencinin bilgisayar teknolojileriyle arasının iyi olması ve teknik bilgi anlamında donanımlı olması. 
 3. Bilgisayarda sunum hazırlama, sunum yapma, ders notları çıkarma, araştırma, anket hazırlama gibi kabiliyetlerinin olması. 
 4. Öğrencinin iletişim becerilerinin yüksek olması. 
 5. Öğrencinin organize etme ve liderlik kabiliyetinin bulunması. 

Burslu Öğrencilerden Beklentiler

Temel Burs alan öğrenciden beklentisi derslere düzenli katılım göstererek derslerden azami şekilde istifade etmesi ve programın sonunda veya kademeli kurslarda ilgili seviyenin sonunda hedeflenen öğrenci kazanımlarına sahip olmasıdır.  

Başarı Bursu alan öğrenciden beklenti ise öğrencinin yukarıda zikredilen kriterleri haiz olup programın akademik ve teknik ihtiyaçlarına cevap verecek bir katkıda bulunmasıdır. Bu katkının ölçüsü program direktörü ve/veya ilgili programda ders veren eğitim görevlisi tarafından belirlenir.

Burs Başvurusuyla Alakalı Kısa ve Öz Bilgiler

 1. Her bir program için burs başvuruları, ilgili programın başlangıcından 1 ay kadar önce açılır ve 2 hafta kadar açık kalır.
 2. Tüm müracaatlar incelendikten sonra yalnızca heyet tarafından müracaatı onaylanan öğrencilerimize geri dönüş yapılabilmektedir.
 3. Burs sonuçları, derslerin başladığı hafta ilan edilir.
 4. Hem Temel Burs hem de Başarı Bursuna müracaat için aşağıda yer alan başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.
 5. Bazı programlarımız için burs imkanı bulunmamaktadır. Bu yüzden burs başvuru formunda, bu derslerin isimleri yer almaz. Bunlar dışında yer alan programlar için aşağıdaki madde geçerlidir.
 6. Aşağıda doldurmak için herhangi bir form bulunmuyorsa veya bulunmasına rağmen birinci soruda aradığınız program yoksa bu, a) içinde olduğumuz dönem itibariyle müracaat alımının ya henüz başlamadığı yahut sona erdiği; b) bir sonraki kayıt dönemi öncesinde başvuru alımının yeniden açılacağı anlamına gelmektedir.

İletişime Geç

Programlarımız veya kayıtlar hakkında yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçin.

[email protected]

Sorun mu var?

Respect Graduate School
Neden Bağışa İhtiyacımız Var?
Bağış Yap